Sluit die Jihad-scholen!

  4
  512

  Leestijd: 4 minuten.

  Wie bestuurders met hun handen in het haar wil zien, is de afgelopen weken royaal aan zijn trekken gekomen. Het kabinet, de burgemeester en wethouders in Amsterdam en de Tweede Kamer willen unaniem een fundamentalistische islam-school sluiten. Maar ze halen even unaniem bakzeil. Artikel 23 van de grondwet, de vrijheid van onderwijs, verhindert ingrijpen. Het Haga Lyceum blijft open. Ook als broedplaats van salafistische waanideeën.

  Vorige week trok de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) aan de bel. Op het Amsterdamse Haga Lyceum was het niet pluis. ‘Richtinggevende personen’ op de school zouden banden hebben met een aan Isis gelieerde Kaukasische terreurorganisatie. Ook zou de verspreiding van het ‘jihadistische’ gedachtengoed op het lesrooster staan. En aan integratie wordt al helemaal niet gedaan. Op het Haga worden de leerlingen klaargestoomd voor een parallele samenleving. Naar de meest fundamentalistische snit.

  De Nationaal Coördinator Terrrorismebestrijding was ook helder. De situatie was ‘niet acuut’ maar Peter Jaap Aalbersberg maakte zich wel ‘grote zorgen’. De leerlingen zullen in het scheikundelokaal misschien niet leren hoe ze bommen in elkaar kunnen knutselen. Maar hier tikt wel een maatschappelijke tijdbom.

  De verontwaardiging van het schoolbestuur was even groot als voorspelbaar. Waar waren de bewijzen? Het waren niet meer dan vuige aantijgingen waartegen het bestuur zich niet kon verweren. ‘Fabeltjeskrant’, aldus Haga-oprichter Söner Atasoy. Hij kreeg luidkeels bijval van de meeste ouders.

  In de hele affaire speelt de Onderwijsinspectie een weinig heroïeke rol. De inspectie heeft zich regelmatig laten intimideren. Nog geen twee weken geleden kregen inspecteurs tijdens een onaangekondigd bezoek te maken met nauwelijks verkapt bedreigingen. Een bestuurder kon ‘niet garanderen dat hij zijn mensen in de hand kon houden’. Voor je het weet moet de inspectie onder politiebegeleiding haar werk doen. Alsof het om een inval gaat in het clubgebouw van de Hells Angels.

  Amsterdam heeft inmiddels gedaan of aangekondigd te doen wat het binnen de niet ruime wettelijke mogelijkheden kan. De subsidiekraan gaat dicht en uitbreiding van de school wordt verboden. De wethouder van onderwijs heeft het aftreden van het bestuur geëist. En zoals verwacht nul op het rekest gekregen. Dat was het dan wel. Het wachten is nu op nieuwe wetgeving die ingrijpen mogelijk maakt. De politiek moet nu zo snel mogelijk aan de slag. Dat wordt niet makkelijk, artikel 23 weet u wel, maar dit is de polder, land van geitenpaadjes, sluip- en omwegen.

  De Haga-affaire heeft in elk geval de problemen rond het islamitisch onderwijs weer onder de aandacht gebracht. We hoeven niet alle moslim-scholen over een kam te scheren maar het is en blijft een bron van aanhoudende zorg. Deskundigen hebben het islamitische onderwijs de afgelopen jaren regelmatig onderzocht en de resultaten stemmen zelden vrolijk. De bedrijfsvoering is vaak ondoorzichtig, fraude geen uitzondering en het niveau van het onderwijs vaak onder de maat. De leerlingen kunnen misschien in hun slaap de koran opdreunen maar verder komen ze er bekaaid vanaf.

  En ook in andere opzichten schieten de islamitische scholen vaak tekort. Het klinkt nogal hoogdravend maar de school is behalve een onderwijsinstelling ook de plek waar de leerling de eerste beginselen van het burgerschap wordt bijgebracht. Hij/zij leert niet alleen rekenen en schrijven maar ook hoe je in dit land met elkaar omgaat. Normen en waarden, zeden en gewoonten, het hele polderse pakket.

  De afgelopen jaren hebben we ons regelmatig druk gemaakt over de haatimams. Terecht, want deze gifspuiers hebben vaak een funeste invloed op de voor hun boodschap ontvankelijke jongeren. Hoeveel jongens en meisjes ze hebben geronseld voor de jihad zal wel nooit helemaal bekend worden, maar dat sommige imams meer dan hun best hebben gedaan, staat wel vast.

