Pijnlijk noodverband

  11
  553

  Leestijd: 2 minuten.

  Het kabinet komt met een noodwet en een spoedwet om een eerste noodverband te leggen bij de aanpak van de stikstofcrisis. Dat doet veel pijn, terwijl de echte operatie nog moet beginnen.

  De belangrijkste maatregel van het noodverband is het verlagen van de maximumsnelheid op de snelwegen. Dat leidt tot een geringe vermindering van de uitstoot van stikstof. Maar het is voldoende om ruimte te scheppen voor de bouw van woningen en de aanleg van wegen, want ook daar komt naar verhouding weinig stikstof vrij. Hoera, Nederland zit niet meer op slot. De bouw van 75.000 woningen kan volgend jaar gewoon doorgaan.

  Toch was er geen juichstemming, toen vier ministers woensdag het noodverband toelichtten. Premier Mark Rutte vindt het “verschrikkelijk” dat de “rotmaatregel” om de snelheid van de auto’s te verlagen nodig is om banen in de bouw te behouden. Ook de premier weet dat er naast de stikstofcrisis veel goede argumenten zijn om de maximumsnelheid te verlagen. Niet voor niets liet de VVD in het regeerakkoord vastleggen, toen nog niemand van een stikstofcrisis had gehoord, dat er niet getornd zou worden aan de 130 kilometer per uur op de snelweg. Het stokpaardje van de VVD om de blijde rijders aan zich te binden is nou toch van de baan.

  Als Rutte in zijn lange loopbaan als premier door schade en schande één ding geleerd heeft, dan is het wel dat hij niet teveel moet beloven. Hij kan niet garanderen dat het noodverband over een tijdje verwijderd wordt, bij het aankondigen van maatregelen die de uitstoot van stikstof écht terugdringen. Met andere woorden: Reken er maar op dat de verlaging van de maximumsnelheid niet tijdelijk is. Dat maakt de VVD kwetsbaar voor kritiek van de partijen op de rechtervleugel. PVV en FvD zullen er nu een groot nummer van maken dat wat hen betreft de snelheid niet omlaag hoeft.

  Een ander omstreden onderdeel van het noodverband in het plan is het “overhevelen” van natuurwaarden in de meest kwetsbare natuurgebieden naar meer “robuuste gebieden”. Dat lijkt erop dat het probleem van teveel stikstof in de natuur aangepakt wordt door de natuur aan te passen, terwijl de natuurgebieden door internationale afspraken beschermd worden om verlies aan soorten van dieren en planten tegen te gaan. Minister Carola Schouten zal dan ook in overleg moeten met andere Europese landen om dit erdoor te krijgen. Dat zal niet meevallen. De bewindsvrouw erkent zelf dat Nederland het stoutste jongetje van de klas is als het gaat om de uitstoot van stikstof.

  11 REACTIES

  1. Als we overdag niet harder dan 100 km/uur rijden, scheelt dat 0,2% stikstofuitstoot en kunnen we 75000 huizen bouwen. Voor mij als ingenieur, gedrild in marges en kansberekening, zijn dit hallucinerende uitspraken. Ik dacht juist dat de boeren ammoniak produceerden en het probleem bij de bouwers voornamelijk de grond is die vervuild is met PFAS. Ergens op TV hoorde ik dat 3% PFAS kankerverwekkend was en dat de meetbare waarde 0,1% was. Ik weet niet wat acceptabel is in woonwijken, maar als je b.v. 0,6% acceptabel acht, dan zit je toch 50x onder die kankerverwekkende waarde? Lijkt me acceptabel. Maar omdat het niets met autorijden te maken heeft, lijken Kamerleden de klok te hebben horen luiden, zonder te weten waar de klepel hangt. Die klepel hangt in Dordrecht waar de chemische fabriek van Dupont jarenlang PFOA uitstootte. Laat de bouw daar maar een schadeclaim indienen en hen de schoonmaak van aarde in rekening brengen. Dan kunnen we weer bouwen en kunnen we al die 100 km borden weer afbestellen.

