PVV krijgt er 1 zetel bij

  0
  80

  Leestijd: 1 minuten.

  De PVV krijgt er 1 zetel bij en GroenLinks verliest er 1.

  Dit schrijft De Hond over zijn wekelijkse peiling:

  Sinds half mei zijn er geen grote verschuivingen meer geweest in politieke voorkeur.

  Geen enkele partij verschilt meer dan 2 zetels t.a.v. de score van half mei.

  VVD (24) en CDA, SP en PVV (22) staan dicht bij elkaar.

  Het thema bij het onderzoek van vandaag is de verbeterde economische situatie in Nederland en hoe de kiezers erop reageren.

  De ervaring leert immers dat een goed draaiende economie de electorale voorkeuren sterk kan beïnvloeden.

  Uit de resultaten blijkt dat het gevoel dat de economie aan het verbeteren is sterk verschilt per politieke partij.

  Dat blijkt o.a. bij het consumentenvertrouwen:

  Terwijl in heel Nederland het consumentenvertrouwen eind 2012 op -40 stond, is het nu al weer een aantal maanden boven de 0.

  Maar bij de kiezers van de PVV zien we een score van -44 en bij de kiezers van D66 +36.  Zoals bij veel van onze onderzoeken bevinden de D66- en PVV-kiezers zich aan de twee uiteinden van de scores: alsof ze in parallelle werelden verkeren.

  Kiezers van de VVD scoren met 27 duidelijk hoger dan die van de PvdA met 10.

  Kiezers van VVD en D66 vinden dat het kabinet een behoorlijke mate heeft bijgedragen aan de verbetering van de economie. Bij de PvdA is dat in duidelijk mindere mate het geval.  De laagste scores zien we bij de PVV en de SP.

  Ten slotte is gevraagd hoe de regering moet omgaan met de verbeterde economie en ruimere begrotingsmogelijkheden.

  Verlagen van de belastingen op arbeid en een verlaging van de BTW van 21% naar 19% worden dan het meest genoemd.

  Door te laten zien wat op de 1e en 2e plaats staat kan een goed beeld gegeven worden van de verschillende insteek per kiezersgroep:

  –          VVD-kiezers:  Verlagen belasting op werk, en verlagen BTW

  –          PVV- en PvdA- kiezers:  Verlagen BTW en verlagen belastingen op werk.

  –          CDA-kiezers: Meer uitgeven aan defensie, verlagen van belasting op werk

  –          D66-kiezers: Verlagen van belasting op werk, Meer uitgeven aan onderwijs

  –          GrLinks-kiezers: Meer uitgeven aan vluchtelingen, meer uitgeven aan onderwijs

  –          50PLUS-kiezers: Verlaging van de BTW, lagere belastingen voor ouderen.

  Bekijk hier het volledige overzicht van alle peilingen

  Volg Frontbencher op twitter

  Like Frontbencher op Facebook