Nog lang geen klimaatakkoord

  39
  646

  Leestijd: 2 minuten.

  Het kabinet had eigenlijk al op Prinsjesdag willen komen met een pakket van maatregelen om de verandering van het klimaat tegen te gaan. Maar zoals de zaken nu staan, ziet het ernaar uit dat het Prinsjesdag volgend jaar wordt.

  Het wachten was, en is nog steeds, op een klimaatakkoord. Een ontwerp-klimaatakkoord werd vrijdag door voorzitter Ed Nijpels van het klimaatoverleg aangeboden aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaatbeleid. Dat ontwerp-akkoord wordt nu doorgerekend op de haalbaarheid om in het jaar 2030 de uitstoot van het broeikasgas CO2 met 49  procent terug te dringen. Over die doelstelling zijn de meer dan honderd partijen die meededen aan het klimaatoverleg het eens, en dat geldt ook voor een grote meerderheid van de Tweede Kamer. Als die doelstelling niet haalbaar blijkt bij het doorrekenen van het huidige ontwerpakkoord, wordt gekeken naar andere mogelijkheden om het doel te halen. Ed Nijpels hoopt dat dit voor de zomer klaar is en dat er dan een klimaatakkoord ligt, waarmee het kabinet kan instemmen.

  Nijpels wees er wel op dat de verdeling van de kosten tussen burgers en industrie en tussen burgers onderling een politiek vraagstuk is. Over die verdeling liet Eric Wiebes zich niet uit. Wel herhaalde hij dat de totale kosten van de zogeheten transitie niet meer zijn dan een half procent van wat we in Nederland met ons allen verdienen. Dat mag zo zijn, maar het verdelen van die kosten was wel waarom de milieubeweging én de FNV niet hun handtekening wilden zetten onder het ontwerp-akkoord. Er wordt getwijfeld aan het halen van de doelstelling omdat het principe dat de vervuiler betaalt niet geldt voor de grootste vervuilers, de industrie. Niet de bedrijven, maar de burgers draaien op voor de kosten. Volgens de milieubeweging is het klimaatdoel niet haalbaar zonder een algemene CO2-heffing voor bedrijven. En dat is ook de mening van de linkse oppositie.

  Ed Nijpels zei dat tijdens de doorrekening door de planbureaus het overleg gewoon doorgaat en dat er aan de zogeheten klimaattafels nog steeds stoelen worden vrijgehouden voor milieubeweging en vakbeweging. Als hun scepsis tijdens het overleg bewaarheid wordt, komen wel degelijk zwaardere en voor het bedrijfsleven minder prettige maatregelen in beeld.

  Minister Eric Wiebes bleek nog niets van zijn optimisme verloren te hebben. Het kabinet Rutte3 heeft zich zelf uitgeroepen tot het groenste kabinet ooit. Als ons land een voorsprong kan opbouwen met de aanpak van het klimaatprobleem, kunnen we daar economisch beter van worden, aldus Wiebes. Dat mag zo zijn, maar voorlopig blijft de vraag of de doelstelling haalbaar is zonder impopulaire maatregelen waar het kabinet tot dusver niet aan wil, zoals een CO2 heffing voor de industrie, rekeningrijden voor de automobilist en productiebeperking voor de boeren. Vervolgens wacht weer een gevecht over het verdelen van de kosten. Bij het halve procent van Wiebes gaat het nog altijd om vier miljard per jaar.

   

   

  39 REACTIES

  1. @ Ronaldo Haasnoot 26 december 2018 at 21:10

   U blijft desinfo volhouden en dan blijf ik reageren. Want, zoals ik eerder schreef, foute informatie zal ik altijd bestrijden.

   U heeft vandaag vast al gelezen, dat de gezamenlijke milieuorganisaties en de FNV hebben becijferd, dat de jaarlijkse kosten a.g.v. regeer- en klimaatakkoord enkele miljarden bedragen, qua orde van grootte in de buurt van de kabinetsschattingen (0,5% van het BNP) en schattingen van andere organisaties (2,6-5,5 miljard volgens PBL, e.a.). Climatgate, Baudet, u, e.a. zitten er gewoon naast. Of dat ondeskundigheid of misleiding is, durf ik niet te zeggen.
   Overigens heb ik de moeite genomen om aan te geven waar de berekeningen die tot die extreme bedragen leiden, in de fout gaan. Ik adviseer u die eens te bestuderen, want daar wordt iedereen beter van. In ieder geval wordt de discussie hier dan op niveau gevoerd in plaats van in de vorm van verdachtmakingen en verwijten.

   • @Haasnoot
    Ik wil de discussie wat richten. Omdat ik niet in 200 woorden de essentie van kosten, opbrengsten en investeringen kan uitleggen raad ik u aan u daarin eens via internet te verdiepen.

