Nultolerantie voor salafisten

  25
  579

  Leestijd: 4 minuten.

  Er was de afgelopen week weer heel wat deining over de salafisten. Nieuwsuur en de NRC hadden ontdekt dat het op de salafistenscholen niet pluis is. Lesmateriaal en onderwijsmethoden zijn in strijd met alles waarvoor we in onze seculiere samenleving staan. Het zou nieuws zijn geweest als het anders was. Als ze daar op die koranschooltjes de lof van de medemenselijkheid en naastenliefde hadden gezongen.

  De reacties op de ‘onthullingen’  waren zoals altijd in deze kwestie voorspelbaar. Pavlov begon meteen te keffen. De apologeten zagen er een ‘verdachtmaking van de islam in’. Ook konden ze niet nalaten erop te wijzen dat orthodoxe christenen en joden op hun scholen soms ook rare dingen leerden. Dat zal allemaal best. De biblebelt staat inderdaad niet bekend als een haard van de verlichting. En religies in het algemeen blinken niet uit in tolerantie. Maar daar kun je het hersenspoelen van moslim-peuters moeilijk mee goed praten.

  In de tegenover liggende loopgraaf zien ze die scholen als broedplaatsen van terrorisme. De koran is voor hen een handleiding voor het opblazen van andersdenkenden. Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat de kleine Ali daar niet alleen op malle ideeën komt maar die ook later als hij groot is in de praktijk wil brengen. Maar hoe groot die kans daadwerkelijk is, weten we niet. Misschien wordt hij later ‘gewoon’ pizzabakker of profvoetballer. Waarschijnlijk is die kans veel groter.

  Dat gezegd zijnde, we hebben wel een probleem. Het is de aloude tolerantieparadox. Moeten we een religie, ideologie tolereren die de oorlog heeft verklaard aan onze tolerantie? Het antwoord lijkt me niet zo moeilijk: dat moeten we niet doen. We moeten geen vrijplaats creëren voor mensen en opvattingen die de grondbeginselen van deze staat verwerpen. Desnoods, of graag, met geweld.

  Maar hoe doe je dat als tolerante seculiere samenleving? We hebben vrijheid van meningsuiting, religie en onderwijs. Die zijn misschien niet absoluut maar het komt dicht in de buurt. En die moeten we al helemaal niet buiten werking stellen voor een kleine groep fanatici. Dat zou het failliet betekenen van die beginselen en is juridisch waarschijnlijk niet eens mogelijk. Maar hoe dan wel?

  VVD en PvdA willen artikel 23 van de grondwet, over de vrijheid van onderwijs, aanpassen. In welke richting is wel duidelijk maar het zal de nodige voeten in de aarde hebben. Misschien is een grondwetswijzing nodig, misschien kan men volstaan met aanvullende wetgeving. Dat is een kluif waar de staatsrechtgeleerden hun tanden in mogen zetten. En daar gaat bij zo’n delicate zaak veel tijd in zitten.

  In afwachting daarvan moeten we toch alvast iets doen. Die scholen draaien niet op het vurige geloof in Allah alleen. De financiering zal onder de loep moeten worden genomen. De overheid moet elke eventuele subsidiëring staken zodra ze het te bont maken. Geldstromen uit de Arabische wereld zullen moeten worden drooggelegd. Dat zal evenmin makkelijk gaan, ook omdat we niet graag op Arabische tenen staan, – handel! -, maar nu voor de goede zaak toch maar moeten doen.

  Er is natuurlijk ook een mooie taak weggelegd voor de schoolinspectie. Die sluipen nog steeds te vaak op kousenvoeten langs de diverse islam-scholen, maar minister Arie Slob (ChristenUnie) wil nu kennelijk meer daadkracht zien en haar bevoegdheden uitbreiden. Ook dat gaat niet van stel stel op sprong en dan moeten we nog maar afwachten of die inspectie haar spierballen wil laten zien. De ervaringen met het Haga-lyceum in Amsterdam, waar de inspectie zich liet afpoeieren, nopen tot enige scepsis.

  Maar Slob, de inspectie, de juristen en de Kamer kunnen doen wat ze willen, zonder de steun van de gematigde moslimgemeenschap wordt het niks. Bij elke terreurdaad of andersoortige excessen, zoals vrouw- en homovijandige acties, staat er wel een bezorgde imam of andere woordvoerder voor de camera die ons met de hand op het hart verzekert dat dit niet ‘het ware gezicht’ van de islam is. Best mogelijk, maar het zou hun geloofwaardigheid ten goede komen als ze de daad eens bij het vrome woord voegen.

