Officier van justitie gooit knuppel in varkenshok

  3
  297

  Leestijd: 1 minuten.

  Het kabinet vindt het principieel onjuist dat de rechter op de stoel van de politicus gaat zitten. Dat zou gebeurd zijn toen het gerechtshof te Den Haag vorige maand het vonnis van de rechtbank bekrachtigde in de zogeheten Urgenda-zaak. De rechters bepaalden dat de overheid meer moet doen om het klimaat te beschermen, maar zeiden er niet bij hoe. Pas dan zouden zij echt op de stoel van de politiek gaan zitten.

  Nu is het niet de milieugroep Urgenda die de knuppel in het hoenderhok gooit, maar een officier van justitie. Rob de Rijck, de landelijk coördinerend milieuofficier, stelt onomwonden dat Nederland de veestapel moet inkrimpen. Anders is de grootschalige fraude met mest niet aan te pakken. De frustratie bij De Rijck is groot. Een beloofde landelijke taskforce om het probleem aan te pakken kwam niet van de grond. De capaciteit van het Openbaar Ministerie en de Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit is volgens hem bijlange na niet toereikend om te controleren op mestfraude.

  Roelof Bisschop van de SGP, een partij die zuiver op de graat wil zijn als het gaat om staatsrecht, sprak dinsdag in de Tweede Kamer over uitspraken met “een puur politieke lading”.  “Bizar”, zei CDA’er Jaco Geurts. Hij ontlokte van minister Carola Schouten, die niet echt in ging op het principiële vraagstuk van de scheiding der machten, de uitspraak dat “de uiteindelijke macht bij de Kamer ligt”.

  Carola Schouten koos in het vragenuurtje liever voor een tegenaanval dan voor een debat over bevoegdheden. “We gaan winkeldiefstal toch ook niet bestrijden door een aantal winkels te sluiten, zelfs als daardoor de diefstal zou verminderen”.Die vergelijking gaat volgens Laura Bromet van GroenLinks niet op. De hoeveelheid mest moet volgens haar beperkt worden, omdat de bodem wordt vervuild en daarvoor zou wel degelijk een inkrimping van de veestapel nodig zijn.

  Dat laatste gebeurt volgens Schouten nu door de uitvoering van de in het regeerakkoord afgesproken “warme sanering van de varkenshouderij”. Bovendien heeft Schouten een beleid ingezet om de “meststromen te volgen”, waardoor fraude meer gericht wordt opgespoord.

  De uitspraken van De Rijck vallen goed bij partijen die zich verzetten tegen een afgedwongen inkrimping van de veestapel en slecht bij de partijen die daar wel voor voelen. Moet de Kamer geen vervolg geven aan het vragenuurtje door een echt debat te agenderen?

   

   

  3 REACTIES

  1. De rechter toetst in dit geval of de overheid als uitvoerende instantie, zich aan de wetten houdt die door het parlement zijn goedgekeurd. Daarbij oordeelt de rechter in dit geval dat dat niet zo is. Daarom wordt de overheid in de rol van uitvoerende instantie veroordeeld.
   Daarmee gaat de rechter dus helemaal niet op de stoel van de politiek zitten. Integendeel.

   Als de rechter dit soort uitspraken niet zou mogen doen, is de consequentie dat niet getoetst mag worden of de overheid zich aan de wet houdt. Het is voor de bescherming van de rechtsstaat in Nederland van groot belang dat dat wel getoetst mag worden.

   • Je hebt helemaal gelijk, maar politici hebben een hekel aan bekritiseerd te worden door een rechter omdat ze die niet hard kunnen aanpakken, zoals klokkenluiders en dan gaan ze huilie, huilie doen. Die lelijke boze rechter toch. Zelfs de SGP bij monde van Roelof Bisschop, begon helemaal huilie, huilie te doen. Dat de rechterlijke macht zo boosjes deed tegen de dienaresse Gods. Nu maar hopen dat God de rechter niet laat vermoorden en ter helle stuurt. Wellicht dat inmiddels in menig SGPkerk gebeden wordt dat de desbetreffende rechter zijn straf niet zal mislopen.

  2. Het kabinet vindt het principieel onjuist dat de rechter op de stoel van de politicus gaat zitten. Daar heeft het kabinet natuurlijk helemaal gelijk in. Het is geheel vanzelfsprekend dat de minister-president, in verkiezingstijd, op de stoel van de rechter gaat zitten om kiezers te misleiden en dit met als doel kiezers voor de VVD te trekken. Wat zei de minister president ook weer over Volkert van der G als hij geen levenslang zou krijgen? Juist ja. Ach. Zoals de wind waait, zo waait mijn rokje.

  Comments are closed.