Meer vertrouwen in kabinet

  0
  881

  Leestijd: 1 minuten.

  In een nieuwe peiling van De Hond krijgt de VVD de meeste zetels, gevolgd door GroenLinks en Forum voor Democratie. Volgens De Hond wordt het oordeel over het kabinet positiever. Dit schrijft hij erover:

  “Bij de start van het kabinet hoopte 50 procent dat het kabinet de rit uit zou gaan zitten. Dat daalde snel naar een niveau van 39 procent. Inmiddels is het echter weer gestegen naar 49 procent. Bij de kiezers van de VVD is dat percentage 90 procent en bij de kiezers van CDA en D66 ruim 70 procent. Rond een derde van de kiezers van GroenLinks en de PvdA wil nu dat het kabinet de rit uitzit.

  Maar uit de verdere analyses van vandaag blijkt dat dit oordeel niet echt leidt tot een electorale versterking van de positie van de regeringspartijen.  Zo geeft maar 75 à 80 procent van de kiezers van de VVD, CDA en D66 , die willen dat het kabinet de rit uitzit, nu weer een regeringspartij te stemmen. En geven maar heel weinig kiezers van oppositiepartijen, die willen dat de regering de rit uitzit, aan nu een regeringspartij te verkiezen.

  Het vervolg van de discussie over de WIV en over het referendum in het algemeen zou wel eens meer effect op die electorale keuze kunnen hebben dan het algemene oordeel over het kabinet, met name bij D66.

  Zelfs van degenen die bij het referendum “Voor” hebben gestemd, geeft 52 procent aan te vinden dat de WIV nu aangepast zou moeten worden in plaats van onveranderd doorgezet. Van alle Nederlanders is dat 59 procent.

  Van de kiezers van VVD en CDA die “Voor” hebben gestemd vindt ongeveer de helft dat de WIV nu aangepast zou moeten worden. Bij de voorstemmers van D66 vindt zelfs driekwart dat de wet aangepast moet worden.

  Het zal duidelijk zijn dat het verloop van de besluitvorming rond het referendum in het algemeen en de WIV in het bijzonder, voor de electorale positie van D66 meer zal betekenen, dan het algemene gevoel over het kabinet blijkbaar doet.”