    Baudet, Climatgate, u, berekenen de gemiddelde investeringen in de komende jaren en komen dan op tientallen miljarden per jaar uit. Maar dat is voor de burger oninteressant. Wel interessant is wat die investeringen jaarlijks aan kosten veroorzaken (rente, afschrijving, operationeel) en wat ze opleveren (minder gasgebruik, onderhoud, minder andere investeringen, etc.). Dat zijn complexe berekeningen en heel andere kosten en opbrengsten, al hangen ze wel samen met die investeringen. Dan kon je uit op enkele miljarden (naar de huidige inzichten 2 à 6). Daarover zou de discussie moeten gaan.
    Door investeringen voor te stellen als kosten worden mensen de stuipen op het lijf gejaagd. Dat kan opzettelijk gebeuren, wat m.i. dom is want dat krijg je altijd een keer terug, of onwetendheid zijn, wat ook dom is want een wetenschapper zou dit moeten onderkennen. In ieder geval praat men in veel situaties langs elkaar heen. Dat geldt zowel voor de klimaatinhoud, zie uw links eerder, als voor de financiële kant ervan.

   • U breekt u woord. Klaar. U begint daarmee. Klaar.
    Dus door anderszinds te beweren begint u meteen opnieuw met pathologische verdraaiingen te exerceren! Da’s weer zo duidelijk als wat. ?
    Derhalve bedrijft u zelf desinfo.
    U hoort namelijk niet op mij te reageren, dat was immers afgesproken.
    Ik raad u aan vanaf nu weer netjes uw teentjes op uw eigen dansvloertje te houden! Dit is uw laatste kans. Maar ja, wat is u woord eigenlijk waard?
    Desinfo…
    Tja, da’s nu precies goed benoemd.
    Uw woord heeft slechts die waarde die u zelf blijkt te zijn. Bewijs dan wat u ‘waard’ bent.
    Zie link en uw belofte d.d. 4 dec. 14.17 op mijn schrijven van 3 dec. 17.58
    U gedraagt u of niet. De consequenties zijn voor u.
    Op 3 dec 12.13 deed u een immers een verzoek die ik respecteerde – zelfde link…
    Schijnbaar vergeet dus gemakshalve het e.e.a.

    Ik vroeg u Eerste Kerstdag duidelijk niet verder te discussiëren. 25 dec 15.23 hier beneden bij dit artikel. Maar u toont geen respect voor mijn wens – wat eerder onze deal was –
    Een man een man een woord een woord. Da’s mijn wereld.
    Link afspraak – https://frontbencher.nl/neppetitie/#comment-8983

    • @Haasnoot
     Ik begrijp niet wat u probeert te zeggen, geloof ik. Maar ik blijf de vrijheid nemen om te reageren als u misleidende info verspreidt. Dat heb ik ook beloofd en dat doe ik de hele tijd al. Bovendien doe ik dat fatsoenlijk en met feiten geïllustreerd.

     Ik geef u nog een tip. Een discussie ontstaat pas als minstens twee mensen daar aan beginnen. Dus als u wat poneert en ik reageer op een manier die u niet bevalt, maar u reageert niet, dan is er geen discussie, toch? Zo eenvoudig is het. Ik hou de vrijheid om over alle desinfo iets te zeggen en u heeft de keuze om daar wel of niet op te reageren, dan is iedereen, tenminste u en ik, tevreden, toch? O.k., afgesproken!

     “U gedraagt u of niet. De consequenties zijn voor u.” Dat klinkt best dreigend, maar dat kan ik me bij u niet voorstellen, zand erover dus.

     • De consequentie is simpel.
      Ik beschouw u als pathologische leugenaar. En dat heeft u wederom bewezen, nu.
      Met onbetrouwbare mensen die geen enkele leugen schuwen valt niet te redeneren. Uw informatie is per definitie besmet met uw persoonlijk houding en karakteristiek.
      U bent voor mij voortaan kompleet ongeloofwaardig!

      • Persoonlijk vind ik dat u raaskalt. Geen touw vast te knopen aan veel van uw posts. Misschien hebt u een punt, maar voor mij maakt u het niet.

      • Ik vraag me nog steeds af wat dan al die leugens zijn die ik blijkbaar niet schuw. O.k., de toezegging u met rust te laten heb ik gebroken, maar ik vond echt, dat u het naar maakte. Verder kan ik me eigenlijk geen leugens herinneren, wel thema’s waar u en ik het oneens zijn. Maar dat zijn toch geen leugens?

     • @Gerald,
      Ziet u het echt niet???
      Komt u nu weer op 27 dec 20.09 met de opmerking: “O.k., afgesproken?”
      Om vervolgens 29 dec 16.52 te erkennen dat u iemand bent die uw afpraak niet houdt? ?
      En dat terwijl u zich die bewuste 27 dec 20.09 eerst doodleuk begint met: “Ik begrijp niet wat u beweert….” ?
      En dus 29 dec 16.52 blijk geeft van het heel goed begrepen te hebben?

      Om vervolgens iets te proberen af te spreken met mij waarvan wij weten dat u uw woord niet houdt als het u niet zint? Iets wat u zelf ook nog eens zegt en normaal vindt?
      Da’s toch nutteloos man..

