Oude cijfers geven nieuwe impuls aan campagne

  9
  1198

  Leestijd: 2 minuten.

  De ambtenaren van ons aller Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) hebben zich in een politiek wespennest gestoken. Op verzoek van de media hebben ze cijfers op een rijtje gezet over het vermogen en inkomen van 65-plussers. De conclusie: De armlastige oudere sterft uit.

  De ophef over de financiële positie van ouderen heeft waarschijnlijk meer te maken met toegenomen mondigheid dan met afgenomen koopkracht. Het aantal 65-plussers was 20 jaar geleden nog 2,1 miljoen. Nu zijn daar de babyboomers bijgekomen en is hun aantal 3,1 miljoen. In dezelfde tijd nam de totale bevolking toe met 10 procent. Het aandeel ouderen in de bevolking is dus flink toegenomen en daarmee zijn ze een politieke factor van belang.

  Veel ouderen voelen zich gepakt. Ze krijgen minder pensioen dan hun in het vooruitzicht was gesteld. Dat neemt niet weg dat ze er beter voorstaan dan de 65-plussers van 20 jaar geleden. Het gemiddelde inkomen van ouderen was naar het prijspeil van 2015 bijna 30 procent hoger dan van de generatie ouderen in 1995. Het is een illusie om te denken dat daarmee het laatste woord is gezegd. Het debat over de inkomens van ouderen staat vooral in het teken van eerlijk delen. Profiteren ouderen wel genoeg van de toename van de welvaart ?

  De koopkracht van ouderen steeg in de periode van 1995 tot 2009 vrijwel jaarlijks, maar iets minder dan die van de doorsnee bevolking. Daarna gingen ouderen er meer dan gemiddeld op achteruit. In 2015, het laatste jaar in het overzicht van het CBS, was er nog een licht koopkrachtverlies voor ouderen, terwijl de rest erop vooruitging. Dat roept de vraag op of de politiek wel genoeg doet voor ouderen.

  Dat de koopkracht achterblijft komt vooral doordat 65-plussers geen baan meer hebben. Daardoor krijgen ze geen loonsverhoging of een bonus en kunnen ze ook geen promotie maken. Daarnaast kregen ze na de financiële crisis vaak te maken met het niet langer aanpassen van het pensioen aan de gestegen lonen of prijzen. Maar dat voelden ouderen met een behoorlijk pensioen meer dan de ouderen met AOW en weinig aanvullende inkomsten. In twintig jaar tijd is het aandeel van de 65-plus huishoudens met een laag inkomen afgenomen, dankzij de reële verhogingen van de AOW. Daarnaast verminderde het risico op armoede door de invoering van de ouderenkorting in 2001.

  De hoofdeconoom van het CBS, Peter Hein van Mulligen, zegt onomwonden dat de armoede onder 65-plussers spectaculair is afgenomen, maar ook dat het de rijkere ouderen zijn die de koopkracht zagen dalen door het niet aanpassen van de pensioenuitkering of zelfs het korten daarop. De babyboomers staan er beter voor dan de 75-plussers doordat ze vaker een (afbetaald) eigen huis hebben en doordat ze een betere opbouw hadden van hun pensioen. De armlastige oudere sterft uit.

  Dit goede nieuws is slecht nieuws voor het 50PLUS van Henk Krol, die al eerder met het CBS in de clinch lag over cijfers. Ons aller CBS kwam dinsdag met oude cijfers, maar gaf daarmee wel een nieuwe impuls aan de verkiezingscampagne. Gelukkig, want die dreigde toch wat saai te worden.

  9 REACTIES

  1. Vergelijk de ouderen van 1960 met die van 1950 en zij zijn de rijkste ooit. Hetzelfde geldt voor die van 2000 vergeleken met die van 1990. Overigens geldt dat ook voor de jongeren, de mensen van middelbare leeftijd, de Friezen en de Amsterdammers. Kortom: deze uitspraken van het CPB zeggen niets. Het is een politiek bruikbare boodschap, opgesteld op verzoek van de zich nationaal noemende randstedelijke pers. De spindoctors van Tony Blair kunnen hier nog wat leren.