  We mogen ervan uitgaan dat verreweg de meeste moslims in dit land een gematigde richting aanhangen. Dan zou je ook verwachten dat ze als salafisten en andere extremisten ook voor hen over de schreef gaan, in actie komen. Veroordelen en handenwringen alleen is niet genoeg. Ze zullen de deur van de moskee en de (koran)school dicht moeten houden voor haatpredikers en dubieus lesmateriaal verbieden. Als er in hun omgeving jongeren met jihadistische sympathieën opduiken, moeten ze dat bij de politie melden. Dat dat geen verraad is maar burgerplicht zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn. Zoals je ook een andere crimineel zou aangeven.

  Het mooiste zou zijn er als er in de moslimgemeenschap een cultuuromslag zou plaatsvinden. Sommige westerse islamologen dromen nog wel eens over een Euro-islam. Een liberalere, tolerantere versie die net als andere religies een geseculariseerde samenleving zou kunnen accepteren en waar geen plaats is voor extremisme. Maar voor zo’n islam wortel schiet, als het al gebeurt, zijn we ongetwijfeld vele tientallen jaren verder. Tot die tijd blijven nultolerantie en waakzaamheid het opperste gebod.

   

   

  25 REACTIES

  1. Eric Holleman. Bedankt voor je arbitrale bijstand want doorgaan met H. is zinloos omdat hij de meest elementaire feiten niet kent of ontkent en dan terugvalt op verdachtmakingen. Eerst dit: Ik ben atheïst maar wel zoals (zoveel Nederlanders) christelijk opgevoed. Je schrijft over andere normen en waarden in die tijd, maar massamoord, gruweldaden tegen vrouwen, incest, vreselijke martelingen waren toen toch ook niet normaal? Toch staat het OT er vol van hoewel mijn opponent zelfs dat ontkende. Nee, de SGP is zeer gezagsgetrouw. Maar het niet laten inenten van je kinderen, het weer invoeren van de doodstraf, vrouwen niet in de politiek toelaten, de krankzinnige opvatting van de zondagsrust, zijn allemaal gebaseerd op de bijbel hoor. Haasnoot wilde dat ik de koran daar naast legde. Maar die heb ik niet, hoewel daar zeker ook vreselijke dingen zullen instaan zoals de verwerpelijke sharia. Natuurlijk moeten die haatzaaiende imams worden verwijderd evenals al die verderfelijke leermiddelen. Wie zou het daar niet mee eens zijn? En die salafistische scholen moeten verdwijnen. Nu is echter het meest urgent dat we door die gruwelijke aanslag op onze rechtsstaat, blijven vechten voor het behoud daarvan.

   • @Glasnjet 19 sep 11:22
    Ja, wat is normaal? In het hoogontwikkelde Romeinse Rijk werden Christenen voor de leeuwen geworpen en mochten gladiatoren elkaar doodvechten. Het volk juichte. Ik denk dat zowel het Oude Testament als de Koran een afspiegeling zijn van de toen heersende moraal. Het Christendom en de Islam hebben een sausje mededogen over de mensen gegoten, maar toch ontspoort de mens regelmatig. Denk maar aan de Inquisitie en Auschwitz. Gelukkig hebben we nu – althans in vredestijd – wetten die ons beschermen tegen willekeur.
    De zwarte kousen zijn niet wijs, maar zolang ze hun eigen kinderen en de gemeenschap niet in gevaar brengen, zie ik geen reden tot ingrijpen. Ook moslimonderwijs is prima, als men zich maar realiseert dat we in Nederland niet gediend zijn van sharia, vrouwenbesnijdenis en eerwraak. De laatste twee zijn trouwens niet typisch islamitische gebruiken. In Europa kwam vroeger ook eerwraak voor. Denk maar aan Othello.

   • Voor de goede orde,
    Dat hele OT van jou heb ik niets over ontkend want het interesseert mij hoegenaamd geen bal, dus ik heb het gewoon niet over die inhoud gehad. 🤨 Ik vond het een waardeloze afleidingsmaneuvre van jou al dat gezeik over bijbelteksten. Nutteloos gezever.
    Jij praatte dus gewoon tegen jezelf en trekt nu rare conclusies over iets waarover jij het alleen had en ik niet. Je bezigt weer eens volslagen wartaal. 🤥
    Toch maar even de psychiater raadplegen of goed leren lezen.