      Leuk geprobeerd hoor maar daar trap ik dus niet meer in! ?
      Een ezel stoot zich immers niet twee maal aan de zelfde steen.
      Ik raad u aan uw eigen schrijfsels hier eens goed te onderzoeken dan begrijpt u precies wat er aan mankeert.
      Of ergens hulp te gaan zoeken.
      Of wellicht – zo vrees ik – vindt u het normaal.
      Ik ervaar het in ieder geval als pathologisch. Wellicht valt het wel onder de noemer pseudologia phantastica. (Zie link)?
      Dat zou de boel verklaren…

      Dus nee, dank u, het is niet O.k., afgesproken of zand er over.
      Its over…
      https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Pathologisch_liegen

   • @de lezers, reactie Gerald 27 dec. 11.56

    Wat de man beweert is m.i. complete onzin.
    Hij wil alleen zijn eigen data zien. Best. Ik heb meer dan genoeg andere gegevens gegeven.
    Het feit dat het kabinet in 2018 11 miljard aan transitiesubsidies besteedde en dit jaar 10 miljard – wat via belastingverhogingen op onze energierekening elk jaar meer wordt (nieuwe subsidieregelingen in 2020) zegt feitelijk voor elke buitenstander genoeg.
    Met deze man valt toch niet de discussieren…
    Een discussie – of hij het wilt noemen – bestaat tussen ons helemaal niet!
    Da’s nu precies desinfo…?
    End of story…
    https://www.nu.nl/economie/5649167/kabinet-steekt-2-miljard-euro-minder-in-subsidieregeling-duurzame-energie.html

    • U slaat wartaal uit. Die subsidies van dit jaar, vorig jaar en eerder maken geen deel uit van de nu geraamde kosten van de energietransitie. U lijkt helemaal niets van overheidsfinanciën en subsidies te begrijpen. Dat is niet erg, maar u zou wel uw beperkingen moeten kennen. Ik leg het niet nog eens uit. Anderen begrijpen het wel.

     • @de lezers,
      Nee, die zijn niet de…. geraamde kosten, inderdaad.
      Lekkere snuggere opmerking van meneer hoor!
      Dit zijn AL de kosten die we daarvoor betalen.
      Van welke planeet komt deze man!
      Dit is de aanslag op ‘s mensen portemonnee die hij gewoon weigert mee te tellen. Niet te zien… Alsof het niet bestaat. Terwijl de burger zijn energie rekening ziet stijgen.
      Echt, als je dat niet wil zien, dan ben je in mijn ogen niet goed snik!

  2. Stel je voor, het klimaatakkoord komt niet van de grond en de zeespigel begint te stijgen, wat dan. Dan maar plan b? We zijn toch al jaren bezig met de energie transitie, gewoon daarmee doorgaan is mijn plan b. Per onderdeel:
   – het salderen van de in de zomer opgewekte stroom kunnen gebruiken voor het aandrijven van de warmtepomp in de winter. Het salderen dus niet afschaffen in 2020 of 2022!
   – aan benzine meer bio ethanol toevoegen, nu 5 % tot 85 % zoals in Frankrijk. Benzine met bio-ethanol goedkoper maken.
   – aan diesel ammoniak toevoegen, in plaats van ad blue in de uitlaat inspuiten. De veehouderij aanzetten om de ammoniak emissie om te zetten in ammoniak voor toevoegen aan diesel. Diesel met ammoniak goedkoper maken.
   De Koning zei het al in de Kersttoespraak “ Veel kan, niet alles” Wie steunt mijn plan b?

   • ik ben voor plan B.
    Ik heb gelezen dat de mest van 2000 varkens omgezet kan worden in ammoniak, waarmee je twee huishoudens er warmpjes bij komen te zitten. En verder ben ik het ermee eens dat je ethanol kan toevoegen want dat is hernieuwbaar. Het is bekend dat de ammoniak al aan diesel wordt toegevoegd in de scheepvaart.
    Ammoniak geeft immers geen CO2 uitstoot!!

    • Ik heb vleesvarkensverhaal nagerekend. In een stal met 2000 ligplaatsen voor varkens wordt 2000 m3 mest geproduceerd waar 8000 kg ammoniak inzit. De energieinhoud van 1 kg ammoniak bedraagt 20 MJ, 1 m3 aardgas daarentegen 36 MJ. De 8000 kg ammoniak komt qua energie overeen met
     8000 maal 20 gedeeld door 36 is 4570 m3 aardgas, inderdaad genoeg om 2 huizen mee te verwarmen. Door vacuüm verdampen komt ammoniak makkelijk uit de mest om daarna bij 10 atmosfeer samen te drukken tot vloeistof. Het bijkomend voordeel is dat er vanuit de stal geen ammoniak vrijkomt, wat het milieu in de stal voor het varken en de boer te goede komt. En geen ammoniak emissie. Bij de verbranding van ammoniak komt er geen CO2 vrij. Ik heb inmiddels een proefopstelling gemaakt om ammoniak uit varkensmest te halen en deze damp in te laten in de inlaat van de gas generator om elektriciteit te maken. Komt dit zien!

