Ook smakeloze meningen moeten kunnen

  14
  399

  Leestijd: 1 minuten.

  Goed nieuws voor PVV-leider Geert Wilders. Volgens het Openbaar Ministerie is een filmpje waarin hij de islam gelijkstelt met terreur en haat tegen Joden en homo’s niet strafbaar. Van het beledigen van de moslimgemeenschap is volgens het OM is geen sprake. “De uiting in zijn geheel moet zo begrepen worden dat deze alleen gaat over de islam als godsdienst en niet over de aanhangers van die godsdienst,” oordelen de magistraten in niet al te soepel Nederlands.

  “Mooi. En terecht,” twittert Wilders. “En dus binnenkort weer te zien op tv bij zendtijd politieke partijen.”

  Voor het standpunt van het OM valt begrip op te brengen. Een democratie staat of valt met de vrijheid van meningsuiting. Iedereen moet dus zoveel mogelijk kunnen zeggen wat hij/zij vindt, ook al is die opvatting in de ogen van anderen grote onzin en zelfs verwerpelijk. Als de PVV de Koran op één hoop mag gooien met Hitlers Mein Kampf moet een tv-spotje waarin de islam met van bloed druipende letters dodelijk wordt genoemd ook maar kunnen.

  Premier Mark Rutte betitelde het PVV-filmpje een paar weken terug als ‘smakeloos’. Een heleboel mensen zullen het met hem eens zijn. Maar de taak van het OM is om het recht te handhaven, niet om de goede smaak te bewaken.

  Je kunt trouwens betwijfelen of Wilders echt wel zo blij is met de beslissing om de aanklachten tegen hem te seponeren. Zou het niet veel betere reclame voor hem zijn geweest als zijn anti-islamfilmpje door ‘politiek-correcte D66-rechters’ zou zijn veroordeeld? Dan had de PVV-leider zich kunnen wentelen in zijn slachtofferrol en kunnen jammeren dat je in dit land de mond wordt gesnoerd zodra je de feiten durft te benoemen. Nu moet hij als een haas op zoek naar een ander onderwerp om over te twitteren. We hoeven overigens niet bang te zijn dat hij dat niet heel snel zal vinden.

  14 REACTIES

  1. Ronaldo Haasnoot 3 mei 2018 at 05:31 : Alleen door een situatie te scheppen van verdeel en heers weet men nog een schijn van hun democratie op te houden.
   Maar deze uitstraling is allang geen werkelijkheid meer.
   Wie er regeert mag het zeggen.
   Ben er al jaren van overtuigd dat het ons eigen fatsoen is dat de chaos buiten de deur houdt, van ons parlement en rechtssysteem verwacht ik eigenlijk niets meer.

  2. Laten we elkaar niets wijs maken. We weten toch hoe er in dit land om gegaan mag worden met klokkenluiders? Deze mogen totaal kapot gemaakt worden door machthebbers die hun vuiligheid en smerigheid in de beerput willen houden. Klokkenluiders kapot maken gebeurt door keurige nette dames en heren, met keurige woorden en nette maniertjes. Zodra machthebbers zich bedreigd voelen is hen bij wet toegestaan om flink op te treden. Dus de schijnheilige opwinding over Wilders is gewoon schijnheilig.

  3. Ook smakeloze meningen moeten kunnen: Deze inzending zou wat beter te verhapstukken zijn wanneer hier ook de onsmakelijkheden die ons sinds jaren toe geschreeuwd worden door imams onder zouden vallen.
   Eigenlijk zie ik hier een schoolvoorbeeld van een resultaat dat een rechtstreeks gevolg is van 1968 zoals door Peter van Nuijsenburg is gevraagd in zijn stuk ( Het jaar waarin het oproer kraaide)
   Eenzijdig denken.

  4. Waarom alleen klagen over het vermeende “smakeloze” filmpje van de PVV en niet over de haat zaaiende, geweld oproepende preken van imams? Waarom het een wel en het andere niet?

   O ja, als je het maar godsdienst noemt, mag je zeggen wat je wil. Daarom ben ik voor afschaffing van de vrijheid van godsdienst. Verreweg de meeste oorlogen in het verleden zijn veroorzaakt door godsdienstleiders en dat moet veranderen.

