Pechtold heeft er genoeg van

  24
  1011

  Leestijd: 0 minuten.

  Het wordt een beetje vervelend voor D66: het gemor over het afschaffen van het raadgevend referendum – nota bene onder leiding van D66-minister Kajsa Ollongren – blijft maar aanhouden. Politiek leider Alexander Pechtold begint er genoeg van te krijgen, zo maakte hij zaterdag op een partijcongres in Rotterdam duidelijk. Het raadgevend referendum is ‘een schijnoplossing, verwarrend en vals in gebruik,’ hield hij zijn achterban voor. Hier en daar klonk gejoel, maar Pechtold ging onverstoorbaar verder. D66 is en blijft voorstander van meer directe democratie, maar dan via een echt, corrigerend, dus bindend referendum  over ‘geschikte onderwerpen’, zo zei hij.

  Tot de niet-geschikte onderwerpen rekent D66 de grondwet, internationale verdragen, belastingwijzigingen en het koningshuis. Een heleboel dus. Maar dat vertelde Pechtold er niet bij.

  24 REACTIES

  1. @Piet 7 maart 2018 at 16:22

   Goh, wat weet jij veel Piet, jij bent duidelijk beter geïnformeerd als de rest op deze site.
   Wat een super hoog nivo zeg, wordt er bijna stil van….
   Seagull management niet alleen zomaar die term ophoesten maar ook nog foutloos schrijven is wel zeer indrukwekkend, net als belangrijke onderzoeken kunnen noemen zoals dat “geweldig” onderzoek van je vriend Huub Wijfjes.
   Alleen jammer even dat je je liet gaan en je onderbuikgevoelens te sterk werden.
   Anders had je elitair gebral nog enig nivo gehad.
   Mijn onderbuik gevoel is dat je het ongetwijfeld met Balkende eens geweest ben om aan te sluiten bij de coalitie van de “Good willing”.
   Was toch ook niet helemaal juist Piet, met de kennis van nu…..
   Jij en Prof.dr. Huub Wijfjes zullen over een paar jaar ook de NPO objectiviteit anders bekijken, ja met de kennis van nu…
   Geeft niet Piet, we zijn niet allemaal even snel.
   Probeer het alleen niet zo opgepompt te verbergen, maakt je alleen maar belachelijk!!!

  2. @Piet 6 maart 2018 at 17:55
   Merkwaardige conclusie van Prof.dr. Huub Wijfjes, misschien een idee voor de huidige regering om het rampzalige woningtekort in Nederland eens goed door hem te laten onderzoeken.
   Dikke kans dat Prof.dr. Huub Wijfjes tot de conclusie komt dat er helemaal geen woningtekort bestaat!
   Dat dit slechts zo ervaren wordt door bevooroordeelde mensen uit voornamelijk de sociale onder- en middenklasse.
   Beste man had beter komiek kunnen worden.

   • Echt heel sterke inhoudelijke argumenten draag je nu aan. Ik ben helemaal overtuigd. Je zult de heer Wijfjes en zijn onderzoeken wel heel goed kennen. Helaas wordt er veel vaker op deze manier gediscussieerd door minder goed geïnformeerde kiezers. Weet je hoe dit ook zou kunnen worden genoemd, analoog aan een managementstijl? Je zou dit, parallel aan seagull-management, seagull-politics kunnen noemen. Wat dat is? Laag overvliegen, even sch*jten en snel weer verdwijnen. De relatie met de onderbuik en onderbuikgevoel dringt zich ook op, goed passend bij dit gedrag van een meeuw. Sorry, ik liet me even gaan. 😉

  3. @Ronaldo Haasnoot 6 maart 2018 at 07:43

   Ben het weer helemaal eens met je eens Ronaldo.
   Ik ben zelf atheïst en zal alleen al om die reden nooit op de CU stemmen, maar ik heb ze onlangs nog wel laten weten dat ik van alle partijen de CU bij mij het meest integer en oprecht over komt.
   Dan hoef je het niet met alles met ze eens te zijn, maar dat mag wel eens gezegd worden vind ik.
   Als er meer partijen als de CU zouden zijn, zou het vertrouwen in de politiek m.i. een stuk groter zijn.