  2. Tijdens de algemene beschouwingen hield Wilders een goede toespraak, waarin hij sprak over zijn proces, zijn isolement, foute moslimscholen en het feit dat 70% van de moslims in Nederland vond dat de sharia boven de Nederlandse wet stond. Helaas ontspoorde hij toen Segers hem interrumpeerde en zei dat hij het met Wilders eens was, maar dat er toch 30% moslims waren die dat niet vond en dat je die niet van je moet vervreemden. Hij wilde ook niet antwoorden op de vraag of Aboutaleb en Marcouch goede burgemeesters waren. Nee Marcouch had in zijn jeugd foute ideeën gehad. Nou en, zou ik zeggen. Het gaat om het heden. Als je alle politici moest afschrijven die in hun jeugd communistische sympathieën hebben gehad (ook Fortuijn!), dan hield je er weinig over. Nee, een moslim was pas acceptabel als hij zijn geloof afzwoer. Dit is taal die je tijdens de Spaanse Inquisitie ook hoorde. Als Wilders zo door gaat, dan stemt straks 100% van de moslims op DENK en hebben ze niets meer met de Nederlandse wet. Jammer dat hij de uitgestoken hand van Segers niet aannam. Hij verloor daarmee mijn sympathie.

   • @Holleman,
    Als 70% van de moslims zou vinden dat de Sharia boven de wet staat wordt het dan niet tijd een wet aan te nemen die expliciet de Sharia hier in Nederland verbiedt?
    Er zijn nu bijkant 1 miljoen moslims in Nederland en dat aantal blijft groeien door bovengemiddelde geboorte en immigratie. Da’s voor de rest van de Nederlandse bevolking echt vragen om moeilijkheden. Want zendingsdrang laat zich in elk geloof gelden en wat de Islam betreft is die erg naar buiten toegericht. Daar wordt ik niet vrolijk van.
    De politiek moet eens duidelijkheid en grenzen stellen en Nederland wat mij betreft bij wet seculier maken met daarin godsdienstvrijheid die… de nationale wetgeving respecteert of anders… niet wordt gewaardeerd of gedoogd. En handhaving – bij diezelfde wet – VOORAL prioriteit nummer 1 maken. Dan weten alle linkse stadsbestuurders wat ze moeten doen.
    Dan weet iedereen waar die aan toe is.
    Sharia in NL no-way.
    En steun vooral die 30% van de moslims die gematigd is.

    • @Haasnoot 19 sep 12:53
     Uiteraard is het zorgelijk dat 70% van de moslims de sharia stelt boven de Nederlandse wet. Het is de uitslag van een enquête waarvan ik de vraag niet ken. Als de vraag zou luiden: “waar leef je liever: in Nederland waar de sharia niet geldt, of in het land van herkomst?”, dan denk ik dat de uitslag heel anders zou zijn. Als wij meer trots uitstralen op het land waarin wij leven, zoals Amerikanen doen, dan denk ik dat de meeste jonge moslims zich op den duur ook meer zullen identificeren met Nederland dan met het land waar ze vandaan komen. Wij moeten natuurlijk niet de deur wagenwijd open zetten voor nieuwe moslims, maar ook niet de aanwezige moslims a priori uitsluiten. Kijk om je heen: wat is er mis met de allochtone kleermaker, groenteman of tandarts?

     De grondwet biedt nog een verdedigingswal tegen de sharia. Om die te veranderen heb je een 2/3 meerderheid nodig. Een anti-shariawet lijkt me overbodig, ineffectief en contraproductief.
     Maar mocht een meerderheid van de inwoners van Nederland een sharia willen invoeren, ja wat dan? Revolutie of emigreren? Laten we er maar niet aan denken.

  3. @Glasnjet & Haasnoot
   Houd toch op met dit redetwisten met de bijbel als referentiepunt. Zowel de bijbel als de koran zijn geschreven in tijden waarin andere normen en waarden golden. Kijk naar gedragingen in het heden. Van SGP verwacht ik geen verzet tegen het gezag en de meeste moslims in Nederland zijn hardwerkende middenstanders, die beroepen uitoefenen, waar autochtone Nederlanders tegenwoordig te fijn voor zijn gebouwd. Laten we ons concentreren op imams die met hun onverzoenlijke ideeën haat zaaien en hen aanpakken waar dat in onze rechtstaat mogelijk is. Ik neem aan dat jullie het daar beiden over eens kunnen zijn.

