Wie moet straks de Belastingdienst nemen?

  5
  375

  Leestijd: 2 minuten.

  De formatie is nog lang niet rond, maar in de pers wordt al volop gespeculeerd over de eindfase, ofwel ‘de poppetjes’. Wie heeft subtiel achter de schermen aangegeven beschikbaar te zijn voor een mooie post? Daarbij kan worden aangetekend dat lang niet alle posten ‘mooi’ zijn. Zo is het in tijden van bezuinigingen niet erg aantrekkelijk om minister van Defensie te worden, omdat je dan erg impopulaire maatregelen moet nemen. En dan zijn er nog de ‘hoofdpijndossiers’ bij ministeries die achtervolgd worden door kritiek omdat ze slecht functioneren.

  Het zou daarom zomaar kunnen dat het bij de formatie straks niet alleen gaat over welke ministeries elke partij ‘krijgt’, maar dat de onderhandelingen ook gaan over wie welk ambt  ‘moet nemen’. Het lijkt dan niet erg aantrekkelijk om de opvolger te worden van Eric Wiebes, de demissionaire staatssecretaris van Financiën die gaat over de Belastingdienst.

  De Belastingdienst heeft in ons land niet alleen tot taak het geld binnen te harken voor de uitgaven van de overheid, diezelfde dienst moet ook de verdelende rechtvaardigheid spelen bij het toekennen van allerlei toeslagen. Met andere woorden: bij de Belastingdienst is wat te halen. Dat geldt niet alleen voor brave burgers die recht hebben op een toeslag, maar ook voor fraudeurs.

  Dat maakt de staatssecretaris kwetsbaar. Als de Belastingdienst laks is bij controles komt de Tweede Kamer in het geweer omdat kwaadwillenden te weinig in de weg wordt gelegd, maar het huis is ook te klein als de controle zo streng is dat mensen die aangewezen zijn op de  overheid in de knel komen.

  De VVD’er Wiebes trad tussentijds aan als staatssecretaris. Hij volgde zijn partijgenoot Frans Weekers op. Weekers werd achtervolgd door een toeslagenfraude en regeringspartij PvdA eiste dat hij wekelijks verslag zou uitbrengen over het orde op zaken stellen bij de Belastingdienst. De staatssecretaris hield de eer aan zichzelf en Wiebes nam het stokje over. Maar ook die kwam onder vuur te liggen. Toen de reorganisatie van de Belastingdienst een fiasco werd, moest ook Wiebes aan Kamerleden beloven hen van tijd tot tijd uitgebreid zou informeren over de aanpak van de problemen.

  Wiebes haalt op zijn tandvlees de finish van het kabinet Rutte II, maar kreeg dinsdag weer een nieuwe tegenslag. De Ombudsman meldde dat de Belastingdienst ‘232 gezinnen treft met een onevenredig harde actie’. De Belastingdienst zette in 2014 per direct de kinderopvangtoeslag stop bij die gezinnen, omdat sprake was van ‘mogelijk misbruik’. Daar blijft het niet bij. In 2015 hebben 3.745 gezinnen drie tot zes maanden moeten wachten op hun kindgebonden budget omdat zij hier mogelijk geen recht op hadden.

  De Belastingdienst doet er alles aan om de fouten te herstellen, maar de zaak krijgt toch een staartje. De Ombudsman vindt dat onschuldigen dermate hard getroffen zijn dat  de Belastingdienst excuses moet maken en hen tegemoet moet komen in het ‘ondervonden leed’. Hoe die compensatie eruit moet zien, zegt de Ombudsman niet. Maar het zou zo maar een onderwerp kunnen zijn in het volgende belastingdebat met Wiebes in de Tweede Kamer.

  5 REACTIES

  1. Laten we het eerst maar eens hebben
   over de belastingdienst. Poeh, poeh, je
   zal maar baas worden van zo’n haperen-
   de organisatie. Dat wens ik niemand toe.
   Voorbeeldjes genoeg in bovenstaande
   artikel, zou ik denken. Toch voeg ik nog
   wat toe. Te triest voor woorden:
   Nog steeds geen definitieve aanslag ge-
   kregen over 2015!! Wel een voorlopige
   over 2015 en 2016. Heb ik teveel betaald?
   In 2013 moest ik bijbetalen, natuurlijk zeker
   verhoogd met 4% rente. In 2014 kreeg ik
   geld terug. De heren bij de belastingdienst
   waren wel vergeten de 4% rente in minde-
   ring te brengen. Foutje. Wat een zooitje!
   Een vriend van mij werkt bij de belasting-
   dienst: zijn reactie was. Ja, wat wil je, als
   je ervaren mensen op grote schaal ontslaat,
   of met een vertrekregeling de laan uitstuurt.
   En dan op die arbeidsplaatsen zzp-ers zet.
   Voor de gebleven werknemers overuren, al
   was dat alleen al om de onervaren arbeids-
   krachten in te werken. Je zal daar werken!?
   Al met al dus een grote puinhoop. En dan
   maar klagen over de belastingmoraal. Volgens
   mij is die bij de belastingdienst beroerder dan
   bij de belastingbetaler. En wanneer krijg ik nu
   mijn defintieve aanslag over 2015? Dit jaar nog,
   of wordt het toch pas in 2018. Schandalig toch.
   Zelfs in het bedrijfsleven maken ze het niet zo
   bont. Overigens, als ik mijn rekeningen niet be-
   taal, krijg ik de deurwaarder op bezoek. Zullen
   we ook eens collectief de deurwaarder bij onze
   belastingdienst op de stoep zetten. Wie neemt
   het initiatief. Ik hoor graag.
   Bert.