  4. Wij hebben op ons beurt meer dan genoeg van de “heer” Pechtold en zijn D66 machtsblok NPO.
   Ja Pechtold heeft op iedereen kritiek maar lapt zelf alles aan zijn laars, maar komt daar om wat voor reden daar ook nog mee weg ook.
   De hulp van de NPO/Nieuwsuur, DWDD, Jinek, Tan en het correcte inteelt kliekje van bekende Nederlanders helpt daar ongetwijfeld mee.
   Ook Pinokkio Rutte is mede daardoor zolang in het zadel kunnen blijven.
   Vanavond werd bij het nieuws van 18:00 aan de Italiaanse verkiezingen een 20 seconden item gewijd dat op de 4e plaats van de uitzending zat.
   Ja ik weet het NPO en consorten, de populistische partijen hadden ongelooflijk gewonnen en dat krijgt het “objectieve” NPO natuurlijk niet uitgesproken.
   Het vredesspeldje van Geert was het openingsitem van het nieuws heel de dag en duurde wel 5 minuten, inclusief beelden van de MH17 ramp. Ook bij nieuwsuur was het speldje een belangrijk item.
   De Italiaanse verkiezingen zijn vanavond zelfs helemaal geen item bij Nieuwsuur!
   Over subjectieve berichtgeving gesproken, mag ik even een teiltje!

   • @ Henk Heijnen 5 maart 2018 at 21:22
    De NPO bevooroordeeld, dat hoor je inderdaad veel. En rechts zou daar last van hebben? Bijna alle populisten in Europa beschuldigen hun publieke omroepen van linkse vooringenomenheid. Als je goed luistert vinden ze eigenlijk, dat alles waar ze het niet mee eens zijn, links is. Dat maakt het politieke speelveld wel heel overzichtelijk.
    Prof.dr. Huub Wijfjes (mediahistoricus, bijzonder hoogleraar Geschiedenis van Radio en Televisie aan de Universiteit van Amsterdam en hoofddocent Journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen) heeft e.e.a. onderzocht. Hij vindt, dat de Nederlandse Publieke Omroep een uitstekende prestatie verricht, met betrouwbare, onafhankelijke nieuwsvoorziening gericht op verschillende groepen in de samenleving. Volgens hem wijst veel onderzoek naar die linkse vooringenomenheid, dat er nauwelijks sprake van blijkt te zijn, in ieder geval niet in Nederland. Als je kijkt naar gastenkeuze in praatprogramma’s, naar welke standpunten worden ingenomen, dan zijn vooroordelen nauwelijks aantoonbaar. Je ziet in talkshows juist vaak mensen uit de hoek waar de kritiek vandaan komt. Aldus Wijfjes.

  5. D66 heeft één groot voordeel bij alle afkeurende uitlatingen in de rechtse pers en ook hier op de site: er wordt heel veel over ze gesproken. D66, en dan met name Pechtold, lijkt te worden beschouwd als de grote boeman die alles schijnt af te breken waar Nederland trots op is. Mij, als overtuigd sympathisant (dat is niet per se ook stemmer) van D66 lijkt dat toch teveel eer. Er zijn andere partijen die ook veel in de publicitaire melk hebben te brokkelen.
   Het opmerkelijke is, dat de kritiek inhoudelijk weinig zegt over D66. Het afschaffen van het referendum lijkt het enige concrete thema te zijn, maar daar was D66 toch niet de enige voorstemmer. De EU gooit ook hoge ogen, maar dan als containerbegrip en daar kun je niet zo veel mee. Ik hoop, dat de drukte over D66 nog even doorgaat. Aanhangers overtuig je daar beslist niet mee en tegenstanders hebben die heibel niet meer nodig, want die zijn en blijven anti-D66. Alleen twijfelaars komen in beweging, maar de praktijk wijst uit, dat die net zo snel terugkeren als alles wat geluwd is. En dat is over drie weken het geval, want de uiteindelijke uitkomst van het referendum staat al lang vast. Dus eigenlijk is alle heisa een wassen neus. Gelukkig hebben we PVV en FvD nog die na 21 maart ongetwijfeld nog even zullen blijven zorgen voor opvallende krantenkoppen. Get grammofoonplaatje met D66-kritiek is dan wel stuk gedraaid of komt er een nieuw thema?

    • Overigens: volgens jou was de term rechts of links politiek niet meer echt relevant… Zo beweerde je een aantal keren stellig. Afkeuring is nu ineens rechts van aard? In de pers en hier op de site?
     Verkooppraat?
     Net als Pechtold van D66?
     Al die mensen hier hebben natuurlijk geen gelijk in jouw ogen. Ze staan niet in hun recht, voelen zich ‘niet’ gekrenkt in het verraad. Welnee, het gaat niet over de zuiverheid van je overtuigingen of ‘Recht’ – zo probeer jij psychologisch te verkondigen – maar over ‘Rechts’… De ‘aanstichter’ van al het kwaad dat D66 nu moet overkomen…
     Gefeliciteerd, je bent een ware D66-sympathisant…
     Nu nog proberen wat krom is voor recht te verkopen…

     • @ Ronaldo Haasnoot 5 maart 2018 at 10:52
      Ik schrijf niet dat afkeuring rechts van aard is. Je kunt die betekenis er wel in interpreteren, maar daarvoor is wat fantasie nodig. En van de termen rechts en links moeten we inderdaad zo snel mogelijk af. Ze hebben elke betekenis verloren, behalve dat partijen dat label, soms met trots, nog dragen.

