Pensioenakkoord? Roept u maar

  10
  566

  Leestijd: 2 minuten.

  Dit had een prachtige dag moeten worden voor het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. Na jaren van onenigheid hebben ze eindelijk een deal weten te bereiken over een grootscheepse pensioenhervorming. Straks presenteren ze het resultaat.

  Maar het wordt helemaal geen prachtige dag. Want de FNV gaat de afspraken eerst voorleggen aan haar achterban, bleek gisteravond. En of de circa 1 miljoen vakbondsleden ermee zullen instemmen is maar zeer, zeer de vraag. Referenda eindigen meestal met een ferm ‘nee’, wat ook de gevolgen zullen zijn. Het blijft bang afwachten of het dit keer anders is.

  Eerst maar even het pensioenakkoord. Dat hield onder meer in dat de AOW-leeftijd twee jaar bevroren blijft en vervolgens trager stijgt dan eerder de bedoeling was. Ook komt er een regeling voor mensen met ‘zware beroepen’.

  Op beide punten is er harde kritiek van de FNV-achterban. De vakbond had als eis gesteld dat de AOW-leeftijd terug zou gaan naar 66 jaar en niet meer zou toenemen. Dat was een onderhandelingsinzet. Maar nu het niet de einduitkomst is, voelt mening vakbondslid zich bedrogen. De bond had alles ‘beloofd’,  en nu zouden ze tevreden moeten zijn met een half ei, of zelfs nog minder?

  Ook de regeling voor zware beroepen ontmoet veel weerstand. In het pensioenoverleg is ervan afgezien een lijst te maken van dergelijke beroepen, die het recht zouden geven eerder met werken te stoppen. Heel verstandig, want over zo’n lijst zou altijd gedonder zijn ontstaan. Vrijwel iedereen vindt zijn eigen beroep immers zwaar. In plaats daarvan wil het kabinet degenen die weinig verdienen het recht geven op een vroegpensioen. Maar zoals te verwachten viel: ook dat wordt niet gepikt. Want waar je de grens ook trekt, er zijn altijd werknemers die er net buiten vallen. En die zijn dan boos. “Waarom moet ik wel langer doorwerken en mijn collega, of buurman niet?”

  Voor tegenstanders van het pensioenakkoord zijn er dus goede redenen om in het referendum ‘nee’ te stemmen. Temeer daar FNV-voorzitter Han Busker het akkoord niet echt voor zijn rekening durft te nemen. Hij noemt het wel ‘verdedigbaar’, maar legt de afspraken neutraal voor aan zijn leden. Velen zullen die slappe houding zien als een signaal dat Busker er diep in zijn hart ook niet tevreden over is.

  Het referendum is ‘raadplegend’. Maar als de uitkomst afwijzend blijkt, of een dubbeltje op zijn kant, zal het FNV-ledenparlement zich ongetwijfeld negatief uitspreken over het pensioenakkoord. En dit orgaan van 105 vakbondsleden heeft wél beslissingsrecht.

  Het gevolg zal niet zijn dat de pensioenleeftijd op 66 jaar komt te liggen. Ook zal niet iedereen die van zichzelf vindt dat hij/zij een zwaar beroep heeft, eerder met pensioen mogen. Nee, het resultaat is dat de AOW in het huidige tempo blijft stijgen en dat er helemaal geen regeling voor zware beroepen komt. En dat dit en volgend jaar bovendien miljoenen gepensioneerden een korting voor de kiezen krijgen, iets wat met een pensioenakkoord voorkomen was geweest.

  Er zullen mogelijk ook politieke gevolgen zijn. Want de pensioenhervorming is – naast het klimaatbeleid – het belangrijkste project van Rutte III. Heeft het voortzetten van de coalitie nog wel zin als een van beide projecten zo schromelijk mislukt? Maar dat is waarschijnlijk een vraag waar op dit moment zich nog bijna niemand druk over maakt.

