Op de valreep akkoord over kinderpardon

  1
  216

  Leestijd: 2 minuten.

  De regeringspartijen zijn er op het allerlaatste moment uitgekomen. Op de avond voor het Kamerdebat over het kinderpardon werden ze het dinsdag eens over het niet uitzetten van asielkinderen die geworteld zijn in de Nederlandse samenleving. Daarmee is een crisis afgewend. De oppositie vindt woensdag tijdens het debat weer een eensgezinde coalitie tegenover zich.

  Na meer dan een week vol politieke spanning werden CDA, D66 en ChristenUnie enerzijds het eens met de VVD anderzijds. Ze vonden elkaar in een compromis. CDA, D66 en ChristenUnie hebben bereikt dat de asielkinderen niet worden uitgezet. De VVD bereikt ermee dat het beleid in de toekomst strenger wordt. Het gaat in feite om een generaal pardon voor kinderen die nu al in Nederland zijn. In de toekomst is er geen kinderpardon meer.

  Bovendien verliest de staatssecretaris van Justitie de zogeheten discretionaire bevoegdheid, ofwel de mogelijkheid om in schrijnende gevallen genade voor recht te laten gelden, zoals onlangs nog gebeurde in de geruchtmakende zaak rond de kinderen Howick en Lili.  Die discretionaire bevoegdheid gaat naar de IND (immigratie en naturalisatiedienst), waardoor het uitzetten van kinderen politiek minder gevoelig moet worden.

  Het was CDA-Kamerlid Marianne van Toorenburg die anderhalve week geleden de zaak op scherp zette. Zij zei dat het CDA van mening is veranderd over het kinderpardon. Zij pleitte in een interview voor het niet uitzetten van kinderen die eigenlijk het land moeten verlaten. Die draai van het CDA viel slecht bij de VVD, die in het regeerakkoord liet vastleggen dat er niets verandert in het asielbeleid. Het CDA kreeg bijval van D66. Toen daarna Kamerlid Joel Voordewind van de ChristenUnie zei dat er nu een meerderheid in de Tweede Kamer is voor een kinderpardon en dat er voorlopig geen kinderen uitgezet zouden moeten worden, ontstond een crisissfeer.

  CDA, D66 en ChristenUnie wisten zich bij het kinderpardon gesteund door de linkse oppositie. De VVD staat onder druk van de rechtse oppositie, ofwel de PVV van Geert Wilders en het FvD van Thierry Baudet die voor een streng asielbeleid zijn.

  Het interview van Van Toorenburg kwam een week nadat fractievoorzitter Klaas Dijkhoff in een interview met De Telegraaf nadrukkelijk afstand had genomen van het concept-klimaatakkoord en zelfs zinspeelde op een kabinetscrisis. Dat viel slecht bij de andere drie regeringspartijen. Daardoor is er nu al tweeënhalve week politieke hoogspanning. Ook over het concept-klimaatakkoord debatteert de Kamer woensdag.

  De fracties van de coalitie hebben zich na de langste kabinetsformatie ooit gebonden aan een gedetailleerd regeerakkoord. Toch willen ze zich scherp profileren met de verkiezingen van 20 maart, en daarmee een nieuwe Eerste Kamer, in het vooruitzicht.

  1 REACTIE

  1. Natuurlijk kwam er en akkoord. Wie van de coalitiepartijen had er werkelijk baat bij dat het kabinet zou vallen. Maar gelukkig wisten de politieke partijen en de media de spanning er goed in te houden en hoefden de kiezers zich absoluut niet vervelen of te zeuren dat politiek saai is. De vier partijen zouden elkaar echt niet op de kast jagen, was afgesproken. Wel speldenprikken uitdelen om de kiezer wakker te houden en bovenal scherp. Na de verkiezingen voor de provincies, waar niemand in geinteresseerd is, zou het voor de vier coalitiepartijen het wel eens spannend kunnen worden omdat de samenstelling van de Eerste Kamer dermate veranderd is dat de vier coalitiepartijen de uitslag opvatten als nu flink gaan profileren, want dat is de wens van de kiezer. We zullen dan ook zien dat de verkiezingsuitslag gaat over Den Haag en er geen provincie te ontdekken valt.

  Comments are closed.