Schouten onder zware druk

  7
  626

  Leestijd: 2 minuten.

  Het wordt minister Carola Schouten niet gemakkelijk gemaakt. Zij moet voor 1 december met maatregelen komen om uit de stikstofcrisis te komen. Veehouders nabij de natuurgebieden zorgen voor veel uitstoot van stikstof die de natuur bedreigt. Boeren protesteren met succes als provincies met regels komen om de ruimte die ze in vergunningen hebben om het aantal dieren te vergroten van hen afneemt. In de Tweede Kamer staat de bewindsvrouw van de ChristenUnie onder zware druk van de grootste coalitiepartijen, de VVD en het CDA, om de boeren niet te verplichten de veestapel in te krimpen, maar uit te gaan van vrijwilligheid.

  Dat laatste leidde donderdag tot een fel debat in de Tweede Kamer. Jesse Klaver van GroenLinks mocht de aftrap nemen. En dat deed hij door te zeggen dat het een illusie is om te denken dat de stikstofcrisis te bestrijden is zonder een gedwongen inkrimping van de veestapel. Hij verweet het CDA en de VVD dat ze de boeren niet eerlijk de waarheid vertellen. Klaver kreeg bijval van de PvdA, SP en Partij voor de Dieren.

  Voor VVD-Kamerlid Mark Harbers, de oud-staatssecretaris die het stiksofstokje overnam van de uit de VVD gezette Wybren van Haga, kreeg het debat het karakter van een vuurdoop. Hij hield vol dat het probleem is op te lossen door de boeren niet een stok maar een wortel voor te houden. Hij wil geld uittrekken om de boeren te steunen bij technische oplossingen om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Dat leverde hem de hoon op van William Moorlag van de PvdA. Volgens Moorlag wordt dit al dertig jaar geprobeerd, maar is het zwaar onvoldoende om het probleem aan te pakken. Harbers wierp hem tegen dat het probleem ook niet voortvarend wordt aangepakt door boeren te verplichten, want dan zullen rechtszaken voor vertragingen zorgen.

  Jaco Geurts van het CDA deed er een flinke schep bovenop. Hij wees erop dat de boeren erin slaagden om de uitstoot van stikstof met 60 procent terug te dringen: “We zijn op de goede weg”. Hij zei het “niet te zullen meemaken” dat het tot een gedwongen inkrimping komt van de veestapel. Hij wees er bovendien op dat niet alleen de boeren moeten bijdragen aan een oplossing, maar wilde niet zeggen wat dat zou betekenen voor bijvoorbeeld vliegveld Lelystad en het wegverkeer. Het wachten is wat hem betreft op nieuwe aanbevelingen van de commissie Remkes.

  Als de boeren op de publieke tribune al hoop putten uit de opstelling van het CDA en VVD, volgde er toch een domper. De derde coalitiepartner, D66, zei bij monde van Tjeerd de Groot, de man die de boeren op stang joeg door te pleiten voor een halvering van de veestapel, dat het kabinet vrijwilligheid als uitgangspunt heeft, maar gedwongen saneringen niet uitsluit: Dat kan in individuele gevallen noodzakelijk zijn.

  De Groot wees op de urgentie van het probleem. Zo’n 25.000 woningen kunnen nu niet gebouwd worden. Zelfs de bouw van windparken en de aanleg van treinverbindingen ligt stil. Aan minister Schouten om bij deze tegenstrijdige belangen snel de eerste knopen door te hakken. Wat De Groot betreft laat ze zich daarbij niet onder druk zetten: “Planten en dieren komen niet op de tractor naar Den Haag”.

   

   

   

   

  7 REACTIES

  1. Het enigste CO2 probleem in dit land is het geschreeuw en geblaas van die 2 clowns en tevens de grootste sukkels van D66 en GroenLinks. Als het al de schuld was van de boeren en alle bedrijven zouden sluiten dan komt de CO2 wel van andere landen aanwaaien. Het blijft echt niet bij de grens hangen. Maar wel vooral blijven vliegen. SUKKELS.

