Sterkste schouders moeten milieulasten dragen

  2
  247

  Leestijd: 1 minuten.

  Klimaatpolitiek vraagt om inkomenspolitiek. Dat is de strekking van een rapport dat is toegevoegd aan de stapel van de onderhandelaars in de Stadhouderszaal. De afzender is Milieudefensie, dat pleit voor “eerlijk” beleid.

  Het principe van de vervuiler betaalt wordt niet toegepast bij de uitstoot van broeikasgas, want de industrie betaalt relatief weinig voor de uitstoot van broeikasgas en profiteert veel van de subsidies. Huishoudens betalen wel naar rato van de bijdrage aan de vervuiling, maar de hoge inkomens maken veel meer gebruik van de subsidies. Het maakt nogal uit of je in een villa woont en in een dure auto rijdt of dat je een sociale woning huurt.

  Nu zijn de kosten van het klimaatbeleid nog beperkt, maar ze gaan oplopen van 5 miljard per jaar nu naar zo’n 20 miljard per jaar als we de milieudoelen willen halen. Nu geeft een huishouden met en laag inkomen ongeveer 5 procent van het inkomen uit aan het klimaatbeleid en dat is naar verhouding 3,5 keer zo veel als een rijk huishouden. Als er niets verandert aan de systematiek van heffingen en subsidies zal dit voor huishoudens met een laag inkomen oplopen tot meer dan 17 procent van het besteedbaar inkomen.

  Dergelijk hoge lasten kunnen leiden tot weerstand tegen een goed klimaatbeleid. Dat vraagt niet alleen om toepassing van het principe van de vervuiler betaalt, maar ook om toepassing van het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.

  2 REACTIES

  1. Alleen al dit jaar wordt er 12 miljard verspild aan subsidie voor windmolens en zonnepanelen, dat alles voor het oplossen van een niet bestaand probleem.

  Comments are closed.