      Verder vind ik inderdaad, dat veel mensen hier op de site geen gelijk hebben, de meesten zelfs. Maar diezelfde mensen vinden dat ook van mij. En die mensen staan wat mij betreft zeker in hun recht, tenminste in hun recht om dat te vinden en te uiten. Ik ga ervan uit, dat ik dat van jou ook mag. Van anderen mag dat namelijk zeker.

      Mensen die zich verraden voelen door de politiek, bij D66 en bij andere partijen, begrijpen m.i. geen snars van de politiek. Wat had bijv. D66 dan moeten doen? Afhaken bij de coalitieonderhandelingen, omdat ze een onding van een wet die van compromissen aan elkaar hangt, willen handhaven? En dan was de referendumwet wel gebleven? Die keuzen om geen compromissen te sluiten kun je en mag je inderdaad maken, maar het is goed te beseffen, dat je er vaak weinig mee opschiet. Politiek gaat altijd over macht en spelen met visie en overtuigingen. Je staat er buiten als je die bereidheid niet hebt. Alleen heel vaste overtuigingen, een geloof in iets hogers of zoiets, verdienen zo’n keuze.

      • Natuurlijk mag je het niet met mij eens zijn. Ergo, dat zijn wij bijna altijd…? Maar ja, onze visies komen van verschillende planeten. Niet erg, als je deze planeet niet met elkaar zou moeten delen… Het is jammer dat jij je geld niet aan jouw systeem kan uitgeven en ik aan de mijne. Daar zit de crux der dingen. Geuit in de politiek…
       Ook daarin weer zien we het verschil tussen jou en ik.
       D66 heeft een koopmansmentaliteit. Dank voor je oprechtheid, maar ik denk niet dat de visie die jij hier neer zet geldt voor alle politieke partijen. Noch het CU bij voorbeeld of de SP en naar ik verwacht 50Plus of het FvD heeft de bereidheid kernwaarden te torpederen voor dit soort ‘compromis.’
       Het antwoord op je vraag of D66 anders kon ligt besloten in de houding van de CU. Die heeft haar kernwaarden niet ingeleverd. En de koopman (D66) en de dominee (CU) gingen toch samen varen…
       D66 onder Terlouw of van Mierlo hadden net als Segers nooit zo ver toegegeven dat ze hun ziel aan de duivel verkochten….
       Dat is geen vaste overtuiging of geloof. Dat is fatsoen. Vooral fatsoen naar je kiezer. En een gevoel voor ‘democratische kernwaarden.’ Het CDA en de VVD konden immers niet anders dan met D66 te regeren… De Veilingmeester zijn kroonjuwelen m.i. te makkelijk weggeven.

      • @ Ronaldo Haasnoot 6 maart 2018 at 07:43
       Fatsoen en politiek is een heel zwakke combinatie bij alle partijen. Onder de D66-kiezers is een grote groep tegen afschaffing van de referendumwet, maar een grote groep is ook voor die afschaffing. Wat nu te doen? Dergelijke fatsoensonderwerpen zijn er veel, of zijn het misschien gewoon politieke onderwerpen, waarin keuzen moeten worden gemaakt. En dan stel je altijd een groep kiezers teleur. In het verkiezingsprogramma deed D66 al heel genuanceerd over het raadgevende referendum, afschaffing werd toen al niet uitgesloten.

  6. Pechtold is de nieuwe burgemeester van Amsterdam in de loop van het jaar. Hij gaat met zijn gezin in de achterstandsbuurt achter Het Slotervaart Ziekenhuis in het westen van Amsterdam. Na een half jaar is Pechtold een mens geworden, die de werkelijkheid heeft gezien. Hij is zich rot gescrhokken en is blij, dat hij niet vermoord is. Of zijn familie brengt hem naar zijn laatste rustplaats.

