Principieel debat of symboolpolitiek?

  5
  309

  Leestijd: 1 minuten.

  Het eigen risico in de zorg moet onnodig gebruik van voorzieningen voorkomen en daarmee de totale zorgkosten drukken. Mensen zouden daardoor twee keer nadenken voor ze aankloppen voor medische hulp, maar chronisch zieken en gehandicapten zijn de dupe doordat zij niets te kiezen hebben. Zij zijn het hele bedrag van het eigen risico al aan het begin van het nieuwe jaar kwijt.

  “Een boete op ziek zijn”, noemt de SP dat. De solidariteit zou in het geding zijn. Daarmee is het debat in een principiële sfeer getrokken. Er lijkt dus heel wat op het spel te staan in een overhaast debat, dat de Tweede Kamer vandaag voert. Toch spreekt VVD-minister Edith Schippers over ‘symboolpolitiek’.

  Het debat volgt op een briefje van informateur Gerrit Zalm. De vier partijen die onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet, en die goed zijn voor een nipte meerderheid in de Tweede Kamer, willen voorkomen dat het eigen risico volgend jaar stijgt. Dan gaat het niet van 385 euro naar 400 euro, maar gaat wel de premie met 10 euro omhoog. Daarmee redden ChristenUnie en CDA hun gezicht, want zij hadden voor de verkiezingen gepleit voor verlaging van het eigen risico. Maar voor de burgers lijkt het vooral een kwestie van vestzak-broekzak. Temeer omdat er een zorgtoeslag is om mensen tegemoet te komen in de zorgkosten.

  Politieke besluitvorming is snel nodig, omdat de verzekeraars nu moeten weten waar ze volgend jaar aan toe zijn. Wat een meerderheid van de Kamer wil staat op voorhand vast: Het eigen risico blijft gelijk en de premie gaat omhoog en dat wordt dus opgebracht door alle Nederlanders.

  Toch komt GroenLinks-leider Jesse Klaver met een alternatief. Het gaat om een bedrag van 150 miljoen. Klaver wil dat niet financieren door de premie te verhogen, maar uit de algemene middelen. Hij zegt daarvoor de steun te hebben van andere oppositiepartijen. De burgers betalen het dan dus niet door een hogere premie, maar door hogere belastingen. Het blijft vestzak-broekzak, maar de oplopende kosten van de zorg blijven zo buiten het zicht van de individuele burgers.

   

  5 REACTIES

  1. Er wordt hier m.i. te simpel geredeneerd. Ik heb de indruk, dat men soms denkt, dat het gaat om interne winstuitkeringen, aan management of zo. Voor of tegen winstuitkering heeft te maken met het aantrekken van geld en de kosten daarvan. Daar kun je op verschillende manieren naar kijken. Laat je de banken financieren en dan kost dat rente, wat invloed heeft op de premies. Of trek je particulier geld van aandeelhouders aan en keer je eventuele winsten, inderdaad geen 11 miljard, uit. Dat kost geen rente, maar winstuitkeringen. Ik heb hierover geen mening, want ben daarin geen deskundige. Maar het is wat complexer dan eenvoudig winsten niet willen afstaan. Het gaat om kosten en indirect dus over premieniveaus. Winst aan jezelf uitbetalen is helemaal niet aan de orde.

   • Zorgverzekeraars die van banken lenen? Of van aandeelhouders?
    Ziekenhuizen zul je bedoelen, die investeren…
    Zorgverzekeraars kopen zorg in, zij worden m.i. alleen betaald door premies….
    Als ze dan ook nog eens 11 miljard premiegeld op de bank hebben staan, waarom moet je dan lenen van de bank of aandeelhouders?
    Als je het tegenwoordig zo hoort, kopen somigen ook nog eens vaak teweinig zorg in en schaden ze daarmee hun wettelijke zorgplicht. Ondertussen krijgen ze wel premiegeld….
    Volgens mij zie je het helemaal verkeerd Piet.

    • Mijn stelling wordt bevestigd door info uit het Financieel Dagblad en info van DNB, de datum weet ik niet meer, maar is vast te vinden. Als geld niet bij aandeelhouders mag worden aangetrokken, moet het van de banken komen. En die zouden dan te vrij kunnen zijn om rente te rekenen, waardoor de premies onder druk komen te staan. En verzekeraars komen ook in situaties waarin banken een rol spelen, net als andere bedrijven. En als je extern geld aantrekt, moet je ook winst uitkeren, zo simpel is dat. En winst uitkeren moet weer gecompenseerd worden met premies. Het is net een huishoudboekje, zo eenvoudig. Kiezen tussen die twee opties is ingewikkelder en daar waag ik me niet aan.