   • Overigens ben ik er wel voor dat we een uniforme maximumsnelheid van 110 km/uur invoeren i.p.v. al die verschillende smaakjes. Ik denk dat het aantal overtredingen t.o.v. een maximum van 100 km/ uur drastisch zal verminderen . Dat is goed, tenzij de overheid in boetes een verdienmodel ziet.

  2. Beste mensen,
   Laten we nu bewoon concluderen als de vraag wordt voorgelegd aan de bemiddelde Nederlander: wat kies je, goedkoop vlees en zuivelproducten en flink gas geven op onze autowegen, i.p.v. onze natuur beschermen, dan kiest hij voor het eerste. Dus, gewoon opgeven die natuurgebieden. Leg gewoon een betonnen plaat over Nederland, en klaar is kees. Geen probleem meer met een teveel aan stikstof uitstoot, want er is geen natuur meer. Laat de Nederlander beslissen over dit voorstel in een referendum. We gaan winnen! We moeten nog wel een gaatje boren in de betonlaag voor een mast om onze nationale driekleur te laten wapperen!

   • Als je het voorlegt in een referendum, kan ik mij er prima in vinden. 👏🏽
    Een uitslag van wat de meerderheid van de bevolking wil, kan ik zeer wel respecteren, welke kant die ook op gaat. Niet het ‘gekloot’ van een paar politieke partijen en hun ‘waterige’ deelbelangen en wat daaruit voortkomt.

  3. Als je kijkt naar de stikstofuitstoot van Nederland per hoofd van de bevolking dan kom je volgens mij op lagere waarden dan b.v. Duitsland en Frankrijk. Duitsland heeft ongeveer 81 miljoen inwoners, en een oppervlakte van zo’n 350000 vierkante kilometer. Nederland heeft bijna 18 miljoen inwoners op een oppervlakte van slechts zo’n 41000 vierkante kilometer.
   Frankrijk is ruim 550000 vierkante kilometer met slechts 63 miljoen inwoners. Hier zullen de waarden per hoofd van de bevolking nog hoger uitkomen. Maar zij hoeven niet mee te doen. Wanneer we in Nederland ons aan die regels houden kunnen we niets meer.
   En dan moeten we ook nog vluchtelingen huisvesten. Moeten we ons land dan maar verkopen aan Duitsland zodat we weer normaal mogen leven ! Dat is toch ook geen optie !

  4. Langs de hele Nederlandse kust is de “natuurgekte” al jaren toegeslagen, zelfs op de wadden eilanden… De duinen die decennia met helmgras, bomen en struiken zijn aangeplant, moesten weer gaan stuiven van de biologen en de linkse rakkers. Voor honderden miljoenen is de bovenlaag afgegraven en ja, het stuift weer….

   Maar het neemt geen CO2 meer op en nu gaan ze stikstof meten op de plekken in de duinen waar ze het gras en bovenlaag gestort hebben.
   De mensen vroegen zich af hoe komt, terwijl het haast altijd westenwind is, dat er te veel stikstof in de duinen is…..

   Jesse Klaver stond daar, op Nieuwsuur, midden in het zand bij Duindorp, hij stond daar te beweren dat dat een Natuurgebied moest blijven….

   Hoe krijg je een ontwrichte natuur??? Door een ontwrichte overheid!!!

   We moeten nu ook E10 tanken in plaats van Euro95. Mijn auto kan daar niet tegen en gaat daarvan stuk. waarom eigenlijk???

   De overheid claimt dat bio-ethanol helpt bij het behalen van de klimaatdoelen!!!! Een liter bio-ethanol geeft een uitstoot van 1,5 kilogram CO2!!!!
   Hoe krijg je een ontwrichte natuur? Door een hele stomme overheid!!!

