“SP is niet zo’n open partij”

  7
  2029

  Leestijd: 1 minuten.

  Vraag: Wat is de overeenkomst tussen een zwaar gereformeerde en een verstokte socialist? Antwoord: Ze vinden allebei dat de mens niet op de aarde is om zeven dagen per week te werken.

  Het kwam in 2006 tot een monsterverbond tussen de Socialistische Partij en de Staatkundig Gereformeerde Partij. Ze gingen samen in verzet tegen de verruiming van het aantal koopzondagen. Namens de SP zette het kersverse Kamerlid Sharon Gesthuizen haar handtekening onder het initiatiefwetsvoorstel.

  Toch stond zij toen niet bekend als een vernieuwer van de politiek. Nu, elf jaar later, wel. Maar Sharon Gesthuizen heeft de Haagse politiek inmiddels verlaten. In dagblad Trouw blikt zij terug. Niet boos, maar verdrietig.

  Haar partij ging bij de verkiezingen in maart terug van 15 naar 14 zetels. De SP wist als oppositiepartij niet te profiteren van het megaverlies van de grote concurrent op links, de PvdA. De ster van GroenLinks-leider Jesse Klaver steeg wel. Tijd dus voor een grondige analyse bij de SP. Wat Sharon Gesthuizen betreft gaat een externe commissie die uitvoeren, maar die komt er niet. “Dat zit helaas niet in onze cultuur. Wij zijn niet zo’n open partij,” zegt Gesthuizen daarover.

  Het is niet haar eerste teleurstelling. Twee jaar geleden stelde zij zich kandidaat om Jan Marijnissen, die 25 jaar lang het gezicht was van de SP, op te volgen als partijvoorzitter. Ze ging daarmee de strijd aan voor meer openheid en verbreding binnen de partij. Het partijbestuur steunde niet de inmiddels politiek ervaren Gesthuizen, maar vakbondsman Ron Meyer, de huidige partijvoorzitter.

  Het steekt Sharon Gesthuizen dat bij de SP een “inner circle” bepaalt welke personen wel of niet in het partijbestuur komen. Over het congres van haar partij zegt ze, dat er maar negenhonderd mensen mogen komen, of wel één afgevaardigde per vijftig leden. Dat had zij willen veranderen door elk lid te laten stemmen.

  Sharon Gesthuizen trok zich als Kamerlid het lot aan van postbodes die hun dienstbetrekking zagen veranderen in een soort vakantiebaantje en van vluchtelingen. Nu trekt ze zich nog steeds het lot aan van haar partij, die er verstandig aan doet beter te luisteren naar kritiek.

  7 REACTIES

  1. Beste Irma en CK de Graaf. Leden kunnen wel degelijk naar het congres. Iedere keer als er een congres is, mogen leden aangeven of ze naar een congres willen en daar kunnen ze stemmen! De andere leden binnen de afdeling stemmen vervolgens of ze akkoord zijn met de afvaardiging die zij naar het congres sturen.
   De waarheid is echter dat er maar heel weinig leden geïnteresseerd genoeg zijn in politiek om een zaterdag op te offeren. Maar geef niet de leiding van de SP hiervan de schuld!
   Zelf ben ik meerdere keren naar een congres geweest en vond het juist fantastisch dat er democratisch over alles werd gestemd.
   Vergelijk dat eens met de PvdA waar een motie eens door zo’n 90% van de aanwezigen werd gesteund en door Samsom gewoon werd afgewezen! Als ze dat bij de SP zouden uithalen zou ik direct mijn lidmaatschap opzeggen!
   Ik heb persoonlijk meegemaakt dat de partijtop tégen hun zin in punten uit het verkiezingsprogramma moesten aanpassen omdat de leden dit wilden.
   Balen dat dan toch dat stempeltje ‘communistisch’ blijft kleven aan deze partij terwijl CPN juist is opgegaan in GroenLinks.