  10 REACTIES

  1. Hierboven vele reacties van mensen die 40 jaar rustig de tijd hebben genomen om niet te kijken naar pensioenen, terwijl de verhouding werk:pensioen naar rechts verschuift. Zelfs nu de rekening gepresenteerd wordt bewapenen ze zich tegen hun vervroegd moeten stoppen, terwijl de rekening op de rug komt voor hun (klein)kinderen. Ach wat boeit het ook.. die werken sowieso tot hun 72e voor hetzelfde pensioen. Kunnen ze gelijk onze over-consumptie maatschappij oplossen, bedacht door de mensen die nog steeds zeggen 0 + 0 = 1. Oh en hier… 400 miljard aan staatsschuld. De faaleconomie die tegenwoordig gewijd wordt aan de standaard woorden uit de meeloopcultuur van boze mensen die het zat zijn te moeten werken. “EU”, “vluchtelingen”, “gevestigde orde.” Maarja, de homo sapien houdt nu eenmaal van slachtofferrol en niet kritisch naar zichzelf zijn. Jammer. Acceptatie en doorzetten zou gepaster zijn.

  2. Dat hele pensioen stelsel stamt nog uit de tijd dat iedereen een vaste baan had en lang bij een werkgever bleef werken. Tegenwoordig heb je veel meer uitzendkrachten, mensen op contract en werken mensen korter bij de zelfde werkgever met pensioenbreuk tot gevolg daar is wel weer een lapmiddel voor gemaakt zodat je het kan meenemen maar vaak is dat onvoordelig. Het is dus tijd voor algehele herziening met een persoonlijk pensioen. Tegenwoordig moet alles inzichtelijk en transparant zijn behalve je pensioen daar kan men mee doen wat men wil. Met huidige automatisering moet dat eenvoudig zijn te realiseren. Alles op jouw geblokkeerde belegging of spaarrekening rekening zodat je ongeveer weet wat er op die rekening staat en als het tegenvalt je er eventueel bij kan storten. Is rendement te laag moet je kunnen switchen. Daar het pensioen nog niet voor iedere werknemer verplicht is en je bij uitzendbureaus pas na een jaar pensioen krijgt moet dat ook zo snel mogelijk worden geregeld.

  3. @petra, 5 juni 20.20
   Als je je afvraagt wie er het beste mee weg komt dan zie je waar de echte winst zit. De werkgevers en met haar de grootste – de overheid – betalen 2/3 van de premies die – in tijden van crisis en dus slechte dekkingsgraden – verhoogd moeten worden om de waardevastheid der pensioenen – het huidige systeem en daarom ook de beste ter wereld – te blijven garanderen.
   Soms moeten bedrijven zelfs bijstorten tegen pensioentekorten.
   Minister Koolmees wil (zeker in het zicht van de aankomende crisis) een vaste premie zodat de overheid en werkgevers die nooit hoeven te verhogen om bij te moeten spijkeren. De tekorten die dan ontstaan worden dan alleen nog maar op de gepensioneerden afgewenteld. Solidariteit tussen werknemers en werkgevers is dan voorgoed voorbij. Een waardevast pensioen ook.
   Dat veranderd in een roulette pensioen. Dus de minister keert de zaken om. Een waardevaste (goedkope) premie voor de werkgevers en u verliest uw waardevaste pensioen. Da’s voor de werkgevers en het Rijk wel zo lekker goedkoop geregeld. Wat een afbraak beste mensen, trap er niet in.
   Werkgevers behoren ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid blijven nemen. Dat is en moet gewoon blijven zo.

  4. In de media vanmorgen het bericht dat PMT en PME, ondanks het eventuele pensioenakkoord volgend jaar toch zullen moeten korten.
   De oorzaak van alle kortingen is de rekensystematiek die door de overheid is opgelegd aan de fondsen. Die fondsen beheren echter het geld van pensioenspaarders dat daar gestald is en waar de overheid feitelijk niets over te zeggen heeft. Die lage rekenrente wordt veroorzaakt door de opzettelijk laag gehouden rente van de ECB (om o.a. het thuisland van Draghi overeind te houden) en niet door onrendabele beleggingen; er zit meer dan genoeg in de pensioenpotten. Feitelijk faciliteert de overheid de diefstal van het pensioen van miljoenen mensen. Hier is al ruim 10 jaar geleden voor gewaarschuwd door economen; de Euro is een gedrocht dat de geldoverdracht van Noord naar Zuid mogelijk moet maken. Zuidelijke landen hebben nooit gespaard voor hun pensioen; wij wel en dat moeten we stukje bij beetje verplicht afgeven.