   Ook het vergelijken van stikstof ammoniak(landbouw) en stikstof NOx(industrie en verkeer) gaat mank…

  5. Geniet van wat je ziet. 130 km/uur: Van A naar B zo snel mogelijk – je ziet niks. Er is een kost-plaatje.
   Geniet van de natuur, Ook voor boeren. Er is een kost-plaatje.
   CO2 verlaging: Er is een kost-plaatje.
   Het is een keuze. Genieten van de wonderlijke natuur of van DWDD / Wie is de Mol, Facebook, enz. Een keuze van heet en koud douchen, hete huizen of gewoon een trui aan trekken in-huizes, enz. Een hoog salaris ten koste van alles versus…
   Onze kinderen en klein-kinderen zullen het ons niet in dank afnemen als “die ouwe lui” alles vernietigen.

  6. Ik weet niet hoe ernstig, of niet een en ander is op milieu gebied. maar kennelijk gaat het om stemmen winnen en stemmen vasthouden, ongeacht wie de prijs daarvoor moet betalen. Dat heet in Haagse kringen: Een beetje integer kan niet.

  7. RIVM heeft uitgerekend dat van 130 naar 100 kilometer per uur rijden, geeft een reductie van 0,2%.
   RIVM zegt dat ook al zijn alle boeren weg, er nog een stikstofprobleem is
   Dan moet je toch na gaan denken als politiek…..want dan is er maar uiteindelijk een oplossing….Alle “natuur”gebieden een andere status geven! Want het is toch geen echte natuur.

   Ik heb het niet over weg halen, nee, gewoon als recreatiepark laten bestaan.
   Alleen drie parken, De Wadden, Hoge Veluwe en de Biesbosch laten als natuurpark.

   Nederland wordt hierdoor mooier dan het was, er is weer werk en de politiek moet zich eindelijk maar eens met de echte problemen gaan bezighouden. Bijvoorbeeld de vervuiling die ze importeren en het afval…. En de giftige bagger uit België!
   Ook de excessen die we gecreëerd hebben bv. in de Oostvaardersplassen, doordat we het “natuur” noemen, kunnen dan op een goede manier opgelost worden.

   Ook van de zotte is natuurlijk dat we alleen al met oud jaar voor meer stikstof, CO2 en luchtvervuiling de lucht in blazen als waar we nu het land voor op slot gooien……

   Politiek over regeren en leiding geven gesproken!!!!!!

   • Dit kabinet heeft geen flauw benul wat er gaande is en hoe ze dat moeten aanpakken.
    https://www.telegraaf.nl/nieuws/719009738/onbegrip-en-woede-om-aanpak-stikstofspook
    Onderzoek van het RIVM toont aan dat ruim 40% van de stikstofverbindingen komt uit de landbouw en 32% uit het buitenland. Max. 100km/uur is symboolpolitiek!
    Als je echt iets wilt aanpakken moet je beginnen bij de grootste vervuilers: landbouw en buitenland; dat zet wel zoden aan de dijk.
    Aan de boeren zal wel iets worden gedaan maar je zou ook in Brussel moeten eisen dat de EU landen hun uitstoot naar ons land fors verminderen; stikstofuitstoot is een Europees probleem!
    Maar dan gaan Frankrijk, België en Duitsland dwars liggen. Daarom moet Nederland zijn veto gebruiken tegen een verhoging van het budget van de EU; kun je dat uitruilen tegen drastische vermindering van stikstofuitstoot naar ons land.

    • Provincie Brabant heeft op 7 mei, vlak voor de PAS uitspraak, 82.664 kg ammoniak en 1,6 miljoen kg NOx vergund aan de Amercentrale.

     Dat is een toename zo groot als de totale uitstoot van 400 melkveebedrijven.

     Met de nieuwe vergunning vindt er dus een toename van 6 ton NOx en 82 ton NH3 plaats op een moment dat in Brabant alle boeren verplicht hun stallen aan moeten passen om de ammoniak uitstoot terug te dringen.

     Ook krijgen ze een subsidie van 5,7 miljard van het rijk om hout te gaan stoken van de bossen in Oost Europa en de bossen in Zuid- en Noord Amerika, de zogenaamde biomassa. Met het gevolg duizenden tonnen CO2.

     We zijn toch lekker bezig!!!

  Comments are closed.