Natte voeten

  10
  426

  Leestijd: 4 minuten.

  Klimaatpaus en eurocommissaris Frans Timmermans heeft een kille week achter de rug. Weliswaar spraken de Europese regeringsleiders af dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn (behalve Polen dat voorlopig kolen blijft stoken en meer tijd nodig heeft), de aanslepende wereldwijde klimaattop in Madrid is nauwelijks een succes te noemen. Veel magerder konden de afspraken niet zijn.

  De EU-top wordt verkocht als een succes, in principe scharen de EU-lidstaten zich achter de ‘Green Deal’ van Timmermans, de EU in 2050 klimaatneutraal. Dat is nog een eind weg en onderweg kan er van alles gebeuren, vooral buiten de EU. Tsjechië en Hongarije stelden de optie te willen door te gaan op het pad van kernenergie, zonder dat denken ze de doelstelling niet te kunnen halen.

  Maar de EU is goed voor 9% van de wereldwijde uitstoot, pas als de grote vervuilers China en de VS inbinden wordt er op wereldschaal wat bereikt en onderhand mogen we ook Brazilië, Australië en Rusland bijvoegen in dat rijtje. De Amerikaanse president Trump vindt alle klimaatdiscussies maar onzin, een aantal Amerikaanse staten en steden niet. China moet groei bieden aan haar bevolking, maar naarmate de steden verdwijnen in een grijze smog begrijpt ook de Chinese overheid dat er grenzen liggen aan het gebruik van fossiele brandstoffen.

  Europa is relatief rijk en kan zich de luxe permitteren vol voor het klimaat te gaan. In China, Zuid-Amerika en Afrika hebben mensen via internet net besef gekregen wat er allemaal te koop is in de wereld en zij willen deel van de koek. Oerwoud platbranden om soja voor veevoer te verbouwen, industriesteden aanleggen in voormalig natuurgebied, gevaarlijke chemische processen overnemen die elders niet meer mogen, alles is geoorloofd voor ontwikkelingslanden om de bevolking op te stoten in de vaart der volkeren en deel te krijgen aan die grote mondiale koek.

  Dat verschil in belangen en perceptie maakt dan ook dat de klimaatdoelen niet worden gehaald. In 2015 werd in Parijs afgesproken dat de opwarming van de aarde beperkt moest blijven tot onder de 2 graden, liefst 1,5 graad. Met het huidige beleid zitten we in de buurt van 3 tot 4 graden.

  Eind volgend jaar is de volgende VN-klimaattop in het Schotse Glasgow. Dan moeten nieuwe afspraken worden gemaakt over beperking van emissies en het verdelen van de pijn. In 2015 in Parijs is afgesproken dat elk land zijn eigen klimaatplannen moet maken om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Lukt dat niet, kunnen emissierechten worden verrekend met landen die het beter doen. Maar arme landen hebben daar geen geld voor en willen worden gecompenseerd. Of ze houden hun rechten vast in de hoop straks meer te vangen.

  In principe kunnen slecht presterende landen hun zondes afkopen ten gunste van beter presterende. Die absolutie is aardig in de katholieke kerk, maar helpt het klimaat niet echt verder. En bovendien is het te duur voor die slecht presterende landen die louter als doel hebben de levensstandaard te verhogen. Daar zit de spagaat tussen oude en nieuwe wereld.

  Glasgow is weer een jaar verder en ondertussen gaat de opwarming van de aarde rustig door, bosbranden in Brazilië en Australië, de permafrost ontdooit en laat methaan ontsnappen, enorme hoeveelheden ijs aan de Zuidpool, Groenland en de Noordpool plonzen in zee. Niets meer aan te doen, helaas laat het klimaat zich niet met een wet of VN-resolutie redigeren, het moet een besef worden. En het is ook een illusie om te veronderstellen dat de ontwikkelingslanden over een jaar wel zo goed bij kas zitten dat ze de keuze kunnen maken tussen milieu-investeringen of afkopen. En ondertussen zijn ook wij niet brandschoon.

  Moet Europa dan niets doen? Natuurlijk wel, alle beetjes helpen en alle nieuwe wetenschappelijke innovaties zijn een plus. In de verre geschiedenis zijn er vele klimaatwisselingen op aarde geweest, het verschil met vandaag is dat binnen enkele decennia de wereldbevolking is verdubbeld en de consumptie van fossiele brandstoffen is verviervoudigd. Dat is ‘manmade’ en op schaal van de ontwikkeling van de aarde binnen enkele seconden.

  Het is een illusie om te veronderstellen dat de opwarming van de aarde met klimaatconferenties is te voorkomen, het proces is op gang en nauwelijks nog om te keren. De zeespiegel zal dan ook de komende jaren gaan stijgen met consequenties voor alle lager gelegen delen in de wereld. Ook de gemiddelde temperatuur gaat omhoog.

  Alleen gaat dat heel langzaam. Zo langzaam dat het geen indruk maakt. Pas wanneer iedereen die nu onder zeeniveau leeft natte voeten krijgt, zal er echt aandacht komen.

