Minder broeikasgas, maar hoe?

  14
  465

  Leestijd: 2 minuten.

  Het klimaatprobleem overstijgt de landsgrenzen. Dat vraagt om een internationale aanpak. Daarom werd het klimaatakkoord van Parijs gesloten. Dat bepaalt dat de uitstoot van het broeikasgas CO2 fors omlaag moet, maar niet hoe dat moet gebeuren. En dat leidt tot bizarre situaties.

  Zo geeft de gemeente Nijmegen aan de inwoners subsidie als ze van het aardgas af gaan, want aardgas is een fossiele brandstof die CO2 uitstoot. Een paar kilometer verder, in het Duitse Kranenburg, krijgen inwoners subsidie als ze overstappen op aardgas. De Duitse overheid ziet aardgas als een goed alternatief voor kolen en zeker ook voor bruinkool, want als dat verstookt wordt komt nog veel meer CO2 vrij.

  Waar Nederland af wil op een toekomst zonder aardgas, zet Duitsland in op een toekomst met veel import van aardgas uit Rusland. Zo wordt tot woede van de Verenigde Staten en van Oost-Europese landen een nieuwe pijpleiding, Nordstream2, aangelegd om de import van Russisch gas voor de toekomst veilig te stellen.

  Duitsland en Nederland kijken als buurlanden ook heel verschillend naar kernenergie, waarbij geen CO2 wordt uitgestoten. In 2011 besloot Duitsland, na de kernramp in Japan, tot de zogeheten Atomausstieg. De oosterburen besloten om op termijn alle kerncentrales te sluiten, terwijl Nederland daarentegen de mogelijkheid van kernenergie open houdt.

  Alle reden dus om met Duitsland om de tafel te gaan om de aanpak van het klimaatprobleem te bespreken. Premier Mark Rutte en de Duitse bondskanselier Angela Merkel deden dat donderdag dan ook in het Catshuis, vergezeld van zware kabinetsdelegaties. Doel van het gesprek: Leren van elkaars ervaringen en voorkomen dat de landen door eenzijdige maatregelen de industrie de grens overjagen.

  Na afloop van de ontmoeting in het Catshuis zei Rutte dat beide landen kolencentrales willen sluiten en daar dus van elkaar kunnen leren. Merkel ziet mogelijkheden tot samenwerken bij de aanleg van energienetten, de opslag van energie en het transport van stroom vanaf windmolens op zee naar land. Bovendien willen beide landen de energietransitie niet afdwingen door verboden en geboden, maar door draagvlak te creëren bij de bevolking.

  Het woord kernenergie viel niet na afloop van de bijeenkomst. Merkel zei dat ook Duitsland op termijn van het aardgas af wil, maar daarbij achter loopt op Nederland. Premier Rutte wees erop dat Nederland aardgas ziet als een energiebron die nog lang noodzakelijk is. Een “transitiebrandstof” op weg naar een samenleving die geen CO2 meer uitstoot.

  In Nijmegen en Kranenburg hoeven ze zich geen zorgen te maken over het stopzetten van subsidies. Nederland en Duitsland hebben elk hun reden om vast te houden aan tegenstrijdig beleid om hun burgers te verleiden tot goed klimaatgedrag.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  14 REACTIES

  1. Voor Ronaldo
   “Minder kleinkinderen. Wat dacht u daarvan?
   Da’s gewoon voor iedereen een gezond(sic!) portie vlees straks”. Ik dacht even dat Ronaldo zijn tanden in kindertjes wil zetten. Want er zijn te veel (klein)-kinderen. Dat wil zeggen hoofdzakelijk in Afrika! Hier schijnt het probleem kleiner te zijn hoewel ik er 13 heb.
   Een eeuw geleden mocht je blij zijn als je 60 werd. Bij armoe of ziekte had je alleen je kinderen. En daarom zal het in die landen met dodelijke ziekten en oorlog evenals bij ons TOEN, flink wat kinderen te hebben. verder gaat hij in zijn tamelijk onsamenhangend proza kleinkinderen met kolencentrales vergelijken. Van beide te veel. Het echte probleem ligt hier in het westen, R. Duizenden tonnen vlees ligt deze zomer weer op de barbeque te verkolen. Spotgoedkoop vlees door krachtvoer gebaseerd op soja. In Indonesië en Brazilië worden de longen van de wereld vernietigd om die soja te produceren. Een boom voor een paar kilo vlees.
   Dat behoort Ronaldo te weten, maar hij moet steeds door andere mensen gecorrigeerd worden.
   Dat minder, minder is overigens leuk gevonden. Zou hij echt tegen zijn kinderen zeggen: “Vader wil geen kleinkinderen hoor, want er zijn ook al te veel kolencentrales”.