   Ik selecteer bewust met wie ik omga en weiger iedereen die mij zijn godsdienst wil “verkopen”.

  5. Natuurlijk mag Wilders deze beelden brengen. Het is goed, dat daar nu heel duidelijk een uitspraak over wordt gedaan. Wilders heeft al aangekondigd, dat hij op korte termijn het filmpje zal herhalen. Maar ik begrijp niet dat hij dat nog eens doet. Ik vind het een belediging voor die Nederlanders die problemen hebben om overeind te blijven. Denkt Wilders nu werkelijk, dat hij hiermee mensen oplossingen gaat brengen? Hij onderschat zijn potentiële kiezers, want die weten heel goed wat ze aan dergelijke filmpjes hebben: helemaal niets namelijk. Ik ga ervan uit, dat het nogmaals vertonen van zijn filmpje hem nog een paar zetels gaat kosten. Hij zou beter eens moeten laten zien op welke constructieve manier hij landgenoten wel gaat helpen. “Nederlanders eerst” betekent ook dat de aandacht echt moet uitgaan naar die Nederlanders en dat doen die filmpjes niet.

   • Oh, je bedoelt dat de problemen die worden veroorzaakt door onze uitermate laffe overheden en politici, die onze normen, waarden en wetten niet durven te handhaven vanwege een vertekend racismebeeld, moeten worden opgelost door Wilders?
    Terwijl elk voorstel om dat te doen stelselmatig wordt getorpedeerd door zgn “democratische” partijen, alleen omdat het voorstel van de PVV komt?
    En de PVV stelselmatig op voorhand wordt uitgesloten van elke bestuursdeelname?

    Dan is het onmogelijk om iets te doen; je argumenten raken derhalve kant noch wal.

    • U verdraait mijn woorden. Het zij zo. Maar u weet heel goed, dat Wilders zich met zijn provocerende gedrag en ongenuanceerde uitspraken zelf heeft uitgesloten van samenwerking. Een zichzelf respecterende partij, links en rechts, kan niet anders dan Wilders en kornuiten negeren. Dat zal niet veranderen en dat zien steeds meer aanhangers inmiddels ook.

     • Wellicht dat hoe meer hij uitgesloten wordt, des te provocerender hij wordt. Ik kan me dat wel voorstellen.
      Overigens: als uw leven constant door ‘gelovigen’ bedreigd wordt denk ik niet dat u zich aardig zal uit laten over hen, die jouw het licht in de ogen niet gunnen. Nazi’s hebben de pest aan Joden. Ook Wilders voelt zich gehaat en voor het leven bedreigd. Als Nederlander en als democraat, gekozen en wel, on-democratisch behandeld.
      Ik begrijp u mening wel. Daar niet van. Maar van de andere kant bezien behandelt de ‘maatschappij’ hem ook niet aardig. Hoe democratisch en discriminerend stelt men zich op, die tegen hem zijn? ‘T kan de schijn van ‘democratische waarden of menselijkheid’ amper verdragen. Het is overigens geen klacht, maar een geconstateerde werkelijkheid. Vanuit dat punt bezien, begrijp ik zijn houding wel. ‘T is een spiegel van de gekantelde waarheid.

      • De houding t.o. hen die Wilders bedreigen kan ik begrijpen. Maar Wilders gedraagt zich als een opstandige puber tegenover zijn collega’s en andersdenkende Nederlanders. En juist daarmee maakt hij zich onmogelijk als coalitiepartner en zal hij nooit een rol van betekenis gaan spelen in het Nederlandse bestuur. En daarmee schoffeert hij vooral ook zijn aanhang. Ze hebben helemaal niets aan hem bij het oplossen van hun problemen. En dat inzicht begint langzaam door te sijpelen.

