Rutte haalt angels uit klimaatdebat

  10
  427

  Leestijd: 2 minuten.

  Premier Mark Rutte heeft een week voor de verkiezingen de angels uit het klimaatdebat gehaald. Hij komt de linkse oppositie tegemoet door een “verstandige” CO2-heffing voor de industrie en tevens door de huishoudens te ontzien in de kosten die ze hebben als gevolg van het klimaatbeleid.

  Rutte en minister Eric Wiebes (klimaatbeleid) kondigden dit woensdag aan in hun reactie op rapportages van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB). De planbureaus kwamen met een doorrekening van de 600 maatregelen uit het concept-klimaatakkoord. De belangrijkste conclusies: De maatregelen zijn onvoldoende om de doelstelling te halen om in het jaar 2030 de uitstoot van het broeikasgas met 49 procent terug te dringen. De kosten van zo’n beleid komen uit op 1,6 tot 1,9 miljard euro per jaar.

  Dat laatste was een hele opluchting. Tot dusver werd gerekend op 3,9 miljard per jaar. Dat de doelstelling niet gehaald wordt komt volgens de planbureaus vooral doordat een voorgestelde bonus/malus regeling voor de industrie niet goed zal werken. Dit raakt aan de kern van de kritiek van PvdA en GroenLinks. Zij pleiten voor een systeem dat meer tegemoet komt aan het principe “de vervuiler betaalt”, omdat dit effectiever zou zijn en de lasten minder bij de burgers legt.

  Het kabinet komt nu met een CO2-heffing bovenop de Europese CO2 heffing en denkt dat dit mogelijk is zonder de industrie de grens over te jagen, hetgeen het belangrijkste bezwaar is van de werkgeversorganisatie VNO/NCW tegen de heffing. De opbrengst van de CO2-heffing moet worden teruggesluisd naar de industrie die dan de productie kan “vergroenen”.

  Het kabinet komt in de eerste reactie op de doorrekening ook tegemoet aan kritiek van de milieubeweging. Die ziet niets in het ondergronds opslaan van CO2, omdat dit een deel van de gevolgen van de uitstoot wegneemt, maar niet de oorzaak. Rutte zei dat die opslag “begrensd” wordt.

  Het kabinet komt volgende maand met een reactie op de doorrekeningen. Rutte maakte er geen geheim van dat hij bewust een voorschot daarop geeft, nu er over een week verkiezingen zijn voor Provinciale Staten en daarmee indirect voor een nieuwe Eerste Kamer. Hij zegt te willen voorkomen dat verkiezingsretoriek over de kosten van het klimaatbeleid het draagvlak onder de bevolking zal verminderen.

  De peilingen wijzen erop dat de coalitie de meerderheid van één stem in de Eerste Kamer gaat verliezen. Steun voor het klimaatbeleid is niet te verwachten van de PVV van Geert Wilders en het FvD van Thierry Baudet, maar wel van de PvdA en van GroenLinks als het kabinet ingaat op hun voorwaarden. De maatregelen die Rutte en Wiebes woensdag aankondigden zullen ook goed vallen bij de coalitiepartners D66 en ChristenUnie.

  10 REACTIES

  1. Die 1,6 tot 1,9 miljard van het klimaatakkoord staan dan toch in schril contrast met de belastingheffing ODE op onze energierekening die we nu al betalen t.b.v. van de energietransitie.
   Wist u dat dat al 13,5 miljard per jaar beslaat? En dat dat verhoogd gaat worden naar 26 miljard!(Zie link) Dat klinkt toch al heel anders…
   Natuurlijk: die energiebelasting zien de rekenmeesters vast als investering en niet als kosten. Is dat dan een ‘kwestie’ van mening? ? Tja, wat voor de een investering is zal voor de ander kosten kunnen zijn. Een boekhoudkundige zou het ene dan tegen het andere weg kunnen strepen. Dan is het antwoord op de balans: NUL. Kijk da’s pas een dubieus politiek gegeven. Ik zeg het u maar even… ☝?
   Overigens: het is niet mijn discussie hoor…
   Mijn persoonlijke situatie als burger is mij ZEER helder: ik betaal het maandelijks gewoon via mijn energierekening. Klaar. Daarover is GEEN discussie mogelijk. ? In mijn boekhouding staat het geboekt onder kosten. Maar landelijk gezien word ik wellicht boekhoudkundig weggestreept. ? Is dat niet een wonder?
   https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/03/energiebelastingsverlaging-alweer-een-valse-belofte-van-rutte/

  2. Laten ze eerst maar beginnen met fabrieken, bedrijfsgebouwen en kantoren ‘groener ‘ te maken. Deze hebben meer financiële draagkracht hiervoor dan het gewone volk.
   Dit voor ze beginnen met de woonhuizen van de ‘armen’ in Nederland duur te verbouwen. Ze moeten eerst maar zorgen dat er meer financiële draagkracht komt van het gewone volk, door B.V. de laagste lonen aanzienlijk te verhogen en meer belasting heffen op de hoge inkomens. Kortom de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Vroeger stond de P.v.d.A. hiervoor! Hopelijk nemen de linkse partijen in ons land dit over, zodat ze meer stemmen krijgen in de toekomst. Ik hoop dan ook dat Forum voor Democratie en Partij Voor de Vrijheid ook naar sociaal links schuiven. Door dit niet alleen te beloven maar het ook daadwerkelijk te doen! Anders zullen ze niet in de regering komen.