  2. Alleen jammer dat het CBS het huizenbezit weer als vermogen meerekent.
   Daar hebben deze mensen meestal 30 jaar aan betaald incl. BTW en inkomstenbelasting.
   Dus koopprijs, plus 16% BTW (toen), plus 13% rente (toen), min belastingaftrek.
   Dat maakt gemiddeld 2,5 tot 3,5 keer de koopprijs(natuurlijk sterk afhankelijk van div, factoren).
   Kortom wie spaart wordt gestraft.
   Het zou het CBS sieren als ze gewoon eens vanuit besteedbaar inkomen gaan rekenen zonder aftrek van gespaard geld dat in een huisje gestoken is.
   Daarom hebben de meeste oudjes, babyboom, het nog goed, juist omdat zij hun huisje hebben gekocht en afbetaald.

  3. Ik krijg steeds meer de indruk dat die 50 plus enkel voor eigen roem en eer in de kamer wil. Ze verzinnen maar wat om dat over de rug van de ouderen te bereiken. Gelukkig zijn die zo gek nog niet.

  4. De oudjes, zoals die genoemd worden, nemen vrijwel allemaal nog deel in de maatschappij. Ze besteden hun inkomen, dragen bij in de belastingen die allang niet meer op minimumniveau zijn dankzij de VVD, gaan nog wel met vakantie, zij het met mate en moeten tenslotte zelfs nog wel eens kleren. En vergeet niet de kadootjes voor kinderen en kleinkinderen.
   De oudjes doen ECHT WEL mee, hoor, voordat ze de Pia-pil al dan niet verplicht opeten!

  5. Je kunt verdrinken in een rivier van gemiddeld één meter diep. Ik sprak een man die zijn hele leven heeft gewerkt als zelfstandig baggeraar. Pech met gezondheid, gestrand huwelijk en nu kan hij de heupoperatie die hij nodig heeft niet laten uitvoeren omdat hij veel geld kwijt is aan eigen bijdragen. Hij is als chronisch zieke sowieso het eigen risico kwijt maar de eigen bijdrage voor scootmobiel en thuiszorg doen hem de das om. Hij kan de thuiszorg niet betalen dus laat hij zich niet opereren. Geen netwerk. Daar zit je dan.
   Dat geldt ook voor iemand uit mijn buurt. Vrouw met een kind in het buitenland. Zij eet niet iedere dag warm en komt nauwelijks de deur uit. Altijd op de bank onder een dekentje want de CV staat zo laag mogelijk.
   Tja, aan het einde van de straat bevinden zich ook kapitale villa’s met daarin oudere bewoners. Zij trekken het gemiddelde reusachtig op natuurlijk.
   Ik vind het zo jammer dat de mensen die extreem veel verdienen, van gekkigheid niet meer weten wat ze met hun geld moeten doen (miljonairsbeurs. Dame zei: ‘Maar alles wat hier staat, héb ik al!’ Ze klonk er zielig bij), dat zij niet iets meer belasting willen betalen zodat iedereen het goed heeft. Helaas… VVD geeft aan de bijstandsgerechtigden en arbeidsongeschikten hun vakantieuitkering af te willen nemen. Stoer hoor…
   Ik heb zelf een goed inkomen en stem op de SP. Omdat ik vind dat een maatschappij waar men oog heeft voor de zwakkeren een mooiere maatschappij is. Vrediger ook.

  6. Ik ben zo’n oudere met AOW en drie kleine pensioentjes en ik voel me echt niet armlastig. Ik heb het niet breed in de zin van rijkdom, maar ik kom samen met mijn vrouw echt rond en houd zelfs per maand een beetje over. Zeker ik kan niet drie keer per jaar met vakantie en helemaal niet naar een ver vakantie oord, maar ik heb daar ook geen zin in.

   • Maar zelfs als u 1 keer met vakantie gaat krijg je van de 35-50 generatie de wind van voren.

  Comments are closed.