  Dat is dan vermoedelijk veel te laat, de komende decennia vol inzetten op meer duurzame energie en de ontwikkeling van veel minder gevaarlijke thorium-kerncentrales is de toekomst. Het is te hopen dat de wetenschappelijke ontwikkelingen snel de klimaatconferenties in halen, die dan overbodig worden.

  En wat te denken van een wereld waarbij alle landen hun eigen energiebroek kunnen ophouden, geen plekken meer in de wereld waar olie zit en die dan per definitie strategisch zijn en een conflictgebied. Er is nog veel te winnen buiten de vergadertafels.

  10 REACTIES

  1. Misschien moeten we accepteren dat we niet in staat zijn de opwarming van de aarde tegen te houden in dit stipje op de aardbol en moeten we ons zo goed mogelijk voorbereiden op de gevolgen: dijken ophogen of emigreren naar een land dat niet onder water loopt of verschroeit.

   Los daarvan kan men natuurlijk altijd inzetten op schone energie.In een vrije markt gaat de consument voor de laagste prijs. De overheid kan de concurrentie verbeteren door de vervuiling en het ontmantelen na afloop van gebruik (kerncentrales, kolencentrales, windmolens etc.) in rekening te brengen, maar moet zich verder niet bemoeien met dit marktproces middels heffingen en subsidies. Dat leidt geheid tot parlementaire enquêtes achteraf over verspilling en vriendjespolitiek. Ik vrees dat er een tijd komt dat men zich de haren uit het hoofd trekt over die windmolens in zee die overbodig zijn geworden door nieuwe technologie en men de vraag moet beantwoorden wie verantwoordelijk is voor de opruiming van die obstakels: de staat die belasting heeft geheven over de opbrengst, of de onderneming die inmiddels failliet is gegaan (tenzij we de zee zo hoog laten stijgen dat we over de wieken heen varen natuurlijk…😎).

   • Eric, ik ben het volstrekt met je eens!
    De mens heeft wel wat invloed op de opwarming van de aarde maar voor een klein deel. Het IPCC wil ons echter aanpraten dat wij de hoofdschuldige zijn. Het IPCC accepteert alleen rapporten van wetenschappers die haar visie ondersteunen; degenen die op goede gronden daaraan twijfelen worden genegeerd of publiekelijk afgemaakt.
    CO2 zit heel veel in oceanen en komt daar o.a. door onderzeese vulkaanuitbarstingen waar we geen enkele invloed op hebben. Het onderzoek daarnaar is pas dit jaar opgestart.
    Voorts doet hetzelfde IPCC niets tegen de massale bomenkap van oerbossen die nu juist CO2 opnemen; soevereiniteit roepen ze dan.
    Laten we inderdaad ons geld besteden aan verhogen van dijken. De enige goede reden voor alternatieve energie is dat fossiele energie eindig is; dus richt je op effectieve oplossingen en stop het politieke paniekbeleid.
    P.S. Ik reageer onder een schuilnaam omdat ik geen zin heb in ingegooide ramen door klimaatactivisten.

    • @P.Issig
     Ja, ik moet ook maar eens incognito, B. Alen of zo iets. In het kerstnummer van Elsevier staat op bladzijde 136 een artikel over Cas König, directeur van Groningen Seaports, waar ik weer helemaal blij van word. In de Eemshaven worden allerlei soorten energie opgewekt dan wel ingevoerd. Er staat onder andere een gloednieuwe kolencentrale, de mooiste van de wereld, die volgens mijnbouwingenieur Tabak zelfs CO2-negatief kan worden gemaakt door CO2 In oude gasvelden te stoppen. Zelfs dan is stoken op kolen het goedkoopste alternatief. Door innovatieve technieken kunnen hier 8 man personeel voor 3 miljoen huishouden stroom genereren. Maar deze CO2-arme energieopwekking wordt niet gesubsidieerd in tegenstelling tot andere vormen van CO2-arme energieopwekking die zich in de steun van klimaatgekkies kunnen verheugen.

     Hier zijn positivo’s aan het werk die verantwoordelijk zijn voor enorme investeringen, in tegenstelling tot zo’n club als Urgenda die met steun van de overheid het energiebeleid in Nederland zit te frustreren en de hele samenleving op kosten jaagt.

  2. Goed verhaal van dhr. martinet.
   Het is duidelijk, Nederland gaat natte-voeten krijgen want de bevolkingsexplosie (en immigratie alhier) zet door en de rest van de wereld – China, VS, India, Brazilië en Australië voorop – gaan door de CO2-uitstoot te verhogen. 3-4 graden warmer wordt een feit. De 1,5 tot 2 graden van Parijs zijn alras verleden tijd. DAT zal geaccepteerd moeten worden…
   Blijft m.i. een precaire afweging over: hoe zwaar zet de EU dan nog in op de transitie die een vermogen kost… Niets doen is immers geen optie. De bevolking arm maken ook niet. Dan kan je een populistische explosie verwachten….
   Mijn vraag blijft: hoe financiert men het… Met EU-obligaties via de Europese Investerings Bank (EIB). Zodat de kosten (het zijn tenslotte ook HUN baten) uitgesmeerd gaan worden over meerdere generaties? Dan ontlast je de generatie die de transitie opzet en heb je draagvlak. Bovendien: alle EU landen – naar vermogen – betalen er aan mee. Lijkt mij het eerlijkst.
   Verder is het thema – wel groen maar alleen op mijn manier – iets wat mij beslist niet zint. We zullen allemaal een (ideologische) veer moeten laten.
   https://www.telegraaf.nl/nieuws/712795959/ronald-plasterk-haalt-uit-naar-links-om-kernenergie

