Shell in de beklaagdenbank

  1
  367

  Leestijd: 2 minuten.

  Hypocrisie van Shell. De oliemaatschappij wist al in het begin van de jaren negentig van het enorme klimaatprobleem, maar zou dat onder de pet hebben gehouden. De vergelijking met de tabaksindustrie werd weer gemaakt. Het grote bedrijfsleven zou doelbewust informatie manipuleren en de wereld ziek maken uit winstbejag. Met dit nieuws werden we dinsdag opgeschrikt.

  Het bleek te gaan om een film uit 1991 die indringend waarschuwt voor het wereldwijde klimaatprobleem en die door Shell verspreid was naar onder meer universiteiten. Een merkwaardige manier om informatie onder de pet te houden. Wel gaf Jeroen van der Veer, oud-topman van Shell, dinsdag toe dat de Amerikaanse tak van het concern zich in de jaren negentig had gevoegd bij de lobby van energiebedrijven in de Verenigde Staten die het klimaatprobleem ontkende. Maar eind jaren negentig had het concern zich daarvan gedistantieerd.

  Shell speelt de bal weer terug. Het concern heeft het accent verschoven van de winning van olie naar de winning van gas. Gas schaadt het milieu minder dan olie of kolen bij de opwekking van energie en wordt  gezien als de beste ”overgangsbrandstof” in de periode dat we moeten overschakelen naar duurzame energie. Als we echt iets willen doen aan het klimaatprobleem moeten we de uitstoot van broeikasgas terugdringen en daarvoor heeft de Europese Unie een goed systeem dat beantwoordt aan het principe de vervuiler betaalt. Het Emission Trading Scheme (ETS) dat verhandelbare rechten toekent aan bedrijven om het broeikasgas uit te stoten.

   

  En daar wringt de schoen. Vriend en vijand zijn het erover eens dat het systeem niet goed werkt. Het vastgestelde plafond aan de uitstoot is te laag en de prijs om één ton van het broeikasgas CO2 uit te stoten is te laag om effectief te zijn. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) is ontevreden over het tempo waarmee de landen in de Europese Unie de prijs van de verhandelbare rechten wil verhogen.

  Die vertraging wordt niet veroorzaakt door een lobby van Shell, maar wel door  de zware industrie. Basisindustrieën als chemie, cement, staal en aluminium ondervinden wereldwijd concurrentie. Als ondernemingen in  deze bedrijfstakken  in Europa hoge emissierechten moeten betalen zou de productie zich kunnen verplaatsen naar andere werelddelen. Daarom krijgen deze bedrijven gratis emissierechten en dat is een van de redenen waarom het ETS onvoldoende functioneert.

  In Parijs hebben landen mooie afspraken gemaakt over het wereldwijd terugdringen van de uitstoot van broeikasgas, maar de overeenstemming is ver te zoeken als er een prijs moet worden betaald door de “eigen” industrie. Aan een beter milieu hangt een duur prijskaartje en de bereidheid om de rekening te betalen is minder populair bij politiek en bevolking dan de zorg om het milieu.  Hypocrisie is geen monopolie van Shell.

  1 REACTIE

  1. Dat is niet alleen bij Shell (NAM) zo. Ook bij de consument is subsidie op groen belangrijker dan de toekomst van de eigen kindertjes. Zijn wij als Nederland überhaupt in staat om te investeren in de toekomst? Er was zelfs een rechtszaak nodig om de staat de Nederlanden tot zijn eigen afspraken te dwingen. Wij hebben de polderoplossingen, de put dempen als het kalf al jaren geleden verzopen is. Daar had Balkenende zelfs een hele nieuwe spreuk voor uitgevonden. “Met de kennis van nu”. Let maar op, die zal weer volop gebruikt gaan worden, maar natuurlijk pas als het kalf verzopen is. En ondertussen, praten, duur, praten, duur, duur, en nog eens praten en oh wat vervuilen die andere landen, schurken zoals China. En als we geen landen als schurken kunnen aanwijzen dan zijn het wel de bedrijven die we als schurk wegzetten. De kaaskoppenaanpak, over de hele wereld bekend als polderen.
   Beter bekend als, wijzen naar de ander en zelf niets doen.

  Comments are closed.