  4. Goh, dat had ik nou nooit gedacht; Wilders had blijkbaar gelijk met zijn roep om minder (criminele) Marokkanen. Iedereen begreep overigens wat hij bedoelde maar het was zo’n lekkere smoes voor het OM en de toenmalige regering om hem te kunnen vervolgen.

   https://www.telegraaf.nl/nieuws/525701200/nederland-geschokt-door-liquidatie-op-advocaat-wiersum-44idelijk gelijk met zijn roep om minder (criminele) Marokkanen.

   Ze vragen er onderhand om dat burgers het recht in eigen hand nemen want de overheid verzaakt voortdurend als het gaat om beveiliging van burgers.

  5. Haasnoot. Na al die leugens en perverse verdachtmakingen kan IK uiteraard niet stoppen. Thuis werd GEEN LETTER van de H.schrift overgeslagen. Dat was streng verboden. De bijbel begint bij Genesis zoals jij niet weet, dan volgen de boeken vol met die genoemde verschrikkingen en jij beweert met je stomme, waanwijze kop dat al die teksten niet gelezen werden of worden? Nee, dat ze zelfs niet bestaan? Terwijl je mij intussen voor idioot durft uit te schelden, lieg je maar door. Ik heb nooit beweert dat die afschuwelijke teksten uit VOORKEUR worden voorgelezen. Die laster van jou is volledig schaamteloos. Heb ik ooit beweerd dat de SGP deze teksten boven de Nederlandse wet stelt? Het is ook roekeloos Haasnoot, als je iemand die in de oorlog bijna van honger is omgekomen, nazi-sympathieën aanwrijft. Lang heb ik geaarzeld om dit neer te schrijven, maar iemand die het woord nazi een hoofdletter geeft en verder zo verdorven is dat hij, om kinderlijk gelijk te krijgen, mij ondanks mijn duidelijk gebleken afkeer van tirannie, toch fascistische en nazi-sympathieën durft aan te wrijven, moet merken ik dat ik daar van walg. Daarom zul je, bij volharding in dat verwerpelijke taal-gebruik, blijvend een striemend antwoord krijgen.

   • Ik beweer niets van wat u zegt. Die hele bijbel interesseert mij ook niet. Ik ben seculier.
    Ik heb alleen gezegd – schijnbaar leest u niet goed – dat het bij mijn familie niet werd gezegd. Ook niet op school, noch in de kerk. Da’s mijn ervaring.
    Maar schijnbaar was mijn familie een stuk vriendelijker dan de uwe. Het zal ook wel het tijdsverschil zijn, ik ben van na de oorlog. Maar dan nog kunt u niet beweren te weten wat er bij mijn familie aan de tafel werd gezegd. Dat is hier uw dommigheid.
    Ouderdom heeft gemaakt dat u de tweede wereldoorlog heeft meegemaakt wat m.i. uw haat voor rechts verklaart. Maar wat heb ik daaraan in het heden? Uw verleden is de mijne niet. Het rechts van nu is de nationale socialistische beweging van toen niet.
    Dat u echter het moderne fascistische gevaar vanuit een geïmporteerd geloof niet ziet of weigert goed in te schatten overtuigt mij dat u in het heden dezelfde fout maakt als de generatie van uw ouders. Nazi’s werden immers ook onderschat.
    Verder verwijs ik u naar het vervolg op mijn reactie 17 sept 14:33. aan de lezers. Zo interpreteer ik het. Verder ben ik er wel klaar mee. 🤗

   • “Thuis werd GEEN LETTER van de H.schrift overgeslagen. Dat was streng verboden.”
    Nou begrijp ik die idiote overheidsgetrouwheid van je, Glasnjet. Zo wilde God dat toch? Zelf denken in jouw kringen was not done.

