Geen levens wagen voor terug halen jihadisten

  7
  351

  Leestijd: 3 minuten.

  Het Turkse offensief in Syrië heeft ook een kwestie in het brandpunt gerukt die in het woestijnzand dreigde te verstoffen. Wat doen we met de Nederlandse jihadisten en hun eventuele vrouwen en kinderen? Halen we ze terug voor ze ‘onder de radar verdwijnen’? Of laten we ze over aan hun lot in de hoop dat de oorlog het probleem voor ons oplost?

  Een evacuatie zou twee aspecten hebben. Aan de ene kant het humanitaire: we halen de vrouwen en kinderen terug, waarbij de kinderen om de voor de hand liggende reden de voorrang hebben. Zij zijn slachtoffers, in de eerste plaats van hun verdwaasde ouders en in de tweede van de barre omstandigheden. Bovendien is er voor hen nog een kans dat ze met de juiste begeleiding geholpen kunnen worden.

  Bij de moeders ligt het stukken moeilijker. Zij zijn aansprakelijk voor het krankzinnige avontuur dat ze zich op de hals hebben gehaald. Voor een aantal zullen er vast verzachtende omstandigheden zijn, al zijn die voor een buitenstaander moeilijk voor te stellen. Om hen te willen redden moet de humanitaire impuls wel een bijna bovenmenselijke allure hebben. Zeker als ze nog net zo fanatiek zijn en al helemaal als ze misdaden hebben gepleegd. Niettemin, ze hebben ondanks alles recht op een eerlijk proces.

  Voor de mannelijke jihadisten gaat het vooral om het andere aspect, de veiligheid. Als ze ter plaatse worden opgepakt en naar Nederland worden gebracht, is het risico dat ze via sluipwegen terugkeren en hier in naam van Allah hun terreur gaan bedrijven, een stuk kleiner. In de gevangenis de koran bestuderen kan minder kwaad dan onder de vleugels van een haatimam.

  Dat zijn zonder meer plausibele argumenten. Alleen, er is wel een groot, praktisch probleem. Er wordt zwaar gevochten in de betreffende regio. Dat maakt een evacuatie door civiele hulpverleners ondoenlijk. In theorie zal een Nederlandse commando-eenheid daar waarschijnlijk wei toe in staat zijn maar zo’n actie vergt een uitputtende en dus tijdrovende voorbereiding. En die tijd is er niet. Het is vermoedelijk al te laat. En dat geldt natuurlijk helemaal voor een andere mogelijkheid: een gezamenlijke operatie met andere, betrokken landen.

  Maar zelfs als het organisatorisch en logistiek zou kunnen, blijft de vraag of je troepen moet blootstellen aan de gevaren die aan de operatie verbonden zijn. Wil je het risico nemen dat Nederlandse militairen sneuvelen om terroristen en hun familie in veiligheid te brengen? Dat is een politieke afweging waarover het kabinet zich wel drie keer achter de oren zal krabben. Sterker nog, daar gaan ze heel terecht nooit aan beginnen.

  De beste optie was sowieso de berechting door een speciaal tribunaal in het momenteel relatief veilige Irak. De jihadisten hebben ook daar hun terreurbewind uitgeoefend en hun gruwelijke misdaden gepleegd. Het ligt dan voor de hand om ze daar te berechten. Zo’n tribunaal moet wel zoveel mogelijk de Europese rechtspraktijk in acht nemen, dus geen doodstraf en recht op professionele verdediging voor de verdachten. Er zijn zijn naast ons land zes andere Europese landen die daar open voor zouden staan. De onderhandelingen met Irak zouden in de ‘verkennende fase’ verkeren.

  Maar dat was voordat president Trump voor collega Erdogan het sein op groen zette. De kans is groot dat ook dit plan door de invasie is achterhaald. De situatie in Syrië is volstrekt onoverzichtelijk en het is een illusie om te denken dat je daar vanuit Den Haag enige greep op hebt. Je kunt een tribuaal optuigen maar geen jihadisten hebben om te berechten.

  In zoals dat treffend heet ‘de mist van de oorlog’ sneuvelen plannen, intenties en strategieën vaak als eerste, hoe goed doordacht ze ook leken op de tekentafel. We moeten er daarom rekening mee houden dat ook jihadisten in die mist verdwijnen. En opeens opduiken met aanslagen en andere terreurdaden.