  5. De auteur zegt het precies goed: als de mensen iets anders willen dan dit kabinet, wordt het dan niet tijd voor verkiezingen? Wellicht dat als er geen pensioenakkoord komt en de regering dit beleid van een extreem lage Nederlandse rekenrente voorzet, dat geen enkel land ter wereld hanteert… En zo hard de AOW-leeftijd laat stijgen, wat geen enkel land in Europa doet… En straks de pensioenen gaat korten, in een land met de hoogste pensioenpotten in Europa, omdat het volgens haar nog steeds te weinig is….
   En vindt dat iedereen van het gas af moet, als enige land ter wereld terwijl die hele enorme wereld aardgas juist kiest vanwege het klimaat…
   Misschien is er dan wel iets goed mis.
   Ziet dit kabinet niet wat voor rampen haar beleid veroorzaakt.
   In Groningen krijgt zij het na velen jaren – eindelijk door. Dit kan (in een rijk land) niet zo langer. Wie heeft er toch een blok beton voor zijn hoofd? Dat je het zo ver laat komen….
   Laat het volk maar spreken via verkiezingen want dit kabinet is gewoon een brokkenpiloot.
   Pechtold en Buma verlieten het al.
   Het is een zinkend schip geworden…

   • “De auteur zegt het precies goed: als de mensen iets anders willen dan dit kabinet, wordt het dan niet tijd voor verkiezingen?”
    Dat zal niet gebeuren want het kartel doet alles om aan de macht te blijven; er zijn immers nog baantjes in Brussel te verdelen.

  6. Pensioen heeft altijd bestaan uit AOW plus bedrijfspensioen, zoals bijvoorbeeld het ABP, en was tot 10 á 12 jaar geleden nog een welvaartsvast en geïndexeerd pensioen. Dat pensioen, ABP inclusief AOW, was 70% van het laatstverdiende, c.q. middelloon bij 40 dienstjaren. Dus 40 jaar premie betalen, waarvan de hoogte afhankelijk was van o.a. de economische omstandigheden en als zodanig voortdurend werd aangepast. Het pensioen-akkoord, dat er nu (bijna) ligt, gaat voornamelijk over het AOW-deel. Het bedrijfspensioen, zoals het ABP, komt nauwelijks aan bod. Dáár hoor je de minister van Sociale Zaken nauwelijks over. Dáár draaien politici en ook analytici met een grote boog omheen, want over ons aloude welvaartsvaste en geindexeerde pensioen heeft de EU een ijzersterke en wettig vastgelegde vinger in de pensioenpap. Ik wil die vinger wel aflikken, maar bijt ‘m er dan wel gelijk af!

  7. Onze pensioenen waren ooit van werkgevers en werknemers. Voor een welvaartsvast en geïndexeerd pensioen. Voor een nieuw pensioen akkoord heeft de minister van Sociale Zaken een stevige vinger in de pensioen-pap, waarbij hij vast houdt aan strenge rekenregels voor de rekenrente. Zijn die strenge rekenregels niet ontstaan/verzonnen door diezelfde regering onder invloed van regelgeving vanuit de EU? Dáár werden een jaartje of 10 (?) geleden onze nog steeds groeiende pensioenpotten vergeleken met verzekeringen en dáár eiste de EU forse reserves. Uit díe EU-eis zijn de renteregels “verzonnen”. Met dank aan regering en EU! Er is meer dan geld genoeg bij de alsmaar groeiende pensioenfondsen. Waar vloeit al dat geld naar toe als de rente gaat stijgen? U mag twee keer raden.

   • @Martin 5 juni 14.59
    Dank voor uw heldere uitleg over de ontstaansgeschiedenis van het GROTE probleem: de rekenrente. U noemt de geboorteperiode: 10 jaar geleden. Dat is de start van de euro, de ECB en de regeringsperiode VVD met Rutte. Duidelijker kunt u de oorzaak niet schetsen.
    Wat welvaartsvast was (ons pensioen met AOW) is ontwricht geraakt. En nu wil men het verder ontmantelen.
    Aanschouw de niet-zegeningen en de schaduwzijde die de EU, euro en de VVD (aan de macht) bracht en de gigantische prijs die wij daarvoor via onze oudedagvoorzieningen mogen betalen.

  Comments are closed.