   • Vervolg: en wellicht wel meer veren dan ooit te voren. Een land als Nederland overstroomt nog eerder door de klimaatgevolgen. Dus welke dijken gaan we ophogen – o linkse partijen – als vanuit ideologisch oogpunt bepaalde ‘humane’ sluizen volledig worden opengezet?
    Een stad als Den Haag kan nu al – vanwege het stikstofprobleem – geen huizen bouwen. Toch verwacht zij nog met 100.000 mensen te moeten gaan groeien… Ra, ra, hoe komt dat? En ra, ra… hoe gaan ‘we’ dat dan voor elkaar krijgen?
    Dan maar – oplossing D66? – helemaal geen vee meer in Nederland?
    Als het aan de Duitse Groenen ligt kunnen we echter nog veel meer bewoners verwachten. (Zie link) Tja, we gaan ‘explosieve’ tijden tegemoet….
    Het is niet alleen het water dat hier naar toe stroomt.
    Hoeveel kan dit land verdragen?
    Mag je je dat überhaupt wel afvragen?
    https://www.telegraaf.nl/nieuws/336081077/duits-plan-automatisch-asiel-klimaatvluchteling

    • Nee maar je zou eens bij het begin kunnen beginnen…..en de investeringen van banken in de soja-industrie en dus de ontbossing kunnen gaan ontmoedigen!!!
     Banken krijgen gratis geld door de ECB en hun geldscheppers machine.
     RABO BANK € 885.230.000,= , ING € 1.400.000.000,= ,
     ABN AMRO € 1.200.000.000,= door deze investeringen o.a. wordt er massaal ontbost.
     Nu gaan wij hier een Green Deal opzetten van duizend miljard ja…. € 1.000.000.000.000,= aan belasting geld om dat te compenseren!!!
     Ik weet niet wie er nu gek is, maar ik heb grote twijfels of er nog iemand met verstand is in de politiek!!!

  3. Met onder zeeniveau wordt zeker bedoeld alle gebieden tot +7 meter!! Zover zal de zeespiegel rijzen als De Groenlandse ijskap is gesmolten. Dit kan al in slechts één eeuw!
   45 plussers, d.w.z. de meeste Nederlanders, kunnen nog zeggen dat het hun tijd wel zal uitdienen die hoeven dan ook niets meer te doen toch !
   Jammer voor onze kleinkinderen en jonger. En aangezien de meeste vluchtelingen in Nederland niet of nauwelijks Nederlands spreken, kun je het hun al helemaal niet uitleggen. Zij hebben wel de toekomst. Die ziet er dan ook nat en overbevolkt uit. Nederland wordt net zo erg als New Orleans en Bangladesh. Overigens geldt dit ook voor Denemarken en de helft van België. Deze laaglanders en hun huidige vluchtelingen worden klimaatvluchtelingen, waar helaas geen plaats meer voor is!

  4. Politici moeten beleidsmaatregelen nemen, waarvan hun electoraat op de korte termijn alleen maar nadelen ondervinden. Daarom gaat het allemaal zo moeizaam. Mensheid zal een totaal andere leefwijze moeten ontwikkelen, waarbij de nadruk ligt op landbouw, industrie en energietransitie. Een pijnlijke omschakeling waarvoor heel veel landen in de wereld vriendelijk bedanken, met name de meest vervuilende landen, zoals China en de VS. Stel dat de klimaatwetenschappers die de opwarming van de aarde berekenen, gelijk krijgen aan het eind van deze eeuw. Dan hebben we wel wat op ons geweten…. Moeder aarde krijgt het dan veel te warm, en schut dan eindelijk die akelige schimmelkorst mensheid van zich af. Nog een prettige kerst toegewenst.

  5. Hee Rob, sorry maar een beetje een warrig verhaal. Behalve de opmerking “natte voeten”: Maar niet alleen degene die “onder zeeniveau leeft” – Want het zee nivo stijgt!
   Maar goed, oplossingen:
   Natuurlijk bevolkingsgroei tegengaan, keihard. Geen kinder subsidie maar kinder belasting (China, maar ook Indonesia hebben dit gedaan – Nederland het tegenovergestelde!).
   Olie prijzen omhoog – de olifant in de kamer – maar een belasting op olie en gas kan natuurlijk WEL (CO2 heffing).
   Wat minder vlees eten?
   En dan natuurlijk technologie. Kernenergie nog niet zo gek. Wind, zon, water gravity, aardwarmte kunnen ‘t ook doen.
   Of het beste, een combinatie.

  Comments are closed.