  6. Ronaldo Haasnoot. Hou toch eens op met die obsessieve gewoonte om iedereen op dit forum die jouw wereldbeeld verwerpt, een links stempel op te drukken. Ik heb volgens jou een linkse hersenkwab en Binjamin heeft zelfs een “links” oog. Wat Binjamin bedoelt is dit: De SGP is altijd voor de doodstraf geweest, heeft zich in het verleden sterk gemaakt om vermeende godslastering streng te straffen, De katholieke kerk dwars te zitten en kermissen, boeken, films en t.v. uitzendingen te verbieden. En wat wordt er onder andere thuis soms 3x per dag voorgelezen uit de bijbel? Lees maar in het OT,Lev. : De kinderen van uw vijanden zult ge het hoofd tegen de rotsen verpletteren. Die zijn ouders niet eert zal worden gedood. De toveres zult ge doden en zo gaat dat maar door. Niemand neemt dat meer serieus. Maar de bijbel wordt nog altijd bij de maaltijden gelezen. Ik ben voor streng ingrijpen op die Islamitische scholen omdat de democratie gevaar loopt. Maar Binjamin gebruikt ironie als stijlvorm en ik begrijp dat omdat ik niet mijn ziel en zaligheid heb verkocht aan die z.g.n. democraten in hart en nieren, die Wilders en Baudet heten

   • Binjamin verpakt zijn boodschap in ironie, dat is zeker, maar de inhoud is heel duidelijk: het demoniseren van rechts – SGP, FvD en PVV – en het bagatelliseren van het fascistische gevaar dat salafisme heet.
    Dat jouw linker hersenkwab dat zo goed begrijpt verbaast mij hoegenaamd niets.
    Natuurlijk heb je het – zoals Binjamin – alleen over de rechtse SGP en niet over de CU want die is…. links. 👏🏽 Volgens mij lezen ze dezelfde bijbel hoor…
    Hoe simplistisch behandelen jullie toch de onderwerpen op FrontBencher. Vandaar die verwijzing naar één lichaamsdeel. Het is een ironische schrijfstijl die je op links – bij dhr Binjamin – juist zo waardeert. 🤗
    Overigens: ik ben toevallig – helaas – in een van de strengste SGP-families geboren. Maar ik heb nog NOOIT maar dan ook NOOIT gehoord – aan tafel, school en kerk – wat jij hier zo grofweg beweert.
    Da’s dan toch wel heel vreemd. 🤔
    Je lastert er m.i. net als Binjamin op los om onze gemeenschap vooral politiek te polariseren met je extreemlinkse haat naar rechts. Da’s puur emotioneel vergif. 👹 Dat corrigeer ik door de lezers op dit forum ook een andere waarheid te laten zien.
    Maar die ironie ontgaat je…

    • Ronaldo Haasnoot is niet meer te volgen. Uit een Staatkundig GEREFORMEERD(!) gezin afkomstig maar nog nooit van de gruwelverhalen in het (O)ude (T)estament gehoord. Niet van de Heere Heere die regelmatig Mozes, Joshua, Doeg en andere krijgsheren aanvuurde om steden en volkeren uit te roeien en vrouwen en kinderen niet te sparen. En lees Hosea 14:1. Hun kinderkens zullen verpletterd worden en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Leviticus 20 Als er iemand is die zijnen vader of zijne moeder gevloekt heeft, die zal zekerlijk gedood worden1 Samuel 15:3, Ezechiel 9:6 en ga zo maar honderdvoudig door. En dat wil je platweg ontkennen? En mij beschuldigen van lasterpraatjes? Je moest je schamen. Lees dan!. Er staat echt wat er staat. Bij de SGP, voor wie de bijbel heilig is, hoef JIJ in elk geval niet meer aan te komen. Om je te bescheuren is daarom wel jouw aanbod om wederzijds vriendelijk te blijven. Dat gaat bij jou niet en daar beginnen we dus ook niet aan. Het lijkt het kartel wel! Straks word je bij het FvD ook nog geroyeerd. Dit laatste is uiteraard ironisch bedoeld hoor.