  3. @De lezers,
   Voor iedereen die ECHT wil weten hoe men met de cijferbrei omgaat m.b.t. de kosten van de energietransitie hierbij de info van een hoorzitting van Tweede Kamerleden die met grote moeite proberen de waarheid te onttrekken aan de (gesubsidieerde) rekenmeesters van het PBL.
   Naast Baudet zitten in het panel ook andere Tweede Kamerleden dus ik neem aan dat een oproep van een bepaalde schrijver alhier op deze site vooral Baudet te negeren in groepsverband nu even niet geldt!
   Dat zou m.i. niet eerlijk zijn voor de andere Tweede Kamerleden. En ook niet democratisch zijn.
   Let ook op – tussen de regels door – hoe deze PBL rekenmeesters in eerste instantie mistig doen om vooral haar belangrijkste opdrachtgever – de regering – niet voor het hoofd te stoten.
   Gezien de behoefte en het verzoek aan informatie: hierbij een blik ‘achter de schermen’ hoe het in werkelijkheid toegaat met de ‘kennis der cijfers.’
   https://forumvoordemocratie.nl/actueel/pbl-bevestigt-nederlandse-inzet-in-energietransitie-is-mondiaal-verwaarloosbaar

   • Vervolg: 25 dec 07.45
    Correctie: het was geen hoorzitting maar een technische briefing.
    Maar u ziet, Thierry Baudet moet erg veel moeite doen om ‘achter de waarheid te komen.’ M.i. een puik stukje Kamerwerk van een volksvertegenwoordiger.
    Vooral niet negeren beste mensen, als we achter de waarheid WILLEN komen! ☝?

    Overigens vandaag in het nieuws (zie link) het bedrag wat onze regering – verkregen via indirecte belastingen op onze energierekening – verdeeld als subsidies voor de energietransitie. Een heel simpel gegeven dat aangeeft wat er al betaald WORDT.
    Vanaf 2020 wordt het meer, want dan is de energie-rekeningverhoging van 2019 binnen. En dat is pas een klein begin van wat ons nog te wachten staat! Persoonlijk zie hier geen cent van terug, want als huurder kan ik geen subsidie aanvragen. Overigens: het grootste bedrag, hoofdzakelijk betaald door de burgers gaat… natuurlijk als subsidie naar het bedrijfsleven.
    https://www.nu.nl/economie/5649167/kabinet-steekt-2-miljard-euro-minder-in-subsidieregeling-duurzame-energie.html

  4. @Het lezerspubliek,

   Ik verbaas mij over de stelligheid en ontkenning van de werkelijkheid van een bepaalde schrijver alhier (beneden).
   Over het kostenplaatje van de energietransitie kunnen we kort zijn. Diverse rapportage’s van onafhankelijke (wetenschappelijke) instantanties zijn op internet te vinden. Ze worden NIET gesubsidieerd door de regering (zoals het PBL). Ze duiden allemaal extreme hogere kosten dan de politiek u voor de verkiezingen wil laten geloven.
   En als de boodschapper (Baudet) – als politieke klokkenluider – dat juist mooi samenvat en kenbaar maakt op TV en het NL-publiek en deze rapportage’s in de Tweede Kamer benoemd roeptoetert deze meneer op deze site: “mensen negeer het!” Negeer de werkelijkheid? ?
   Tja…. Dan zijn we niet meer realistisch met data bezig maar bedrijven we pure politieke propaganda. Ik roep de lezers op DAT te negeren. ☝?
   Dit is tenslotte een politiek discussieforum!

   Het is m.i. een psychologische poging tot misleiding en een verkiezingsretoriek die stinkt naar uitsluiting. En… een poging tot het belazeren van het lezerspubliek. ?

   https://www.destaatvanhet-klimaat.nl/2018/10/30/overpeinzingen-bij-de-klimaatwet-tijd-voor-bezinning/

   • Die “bepaalde schrijver” ben ik, Gerald, die opponent Ronaldo een goede Kerst wenst.

    Een voorbeeld verduidelijkt. Stel, een huis wordt in 2025 gasvrij gemaakt voor €30000. Volgens u zou die investering tot peildatum 2030 €1500 per jaar kosten. Maar die investering wordt in 2025 gedaan en de financieringsvorm is nog onbekend.

    Neem nu eens aan dat financiering hypothecair gebeurt met jaarlijks gemiddeld aan aflossing en bruto rente (tegen die tijd ook netto?) €1300, vanaf 2025. Wat zijn dan de jaarlijkse kosten? Niet 20 jaar lang €1500. Zijn ze dan misschien gemiddeld over de komende 20 jaar €325 (totaal in die 20 jaar dus €6500). Bovendien levert het de gaskosten aan besparingen op.

    In werkelijkheid moet je kijken naar de financieringsvorm en de afschrijvingsperiode van 800 miljard aan, met verschillende financieringsvormen en afschrijvingsperioden, op te leveren besparingen, die bovendien in de plaats komen van andere investeringen tegen gevolgen van temperatuurstijging.

    Ook in uw links wordt geen onderscheid gemaakt tussen investeringen, kapitaalkosten, operationele kosten, besparingen en te vermijden investeringen en kosten. De discussie is dan ook niet te volgen.