  7. In Nederland is geen democratie meer. De kiezers mogen wel stemmen.
   De gekozen Kamerleden doen heel veel beloftes, maar we weten het, ze komen ze nooit na.
   Rutte, Pechtold ze liegen en draaien. Het overgrote deel van het volk is het meer dan zat.
   PVV en Baudet hebben samen meer zetels dan de VVD.
   De democratie is vervangen door dictatuur.
   Rutte c.s. geven stenen aan landen, waarmee ze onze ruiten ingooien.
   Leve de armoede en hoera voor de 15 % steeds rijker wordende andere mensen, die in Nederland wonen. Geen referendum. Alleen de immigranten bepalen, wat wij wel of niet mogen.

  8. Ik voel me verraden door D66. Ik dacht eindelijk een partij dat wel zijn idealen achterna gaat; eerst het CDA, daarna de PvdA en nu D66. Op wie moet ik nu gaan stemmen? Ik denk weer terug naar de PvdA, want die zijn weer een duidelijk frame gaan hebben. Maar ik ben er niet zeker van doordat Asscher niet zo een charisma heeft. Het staat nu dus voor GroenLinks totdat Asscher weer wat gaat blaffen en sterk gaat staan tegen deze rot coalitie.

   • Wat dacht u van 50Plus… Of de CU..
    Ze hebben in ieder geval een rechte rug, zijn niet rechts, maar gewoon gewoon….
    Degelijk, wellicht wat saai, maar dat is beter dan de ‘gehaaiden’ die mooi praten om uw ziel te verkopen..

  9. Als Pechtold er genoeg van heeft, moet hij de politiek verlaten en deze zomer lekker in zijn penthouse genieten van het heerlijke Scheveningen… Hij heeft de zijn taak netjes uitgevoerd, de democratie genaaid, en als hij dan niet tegen de terechte kritiek kan…
   Nou dan ga je toch..
   Anders moet je de komende 50 jaar aanhoren waar je werkelijk voor staat. Geen referendum!

  10. Wat voor zin heeft een bindend referendum als d66 alles dicht getimmerd heeft?
   Democratie op zijn d66st.

   • Een bindend referendum heeft altijd zin, juist omdat het bindend is. Een bindend referendum in een dichtgetimmerd politiek landschap is een contradictio in terminis. En als je de uitgesloten onderwerpen bedoelt, die waren er bij het raadgevend referendum ook. Net als in Zwitserland overigens.

    NASCHRIFT REDACTIE: Het associatieverdrag met Oekraïne, een internationaal verdrag, was bij het raadgevend referendum helemaal niet uitgesloten.

    • Bindend of niet bindend. D66 is er om wat kwam weer zo snel mogelijk te ontbinden. Of dat nu correctief is of niet. D66 heeft helemaal niets met het referendum…
     Als je voor referenda bent, moet je bij FvD, PVV, 50Plus, SP of (geloof ik) de Dierenpartij zijn. D66 en met name Pechtold, vertegenwoordigd geen bestuurlijke vernieuwing als je die – zodra het even tegenzit – direct weer afschaft. D66 en Pechtold heeft zich buiten de democratische vernieuwing gezet. Zelfs een blinde kan nog horen…
     Koning Eenoog (Pechtold) heeft m.i. al zijn kaarten verspeeld. De man heeft zijn geloofwaardigheid totaal verloren. Voor mij is hij voortaan de Grote Anti-Democraat. En als het aan mij ligt blijft hij dat zijn hele leven horen!
     Ik ben niet blind in het land van koning Eenoog…
     Kan geen beloftes van die man meer aanhoren!

   • @Bruinsma,
    Als je een raadgevend referendum een onding vindt, dan vindt je dat ook van een correctief referendum. Als je het ene referendum te complex voor het volk vindt, dan geldt dat voor het andere ook. Maar de vergissing die ‘we’ maken is het doel van het referendum. Pechtold wordt terecht door Realist (zie link) in zijn reactie als veilingmeester gezien. Pechtold heeft ‘juwelen’ nodig – en de stemmers voor de juwelen – als ‘wisselgeld’ voor de macht…
    Immers, hij kan zich inkopen als hij de ‘juwelen’ in ruil daarvoor van de hand doet.
    Dat plaats het ‘voor’ of ‘tegen’ zijn in een ander perspectief.
    Het gaat dus niet om de ‘politieke’ overtuiging, het gaat er om een ‘machtsmiddel’ te verkrijgen… Om dat vervolgens – als de tijd voor regeerdeelname daar is – als koopwaar van de hand te doen.
    ‘We’ moeten m.i. Pechtold en de zijnen niet als ‘bevlogen’ politici zien. Daar gaan ‘we’ de fout in. Het zijn kooplui in een politiek jasje. En politieke overtuigingen zijn hun handelswaar. Zelf hebben ze er ‘persoonlijk’ niets mee…
    https://frontbencher.nl/betekent-nee-referendum/

  Comments are closed.