PvdD: stem tegen donorwet niets met geloof te maken

  0
  2052

  Leestijd: 3 minuten.

  De geloofsovertuiging van Marianne Thieme, partijleider van de Partij voor de Dieren, heeft niets te maken met het standpunt van de partij over de nieuwe donorwet. Dat liet een voorlichter van de partij desgevraagd weten. De partij stemde tegen de nieuwe wet, net zoals onder meer de SGP, de ChristenUnie en het CDA.

  Thieme, fractievoorzitter van de partij in de Tweede Kamer, is aanhanger van het protestantse kerkgenootschap van de Zevendedagsadventisten. Aanhangers hiervan aanvaarden de Bijbel als enige geloofsbelijdenis en geloven dat het lichaam de tempel is van de Heilige geest.

  Dinsdag nam de Tweede Kamer een wet aan die meer donororganen beschikbaar moet maken. Mensen worden donor, tenzij ze zich hiertegen uitspreken. Nu is het nog zo dat mensen zelf actie moeten ondernemen om donor te worden.

  Bijzonder

  De stemming in het parlement was bijzonder. De uitslag was 75-74 en werd beslist in het voordeel van de voorstanders omdat Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren te laat arriveerde voor de stemming. Hij had de invoering van de nieuwe wet dus kunnen voorkomen met een tegenstem. Collega Thieme stemde tegen.

  De wet is weliswaar door de Tweede Kamer, maar moet nog door de Eerste Kamer. Daar heeft de Partij voor de Dieren 2 zetels en die kunnen belangrijk zijn voor een meerderheid in de Senaat. Pikant in dit verband is dat ook de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer, Nico Koffeman, aanhanger is van de Zevendedagsadventisten.

  Seculier

  Een voorlichter van de Partij voor de Dieren ontkent een verband tussen het geloof en het standpunt van de partij in deze kwestie. “De partij is een seculiere partij die haar standpunten baseert op deze vier principes: mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid’, laat hij weten.

  Hoe voegt daar aan toe: ‘Zelfbeschikkingsrecht is belangrijk en de integriteit van het eigen lichaam dient gerespecteerd te worden. Het kan wat ons betreft dan ook niet zo zijn dat iemand aangemerkt wordt als donor zonder daar expliciet toestemming voor gegeven te hebben.’

  Partijlijn

  Op de vraag of de nieuwe donorwet voor de Eerste- en Tweede Kamerleden van de Partij voor de Dieren een zogeheten ‘vrije kwestie’ is of dat zij de partijlijn moeten volgen, kwam van de voorlichter vooralsnog geen antwoord.

  Critici zetten vraagtekens bij de keuze van de Partij voor de Dieren. Zo schrijft iemand op de Facebook-pagina van Frank Wassenberg dat het raar is dat de partij zich op het zelfbeschikkingsrecht baseert, omdat in de nieuwe wet mensen nog steeds prima kunnen aangeven geen donor te willen worden.

  Zij schrijft: ‘Voor zo’n 150 mensen die per jaar dood gaan terwijl ze op wachtlijsten staan, is het zeer goed nieuws  dat je te laat was. Hoe kan de Partij voor de Dieren tegen deze wet zijn? (..) Misschien moeten jullie de achterban eens polsen. Juist PvdD-stemmers zijn empathische mensen. De Eerste Kamer moet nog stemmen over dit wetsvoorstel. Ik hoop dat de PvdD gaat praten met de achterban en bereid is het standpunt over orgaandonatie te heroverwegen. Voor zo’n 150 mensen per jaar is dit van levensbelang!’

  Opschudding

  De geloofsovertuiging van Thieme en Koffeman leidde al eerder tot opschudding. Zo zou Thieme jaren geleden een passage uit het verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen geschrapt willen hebben waarin de evolutietheorie als verklaring voor het ontstaan van soorten werd gegeven. Thieme zei daarover destijds: ‘Dat de 80 procent atheïsten in het bestuur van de PvdD gezwicht zou zijn voor mijn argumenten om de evolutietheorie niet tot speerpunt van ons Europese beleid te maken, is giswerk – en onjuist.’

  Behalve motieven van religieuze aard om tegen de soepelere donorwet te stemmen, kunnen daar ook andere redenen voor zijn. Zo kan geredeneerd worden dat het ‘omdraaien’ van de wet (van ‘nee, tenzij’ naar  ‘ja, tenzij’) de overheid (de medische tak daarvan) teveel zeggenschap geeft over jouw organen. Voor sommigen druist dit in tegen hun liberale overtuigingen, die bijvoorbeeld veel VVD’ers hebben. Meestal echter staat de Partij voor de Dieren lijnrecht tegenover de liberalen van de VVD.

  De stemming in de Eerste Kamer wordt dit jaar nog voorzien, maar als de Senaat extra advies gaat vragen bij de Raad van State kan dat ook volgend jaar worden.

  Bekijk hier het volledige overzicht van alle peilingen

  Volg Frontbencher op twitter

  Like Frontbencher op Facebook