  Scholen zijn in potentie nog gevaarlijker. Hier kunnen docenten al op de basisschool hun leerlingen rijp maken voor allerlei fundamentalistische onzin. De school opent op die manier niet de deur naar de samenleving maar gooit die juist in het slot. Onder de vlag van de eigen moslim-identiteit werken ze zo doelbewust de integratie tegen. Zo ontstaat er een alternatieve samenleving waar niet de Nederlandse cultuur en wet maar de sharia, de koran en de cultuur uit het land van herkomst de boventoon voeren.

  Het is daarom geen gek idee om de docenten aan die scholen regelmatig te screenen. Als ze er dubieuze contacten op na houden en/of via sociale media fundamentalistische ideeën propageren moeten ze meteen hun onderwijsbevoegdheid inleveren. Net als de haatimams moeten ze niet langer de kans krijgen om hun leerlingen te hersenspoelen.

  Tot niet zo gek lang geleden hoorde je nog wel eens dat Europa op den duur zijn eigen islam zou kunnen krijgen. De jongere generaties zouden afstand nemen van de cultuur van hun grootouders en ouders en zich aanpassen aan de westerse levensstijl. Die Euro-islam  zou een islam light zijn, stukken gematigder dan het oermodel. Opener en toleranter, met gelijke rechten voor vrouwen en acceptatie van homo’s en andere minderheden. En misschien zou die Euro-islam op de heel lange termijn net als de andere gevestigde religies richting secularisering gaan. Wel de feestdagen vieren en rituelen en gebruiken in ere houden maar niet langer het dagelijkse leven beheersen.

  Dat is misschien nog steeds mogelijk, al ziet het er momenteel niet naar uit. En om die weg open te houden, moeten jihad-scholen als het Haga Lyceum gesloten worden. En wel met onmiddellijke ingang.

   

   

  4 REACTIES

  1. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32417-36.html

   Tja het kan raarlopen in de politiek of niet?
   Zo botst GrLi, D66, PVDA op een stukje verleden?
   In alles laat de politiek aan het land zien dat de onkunde om vooruit te kijken een vereiste is om in de kamer te komen.
   Had op zijn minst een veiligheidsklep ingebouwd Femke?
   Zoiets als geen politieke islam AUB.
   Nu met dat drama in het mooiste land op deze wereld, dat gelazer met salafisme?
   Nu schreeuwt links NL dat dat wat onderaan de Aardbol gebeurt! de schuld is van Geert!
   Wat een bespottelijke vertoning en laat enkel het falen van de politiek zien!
   Met die motie van bovengenoemde partijen schreeuw ik toch ook niet van het dak dat zij verantwoordelijk zijn voor de moorden op christenen in Egypte of wel.
   Nu gewoon een vraag van een burger uit het land?
   Gebruik AUB uw verstand!

  2. Jihad scholen als het Haga Lyceum moeten gesloten worden. En wel met onmiddellijke ingang. Helemaal verkeerd. Politici zijn brave, integere, betrouwbare, deskundige mensen. Zij zullen in alle rust een open communicatie aangaan met de inspectie, rechtsgeleerden, bestuurders, ouders en dan wat boven komt rustig, al dan niet tijdens een meditatief moment, op zich laten inwerken. Dan rustig bestuderen en wijze mannen en vrouwen raadplegen om met een wijs en goed doordacht besluit te komen. Om vervolgens met een wetsvoorstel te komen waar de volksvertegenwoordigers met elkaar volop de strijd aan gaan wie het meest pro of anti moslim is, terwijl het daar niet om gaat. Jihad-scholen als het Haga Lyceum moeten gesloten worden. En wel met onmiddellijke ingang. Typisch de mening vanuit het gewone volk met hun onderbuik. Politici hebben daar gelukkig geen last van. Iedereen moet gewoon rustig gaan slapen, politici waken dag en nacht over het volk en dus kunnen jihad scholen rustig nog een poos open blijven en als er een bommetje ontploft kan rustig bekeken worden wat er gedaan moet worden.

  3. Dat Jihad-scholen per direct gesloten moeten worden is evident; het verspreiden van haat, ook op religieuze grondslag, is bij wet verboden. Wilders zei heel wat minder dat tot vervolging leidde.
   Dat de overheid zegt niets te kunnen doen is meer niet willen dan kunnen en tekent haar lamlendigheid, zoals de jurist Hiddema gisteren haarfijn aantoonde (artikel 116-l).
   Ik zit volstrekt niet te wachten op mensen van enige signatuur die zich bedreigd voelen omdat de overheid het stelselmatig laat afweten; er hoeft maar 1 gek te zijn die een aanslag pleegt op een school van een andere religie en de poppen zijn aan het dansen. En dat is niet de schuld van Wilders of wie dan ook maar uitsluitend van een falende overheid.
   Overheid doe iets, voor het gruwelijk uit de hand loopt.

  Comments are closed.