  2. Voor Joop
   Ja, Klimaat en CO2-uitstoot zijn 2 verschillende dingen evenals waarheid en populistisch-rechtse leugens. Bij klimaat-ontkenners als Joop begint dat langzaam door te dringen. Nog niet zo lang geleden was het klimaat slechts een links leugencomplot en een smerige geldklopperij. Maar Joop houdt toch nog tegen beter weten in vol dat het “allerminst vaststaat” dat de mens ALLEEN schuldig is aan die opwarming. Grappig is zijn opmerking: “Wetenschappers die het met me eens zijn”. “Ja Joop”, zeggen ze nu vast “We zijn het nog altijd met je eens hoor, maar je moet nu niet die halfzachte linkse kliek een beetje gelijk gaan geven. Overigens zijn er maar 1 of 2 het eens met Joop hoor.
   Nee, het regenwoud vernielen is een gruwelijk misdrijf tegen mens en dier maar in Brazilië is een epigoon van Trump aan de macht, een uiterst rechtse populist, die het ook vast met Joop zijn ideeën wel eens is en het regenwoud maar vernielt omdat China en India ook niets doen voor het milieu. Mijns inziens handelt hij uit kwaadaardige rancune. Nu Joop houd toch maar goede moed, niet opgeven maar doorgaan met een gezond groen leven.

   • @ Glasnjet,
    Je bent niet in staat om mijn reactie te begrijpen. Typisch links; wat niet in de kraam past is niet waar.

    @Daniel, ik heb op goede gronden een eigen mening; dat die niet past in het “geloof” van vele klimaatreligieuzen is hun probleem.
    Je bevestigt mijn stelling dat je geen afwijkende mening mag hebben zonder te worden verketterd; precies als in de Middeleeuwen toen vrijheid van meningsuiting niet bestond. Ik stop daarom verder met dit forum.

  3. Klimaat en CO2-uitstoot zijn 2 verschillende dingen; klimaatverandering gebeurt maar het staat allerminst vast dat de mens hier alleen de oorzaak van is. Het is tekenend dat men nu pas onderzoek gaat doen naar onderzeese oorzaken van de oceaanopwarming; ook waterdamp in de atmosfeer is een (minder effectief) broeikasgas maar er is gewoon heel veel van.

   Wetenschappers die het met me eens zijn worden echter monddood gemaakt en verketterd want dat mag je op goede gronden niet eens vinden, laat staan zeggen. Ineens geldt de vrijheid van meningsuiting niet meer.
   Er moet hoe dan ook de schuldige mens aangewezen worden omdat men andere factoren niet in de hand heeft; daar kan men niet tegen. Klimaat verandering is een verdienmodel gebaseerd op extrapolatie van een model en modellen kloppen meestal niet. Want waarom mogen bomen in bijv. Indonesië en Brazilië (Bolsonaro) dan wel gekapt worden terwijl die heel veel CO2 opnemen? Waarom geen boycot tegen die landen? Nogal hypocriet.
   Ik doe daarom uitsluitend wat mij uitkomt en daar blijft het bij, alle klimaatverdragen ten spijt.

   • Overigens vermeldt mijn energiecontract dat ik betaal voor 100% gegarandeerde groene elektriciteit en groen gas. Groen is groen, dus ik zie echt niet in waarom ik nog meer zou moeten doen en dat weiger ik dus ook.

   • Het is toch jammer dat u de mond vol heeft van democratie, tenzij het om wetenschappers gaat. Het gros van de wetenschappers onderschrijft toch écht de stelling dat de mens de grootste veroorzaker van de klimaatcrisis is. In een tijd waar een 48-52-procent resultaat van een referendum blijkbaar volstaat om met ‘de zegen van de meerderheid’ de oorlog aan de redelijkheid te verklaren, zou de meerderheid van wetenschappers toch ook overtuigend moeten zijn. Peer-reviewede wetenschap bezit een zelfreinigend vermogen door continue controle. Het broeikaseffect van CO2 is eind negentiende eeuw al onomstotelijk aangetoond. Elke eventualiteit er met de haren bij slepen om de onheilspellende correlatie tussen CO2-uitstoot en temperatuurstijging anders te verklaren, is meer baldadigheid dan serieuze gespreksstof.

    Het probleem benoemt u, maar compleet verdraait: De mens weigert onder ogen te zien dat haar gedrag wel degelijk invloed heeft op onze wereld en verantwoordelijkheid nemen staat al helemaal niet op de agenda. De huidige samenleving bestaat uit een stelletje ramen ingooiende pubers.

    • Als de mens de grootste veroorzaker van de “klimaatcrisis” (volgens mij moet het “milieuvervuiling” zijn) is, waarom dan niet pleiten voor geboortebeperking c.q. minder mensen op aarde?