    • U vergeet gemakshalve dat een warmtepomp zo’n 5000 KwH elektriciteit gebruikt en dat i.p.v. de gaskosten komt. Het is zelfs aannemelijk doordat er 5x zoveel elektriciteit gebruikt gaat worden in Nederland de prijs per KwH erg hoog gaat worden.
     Hoe dan ook, de investering kost je extra geld!
     Als je het simpel en echt goedkoop wil financieren kan de regering het tegen ultra lage rente op de kapitaalmarkt lenen en de kosten verspreiden over de verschillende generaties die er profijt van hebben.
     Nu houdt ze alles buiten de begroting of staatsschuld en wentelt ze het bijkant af op een hele generatie!
     Overigens: zoals ik al eerder schreef – een groot deel van die extra elektriciteit wordt dan opgewekt door gascentrales die buitenlands aardgas gaan importeren.
     Dus i.p.v u stoken zij dan uw gas. Met een energie-warmteverlies (omzetting gas naar elektriciteit) van 40%.
     Tel uit uw klimaatwinst.
     Ook een prettige kerst en nieuwjaar! ?
     En laten we vooral niet samen gaan discuteren ?

     • @Haasnoot
      * Die 5000kWh (à €0,20) per gezin voor een warmtepomp wordt gecompenseerd door de veel lagere gasrekening van plm. 1750m3 à €0,70. De kWh-prijs zou inderdaad omhoog kunnen gaan, de gasprijs doet dat zeker. Het is dus onduidelijk of het duurder of goedkoper wordt.
      * Uw opmerking over het spreiden van de (kapitaal-)kosten (dat zijn dus niet de investeringen) over generaties laat zien, dat onze visies elkaar niet zoveel ontlopen. Je mag geen investeringen in een paar jaar doorbelasten aan de bevolking. Maar uw wantrouwen tegen de overheid houdt u blijkbaar tegen, deze spreiding als een reële mogelijkheid te zien. Natuurlijk blijft e.e.a. (nog) buiten de begroting, omdat het geen overheidsinvesteringen zijn en er nog niets is besloten over de financieringsvorm.

      • @Het lezerspubliek, (reactie Gerald 26 dec 13.06)
       “Het is de onduidelijk of het duurder of goedkoper wordt.”
       Gerald werkt cijfermatig met onduidelijkheden in zeer stellige beweringen die alleen tot doel hebben een werkelijkheid die hij niet kent en hij zelf beweert zeer (te) complex is de duiden.. met een grote stelligheid dat het WEL zo is. Dan is de man geniaal of niet goed snik. ?‍?
       Ik houd het bij ideologische klimaatkostenontkenner.

       De gasprijs is niet duur overigens. Hij wordt kunstmatig duur gemaakt! Da’s wat anders…
       Da’s moedwillige (asociale) politiek.

       Maar de Grote Blinde Vlek van dit soort ideologen is het feit dat Nederland an sich helemaal niet van het gas af gaat. Zij gaat immers aardgas importeren t.b.v. elektrificatie. Wie denkt u zal van de ‘Russische’ aardgaspijplijn Nordstream 2 profiteren? Is dat niet juist onze ‘betrouwbare’ regering? Da’s WEL spotgoedkoop gas! En hoe zit het dan met de CO2-winst? Waarvoor u kapitalen mag betalen? Welkom bij firma list en bedrog. ?
       https://www.geotrendlines.nl/nederlandse-vraag-naar-aardgas-zal-toenemen/
       https://marketupdate.nl/nieuws/economie/documentaire-nord-stream-2/

    • Nu we toch zo onder elkaar zijn, mag met een vredige Kerst toch het volgende ook wel eens gezegd worden. Ik erger me namelijk mateloos, zonder op een enkele persoon in het bijzonder te doelen, aan het afkraken van meningen zonder aan te geven waar het dan precies fout zit. Dus die 4 miljard jaarlijkse kosten afkraken, omdat het om 40 miljard zou gaan. Maar dat laatste bedrag zijn investeringen, het eerste zijn kosten. Ik zeg het nu nogmaals en geef hiermee duidelijk aan dat hier appels en peren worden vergeleken. Maar erger nog, die factor 10 verschil is zo extreem, dat niemand ervan uit zou mogen gaan, dat dit een politiek slimmigheidje betreft. Want dat zou (bijna) iedereen met tenminste MULO A natuurlijk meteen doorzien. De commissievergadering in de link hierboven is daarom zo vermakelijk: iedereen praat langs iedereen heen, ook de dr’s, zonder het in de gaten te hebben. Ze hadden het net zo goed over auto’s en zeehonden kunnen hebben, net zo ridicuul.

     • U houdt u woord niet?
      Begint u nu weer onzinnigheden uit te braken??