  7 REACTIES

  1. “Zo’n tribunaal moet wel zoveel mogelijk de Europese rechtspraktijk in acht nemen, dus geen doodstraf en recht op professionele verdediging voor de verdachten.”

   Hoezo?
   Deze Jihadisten hebben dat toch ook niet gedaan bij de mensen die ze hebben vermoord in die regio? Nee, ze hebben in die regio hun misdaden gepleegd en dienen in die regio volgens de daar geldende regels berecht te worden.
   Dat gebeurt toch ook men Nederlanders die misdaden plegen in andere landen? En worden buitenlanders die in ons land misdaden plegen ook volgens de regels van hun land van oorsprong berecht? Dacht het niet.

   • @W.Hermans 16 okt 10:36
    Daar heeft u natuurlijk een punt. Die Nederlanders die zich in Praag misdragen hebben mogen best in Tsjechië in de nor zitten. Jaren geleden droeg Marokko drugscriminelen over aan Nederland die hier hun straf mochten uitzitten. Ze waren nog niet in Schiphol geland of ze werden op vrije voeten gesteld, omdat wij zo’n heerlijk gedoogland zijn. Een belediging van de Marokkaanse justitie. Grappenhaus gaat persoonlijk naar Thailand om een drugsdealer op te halen, wat ook bizar is, omdat Buitenlandse Zaken niet bekend staat om zijn inzet voor gestrande Nederlanders.

    Maar hier gaat het er om dat die Nederlandse Jihadisten een gevaar vormen voor de inheemse bevolking zoals de Yezidi’s. Dan mag je toch moed verwachten van de Nederlandse Overheid om Nederlandse schurken hierheen te halen. Wel moeten we als de wiedeweerga wetten aanpassen, zodat die lieden niet de volgende dag al weer de gevangenis verlaten.

    • “Dan mag je toch moed verwachten van de Nederlandse Overheid om Nederlandse schurken hierheen te halen.”
     Nee dat mag je helemaal niet verwachten. Dit Jihadtuig wist bliksems goed waar het aan begon en moet nu niet janken als ze de doodstraf krijgen. ‘s Lands wijs, ‘s lands eer!
     Hun kinderen is een ander verhaal maar alleen zonder ouders; op dit punt MOET de wet worden aangepast.

     • Als een ‘buitenlander’ in Nederland wordt geboren is het een ‘Nederlander’. Als die kinderen in Syrië geboren zijn, zijn het dus Syriërs. Zelfs de ouders zijn bijna allemaal genetisch arabieren die hier geboren en getogen zijn maar hier beslist niet wilden wonen. De meesten zijn dubbele paspoorthouders bovendien. ‘T zijn derhalve geologisch m.i. Arabische kinderen en genetisch hetzelfde bovendien.
      Waar hebben we het dan nog over?
      Marokkanen mogen grondwettelijk niet eens een ander ‘volk’ worden…
      Dus lijkt mij het juridisch geheel duidelijk naar wat voor ‘thuis’ land men behoort te gaan…

  2. Vanuit het veilige Nederland bedenken we wat er met die IS-aanhangers moet gebeuren. Maar bekijk het eens vanuit het gezichtspunt van een gewone burger van dit door oorlog verscheurde land: Het Westen en Rusland bemoeien zich met zijn burgeroorlog: leveren wapens aan opstandelingen en vernietigen het land vanuit de lucht. Jihadisten vanuit het Westen en Rusland maken het land onveilig en onthoofden burgers. Maar nu die Jihadisten dreigen terug te keren, wast Nederland zijn handen in onschuld: de Jihadisten moeten vooral daar aanslagen blijven plegen of berecht worden door Irakezen. Waarom zij wel en wij niet? Het zijn toch “onze” Jihadisten? Terwijl journalisten de gruwelijkheden daar met gevaar voor eigen leven verslaan, zou het arresteren van die Jihadisten te gevaarlijk zijn voor onze getrainde commando’s? Laten we dan maar het leger helemaal opheffen! Wat een slappe knieën…

  3. In de gevangenis de Koran lezen kan zeker kwaad als de gevangengenomen terrorist na een paar jaar weer vrijkomt.

  4. De verdwaasde ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen daden EN voor hun kinderen (ook hun daden). En niet de Nederlandse overheid of DE NEDERLANDER. Natuurlijk moeten we humanitaire hulp bieden maar het voorgaande staat voorop. Hulpverleners moeten hun leven niet riskeren.

  Comments are closed.