  2. Helemaal eens met Petra , als zij (SG) zich zo in de hoek gezet vind had zij eerder aan de bel moeten trekken , of niet eens met de gang van zaken. Dan had zij niet net voor de verkiezingen zo op moeten stellen als zij gedaan heeft Wat is haar rol geweest in de negatieven publiciteit die uit de SP naar buiten kwam Had zij daar geen vinger in de pap via R.Dam . Dat de SP van 15 naar 14 is gegaan moet ze dan ook bij haar zelf zoeken

  3. Het partijbestuur heeft te veel macht. Dat hebben ze afgekeken van de communistische partij en dat zal nooit uit handen worden gegeven. Wat dat betreft is de SP nooit echt democratisch geweest. Meehuilen met de wolven, maar andere ideeën hebben om de partij te veranderen, dat botst met de partijleiding. En zeg nou eerlijk, hoe wordt er omgegaan met partijleden. Het hoe kan het nu, dat je met een Nationaal Zorgfonds zo slechts scoort? Ga eens aan kritisch zelfonderzoek doen, want ik vermoed dat Roemer niet de geharnaste stalinistische partijleider is die men voor ogen heeft. Uiteindelijk presteert hij middelmatig, maar ik vind hem wel een heel prettige persoon. Kortom: de SP moet eens goed gaan nadenken over zichzelf. Wat willen we voor partij zijn, welke thema’s zijn relevant en ga die thema’s dan ook goed uitdiepen. Met een Nationaal Zorgfonds ben je er natuurlijk niet. Daarmee los je de problemen niet op en neem je niet de echte weeffouten uit ons Zorgstelsel weg. Dat is wel gebleken uit de uitslag van de verkiezingen. Ons Zorgstelsel is toe aan een grondige renovatie. De adviseur voor de Zorg bij de SP (huisarts) heb ik een stuk doen toekomen met mogelijke oplossingsrichtingen. Heb er verder nog niks van gehoord.

   • Beste meneer De Graaf. Het Nationaal Zorgfonds werkt met bouwstenen. Mensen kunnen meewerken om het Nationaal Zorgfonds zo goed mogelijk te maken. Ook u kunt meewerken aan deze bouwstenenconstructie zoals nu al heel veel professionals (artsen, fysiotherapeuten enz.) doen. U kunt u aanmelden op de site van Nationaal Zorgfonds.

  4. Volkomen eens met Petra. Het idee dat een congres waar alle leden kunnen komen het toppunt van democratie is, is onzin. Niet iedereen kan zomaar een hele zaterdag weg en een paar tientjes uitgeven om naar een congres te gaan. Binnen de SP worden discussies gevoerd in de afdelingen. Die zijn lokaal, daar kan iedereen heen. Die afdelingen kiezen hun afgevaardigden. Dat is pas democratie vanaf de basis!

  5. Sharon heeft gelijk . Het voorbeeld van de partijraad is fout . Want als lid kan ik niet controleren wat daar gebeurt. Geen moderne life stream voor leden . Wel de pers ?

  6. Sharon Gesthuizen heeft veel gedaan voor het MKB en ik hoop dat dit goede werk binnen de SP wordt voortgezet.
   Maar ik vind het jammer dat ze nu op deze manier naar buiten treedt. In mijn afdeling hebben alle leden gestemd en er werden nou eenmaal net meer stemmen op Ron dan op Sharon uitgebracht. Dat komt omdat er veel thuiszorgmedewerksters onder onze leden zaten en die werden meer aangesproken door het voeren van actie zoals Ron dit heeft gedaan voor de schoonmakers, dan het tamelijk onbekend gebleven werk dat Sharon voor het MKB deed. In ons dorp ben ik alle winkeliers afgegaan om ze uit te nodigen voor de landelijke MKB-dag (o.a. door Sharon uitstekend georganiseerd) maar er kwam er niet één. De klacht was dat de MKB-dag overdag was, dat men de zaak niet kon sluiten enz. Hierop hebben we op een avond een MKB-avond in ons dorp georganiseerd en hier kwamen dan wel een paar MKB’ers op af, maar percentueel gezien bitter weinig.
   Dat landelijk Ron dus meer bekendheid kreeg dan Sharon is niet zo verbazingwekkend te noemen. Ron en Sharon zijn ook beiden naar discussieavonden gegaan en Ron heeft eerder last dan profijt gehad van het feit dat het partijbestuur hem naar voren had geschoven. Het scheelde dan ook helemaal niet veel – de uitslag was bepaald niet ‘Oostblokachtig’.
   En natuurlijk duiken de tegenstanders vrolijk bovenop dit verhaal van Sharon. Om verdrietig van te worden. Als er Partijraad is, is de pers altijd van harte welkom. Open en bloot wordt alles besproken. Er wordt democratisch over iedere puntkomma gestemd. In ons dorp wordt iedere maand een ledenbijeenkomst georganiseerd waarop de leden alles mogen inbrengen wat ze maar willen. Ik denk dat heel wat partijen een stuk minder democratisch zijn dan de SP!

  Comments are closed.