SGP

  4
  387

  Leestijd: 1 minuten.

  Aan de lijdensweg van Mark Rutte komt maar geen einde. Zijn coalitievrienden zijn alleen onder dreigement van een kabinetscrisis bereid de dividendbelasting af te schaffen, en nu lijkt ook de SGP hem nog eens in de steek te laten. De  orthodox-christelijke partij doet steeds kritischer over deze door de premier zo dringend noodzakelijk geachte maatregel. Ze zegt weliswaar nog niet rechtstreeks dat ze tegen zal stemmen, maar ze maakt wel duidelijk dat ze heel, heel moeilijk gaat doen.

  En dat terwijl de premier haar bij de viering van haar honderdjarig bestaan nog handenvol veren in het achterste stak. Als gastspreker tijdens het jubileumcongres kwam hij toen niet uitgejubeld over de altijd zo ‘constructieve’ opstelling van de staatkundig gereformeerden.

  Hoewel Rutte zelf ook een beetje christelijk is (hij legt althans altijd de eed af in plaats van de gelofte) zal hij wel hartstochtelijk gevloekt hebben toen hij vernam dat de SGP ‘eerst tot tien gaat tellen’ voor ze instemt met het schrappen van de dividendtaks. Waarschijnlijk zal de minister-president voortaan ook minimaal tot tien tellen voor hij zich nog eens bereid verklaart een zaal met jubilerende mannenbroeders toe te spreken. Helaas duurt het nog wel even voor die weer een kroonjaar te vieren hebben.

  4 REACTIES

  1. Als de dividendbelasting wordt afgeschaft zullen de Japanse bedrijven ons land verlaten of links laten liggen. Want dan is Nederland een belastingparadijs geworden. Japanse bedrijven moeten dan in Japan veel extra belasting betalen. Als Nederland Shell alleen kan houden door het afschaffen van de dividendbelasting dan vind ik, laat shell dan maar in het buitenland blijven. Het Nederlandse volk heeft al genoeg te lijden door het ongewenst verhogen van de lage belastingtarief voor o.a. eerste levens- behoeften. En gas mag men ook al niet meer gebruiken, dit wordt als het aan Kabinet Rutte ligt straks onbetaalbaar voor het gewone Nederlandse volk. De niet rijke bejaarden en arme gezinnen zullen dan in strenge winters zoals 1996, 2010 en 2013 doodvriezen in hun vaak slecht geïsoleerde oude huizen, net als in Moldavië! De elite en kabinet Rutte worden hier echter niet warm of koud van. Weg met de elite en de onmenselijke liberalen zou ik zeggen.

  2. Het is allemaal de schuld van de bijbel. Volgens de god die Rutte volgt en wiens wil hij wil doen, is god voor de afschaffing van de dividendbelasting. Als ik het goed begrijp is god volgens zijn vrinden binnen de coalitie tegen mits dit leidt tot een kabinetscrisis. Volgens de SGP begrijpen de coalitiepartijen niets van gods wil. God wil dat er tot tien geteld gaat worden. Dankzij deze ontdekking weet ik dat god bestaat en dat hij wel multi interpreteerbare wensen heeft. Wat het kabinet ook gaat beslissen de wil van de ene en ware god zal zegevieren. Dus we kunnen allemaal rustig gaan slapen en er is niets om ons over op te winden.

  3. Rutte blijkt nu in hart en nieren een masochist.
   hij roept dit allemaal over zichzelf af, dus janken is er niet meer bij
   wat ik niet begrijp is , dat de VVD nog zo hoog in de peilingen staat.
   misschien moet het stemvolk eens verteld worden van welke partij deze leugenaar is

  Comments are closed.