‘Nederlander negatiever over toekomst’

  0
  105

  Leestijd: 2 minuten.

  Een nieuwe peiling van De Hond. Dit schrijft hij erover:

  ‘Ook deze week zien we amper verschuivingen. Per saldo stijgt de PvdA 1 zetel naar 9 en daalt de PVV 1 zetel naar 36.

  hond

  Vergelijken we de scores van de partijen na een nieuw Parlementair jaar met die van precies 1 jaar geleden dan zien we dat de PVV 16 zetels is gestegen en de SP 8 zetels gedaald. (Voor een groot deel is dat verlies van de SP naar de PVV gegaan en dat hangt samen met de vluchtelingencrisis).

  Vijf jaar geleden zijn een groot aantal vragen over de Europese Unie en de euro gesteld. Ter gelegenheid van het eind van dit Parlementaire jaar en de hectiek rondom de EU zijn die vragen herhaald en daar zijn een aantal duidelijke conclusies uit te trekken:

  –         Ongeveer de helft vond 5 jaar geleden dat de EU een duidelijke bijdrage heeft geleverd aan de economische groei van Nederland. Een zelfde percentage vond dat de EU ervoor gezorgd heeft dat er minder oorlog in Europa is. Die percentages zijn niet veranderd

  –         Bij deze vragen, evenals alle andere vragen, zijn er grote verschillen in beantwoording tussen de PVV-, SP- en 50Plus-kiezers aan de ene kant en die van de andere partijen.  Daarbij is goed te zien dat de -kleine- resterende groep PvdA- kiezers van nu veel positiever over de EU en de euro is, dan de PvdA-kiezers uit 2010, die nu geen PvdA meer stemmen.

  –         Men is nu negatiever over de toekomst van de EU dan 5 jaar geleden. 46% denkt dat over 10 jaar de EU is uiteengevallen en dat was 5 jaar geleden 32%. 49% wil het verdrag van Schengen opheffen en dat was 42%. 37% wil nu dat Nederland uit de EU stapt, en dat was 25%.  Bij de PVV-kiezers is dat percentage gestegen van 63% naar 86%. Bij de PvdA-kiezers van 20% naar 5%. (Maar dat hangt dus samen met het feit dat PvdA kiezers uit 2010. die vinden dat we uit de EU zouden moeten nu geen PvdA meer stemmen).

  –         De opvattingen over het uit de euro stappen gaan nu gelijk op met die van uit de EU stappen. Dat is in 5 jaar van 33% naar 38% gegaan.  50% van de Nederlanders vindt dat we de gulden nooit hadden moeten opgeven.

  –         Een grote verschuiving zien we t.a.v. het meer overdragen van bevoegdheden naar Europa om het nakomen van afspraken per land te kunnen afdwingen. Daar was 5 jaar geleden 50% voor en is nu nog maar 20%.

  –         De Nederlanders zijn nu duidelijk pessimistischer over de toekomst dan 5 jaar geleden. Dacht 5 jaar geleden 58%  dat de spanningen tussen autochtone Nederlanders en die van buitenlandse herkomst de komende 10 jaar zou toenemen, nu is dat 71%.  54% denkt dat er in minstens 1 van de Europese landen de komende 10 jaar een revolutie tegen de bestaande machthebbers zal plaatsvinden. Dat was 5 jaar geleden 41%. En 44% vreest voor het uitbreken van een wereldoorlog. Een grote stijging ten opzichte van de 17% van 5 jaar geleden.  Overall zijn de kiezers van de PVV het pessimistisch en de -resterende- kiezers van de PvdA het optimistisch. De SP-kiezers zijn bijna net zo pessimistisch als de PVV-kiezers. Kiezers van D66 en GroenLinks zijn na de kiezers van de PvdA het minst pessimistisch.

  Ook bij de uitslagen van vandaag speelt het opleidingsniveau een belangrijke rol.

   Tot eind van augustus zullen de peilingen eens per twee weken uitkomen. Behalve als er een duidelijke aanleiding toe is om toch een peiling in de tussentijd uit te voeren.’

  Bekijk hier het volledige overzicht van alle peilingen

  Volg Frontbencher op twitter

  Like Frontbencher op Facebook