     • Laatste reactie dan maar.
      U zegt toch letterlijk (16 sept. 00.52): “En wat wordt er thuis soms 3x per dag voorgelezen uit de bijbel: De kinderen zult ge het hoofd tegen de rotsen verpletteren. Die zijn ouders niet eert zal worden gedood. De tovenares zult ge doden en zo gaat het maar door.”
      U bent m.i. echt een idioot dat hier te beweren. 👹
      Al die bijbelteksten die u er daarna extra bijhaalt om uw betoog aan te dikken is het boek van alle christenen. Dus ALLEEN de SGP hierop aanrekenen da’s gewoon het onlogische van uw betoog.
      U pretendeert letterlijk te weten wat er aan tafel bij tienduizenden gezinnen als keuze uit duizenden bijbelteksten wordt voorgelezen? Da’s toch klinklare onzin. 🤔
      “Die zijn ouders niet eert zal worden gedood,” zegt u.
      Het staat niet eens in de bijbel! Hoe haalt u het in ‘hemelsnaam’ uw hoofd???
      Maar ik zie wel wat anders wat u hier op de site doet: Een demonische afleidingsmanoeuvre creëeren om de fascistische Islam wat acceptabeler te krijgen in Nederland door de SGP van hetzelfde te betichten. Al kijkt u een Nazi in het aangezicht Glasnjet, als het gesluierd is, zult u het gaan vergoelijken. 🤮

      • @De lezers,
       Ik merk op dat (uiterst) links in NL (media) een actieve campagne gestart is het gevaar van salafisten ‘gemoedelijker’ te duiden, door haar pijlen op een ander geloof en partij te richten.
       Men poogt het salafistische gevaar te kleineren.
       In het betoog van Glasnjet zien we de erkenning van het gevaar salafisme in ‘slechts’ een enkele regel benoemd. Daarna lappen tekst geheel aan de SGP gewijd. Geen enkele korantekst maar wel de bijbel gesimplificeerd en uitvergroot in negativiteit. Men heeft het ook over ‘het gevaar voor de democratie’ en pareert dat door naar ‘anti-democratisch’ bevonden rechtse partijen te wijzen (zie ook tekst Binjamin).
       Maar salafisten zijn helemaal niet politiek in de Tweede Kamer aanwezig. 🤗
       Salafisme is een gevaar voor onze maatschappij! Voor gewone burgers die vrouwen, homo’s, lesbo’s, Joden of ‘afvallige’ moslims zijn. Dat heeft niets met democratie te maken maar met de veiligheid op straat.
       Fascisme mag en kan van dit ‘soort’ linkse mensen alleen rechts zijn. 🙈
       Nu salafisme in haar ware aard ontmaskerd is hebben ze een dus een probleem.
       https://wnl.tv/2019/09/14/nederland-is-een-prachtig-land-voor-salafisten-ze-worden-verwelkomd-door-naievelingen/

   • Overigens een paar correcties dan maar weer.
    Ik benoem niet bij iedereen een linker lichaamsdeel als men het niet met mij eens is. Da’s een eer (=ironie) die je moet verdienen door halsstarrig maar de zaken van een enkel oogpunt te bezien. In’t heden gold die eer naar mijn weten alleen u en nu deze week voor het eerst ook Binjamin.
    Dat had hij overigens kunnen voorkomen door mijn vragen te beantwoorden omtrent klokkenluider Wilders. Maar Binjamin heeft schijnbaar een hekel aan klokkenluiders… als ze rechts zijn. Dus zweeg hij. Uw opmerking ‘iedereen’ is dus suggestief en onwaar. De waarheid is hoe ironisch nu… slechts enkelen.
    En tja, toch even over uw bijbelkennis dan maar toch het volgende voordat u weer hele volksstammen beledigt… Gebod 5 – van de 10 geboden – luidt: Eert uw vader en uw moeder opdat uw leven en dagen verlengt worden in het leven dat de Here u heeft gegeven.
    U zegt citaat: “Die zijn ouders niet eert zal worden gedood.”
    Wellicht verwart het e.e.a. met een ander geloof?
    Bij het Christendom hoort het in ieder geval niet. Ook niet de SGP.
    Hint: hoe normaler en beleefder u uw teksten neerzet, des te vriendelijker wordt u bejegend.
    Ook door mij. 🤗