  2. Sommige rechtse politici zien het probleem van een te grote hoeveelheid stikstof en te grote SO2 uitstoot als een vervelende hobby van ‘linkse milieuactivisten’, zo niet ‘milieuterroristen ‘ , gewoon dus grote onzin . Helaas, dat is het niet.
   Sicco Manholt, (de videobeelden zijn er nog) maakte aan het eind van zijn leven de balans op. De man van de grote ruilverkavelingen, intensivering van de landbouw en veeteelt had spijt. We hebben het dan over het midden van de jaren ‘90 vorige eeuw. Hij zag toen al in hoe de natuur in Nederland te lijden kreeg van deze grootschalige aanpak . En inderdaad. Landbouw en veeteelt hebben decennialang de bodem in Nederland vergiftigd, dier- en vogelsoorten die normaal gesproken in het Nederlandse landschap thuis horen, uitgeroeid. Bij na geruisloos heeft dit plaatsgevonden. Het ziet er niet naar uit dat dit weer hersteld, gezien de halfbakken houding van VVD en CDA politici.

   • @Anton,
    SO2 is zwaveldioxide, een heel ander gas dan CO2 (koolstofdioxide). SO2 komt o.a. vrij bij verbranding van zwavelhoudende stoffen en zorgt voor verzuring van de grond, net als overigens NOx. NOx is een verzamelnaam voor NO en NO2 en komt vrij bij enige verbranding in de lucht.

    Het gaat ook niet over N2 (stikstof) want de lucht die wij inademen bestaat voor ongeveer 20% uit stikstof, anders zouden we onmiddellijk doodgaan; zuivere zuurstof is dodelijk voor mensen en andere zoogdieren.
    Het probleem zijn de stikstofverbindingen NH3 en NOx. Dat onderscheid wordt echter nooit in de media gemaakt; alles wordt op een hoop gegooid.

    CO2 is het gas dat alle ademende wezens uitademen (hoe meer mensen des te meer CO2) en komt ook vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen, bij vulkaanuitbarstingen en uit de oceanen door temperatuurstijging; echter pas nu is men begonnen aan onderzoek in de oceanen naar CO2. Dat de mens invloed heeft op het CO2 in de lucht is duidelijk maar niet alle andere bronnen zijn duidelijk.

   • Ik heb per ongeluk iets omgedraaid in mijn vorige reactie. Inademingslucht bestaat voor 80% uit stikstof en 20% uit zuurstof en niet omgekeerd.

  3. Geholpen door technische doorbraken (bv. melkmachine, tractoren, voer machines, maar ook computerisatie) en de politiek (incl. de EG) werden boeren economisch gedwongen meer vee te houden. Economisch omdat de kleinste boeren gewoon te weinig inkomen hadden en ‘opgeslokt’ werden door grotere boeren. Politiek omdat er subsidies uitgedeeld werden om te “groeien”.
   Het melk quotum werd geintroduceerd in 1984 (herriner je je de termen: melkplas en boterberg?) met als doel het minderen van geproduceerd melk en NIET het verminderen van het aantal melkkoeien. Toch ging het aantal melkkoeien naar beneden omdat er meer geproduceerd werd per koe. (Het aantal kippen en varkens is vanaf 1984 zo’n beetje hetzelfde. Het aantal geiten is gestegen maar minder schapen).

   Boeren willen niet echt meer vee maar gewoon een redelijk inkomen.

   Consumenten zouden een hogere prijs moeten betalen voor dierlijke producten en meer voor reisjes naar Indonesia, Brazilie, of Zuid Afrika.

   Politiek, het is niet zo moeilijk om dit raadsel op te lossen

   • Politiek en iets oplossen? “Een contradictio in terminis”.
    Het enige dat de politiek oplost is het probleem van genoeg goed betaalde baantjes voor uitgerangeerde collega-politici.

  4. Ik dacht eerst wat is er met minister Schouten aan de hand, maar gelukkig op de foto is Mark Harbers te zien en niet minister Schouten dus. Ik kan rustig gaan slapen dat een en ander nog steeds goed functioneert. Ik begreep dat minister Schouten publiekelijk schuld beleden heeft, spijt heeft en als penitentie heeft: haar leven beteren. In hoeverre de boeren daar blij mee kunnen zijn, zal de tijd leren.

  Comments are closed.