Partij voor de Dieren heeft het tij mee; steeds minder kilo-knallers

  0
  80

  Leestijd: 4 minuten.

  Nederland mag dan vakantie vieren, over 45 dagen mogen we (weer) naar de stembus. We publiceren op Frontbencher.nl altijd de meest actuele peilingen. Maar hoe staan de partijen er verder voor? Is Roemer wel MP materiaal? Kan Rutte de zwevende kiezer verleiden? Heeft D66 te vroeg gepiekt met het Lenteakkoord? Haalt Sap GroenLinks tijdig uit het slop? Enfin, u begrijpt de opzet.

  Sinds dinsdag publiceren we elke dag een analyse van een partij. Dat doen we in alfabetische volgorde.

  Vandaag: De Partij voor de Dieren

  Met de Partij voor de Dieren gaat het GOED. In 3 van de 4 peilingen scoort de partij van Marianne Thieme 3 zetels en dat is 1 zetel meer dan nu in het parlement.

  Hoe komt dat?

  Na de bevrijding van slaven in de 19e eeuw en de vrouwenemancipatie in de 20ste eeuw, wordt de 21ste eeuw die van het dier. Dierenleed is de morele blinde vlek van onze tijd. Mensen zullen over 50 jaar terugzien in schaamte naar wat ze dieren hebben aangedaan.

  Dat is de overtuiging van Marianne Thieme en sympathisanten van haar beweging. En om voet aan de grond te krijgen, moet je geduldig zijn, weet de politica. ,,Eerst negeren ze je, dan word je geridiculiseerd, dan bevochten en vervolgens win je”, zei ze eerder.

  Een echte overwinning van Thieme was dat de Tweede Kamer instemde met haar (eerste) wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Dat gebeurde in juni 2011, tot teleurstelling van moslims en joden voor wie de rituele slacht geldt als een religieuze traditie.

   

  Te zien was hoe Thieme en fractiegenoot Esther Ouwehand elkaar aankeken met een blik van: wauw, wij beginnen hier echt steeds meer te bereiken

   

  Hoewel de Eerste Kamer het voorstel later weer afschoot, gebeurde er iets in de fractie van de Partij voor de Dieren, toen in juni 2011. Te zien was hoe Thieme en fractiegenoot Esther Ouwehand elkaar aankeken met een blik van: wauw, wij beginnen hier echt steeds meer te bereiken.

  De Partij voor de Dieren zegt links noch rechts te zijn. In de praktijk stemt de partij echter veel vaker mee met de SP, PvdA en GroenLinks dan met partijen op rechts. Andersom krijgt de partij dikwijls steun uit verschillende hoeken, bijvoorbeeld van de PVV bij het verbod op onverdoofd ritueel slachten.

  Over drie maanden (op 28 oktober) viert de Partij voor de Dieren haar 10-jarig jubileum. Sinds 2006 is Nederland het eerste land ter wereld waar een partij met als hoofdthema dierenwelzijn in het parlement is vertegenwoordigd.

  Thieme en Ouwehand strijden tegen ,,onnodig en onaanvaardbaar” leed aan dieren in de bio-industrie, jacht, visserij, genetische manipulatie en andere dierproeven bij farmaceutische bedrijven. Vaak mikken de twee hun pijlen op politici van CDA- of VVD-huize die opkomen voor de belangen van boeren of het grootbedrijf.

  De Partij voor de Dieren wekt in politiek Den Haag bij andere fracties nog wel eens ergernis op door bijna elk maatschappelijk punt op een creatieve manier aan dierenwelzijn te koppelen. Ook is er soms spot, omdat de partij even hard lijkt te vechten tegen klein leed zoals bijvoorbeeld muizenvallen in het Kamergebouw als tegen uitwassenn in de bio-industrie. En de vraag of de bevrijding van slaven en de emancipatie van vrouwen gelijk staat aan de emancipatie van het dier, is eigenlijk een filosofische discussie.

   

  Dat mensen ondanks de economische crisis steeds minder grijpen naar de kilo-knaller maar vaker duurzame en biologische producten kiezen, zegt iets over de tijdsgeest

   

  Maar dat intensieve veehouderij ook kan leiden tot levensgrote gevaren voor de mens, bijvoorbeeld door de uitbraak van Q-koorts, is minder filosofisch. De Partij voor de Dieren zat ook daar bovenop en legde de bewindspersonen Henk Bleker (Landbouw) en Edith Schippers (Volksgezondheid) het vuur aan de schenen.

  Net als in elke andere partij, is er ook bij de Partij voor de Dieren het nodige gerommel geweest. Ouwehand stond in 2010 opeens niet op de concept-kieslijst; er zou ruzie zijn tussen haar en Thieme. Jaren terug zou Thieme ook een passage over de evolutietheorie hebben laten schrappen uit het verkiezingsprogramma wegens haar geloofsovertuiging. Tegen het zere been van anderen in de partij.

  De Partij voor de Dieren zal nooit uitgroeien tot een grote volkspartij. Maar Thieme en Ouwehand zijn wel effectief in hun aanpak en dwingen andere partijen meer aandacht te besteden aan dierenwelzijn. Bij onderwerpen die niet te koppelen zijn aan dieren, zoals de eurocrisis, valt op dat de partij steeds vaker zeer goed geïnformeerd is en niet onder doet voor grotere fracties.

  De partij heeft ontegenzeggelijk het tij mee. Dat mensen ondanks de economische crisis steeds minder grijpen naar de goedkope kilo-knaller maar vaker duurdere biologische producten kiezen, zegt iets over de tijdsgeest. Er komen steeds meer biologische supermarkten en ook reguliere supermarkten spelen in op die behoefte bij meer en meer consumenten.

  Of mensen over 50 jaar inderdaad met schaamte terugkijken op wat ze dieren hebben aangedaan, valt moeilijk in te schatten. Maar dat de emancipatiegolf doorzet en er in West-Europa steeds meer oog zal komen voor dierenwelzijn, lijkt voor de hand te liggen.

  Lees ook de analyses van de andere partijen: VVDSPSGPPVVPartij voor de DierenPvdAGroenLinksD66ChristenUnie en CDA

  Frontbencher.nl heeft ook alle peilingen (De Hond, EenVandaag, Synovate, TNS Nipo)

  Volg Oh Oh Den Haag voor Haagse Varia en Haagse Lol

  Volg Frontbencher.nl op Twitter