      Waar haalt u 40 miljard vandaan waar ik het totaal niet over heb?
      Het enige wat ik zeg is: het is meer dan 4 miljard. Logisch ook als de regering al 12 miljard in 2018 aan transitiesubsidies uitgeeft.
      U noemt het investeren?
      Wel voor mij en miljoenen anderen is anders verplicht betalen. Een vorm van stelen… Van onze energierekening. ☝?
      Dit jaar en volgend jaar al honderden euro’s extra. En elk jaar wordt dat meer en meer. Da’s dus nu al meer dan die 4 miljard die leugenaar Wiebus loopt te beweren! Klaar.
      Daar heeft niemand een mulo A, B of C voor nodig. Alleen maar open ogen. Zonder oogkleppen! Ziende blind dat is wat u bent.
      Bah, over ergenissen gesproken.
      Hier de link, voor’t publiek, want voor u heeft het toch geen zin.
      Dus houdt u woord en stop, ridicuul te zijn in uw beweringen. ?
      https://www.nu.nl/economie/5649167/kabinet-steekt-2-miljard-euro-minder-in-subsidieregeling-duurzame-energie.html

      • Ik ga het niet nog eens uitleggen, want u gaat of wilt het toch niet begrijpen. Slechts een paar reacties:
       * Ik schreef, dat ik niet op één persoon doelde en zeker niet op u. Bedragen tot 40 miljard worden vaker door nitwits genoemd. Climatgate heeft het zelfs over 50 miljard meerkosten per jaar en verwijst ook naar FvD. Ook zij verdelen heel demagogisch hun miljarden in een beperkt aantal jaren over de NL-gezinnen.
       * Die miljarden aan jaarlijkse subsidies dragen niet bij aan de hier bedoelde meerkosten.
       * Een investering wordt niet door burgers betaald, wel de kapitaalkosten en de operationele kosten als gevolg ervan.
       * Die plm. 4 miljard worden op een complexe, maar transparante, manier berekend.

      • Ik zie nu, dat u hierboven hetzelfde heel erg foute sommetje maakt door de investeringen door een jaar of twintig te delen en die uitkomst te beschouwen als jaarlijkse kosten. Zie 23 december 2018 at 07:44:
       “Minimale transitiekosten zijn 600 miljard! Deel dat door 30 jaar (van 2020 – 2050) en het kost dus minimaal 20 miljard per jaar. Klaar. ? Kan Wiebes en de VVD niet (eerlijk) rekenen?” Of je nu door 20, 30 of 40 jaar deelt maakt voor de misleidende boodschap niet uit.

       Moeten we u nu de vraag stellen of u niet kunt rekenen of gewoon de boel belazert? Ik ga voorlopig uit van gebrek aan inzicht in bedrijfseconomisch rekenwerk. Dat is geen schande, maar een beetje bescheidenheid met kritiek op anderen zou u sieren. U bent trouwens met Baudet, Climatgate en anderen wel in bekend gezelschap. Maar dat Baudet ooit ons land zou moeten leiden, wordt zo wel twijfelachtig.

      • @Gerald of Piet danwel beiden…
       Goed, u liegt, bedriegt en kan duidelijk uw woord niet houden. U weet wat we afgesproken hebben maar wat u zegt, beweert of afspreekt is dus kennelijk inhoudloos. Gewoon dus opnieuw een leugen. ☝?
       Het is schijnbaar pathologisch… (zie link)
       Dat diskwalificeert u kompleet en maakt u en uw beweersel ongeloofwaardig en…. zeer vervelend voor mij en anderen alhier.
       Ik verzoek u nogmaals op te houden met reageren zoals al eerder afgesproken.
       Of was u dat vergeten?
       Vind het bijzonder irritant en heel kinderachtig van u.
       Wellicht kunt u niet anders?
       https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Pathologisch_liegen

  5. Ik heb me vandaag opnieuw verbaasd over de stelligheid waarmee verschillende mensen, Baudet, Climatgate, en schrijvers hier, voorrekenen wat de energietransitie gaat kosten. Die kosten worden dan vaak geraamd op tientallen miljarden per jaar. Dat de schrijvers niet beschikken over een minimum aan boekhoudkundige en bedrijfseconomische vaardigheid en kennis weerhoudt ze er niet van om maar simpel alle investeringen in 30 jaar op te tellen en even simpel te delen door het aantal jaren tot 2030. Afschrijvingstermijnen worden genegeerd evenals besparingen door minder gasgebruik en onderhoud van het gasnet. En ze nemen al helemaal niet mee, dat gewoon op de oude voet doorgaan wel tot andere maatregelen, eveneens met immense investeringen (bijv. dijkverhoging), verplicht. Want dat de aarde opwarmt is inmiddels geen discussie meer en ook dat vergt maatregelen, ongeacht de menselijke invloed.

   Het gaat dus over kapitaal- en operationele kosten, contante waardes, technische en economische afschrijvingsperiode, besparingen. Dat is complex rekenwerk, maar op internet gewoon te lezen. Het PBL komt zo voor iedereen zichtbaar tot 2,6 – 5,5 miljard meerkosten in 2030. Zie ook McKinsey, negeer vooral Baudet en Climatgate.

   Graag reacties.

   • Zoals ik al bij een andere post schreef: linkse mensen zijn geïnteresseerd in de waarheid, rechtse mensen in de macht. Baudet en Wilders doen helemaal geen moeite om de waarheid te kennen of te vertellen, zij vertellen praatjes om als echte rattenvangers zo veel mogelijk mensen achter zich aan te krijgen.

    Het heeft dus ook geen zin om met hen of hun aanhangers een inhoudelijke discussie aan te gaan. Ze zijn immers niet geïnteresseerd in de waarheid, niet in argumenten en niet in feiten. Ze willen alleen hun zin krijgen. Feiten (of alternatieve feiten) worden alleen aangedragen om dat te bereiken.