  4. Hoe dan ook zowel Nederlanders als Duitsers zijn dol op hun kinderen en kleinkinderen en willen tot het uiterste gaan om een schone, veilige wereld achter te laten voor hun allerliefste kinderen en kleinkinderen en we zien dat wereldwijd. Daarom werd besloten toen er decennia geleden werd gewaarschuwd, lacherig te gaan doen. Nu wordt inderdaad minder lacherig gedaan, maar al te rigoureuze beslissingen mogen niet genomen worden, want dat gaat partijen anders flink wat stemmen kosten en dit alles omdat wij zo verschrikkelijk dol zijn op onze kinderen en kleinkinderen en stiekem denken: wie dan leeft, wie dan zorgt; na ons de zondvloed. LEVE ONZE SCHATTEN VAN KINDEREN EN KLEINKINDEREN!!.

   • @Binjamin,
    Heel de wereld is gek op kleinkinderen. Vooral in Afrika. Da’s nou JUIST het probleem…
    Minder kleinkinderen wat dacht u daar van? Da’s gewoon voor iedereen een gezond portie vlees straks. 🤗 Hoe zo iets simpels en redelijks toch zo moeilijk voor het verstand kan zijn…
    Voortplantingsdrift schijnt de logica aan te tasten. Geloof ook. Ga heen en vermenigvuldig u. Zou God of Allah geweten hebben dat dat problemen zou geven? Zelfs de VVD heeft er last van. Dan betreft het geen religie maar een heilig geloof in economische groei. 🤣
    Groei, groei, groei… Kinderen EN economie.
    Op een kleine beperkte planeet.
    Niemand die minder, minder, minder zegt?
    Die beperktheid van de menselijke geest verbaast mij weleens.
    Kijk die kleinkinderen, daar komen er gewoon te veel van. Kolencentrale’s ook. Maar da’s in China….
    Daar hebben ze echter wel het kleinkinderen probleem al opgelost. Maar er is schijnbaar niemand die beide oplossingen samenvoegt.
    Tja, die zondvloed gaat er dan toch komen. Da’s dan de tweede keer overigens. Goed voorbeeld doet goed volgen… Noch de mensheid of de goden zijn slim.
    Van andermans fouten zou je kunnen leren, toch?

    • Een wereldprobleem, zo lijkt mij althans, zou je op wereldniveau op dienen te lossen. En zover mij bekend maken wij Westerlingen heel wat meer vuil dan Afrikanen. Maar na elkaar wijzen en de eigen handen in onschuld wassen: wij vinden geen schuld in onszelf, zal het niet oplossen. Zoals eerder gesteld: iedereen is dol, zo begrijp ik althans, op zijn haar kinderen en kleinkinderen en daarom schijnt het dat wereldwijd iedereen zich optimaal inzet om een schone en veilige wereld achter te laten. De Club van Rome gaf de aanzet en zie de reacties in Europa, VS, China, en Afrika.

     • Dat is ook waarom wij aan de elektrische auto moeten, toch?
      Door hier “schoon” te rijden exporteren wij de vervuiling die het produceren van accu’s veroorzaakt naar Azië en Afrika waar de lichte alkali-metalen die voor die accu’s nodig zijn, gedolven worden. Bij ons is het dan schoon en bij hen wordt het nog smeriger.
      Het hele verdienmodel van CO2-beperking hangt van oplichten en voorliegen aan elkaar.

     • @Binjamin,
      De Paus noch de VN zal het wel niet leuk vinden maar ik zeg u: ik mis het concept van de anticonceptie in uw betoog.
      Alle schone energie ter wereld zal HET probleem niet oplossen als de mensheid meer kinderen op Aarde neer te zet dan de Aarde aankan. Het zal een plaag worden en en de zondvloed zal haar wegwassen.
      Liefde voor kinderen maakt de mensheid blind. Als het verstand door deze emotie verblind wordt zal de ramp zich toch voltrekken.
      Met het huidige klimaatbeleid gaan wij het ECHT niet redden. De plaag zelf wordt immers NIET aangepakt. Terwijl anticonceptie er wel is. 🤗 Die oplossing blijft…
      Niet gewenst???
      Ontkent?
      Dan zal de Aarde zelf het werk doen wat de mensheid verzaakt te doen. Het zij zo…

      • @Ronaldo: Anticonceptie is wel degelijk een thema. Het aantal kinderen in derdewereldlanden per vrouw neemt sterk af en vooral door groeiende welvaart. Als u nog eens een uurtje de tijd heeft:

       https://www.youtube.com/watch?v=2LyzBoHo5EI

       Als we ophouden met mensen, die al niets hebben, de schuld van onze eigen problemen te geven, denk ik dat onze civilisatie grote stappen maakt.

  Comments are closed.