De slag om de ouderen barst los

  2
  1026

  Leestijd: 2 minuten.

  Al jaren zijn de meeste pensioenen niet verhoogd en in veel gevallen zelfs verlaagd. Ouderen hebben het daardoor relatief moeilijk. Het pensioenbedrag waarop ze gerekend hadden toen ze nog werkten valt tegen. Bovendien moet iedereen steeds langer doorwerken. De pensioenleeftijd stijgt de komende jaren tot 67 jaar en wordt daarna aangepast aan de almaar toenemende levensverwachting. Hetgeen betekent: nog later met pensioen.

  Dit alles leidt tot onvrede en dus valt er politiek iets te halen. Met de verkiezingen in zicht barst de slag om de ouderen in alle hevigheid los. De partij 50PLUS, die de financiële positie van deze groep tot haar speerpunt heeft gemaakt, gaat op 15 maart goede zaken doen, voorspellen de opiniepeilers. Volgens hen kan 50PLUS straks op een zeteltje of 10 rekenen, vijf keer zoveel als in 2012.

  Maar deze partij is niet de enige die onder het zingen van “Blijf van mijn poen af” de oudere kiezer probeert te lokken. Ook PVV en SP beloven de gepensioneerden een probleemloze oude dag. De AOW-leeftijd moet volgens hen terug naar 65 jaar. Waar de miljarden om dat te betalen gevonden kunnen worden blijft een beetje vaag, maar dat zien we dan wel. En bovendien willen 50PLUS, PVV en SP de pensioenen weer verhogen. Dat kan best, is hun redenering, want de pensioenfondsen hadden nog nooit zoveel geld in kas.

  Het kabinet wijst erop dat de rente al jaren laag is en dat voorlopig ook nog dreigt te blijven, alle sinterklaasplannen van de nieuwe Amerikaanse president Trump ten spijt. Pensioenfondsen moeten bij het becijferen van hun toekomstige verplichtingen dus uitgaan van een lage rente, anders rekenen ze zich rijk. Staatssecretaris Jetta Klijnsma, die over de pensioenen gaat, wijst de Tweede Kamer er nog maar eens op dat het pensioen van jongeren 30 procent lager zal uitvallen als de fondsen zich op een hogere rente gaan baseren dat nu het geval is.

  De reactie van 50PLUS, PVV, en SP laat zich raden. “Onzin, geld zat, bangmakerij!” Ze weten dat de financiering van de pensioenen zo ingewikkeld is dat de meeste mensen niet eens de moeite nemen om het te begrijpen. En dat kiezers in toenemende mate geneigd zijn te geloven dat ze door “de Haagse kliek” worden voorgelogen. Klijnsma kan nog zoveel bezorgde brieven naar de Kamer sturen, op een flink deel van het electoraat zal dat geen enkele indruk maken.

  Maar niet alleen politieke partijen proberen iets te doen aan de positie van ouderen. Ook de vakcentrale FNV heeft plannen in die richting. Sympathiek klinkende plannen. Ouderen, zo zegt de FNV, kun je niet allemaal over één kam scheren. Waarom moet de AOW-leeftijd dan voor iedereen hetzelfde zijn? Mensen die fysiek zwaar werk doen houden het vaak niet vol om tot hun 67e of nog langer door te werken. Laat hen wat eerder met werken stoppen en maak dat mogelijk via fiscale compensatie.

  Plannen in deze richting zijn al vaker geopperd. Ook de PvdA denkt volgens haar verkiezingsprogramma aan flexibele pensionering. Er is alleen één probleempje. Niemand heeft ooit een sluitende definitie kunnen geven van wat een “fysiek zwaar beroep” is.  Welke beroepsgroepen zouden eerder met pensioen kunnen? Bouwvakkers, oké. Schoonmaakster, idem. Maar buschauffeurs ook? Of tandartsen, die de hele dag moeten staan en met hun handen precisiewerk verrichten? Ik voorzie eindeloze discussies.

   

  2 REACTIES

  1. Klijnsma heeft de Tweede Kamer er niet op gewezen dat het pensioen van jongeren 30 procent lager zal uitvallen. In het CPB-rapport staat dat het pensioen van degenen die geboren zijn na 2012 met 15 procent KAN dalen als de rekenrente nu zou worden verhoogd tot 2 procent en zelfs tot 30 procent als de rekenrente op 4 zou worden gesteld. Let wel: Het gaat om de pensioenen van peuters en kleuters die nu nog geen vijf jaar oud zijn. Die gaan pas op zijn vroegst over 20 jaar pensioenpremies afdragen. En het betreft bovendien een ‘worst case scenario’. Het zou dus ook erg mee kunnen vallen. De Nederlandse ouderen en gepensioneerden moeten dus bloeden voor de toekomstige pensioenen van zuigelingen en peuters, zodat die OVER EEN JAAR OF ZESTIG geen lager pensioen krijgen. En dit wordt gepresenteerd als serieus rekenwerk. Ondertussen hebben de huidige generatie gepensioneerden en de oudere werknemers al een procent of twaalf ingeleverd doordat hun pensioenen of pensioentegoeden al acht jaar niet meer geïndexeerd zijn. En waarschijnlijk ook nooit meer worden. Nergens anders in Europa hanteert men zulke rigide, ronduit bizarre regels voor pensioenfondsen als in Nederland. Gelukkig weten de ouderen nu waar ze die offers voor brengen. Voor de pensioenen van hun kleinkinderen en achterkleinkinderen. Die mogen blijkbaar nu al een claim leggen op een flink deel van de pensioenpotten van 1400 miljard. Meer recht dan degenen die decennia lang premies hebben afgedragen. Kan Jetta dat nog eens goed uitleggen, want ik ben de draad kwijt.

  2. de SP komt altijd al voor de ouderen op dus dat heeft wat de SP betreft niets met de verkiezingen te maken.
   Inderdaad is er sprake van pure bangmakerij als het om de pensioenen gaat. Er wordt namelijk wel rekening gehouden met de lage rekenrente maar men laat buiten beschouwing dat de pensioenpotten overvol zitten! Hooguit kun je stellen dat de VVD onverantwoord bezig is geweest door de bijdrages voor de werknemers te verlagen met het idee dat men straks wel tot 71 jaar door zal werken. De SP heeft gelijk dat de mensen in zware beroepen de 65 nauwelijks halen, laat staan de 71. Onverantwoorde beslissing van rechts dus.
   Net als het Sinterklaas spelen van D66 met 500,- euro voor iedereen. Populistisch rechts. Want het schermen met belastingverlaging is gevaarlijk. Ook D66 wil namelijk geld voor bijv. onderwijs. Waar haalt men dat vandaan als men ondertussen belooft de belastingen te verlagen?
   Verhoog liever de laagste inkomens want dat is pas echt een boost voor de economie.

  Comments are closed.