Past Rutte IV straks nog op het bordes?

  3
  656

  Leestijd: 2 minuten.

  Toen het eerste kabinet-Rutte in 2010 aantrad verklaarde de premier dat hij het aantal ministers en staatssecretarissen zo laag mogelijk wilde houden. De overheid moest niet groter zijn dan strikt noodzakelijk, en bij voorkeur nog wat kleiner. Rutte zag liever dat zijn bewindslieden het ‘iets te druk’ hadden, dan zouden ze zich tenminste op de hoofdzaken concentreren.

  Vandaar dat Rutte I maar 12 ministers bevatte en 8 staatssecretarissen. Het betrof een tweepartijenkabinet (VVD en CDA) met gedoogsteun van de PVV, die zelf geen bewindspersonen leverde.

  Klachten over deze geringe bezetting waren er volop, vooral uit het CDA. Zo liet de christendemocratische defensieminister Hans Hillen weten dat hij van het ene naar het andere beraad rende en nergens meer aan toekwam.

  Toch hield Rutte vast aan zijn voorkeur voor een klein kabinet. Ook Rutte II (VVD en PvdA) bestond slechts uit 20 bewindslieden. Het had een minister meer dan zijn voorganger, maar een staatssecretaris minder. Rutte II regeerde van 2012 tot 2017 en diende – nogal uitzonderlijk – zijn termijn uit. Gemopper over de werkdruk uit die tijd is mij niet bekend, wat niet uitsluit dat dat er toch was.

  Maar toen kwam Rutte III, weliswaar pas na de langste formatie ooit. In 2017 verscheen deze ploeg bij de koning op het bordes, en het was dringen geblazen. Want het kabinet bestond ditmaal uit niet minder dan 16 ministers. En er waren ook nog eens 8 (binnenkort waarschijnlijk zelfs 9) staatssecretarissen, al mochten die niet op de staatsiefoto.

  Was Rutte van zijn geloof gevallen? Stond hij niet langer achter zijn theorie van een zo beperkt mogelijke overheid, die iedereen dwong zo hard mogelijk te werken?

  De verklaring is veel simpeler. Rutte III rust, anders dan de twee vorige kabinetten, niet op twee, maar op vier coalitiepartijen, en die willen vanwege de beeldvorming en de profileringsmogelijkheden allemaal voldoende ‘poppetjes’.

  De omvang van een kabinet wordt dus niet bepaald door de wens van de premier om die zo klein mogelijk te houden. Het aantal coalitiepartijen speelt een doorslaggevende rol. Het is dan ook helemaal niet gewaagd om te veronderstellen dat het volgende kabinet nóg meer bewindspersonen zal tellen. Op grond van de voortgaande trend van politieke versnippering zal Rutte IV (of Hoekstra 1, of Asscher 1) namelijk uit minstens vijf partijen bestaan, misschien wel uit zes. De opiniepeilingen bieden weinig hoop dat dit anders uitpakt.

  Mocht Rutte opnieuw premier worden (en dat lijkt een reële optie), dan is de kans aanzienlijk dat hij eindigt als de leider van een van de grootste kabinetten ooit. Nou ja, het kabinet-Den Uyl (1973-1977) bevatte als ik het goed heb in totaal 33 leden. Dat zal hij dan waarschijnlijk net niet halen.

  3 REACTIES

  1. Het is bedroevend,ik ben 72 en ben nog nooit zo bezorgt geweest over de toekomst van dit mooie land,mijn kinderen en kleinkinderen.Waar moet je in hemelsnaam op stemmen,pvda staat op 18 zetels…maar dan krijgen we de hele linkse kerk er bij ik moet er niet aan denken,niet gaan stemmen is voor mij geen optie,Rutte hoeft voor mij niet meer landelijk vaak vvd gestemd en cda nu weet ik het echt niet meer.

  2. Managing by Incident and let the people pay for every Accident!
   Het zal nu toch stilaan wel voor elke burger in Nederland duidelijk zijn!
   Het moge duidelijk zijn, dat met de huidige chaos en het menselijk leed aangericht onder, welwillend sluimerend toezien van dit Kabinet, het ondenkbaar is dat deze clup van brekebenen hierbij ook nog het hoofd kan bieden aan de, nieuwe ontwikkelingen die het zelf, heel stoer heeft aangekondigd, dit zal in een regelrechte catastrofe voor alle Nederlanders en het nageslacht gaan ontaarden! Zie toch de
   Continue’ reeks van crisis: Bewindsliedencrisis, Gascrisis, Zorgcrisis, Bouwcrisis, Pensioencrisis, Belastingdienstcrisis, Varkensboerencrisis, Toeslagencrisis,
   ALLE CRISIS werd n.t.b. door het Kabinet Rutte ZELF AANGERICHT! of, niet tijdig! onderkend.
   Ze kunnen de naam ‘Kabinet’ beter omvormen naar ”Crisiscentrum”
   Regeren is toch vooruitzien en degelijk beleid uitvoeren?
   Hebt u persoonlijk van dit Kabinet (na 1-jaar!)
   al enige duidelijkheid verkregen omtrent uw persoonlijke situatie mbt de Energietransitie?
   Over de aangekondigde lening van 50Miljard? Welke onze kinderen moeten gaan terugbetalen!
   Uw Pensioen? uw Zorg? uw nieuwe Huisvesting?

  3. Ja iedereen wil wel de glamour van een ministerspost, totdat men zich realiseert dat men niet meer is dan de kop van jut van een ministerie. Ik voorzie een omgekeerde stoelendans bij de belastingdienst🤣

  Comments are closed.