Lokalo’s, terug van weggeweest

  0
  180

  Leestijd: 1 minuten.

  Als jonge verslaggever pedaleerde ik in Brabant vaak van de stad naar de omliggende dorpen om vandaar kond te doen van het nieuws. In de jaren zeventig van de vorige eeuw hoorde daar ook bij dat je trouw alle vergaderingen van de gemeenteraad volgde.

  Het was een wereld van verschil. Waar in de stad naast de KVP partijen waren als PvdA, VVD, D’66 en toen nog CPN (communisten), kwam je in de dorpen alleen plaatselijke partijen tegen. Meestal hadden die gewoon de naam van de lijsttrekker, tevens fractieleider, zoals bijvoorbeeld Lijst Bertram. Niet zelden was de lijsttrekker iemand uit de plaatselijke middenstand die veel dorpsgenoten als klant had en het dorp van haver tot gort kende.

  Iedereen leek daar vrede mee te hebben. Zowel de kiezers als de gekozenen waren in overgrote meerderheid aanhangers van de KVP, de Katholieke Volks Partij. Als alle kandidaten onder die vlag mee zouden doen aan de verkiezingen zou dat de indruk wekken van een eenpartijstaat, van een communistisch land. De vorming van het CDA, waarin de KVP op zou gaan, maakte een einde aan de plaatselijke partijen in de dorpen. Ook de ontzuiling speelde een rol, doordat steeds meer mensen uit de stad zich gingen vestigen in de dorpen. Bovendien gingen de kleine dorpen op in grotere gemeenten.

  De jaren tachtig leken het einde van het tijdperk van de lokale partijen. Maar in de jaren negentig kwamen ze helemaal terug. In 1993 werd Leefbaar Hilversum opgericht, naast Leefbaar Utrecht. Dat werd een succes. De man achter Leefbaar Hilversum was Jan Nagel, nu de grote man van 50PLUS.

  Nagel had en heeft een fijne neus voor politieke trends. Hij zag in dat geloof en ideologie in het ontzuilde Nederland de kiezers steeds minder aanspreken. Jan Nagel, de man die later Pim Fortuyn politiek Den Haag in zou loodsen, begreep dat de kiezer behoefte heeft aan praktische oplossingen en een aansprekende leider.

  Nu blijkt dat de lokalo’s meer zijn dan folklore van het platteland. Ze zijn weer helemaal terug in de politiek. Niet alleen in de dorpen, maar ook in Rotterdam, Den Haag en Utrecht.