Oer-Hollandse oplossing voor koe in de wei

  0
  664

  Leestijd: 2 minuten.

  Verdwijnt na het varken en de kip ook de koe uit het Nederlandse landschap ? Daar ziet het wel naar uit. Rond de eeuwwisseling ging nog 90 procent van de koeien de wei in. Het aantal daalde naar 69 procent in 2015 en nam toen in een jaar tijd af naar 65 procent. Het zijn vooral de grote boerenbedrijven die om bedrijfseconomische redenen de koeien op stal houden. En dus is er bij de schaalvergroting in de landbouw reden tot zorg, ook in de Tweede Kamer.

  Kamerleden van SP, D66 en GroenLinks dienden een initiatiefnota in met als strekking dat de overheid de boeren moet verplichten tot weidegang. Dat stuitte op verzet van VVD en CDA. Deze partijen vinden dat niet de overheid, maar de boer moet beslissen over weidegang. De PVV stond op het standpunt dat de koeien er zelf over moeten kunnen beslissen en dat kan door de zogeheten vrije uitloopstal.

  Het lukte de initiatiefnemers om op één lijn te komen met de PVV. Maar het hielp hen niet dat PvdA-staatssecretaris Martijn van Dam, die bij de initiatiefnota de rol van adviseur heeft, niet voelt voor een wettelijke verplichting. Hij wil geen gebod, maar een stimulans voor de boeren. Zo stelde hij al geld beschikbaar voor “weidecoaches”.

  Van Dam wees erop dat de sector zelf ook de weidegang wil stimuleren. Zo betalen de coöperaties aan boeren een premie per hoeveelheid melk als de koeien de wei in gaan. Ze gaan er daarbij vanuit dat ook de consument bereid is om meer te betalen voor melk, kaas of yoghurt als die van weidekoeien komt. De zuivelsector hoopt met gerichte plannen het aantal weidekoeien omhoog te brengen naar 80 procent in 2020.

  Het was Farshad Bashir van de SP die maandag tijdens overleg in de Tweede Kamer een beslissende wending wist te geven aan het debat. Hij kwam met een oer-Hollandse oplossing. De sector krijgt tot 2020 de tijd om het aantal weidekoeien op 80 procent te brengen. Ondertussen wordt een wet voorbereid die moet werken als een stok achter de deur. Die wet kan dan direct van kracht worden als in 2020 niet de doelstelling van 80 procent wordt gehaald.

  Daarmee haalde hij het initiatief van de wetgeving weg bij de Tweede Kamer en legde dat op het bordje van de regering. En daarmee kan staatssecretaris Van Dam wel leven.

  Alleen Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren bleef verbijsterd achter na deze polder-oplossing. Waarom komt er nog geen wettelijke plicht én een stimulans voor de boeren? En waarom komt er geen weidegang voor honderd procent van de koeien?