  7. Hoe verspeidt je een religie / ideologie?
   1. Met geweld: in de geschiedenis hebben we het gezien, Spaanse inquisitie bv was behoorlijk effectief. Hitler, chinese politieke partij, Mr. Kim en de Islam gebruiken geweld om ‘anders denkenden’ een ander inzien te krijgen. Je mag gewoon niet anders denken of je bent de lul.
   2. Massa media: Veel gebruik van gemaakt: Hitler, Suharto, Chinese Politieke partij, Kim, Trump, etc.
   3. Scholen: een beetje meer subtiel dan de twee voorgaande. Lange termijn planning. Om de christelijke geloof in Indonesia te verspreiden richten de pastoors/priesters scholen op. Geen geweld, geen massa media, gewoon scholen. Je denkt dat je kind succesvoller zal zijn als hij/zij de de school volgen. En dat ging erg goed. De TALIBAN heeft hetzelfde gedaan in Pakistan en Afghanistan. Scholen oprichten.
   Ik was in Pakistan toen dat gebeurde (1994). Niemand wist wat er komen zou maar nu weten we het. De TALIBAN guys took over Afghanistan. En bijna Pakistan.
   Zo, heel gevaarlijk dat soort scholen. Niets te maken met rechts of links. Lange termijn denken.
   De kans dat de kleine Ali, leerling van een Islamitische school, een pizzabakker gaat worden is heeeeel klein.

   • Aangezien alleen met de mond wordt beleden dat het Salafistisch gedachtengoed moeten worden aangepakt, mag eenieder zijn eigen kinderen ook (laten) opvoeden in zijn eigen traditie, ook als die anti-multikul is.
    Zo gebeurt dat in Salafistenkringen ook, toch?

  8. Het is wel lachwekkend om te zien dat er vanuit de politiek linkse hoek nu erkenning komt voor waar rechts al jaren voor waarschuwt. Toen werden de termen discriminatie en rascisme gebezigd en nu men er niet meer omheen kan en ze het zelf ook zeggen is het ineens wél waar. 😆😆😆

   • Je loopt nu natuurlijk het risico dat mensen die op termijn het slachtoffer worden van Salafisten, het recht in eigen hand nemen. Heel begrijpelijk met een linkse colonne die dit allemaal in de racismehoek gooit en een Overheid die dit allemaal onder het tapijt veegt.

   • Raymond. Als je echt iets wil bijdragen aan verbetering van de onderlinge verhoudingen in Nederland, begin dan niet met onmiddellijk de 2 meest misbruikte woorden eruit te gooien. Als je een woordenboek hebt kun je opzoeken dat ze met dit criminele haat-zaaien niets van doen hebben. Wie uit de “linkse hoek” zou ooit een minister, die eindelijk deze schending van art.23 van de grondwet wil aanpakken en jonge kinderen tegen deze mishandeling wil beschermen, beschuldigen van discriminatie? Zelfs Wilders wist van niets, dat zegt wel genoeg. Maar weet je, Raymond, wat echte discriminatie is? Als je de onderbuikgevoelens wilt activeren door een volle zaal “minder, minder” te laten roepen. Door het verachtelijke woord “kopvoddentax” in de 2e Kamer te gebruiken en door de koran te verscheuren. Misschien, of eigenlijk is het wel zeker dat integratie voor jou een vies woord is en dat je daarom wilt blijven geloven in die vooroordelen, maar jouw standpunt dat links de misdaden en de bespotting van de Grondwet, door wie dan ook, steeds weer goedpraat is een lasterlijke, uit de lucht gegrepen beschuldiging.

  9. …We moeten geen vrijplaats creëren voor mensen en opvattingen die de grondbeginselen van deze staat verwerpen. Desnoods, of graag, met geweld…Hoe zit dat trouwens met de SGP? Dit is toch de partij die van Nederland een christelijke theocratie wil maken? De PVV, eigendom van GroteSterkeLeider, ziet graag dat de Korans tot Donaldduckdikte verscheurd zouden worden? Niks nultolerantue voor salafisten, maar nultolerantie voor hen die van binnenuit onze democratische rechtstaat om zeep willen helpen. Maar ja als er partijen in het parlement worden toegestaan die niet zoveel op hebben met de democratie, alleen voor eigen gebruik, hoe moet je dan optreden tegen ander mensen en organisaties die de democratische rechtstaat voor eigen doeleinden willen handhaven tot het moment dat zij vol in de aanval kunnen gaan. Dat de SGP en de PVV, onder leiding van de enige echte GroteSterkeLeider, hun gang mogen gaan heeft toch te denken. Zij zijn geen salafisten; zij zijn de verdedigers van Henk en Ingrid (niet te verwarren met Mohammed en Fatima) en de eer van God (niet te verwarren met de Eeuwige en Allah). Nu maar hopen dat er straks geen burgeroorlog uitbreekt tussen Boreaalse Nederlanders en niet-Boreaalse Nederlanders.

  Comments are closed.