  2. En de 11 miljard dan die de zorgverzekeraars op de bank hebben staan? Ik weet dat er o.a. door de zorgverzekeraars flink gelobbyd wordt in de Eerste Kamer om toch de winst te mogen uitkeren. Blijkbaar ziet men achter de schermen wél winst waar men nu voor het publiek de zielepiet uithangt.
   Volgens Schippers van de VVD is het goed dat men niet meteen naar een specialist loopt en zorgt het eigen risico voor een rem. Maar dat ligt genuanceerder: het zorgt namelijk alleen maar voor een rem bij de mensen met een laag inkomen! Iemand die een ton of meer verdient, vraagt het zich niet eens af.
   Psychiater Cobie Groenendijk vertelde het al eens bij Buitenhof: mensen zien af van noodzakelijke behandelingen omdat men het eigen risico niet kan betalen. Men maakt dus geen gebruik van de zorg (terwijl men wel verplicht is de premies te betalen! Alleen de allerarmsten kunnen gebruik maken van zorgtoeslag – mensen die hier net boven zitten, zijn steevast de klos).
   Men moet zich eens afvragen waarom de zorg bij ons zoveel duurder is dan elders en dan blijkt dat bij ons private systeem er veel geld gaat zitten in bijv. onnodige handelingen om de kassa te laten rinkelen (toegegeven door diverse artsen); te hoge prijzen voor de medicijnen (de zorgverzekeraars kunnen geen vuist maken of willen hierin niet samenwerken); te hoge inkomens van zorgbestuurders en ineffectieve bureaucratie. De diverse zorgverzekeraars, de gemeentes etc. overal heeft men te maken met verschillende coderingen waardoor de bureaucratie de pan uit rijst.
   Kortom, luister nu eens serieus naar het plan van o.a. de SP, CU, 50plus, FNV om de marktwerking uit de zorg te halen!

   • Zolang de VVD in de regering zit, zal de marktwerking in de zorg blijven bestaan. Het idee om de zorguitgaven te beteugelen is wellicht sympatiek of zelfs een noodzaak, echter, zoals Petra zo treffend schrijft: als er sprake moet zijn van winstuitkering (wat de verzekeraars zo graag willen) zitten we dan niet op een verkeerde weg?
    Het mantra van de VVD “de zorgkosten moeten beteugeld worden” spreekt over kosten, die u en ik via premies opbrengen. Die schijnbaar te hoog worden. In welke wereld past daar het begrip winstuitkering?
    Is er winst dan? Ik meen toch te horen dat de kosten beteugeld – verminderd – moeten worden, dus kan er geen sprake zijn van winst.
    Het zijn publieke gelden die u en ik opbrengen. Is er te weing, dan betalen we meer premie. Is er te veel – winst – dan betalen we minder premie. Is mijn logica fout?
    We betalen de verzekeraars voor de uitvoering van verzekeringen. Net zo goed als we de belasting en ministeries betalen voor de diensten die zij in het publieke domein voor de maatschappij uitvoeren. Als er, analoog aan deze verzekeraars, meer geld binnen komt bij de belastingsdienst, gaat die ‘winst’ dan uitgekeerd worden aan de belastingsdienst?
    Als (zorg)verzekeraars hiervoor een lobby houden kan dat alleen maar zijn omdat er a – geld te verdelen valt – dus de premies kunnen omlaag en b – zij zich niet bewust zijn dat ze een publieke taak uit voeren waar ze al (rijkelijk wellicht) voor betaald krijgen.
    De hele insteek is hier fout.
    Naast salaris (verzekeraars worden betaald) wil men nu ook nog eens winstuitkering.
    Ik raad minister Schippers aan eens te gaan kijken naar dat winstpotje waar de verzekeraars hun oog op hebben laten vallen. Het moet er zijn, de verzekeraars kunnen het immers weten.
    Jesse Klaver stelt momenteel voor om de premie verhoging uit algemene middelen (belastingsinkomsten) te betalen. Waarom stelt hij niet voor wat de SP al zegt?
    11 miljard zijn reserves, geen winst…
    Schijnbaar is er ergens winst te behalen?
    Kunnen de kamerleden even vragen aan de regering waar die winst is? En hoe groot die is?
    Schippers kan het zo aan de verzekeraars vragen….

  Comments are closed.