  3. Helemaal meeeens,ik ga ook op Forum voor Democratie stemmen,maar al worden ze de grootste partij van Nederland,dan nog mogen ze niet regeren,omdat op de PVV na geen enkele partij met hen zal willen samenwerken,Leefbaar Rotterdam werd de grootste partij van Rotterdam,maar omdat ze samen werkte met FVD werden ze niet toegelaten en hebben al die linkse ( kut) partijen zich samengevoegd om in Rotterdam de lakens uit te delen, ze zullen hoe dan ook blijven regeren .
   Ook tegen de zin van de Rotterdammers

  4. Dan hebben al die landen mooi miljarden in het klimaat gestopt. Als ze bereikt hebben wat ze willen bereiken dan hebben we straks geen orkanen meer. Straks geen wateroverlast meer. Straks geen tsunami meer. Straks geen stormen meer. Onnodig geld verspillen. CO2 oplossen? Moeten ze maar niet zoveel bomen kappen. Alles moet wijken voor rotondes en snelwegen. Het is al heel lang bekend dat bomen de lucht zuiveren. Ik heb nog nooit zo’n dom gezeur gehoord als over het klimaat. De natuur laat zich niet regelen door miljarden aan geld. Ja, door rekenen. Hoeveel geld we in onze zakken kunnen steken. Het gaat alleen maar om graaien van vele geld. Maar wel blijven vliegen en vliegvelden uitbreiden.

   • Je hebt volstrek gelijk. Ik leerde op school dat de oerbossen de longen van de wereld waren.

    Er worden in steeds toenemende mate oerbossen gekapt in o.a. Indonesië, Rusland en het Amazonegebied maar daar hoor je geen enkele politicus over omdat het geld oplevert. Dat Indianen en allerlei dieren hun habitat kwijt raken interesseert ze niet.
    En met name dat maakt het hele klimaatdebat volstrekt ongeloofwaardig. Dat hele debat gaat puur om het aanboren van een nieuwe markt, de klimaatmarkt en haar oplossingen; daar valt veel geld mee te verdienen.

  5. Er is nog al wat op te merken. De bedragen bij voorbeeld. Komplete bullshit. 1,6 tot 1,9 miljard per jaar zou het kosten. Wat? Alle maatregelen? Nee, er is maar een (klein) deel van de 600 doorgerekend… Dat vertekend nogal de cijfers. Er IS dus geen overzicht van de KOMPLETE cijfers… Dus beoordelen we… een rookgordijn. ?
   Bovendien, de ODE op de energierekening, waarvan in 2018 12 miljard en 2019 10 miljard aan transitiesubsidies bekostig werd en een belasting is uit het eerder afgesloten energie-akkoord (niet te verwarren met het extra klimaatakkoord dat er bovenop komt) telt men (gemakshalve?) niet mee… Dus wat zijn nu werkelijk OPGETELD alle transitiekosten (voor de burger)?
   Daarop is geen antwoord.
   Overigens: er is een tijdsbestek van 10 jaar uitgerekend terwijl het kostenpakket 30 jaar beslaat. Ongetwijfelt zijn er – vanuit politiek oogpunt – kosten doorgeschoven naar het tweede deel van het transitietijdperk zodat het eerste deel ‘lekker’ goedkoop lijkt. ☝?
   Ik vermoed zoals gewoonlijk: misleiding en TOTAAL geen waarheid. ?
   Al met al: waarom gaan zelfs nu al de armste burgers er toch het hardst in koopkracht achteruit? Waarom is er nog steeds GEEN gelijkwaardige verdeling van de kosten?

   • Vervolg: zo weten we al dat de kosten van het verbouwen van alle woonhuizen geschat worden op zo’n grofweg 240 miljard. Deel dat door 30 jaar en je hebt al een bedrag van 8 miljard per jaar… Nu wordt dat ongetwijfeld ‘verpakt’ in een gebouwverbonden ‘lening’ maar je kan mij niet wijs maken dat zoiets dan ‘niets’ kost of… daarom niet in de berekeningen hoeven worden meegenomen.
    Zo zijn er ook nog eens de kantoren en bedrijfsgebouwen die voor eenzelfde bedrag verbouwd mogen worden. En dat zijn de reeds bekende kosten van slechts 1 klimaattafel. Te samen goed voor 16 miljard per jaar in 30 jaar!
    Dat is toch wel een HEEL contrast met de ‘getallen’ waarmee men nu mee komt. ?
    Ik kan in eerste instantie dit verhaal waarmee de ‘rekenmeesters’ van de overheid komen echt niet geloven. Ik verwacht – na de verkiezingen – nog wel een nieuwe ‘berekening’…
    Wellicht van de Algemene Rekenkamer?

  6. “Het kabinet komt volgende maand met een reactie op de doorrekeningen. Rutte maakte er geen geheim van dat hij bewust een voorschot daarop geeft, nu er over een week verkiezingen zijn voor Provinciale Staten en daarmee indirect voor een nieuwe Eerste Kamer. Hij zegt te willen voorkomen dat verkiezingsretoriek over de kosten van het klimaatbeleid het draagvlak onder de bevolking zal verminderen.

   “Forget it” Rutte!
   Er gebeurt precies wat Baudet en Wilders al tijden zeggen. Het draagvlak zal rap slinken en het zal me weinig moeite kosten om nog wat mensen op FvD of PVV te laten stemmen. We geloven niets meer van wat je belooft.

  Comments are closed.