SP zetel erbij, GroenLinks zetel eraf

  0
  90

  Leestijd: 2 minuten.

  Weinig verschuivingen deze week in de peiling van De Hond. Dit zegt de peiler erover:

  ‘Ook deze week zijn er amper verschuivingen. De heftige emoties, die er in de maatschappij zijn rondom de terroristische aanslagen van de afgelopen 2 weken, hebben geen weerslag in de electorale positie van de verschillende partijen. De laatste 4 weken zijn er weinig electorale bewegingen waar te nemen. Dat komt mede omdat de PVV al een tijd, zich dicht bij haar electorale maximum verbindt.

  Het verschil tussen de verkiezing voor de Provinciale Staten/Eerste Kamer en de Tweede Kamer is dat in maart kiezers de partijen vooral beoordelen op hun prestaties van het recente verleden, en bij de Tweede Kamerverkiezingen de wens voor de toekomst een duidelijke rol speelt. Met name de voorkeur voor de premier speelt dan, via het strategisch stemmen, dat de laatste keer door een kwart werd gedaan, een rol. Het ging toen om Rutte en Samsom, die Rutte nipt heeft gewonnen.

  Precies een jaar geleden is vastgesteld dat bij een keuze tussen Rutte en Samsom als premier, Rutte 7% voor lag. Dat is een jaar later 35% !.
  Zelfs bij de PvdA-kiezers zien we een grote verschuiving. Lag vorig jaar Samsom 65% voor op Rutte, nu is het nog maar 19%.

  De positie van Asscher is dan duidelijk gunstiger, hoewel ook ten opzichte van vorig jaar verzwakt.
  Lag hij vorig jaar nog 11% voor op Rutte, nu is het maar 1%.
  Bij de PvdA kiezers is zijn positie ongewijzigd: daar ligt hij ruim 60% voor op Rutte.
  Bij de kiezers van PVV, CDA en D66 is de positie van Rutte wel ongeveer 15% beter geworden.

  Dit jaar hebben we ook Pechtold en Buma afgezet tegen Rutte en Asscher. Pechtold scoort dan 2% hoger dan Rutte en Asscher. Buma scoort 10% lager dan Rutte en 19% lager dan Buma.

  De vraagstelling t.a.v. Wilders was wat anders:
  – 34% van de Nederlanders geeft aan dat als de PVV de grootste partij wordt Wilders dan premier zou moeten worden. Bij de PVV-kiezers uit 2012 vindt 11% dat niet. Van de VVD-kiezers van toen 42% het wel en van de PvdA-kiezers 23%.

  – Mocht de PVV de grootste partij worden dan vindt 49% dat de PVV in de regering zou moeten worden opgenomen. Dat vinden dan vrijwel alle PVV-kiezers uit 2012, bijna twee derde van de VVD-kiezers van toen, 46% van de SP-kiezers en 38% van de PvdA-kiezers. Alleen onder D66- en CDA-kiezers is dat minder dan 20%.

  – Een kwart van de kiezers echter denkt dat als de PVV de grootste wordt, die partij ook inderdaad in de regering zal worden opgenomen. Van de PVV-kiezers denkt 56% het, bij de VVD-kiezers is het een kwart en bij de andere kiezers minder dan 20%.
  De verwachte fragmentatie van de samenstelling van de Eerste Kamer na de volgende verkiezingen, zal trouwens in de aanloop naar de volgende Tweede Kamerverkiezingen, wanneer ze ook zijn, een forse impact hebben. Niet alleen in politiek Den Haag door de vraag “hoe krijg je een meerderheid in de Eerste Kamer”, maar ook voor de kiezers. Omdat het er naar uitziet dat de mogelijke meerderheden in de Tweede Kamer na die verkiezingen van andere samenstelling zijn dan die mogelijke meerderheden in de Eerste Kamer.’