      • Mmmm, ik zie wat u bedoelt. Wellicht is hier enigszins een kip-en-het-ei-situatie bezig… Het een versterkt het andere en andersom. Toch valt het mij op – ook al kan je niet met ‘hem’ samenwerken – dat hij dingen benoemt – wellicht politiek ‘not done’ – die anderen (en da’s ook schadelijk) liever – zeker in eerste instantie – niet benoemen. Ergo, het wordt beleidsmatig zelfs verborgen gehouden. En dat is kwalijk!
       Politiek problemen ontkennen of bagatelliseren terwijl ze wel in de maatschappij bestaan, is ook een doodzonde. Hij – en dat is het verwijt – geeft wellicht wel/geen ‘gangbare’ oplossingen maar benoemd wel het probleem!
       Da’s toch functioneel. Anders zou een groot deel van de Kamer het (liever) links laten liggen… (links = hier niet politiek bedoeld)
       Onregeerbaar maar als parlementslid onmisbaar om de rest van de politiek ‘scherp’ op de onderwerpen te houden. Lekker volks verwoord… Vandaar dat hij zoveel voorkeursstemmen heeft gekregen… Die hij nu met Baudet moet gaan delen. Maar daarmee is ‘het publiek’ niet verdwenen. Wellicht dat via Baudet de regeerbaarheid verbetert die hij nu ontbeert.

      • De andere partijen willen weliswaar niet met Wilders samenwerken, maar toch is zijn invloed groot. Je hoeft niet altijd deel van het establishment te zijn om invloed te hebben. De PVV houdt de VVD en de CDA keurig aan de rechterkant. Zonder PVV zou dat anders zijn gegaan. Het valt mij op – in gesprekken – dat ook veel links ingestelde mensen denkbeelden van Wilders hebben overgenomen.

     • Ik negeer inmiddels alle zgn. politieke partijen en alles wat ze besluiten.

  6. De waarheid is hard…
   Religie die vrijheden van anderen ontneemt is dictatoriaal…
   Je hoeft alleen maar naar de landen te kijken die de sharia en andere (kleding) voorschriften hebben ingevoerd. Hoe vrij zijn die mensen, hun vrouwen, de ‘anders’ denkenden en ‘anders’ gelovigen of ‘andere’ seksuele geaardheden?
   Hoe vrij was men in nazi-Duitsland?
   Mein Kampf is een boek. De Koran ook. Vertel mij eens hoe ‘vrijzinnig’ die landen zijn die deze geloofsideologie ingevoerd hebben als hun hoogste goed? Hoe is het gesteld met de universele mensenrechten?
   Wilders heeft m.i. een punt. Noem het smakeloos. Onvrijheid en dictatoriaal gezag, religieus of niet, IS smakeloos. Kijk maar naar IS. Kijk ook maar eens naar Pakistan, Saoedi-Arabië, Iran etc, etc…
   En naar al de tereur… Al die oorlogen tussen moslims, omdat soenieten de shiieten en andersom het licht niet in de ogen gunnen, ook al geloven ze in het zelfde sprookje.
   En dat allemaal uit naam van een boek.
   Bloed kruipt waar het niet gaan kan. Wilders weet het treffend te zeggen. Hoe zou u het brengen?

   • Overigens: naar mijn mening ontstaan problemen met religie op het moment dat het niet alleen ‘kerkelijk’ meer is maar ook politiek. M.a.w. het verplaatst zich van geestelijk naar publiekelijk terrein waar het in wetgeving gegoten wordt. Dat laatste is inherent aan verplichten. Immers de wet geldt voor iedereen. Daarmee verliest het zijn ‘onschuld’ doordat het de vrijheid ontneemt van hen die anders denken.
    In veel geloven ligt besloten dat zij de enige waarheid zijn. In een diverse wereld is het evident dat dat botst. Conflict ligt hier in deze ‘programmering’ besloten. De oplossing is simpel. Het publieke domein is in zijn aard geestelijk en cultureel divers. Monogame ‘programmering’ mag dus nooit de (wettelijke) boventoon krijgen. Zij staat immers de maatschappelijke pluriformiteit, ontwikkeling en vrijheid in de weg.
    Het is inherent, het een of het ander.
    Zolang geloof buiten het publieke domein blijft is zij (een) deel van de pluriformiteit. Echter, als zij politiek wordt en haar visie in wetgeving giet, beperkt of vernietigd zij de pluriformiteit. Diversiteit wordt dan ‘verboden.’ Zulks is maatschappelijk een verwerpelijke zaak.
    De simpelheid is daarom ook: garandeer niet de vrijheid van geloof maar geloven en diversiteit. Verbied het geloof politiek te zijn en de ‘botsing’ is over. Daarmee wordt elk geloof een deel van de pluriformiteit. Dominantie, discriminatie, overheersing wordt daarmee uitgesloten.

  Comments are closed.