    En in hun visie is gelijk krijgen geen win-win verhaal maar een kwestie van de koek verdelen. Elke kee dat zij gelijk krijgen, verliest u. En dat vinden ze prettig.

  6. @De lezers,
   Natuurlijk worden de doorekeningen van de klimaatplannen over de verkiezingingen getild. Da’s wel zo veilig. Dus kunnen de politici nu nog van alles verzinnen en beweren!
   In de eerste link hier onderin heb ik meteen een mooie van de VVD voor u gevonden: “Maar we moeten de mensen niet op kosten jagen!” ? Hoe kan nu zoiets de waarheid verdragen??
   Het kabinet verzwaart nu al uw energierekening! ?
   Daar hoef je toch geen specialist voor te zijn om dat door te hebben!
   Wiebes had laatst ook zo’n mooie. Windmolenparken kostte de belastingbetaler helemaal niets meer. Hij vergat er bij te vertellen dat de bekabeling door Tennet op het landelijke netwerk 4 miljard kostte! Dat betaalt u via de verhoging netwerkkosten op uw energierekening…
   Overigens: ik word in een proefproject als eerste van het gas gehaald en aangesloten op een industrieel warmtenet (vanuit Rotterdam). Maar de prijs van warmtenetten en stadsverwarming is gekoppelde aan de aardgasprijs! Laten ze die nu gaan verhogen om je van het gas af te krijgen!
   https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4528341/reacties-klimaatakkoord-van-financiele-ramp-tot-blijdschap#2.0.0%2C832d312d-531d-4a17-81fa-a932cd39307c%2C.rtlnieuws.nl

  7. Ik zou bij de regering, Wiebes, willen pleiten voor het maken van een keuze uit twee mogelijkheden. De discussie vandaag wordt gevoerd door mensen die op geen enkele manier worden gehinderd door kennis en daarom er maar wat op los redeneren. Aneren, die even weinig hinder van kennis hebben, volgen dat klakkeloos. De opties zijn:

   1. Wiebes en alle andere specialisten die zich buigen over de energietransitie houden vanaf morgen hun mond en komen pas met informatie over de effecten voor de burger als e.e.a. volledig is uitgewerkt en klaar ligt voor definitieve besluitvorming
   2. Wiebes geeft volledig openheid aan iedereen over de financiële kant van de energie transitie. Hij maakt daarbij correct onderscheid in investeringen en kosten, kosten van de huidige energievoorziening (die deels vervallen) en kosten van niets doen (milieuschade en kosten van temperatuurstijging).

   De tweede optie heeft mijn democratische voorkeur, maar ik vrees dat die open informatie door veel mensen, ook hier, niet begrepen zal worden. Men wil onwil bij de verantwoordelijken zien en zal die dan ook vinden, desnoods met nep-info.

  8. “Bij het halve procent van Wiebes gaat het nog altijd om 4 miljard per jaar!” Wat een kolder. Het is gewoon een grove leugen. ☝?
   Hier hebben we weer zo’n rekenwonder die net als Jesse Klaver de boel gewoonweg bedondert!
   Minimale transitiekosten zijn 600 miljard! Deel dat door 30 jaar (van 2020 – 2050) en het kost dus minimaal 20 miljard per jaar. Klaar. ?
   Kan Wiebes en de VVD niet (eerlijk) rekenen?

   Ben zo ondertussen wel klaar met deze politieke leugens, zo net voor de verkiezingen. Denken ze soms dat de mensen niet kunnen rekenen? Of zijn ze zelf zo oliedom…
   Op foutieve cijfers zoals ze nu gepresenteerd worden kan er geen normale discussie gevoerd worden! Er is dus maar een ding vast te stellen: we worden opzettelijk collectief voor de gek gehouden. Het is pure paniekvoetbal. Zelfs ex-VVD’er Wiegel ziet het. (Zie link)
   En dat moet dan zo’n kostbare energietransitie regelen?
   https://www.telegraaf.nl/columns/2950168/angst-regeert-bij-het-klimaatbeleid

  9. Iedereen kan rustig gaan slapen. We hebben het meest groene kabinet ooit. En de vervuiler betaalt geldt niet voor de machtige industrie, de grootste vervuilers. Dat lijkt me logisch die lieverds die dol zijn op hun kinderen en kleinkinderen en voor hen strijden voor een schone en veilige wereld, dreigen, aldus de groenste regering aller tijden, naar landen te vertrekken waar men minder groen is en waar de lieve kinderen en kleinkinderen van de machtige leiders van de industrie, niet gaan wonen, hopelijk. Zelf heb ik blindelings vertrouwen in allen die macht hebben omdat macht hebben betekent dat men, in deze tijden, vol voor groen gaat. Rutte, is van Saulus verandert in Paulus. Het wonder van toen heeft zich herhaald. Rutte voelt in zijn vezels dat de grootste vervuilers hem zullen volgen en wellicht publiekelijk schuld belijden, berouw tonen en als penitentie groener dan groen worden.

