Run op slachtregeling

  3
  546

  Leestijd: 1 minuten.

  Staatssecretaris Martijn van Dam (landbouw) heeft een run ontketend. Hij biedt boeren 1200 euro per melkkoe, als ze al hun dieren naar de slacht brengen en hun bedrijf beëindigen. Dat is veel meer dan de marktprijs voor een geslachte koe. De regeling was binnen één dag overtekend. Ongeveer drie procent van de melkveehouders grijpt die aan om het bedrijf nu te beëindigen.

  Maandag meldden zich 498 melkveehouders voor de regeling en dat ging om 48 miljoen euro, maar daar was maar 42 miljoen voor uitgetrokken. Nu moet er geloot worden tussen boeren.

  De stoppersreling is een noodmaatregel. Sinds 2015 zijn boeren niet meer gebonden aan een melkquotum en hoeven ze dus ook niet meer de “superheffing” te betalen als ze teveel produceren. Dit had als gevolg dat de melkveestapel fors werd uitgebreid. Daardoor neemt ook de hoeveelheid koeienmest toe die in de bodem terecht komt. Nederland overschrijdt nu de fosfaatnorm van de Europese Unie en dat kan leiden tot zeer forse boetes, die voorkomen kunnen worden door nu veel koeien te slachten.

  Eerder deze eeuw waren er opkoopregelingen voor varkens, met als doel de groei van de veestapel te beteugelen. Ook toen waren er boeren die toch al van plan waren te stoppen en gebruik maakten van de regeling. Een groot verschil is nu, dat de vermindering van koeien in het ene bedrijf niet zal leiden tot een toename in het andere. Er is nog steeds sprake van schaalvergroting in de melkveesector. Veel relatief kleine boeren zijn toch al van plan om te stoppen dus voor hen is de regeling meer dan welkom, want ze krijgen een betere prijs voor de koeien dan ze verwacht hadden.

  Krijgt Van Dam nu dezelfde kritiek als staatssecretaris Eric Wiebes, die met een veel te ruimhartige vertrekregeling kwam voor ambtenaren bij de belastingdienst ? Daar ziet het niet naar uit. Van Dam kwam met de regeling na overleg met de sector, waaronder de Rabobank als grote financier van de boerenbedrijven. Bovendien kreeg hij het groene licht van de Tweede Kamer na uitvoerige debatten. Met de kennis van nu kun je wel stellen dat het bij de slachtregeling een “onsje minder” had gekund.

  3 REACTIES

  1. Dit is geen milieu probleem. Begin deze eeuw door de heer Brinkhorst de afspraak gemaakt dat een bepaald aantal kilogram fosfaat door de melkveehouderij in Nederland mag worden geproduceerd. Het fosfaat dat door mestverwerking en of export niet in het milieu komt, wordt niet van het productieplafond af getrokken. Dus in feite gaat deze opkoopregeling over de begrenzing van de melkveehouderij door de EU en niet over het aantal kilogram fosfaat dat voor de groei van de gewassen nodig is. Verontrustend hoe bepaalde regels in EU verband worden opgelegd .

  2. Ja, en waar zijn Klaver van GroenLinks en Marianne Thieme van partij voor de dieren?
   Nu gaan jaarlijks de knullen van de TU Delft naar Australië om met hun elektramobiel te racen.
   Zou je die TU knullen niet eens op een onderzoekje gaan zetten om van die mestoverschot biogas te produceren.
   Een auto of kachel op kakgas voor een zonnige toekomst voor de boeren?
   Volgens mij een veel beter plan om die 48 miljoen euro in te steken.

  3. Ja, 1200€ per koe is bij veel boeren welkom. Jammer dat hiermee de echte boer verdwijnt. De megaboer, of beter gezegd de bio-industrie melkveeboer, zou er beter aan doen om op te rotten, toch?
   Dus melkveehouder, als je een goede toekomst wil vertrek dan naar Duitsland (DDR) Polen.Litouwen en Rusland en Canada. De Goudse kaas kan ook daar gemaakt worden, en de koe kan er in de wei, en er is zoveel grond op voorraad dat mest afzetten evenmin een probleem is.

  Comments are closed.