Magere Hein

  5
  434

  Leestijd: 0 minuten.

  Komt er nog een pensioenakkoord? De vooruitzichten zijn somber. De vakbeweging weigert aan de onderhandelingstafel te verschijnen zolang er geen einde wordt gemaakt aan de almaar stijgende AOW-leeftijd. En daartoe is minister Wouter Koolmees  van Sociale Zaken, nijver zwaaiend met statistieken over de toenemende levensverwachting, niet bereid.

  Maar nu daagt er hulp op voor de veelgeplaagde bewindsman. Hulp in de persoon van niemand minder dan Magere Hein. Want wat meldt het Financieele Dagblad? Vorig jaar zijn er wéér meer Nederlanders overleden dan verwacht. Voor het derde jaar op rij al. Oorzaak is de griepgolf, die elke winter over het land trekt. Die griep is kennelijk zo kwaadaardig dat heel wat bejaarden (pardon: senioren) haar niet overleven. Mocht die ontwikkeling zich blijven voordoen, dan kan dat volgens een door de krant geciteerde actuaris ‘impact hebben op de prognose van de levensverwachting en dus van de verwachte AOW-leeftijd’.

  Gaan we in 2019 inderdaad een trendbreuk meemaken, zoals de actuaris veronderstelt? Het wordt in elk geval spannend. En elk kuchje van iedere willekeurige 65-plusser zal door Koolmees met gejuich worden begroet.

  5 REACTIES

  1. De pensioengerechtigde kan ook met het pensioenfonds afspreken dat die zijn AOW-gat gedeeltelijk aanvult, maar dan moet hij de rest van zijn leven genoegen nemen met minder pensioen. Zo deed men dat bij Philips, toen de pensioenleeftijd van hoger opgeleiden 60 was. Je gokt eigenlijk met het pensioenfonds wat voordeliger is: nu je nog jong bent van een hoger pensioen genieten of langer op een houtje bijten. Ik weet niet of dit probleem zich ook bij ambtenaren voordoet. Die hebben een machtige overheid op de achterhand om alle pijntjes te verzachten. De werknemer kan minder op zijn werkgever vertrouwen, die zich soms zelfs helemaal losweekt van het pensioenfonds en zijn gepensioneerden, zoals gebeurde toen Lucent fuseerde met Alcatel en het pensioenfonds met 4000 gepensioneerden geen actieve leden meer had.
   Zij moesten zich inkopen bij het PME, dat er al even beroerd aan toe was.

  2. Pensioenfondsen profiteren van de stijging van de AOW-leeftijd: er wordt langer premie betaald en er wordt korter pensioen genoten. Maar de werknemer is de klos: zijn premie is berekend voor pensioen wanneer hij 65 wordt, maar is slechts een aanvulling op de AOW. Als hij dan met pensioen gaat en de AOW-leeftijd wordt 67, mist hij dus 2 jaar AOW. Hij kan kiezen om nog 2 jaar door te werken, maar vanwege de korte duur zullen pensioenfondsen het pensioen niet met 2 x 1,75% van de pensioengrondslag kunnen verhogen. Het pensioenstelsel was er niet op berekend en die extra premie kan niet lang genoeg profiteren van rente- dan wel beurswinst.

  3. Misschien zijn er ook meer senioren overleden door ongevallen met de E-bikes. Want die zijn vorig jaar flink toegenomen. Het komt dus niet alleen door de griep. Ook is volgens mij vrijwillige levensbeëindiging toegenomen afgelopen jaar.

  4. Waar je niets over leest en (bewust of onbewust) niet wordt onderzocht of dit te maken heeft met het langer thuis moeten blijven wonen van ouderen. Mogelijk heeft dit een effect op een stijgende lijn van het aantal overledenen.

  5. Pas maar op met wat u neerzet.
   Ik zie het kabinet nog eerder het aanpassen en verruimen van gezinshereniging doen i.v.m. overcapaciteit van bejaardenzorg dan het aanpassen van de AOW-leeftijd.
   En als brussel bemerkt dat de pot beter gevuld raakt is het geld sneller weg dan dat er gesproken kan worden over het positief aanpassen van de AOW-uitkering.

  Comments are closed.