   • Beste Bert,
    Ben het helemaal met je eens. Zowel de belastingbetaler als de Nederlandse Staat heeft belang bij een goed lopende belastingdienst. Dat de VVD ervoor heeft gezorgd om tot twee keer toe een incompetente figuur aan het hoofd van deze dienst te zetten, is dan ook een wandaad.
    De belastingdienst is compleet uitgekleed en ontdaan van alle kennis. Met het gevolg dat de boel nog meer vastloopt omdat mensen niet meer adequaat antwoord kunnen krijgen op hun vragen, geen idee hebben (zoals jij) waar ze aan toe zijn etc. En ondertussen ontspringen alle rijke belastingontwijkers die eigenlijk belastingontduikers zijn de dans, want de belastingdienst heeft de mensen niet meer om dit aan te pakken. Gevolg: de schatkist loopt honderden miljoenen tot wel miljarden mis (niemand weet meer precies hoeveel).
    Mensen denken: ‘Ach, de belastingdienst heeft te weinig mensen in dienst, mooi zo, ik heb een hekel aan belastingbetalen’, dus slapen ze er geen nacht minder om. Kortzichtig dus. En daarom komen rechtse partijen weg met dit onzalige beleid. Men heeft het gewoon niet door.

  2. In ieder geval heeft de VVD getoond geen goed beleid te kunnen voeren inzake de belastingdienst. En dat ligt ook voor de hand. De VVD wil belastingontwijking niet aanpakken omdat een deel van hun machtige achterban daar garen bij spint. Dus willen ze ook niet dat de belastingdienst erg goed functioneert, want dan zou er wel eens uit kunnen komen dat veel zaken die nu nog onder het legale belastingontwijken vallen, weleens belastingontduiking zou kunnen zijn. Nu heeft de belastingdienst door gebrek aan mankracht en kennis gewoon niet de kans dit aan te pakken.
   Volgens een Engels onderzoek loopt Nederland miljarden mis door een gebrek aan opsporing. Met andere woorden: had de belastingdienst het werk goed kunnen doen, had de bezuiniging op thuiszorg en verzorgingshuizen helemaal niet nodig geweest.
   Het is populair om te schermen met belastingverlaging en het ontslaan van ambtenaren maar in de praktijk betekent dit dat de gewone ondernemer en burger naar verhouding de rekening betaalt en dat er gevaarlijke situaties ontstaan door gebrek aan inspecties (dan denk ik ook aan voedselveiligheid en de inspecties in de bouw).

   • Inhoudelijk helemaal mee eens, Petra
    Alleen vind ik wel dat je erg vaak de schuld
    van dingen die niet goed zijn bij de VVD legt.
    Ons (demissionaire) kabinet heeft vele zaken
    niet goed aangepakt. Dat mogen we ze kwalijk
    nemen. Maar dit kabinet bestond ook voor een
    groot deel uit de PvdA. Dat die de afgelopen vier
    jaar op sociaal democratisch gebied veel steken
    heeft laten vallen; daar zijn ze in maart hard voor
    gestraft. Kortom, ik verzoek jou in de toekomst
    niet altijd!!!! de schuld bij de VVD te leggen. Het
    is onjuist en ook best een beetje irritant.
    Bert.

    • Zeker Bert, de PvdA is absoluut medeverantwoordelijk voor het beleid. Dat heeft zich inderdaad vertaald in een enorme afstraffing bij de verkiezingen. Daarom denk ik ook dat ik de PvdA niet meer hoef te noemen.
     Overigens kun je zelfs stellen dat het beleid mede mogelijk werd gemaakt door partijen die instemden met het beleid. PVV, CDA en D66 stemden voor gemiddeld zo’n 90% in met het beleid.

  Comments are closed.