  10. Het zogenaamde klimaatakkoord wordt een herhaling van het dividend debacle.
   Rutte zal wel weer tot in zijn vezels voelen dat dit een goed idee is, er komt wat slappe steun van het CDA, bij D66 en ChristenUnie overheerst het ongemak en de voltallige oppositie is tegen.
   Pas als de uitslag van de provinciale verkiezingen bekend is, en de samenstelling van de Eerste Kamer duidelijk is, zal er weer schot in de zaak komen.
   De enige kans op succes is dan minder neigen naar het grootkapitaal, en meer oog voor gewone burgers en MKB.
   Kortom: een herhaling van het dividendverhaal.

   • Het grote verschil met het dividenddebacle is de betrokkenheid van zoveel verschillende overlegpartners. Bij de dividendbelasting een heel beperkt groepje uit vier coalitiepartijen, bij het klimaatakkoord een heel brede vertegenwoordiging van tientallen instanties en belangengroepen. Een paar hebben op het laatste moment voorlopig afgehaakt, maar dat doet weinig af aan die brede vertegenwoordiging. Met het resultaat dat gisteren werden gepresenteerd geven heel veel Nederlanders te kennen, dat ze “tot in hun vezels voelen dat dit een goed idee is”. En precies dat is het grote verschil met de dividendbelasting, de breedte van dat draagvlak. Het ligt nu even stil, ongetwijfeld ook onder invloed van de verkiezingen, maar vooral omdat de resultaten nu doorgerekend worden. Pas dan kan gezegd worden wat de te verwachten effecten zijn.

    • Uiteindelijk zullen voor het klimaatakkoord zoals het er nu ligt, dezelfde voorstanders overblijven die ook vóór de afschaffing van de dividendbelasting waren.

   • @Ludovica,
    Een goede analyse. Je zegt precies hoe de VVD en CDA er in staan. Nu het referendum afgeschafd is moet het dus via de verkiezingen lopen.
    Ik bij voorbeeld weiger pertinent voor de transitiesubsidies van de exporterende zware industrie en landbouw op te draaien hoewel ik als burger via SED++ op mijn energierekening daartoe wel gedwongen wordt.
    Ik haat dat!
    En waar ik bang voor ben dat is dat GroenLinks en andere partijen straks toegeven aan de VVD zoals de PvdA al eerder deed toen zij met de VVD-regeerde. Voor het zogenaamde lansbelang wordt de burger opgeofferd. De tekenen zijn er al naar: FNV en milieupartijen weglopen tekenden niet het klimaatakkoord dat slechts elitair bekroond wordt met het spekken der grote bedrijven!
    Waar blijft links?
    Wie o wie komt er nog op voor het belang van de burger? PVV en FvD?
    Overigens: zelfs 50Plus stinkt er in. Let maar op, onder het mom van klimaatdoelen krijgt de VVD en het bedrijfsleven straks gewoon haar zin. D66, GroenLinks, PvdA en SP: ze laten de burger bijna overal voor opdraaien. Het is oude liedje als met de PvdA, die als zetbaas voor de VVD, de arbeider een oor aan naaide!
    Ik zeg tegen de burger: trap er niet in!

    • Bij deze een filmpje waarbij Asscher de waarheid wordt gezegd. Want onze AOW-sloper bemoeit zich nu met onze energie-rekening. Samsom natuurlijk ook, maar aan de klimaattafels. Die van de bebouwde omgeving. Daarom stijgt onze energietekening straks zo absurd hard met belastingen waar ook nog even BTW over wordt geheven. Da’s dubbel kassa voor onze regering!
     Natuurlijk: Samsom zat daar de boel te regelen aan een tafel zonder de mensen waarom het gaat – de burgers. Ze waren daar als eerste klaar! ??
     Ja, van deze ‘socialisten’ moet je het zeker niet hebben.
     Asscher wil – zo zegt hij – dat de energierekening betaalbaar blijft. Een nobel streven, dat we terugzien bij de AOW. Daarom moeten we versneld langer blijven doorwerken.
     Dit kan natuurlijk maar een ding betekenen – zo leert de ervaring – poeslief zijn voor de verkiezingen en daarna veel geld bij de burger weghalen! VVD of PvdA het is tegenwoordig om het even, lijkt wel.
     Geen wonder dat die twee partijen zo goed konden samenwerken!
     https://www.dagelijksestandaard.nl/2018/12/filmpje-kops-pvv-neemt-asscher-pvda-onder-vuur-lagere-energierekening-en-klimaatwet-gaan-niet-samen/

    • U bent zeer slecht geïnformeerd over de SP.

     Misschien kent u het gezegde? Linkse mensen zijn geïnteresseerd in de waarheid, rechtse mensen in de macht. U laat zichzelf kennen als een rechts mens: de waarheid kan u gestolen worden, als u uw zin maar krijgt.

     • Grappig, ik was anders decennia een SP’er.
      U heeft toch wel een vreemde blik op de wereld. Gelukkig dat niet alle SP’ers zo zijn als u. Overigens ben ik rechts en links.
      Da’s dus dubbel feest! ? Da’s een diversiteit die u wellicht niet kent en vast niets mee te maken wil hebben.
      Tja, niet alles wat divers is wordt gewenst.
      Overigens zie ik u niet als echte SP’er. Meer als communistische GroenLinkers die een beetje verdwaald is…
      Bij de SP…

  Comments are closed.