Tijd voor lastenverlichting voor gepensioneerden

  8
  772

  Leestijd: 2 minuten.

  In juni sloot het kabinet een akkoord met vakbonden en werkgeversorganisaties over een hervorming van de pensioenen. Dat bevatte goed nieuws voor iedereen. Voor de werkenden, want zij hoeven straks wat minder lang door te ploeteren voor ze achter de geraniums mogen plaatsnemen. En ook voor de gepensioneerden, want de gevreesde pensioenkortingen leken van de baan. Of in elk geval zo goed als van de baan.

  We zijn nu een dikke twee maanden verder en wat is de situatie? De pensioenkortingen zijn helemaal niet van de baan. Integendeel: ondanks de versoepelde regels dreigt een groot deel van de pensioenfondsen volgend jaar het mes te moeten zetten in hun oudedagsuitkeringen. De fondsen hebben te weinig geld in kas om ook op lange termijn aan hun verplichtingen te kunnen voldoen, blijkt uit recente cijfers.

  Alweer kortingen, zo snel na de vorige, en nadat de gepensioneerden er al zo lang niets meer hebben bijgekregen? Alles wijst erop. Tenzij het kabinet ingrijpt natuurlijk.

  Het kabinet kan twee dingen doen. Om te beginnen zou het de rekenrente kunnen verhogen die pensioenfondsen moeten hanteren om hun toekomstige financiële situatie te becijferen. Maar dat zal zeer waarschijnlijk niet gebeuren. De rekenrente volgt de marktrente en die is op dit moment extreem laag. Je kunt de rekenrente wel optrekken, maar dat is zoiets als zeggen dat iemand voortaan geen koorts meer heeft bij een lichaamstemperatuur boven de 38 graden. Het betekent jezelf voor de gek houden. Over de exacte hoogte van de rekenrente valt misschien nog wel een ietsjepietsje te discussiëren. Maar als je jezelf rijk rekent zijn toekomstige generaties de dupe. Dat zal het kabinet niet op zijn geweten willen hebben. En het weet zich daarin gesteund door tal van experts.

  Maar het kabinet heeft nog een andere mogelijkheid: zorgen dat ouderen er in elk geval netto niet op achteruitgaan. Dat kan door ze extra lastenverlichting toe te kennen. Daarvan profiteren op termijn ook de werkenden. Want ook zij  gaan vroeg of laat met pensioen, of hopen dat in elk geval te doen.

  Het kabinet buigt zich komende weken traditiegetrouw over de overheidsbegroting voor volgend jaar. Om de inkomens van huishoudens op te vijzelen draait het dan aan allerlei knoppen, zoals dat in de boeventaal van het Binnenhof heet. Op Prinsjesdag zal het de koopkrachtplaatjes voor de diverse categorieën presenteren.

  Net als andere voorspellingen komen die zelden uit. Ze houden immers geen rekening met onverwachte omstandigheden, zoals promotie, ontslag of een tegenvallende economie. Maar van één omstandigheid kun je nauwelijks nog zeggen dat ze onverwacht zal zijn, en dat zijn de kortingen door de pensioenfondsen. Dat ze er komen staat nog niet honderd procent vast. Maar het kabinet doet er verstandig aan er maar vast vanuit te gaan en de belastingen voor ouderen flink te verlagen. De afgelopen jaren zette het vooral in op werkenden. Economisch gezien begrijpelijk, maar het is nu hoog tijd om de gepensioneerden iets extra’s toe te stoppen. Al was het maar omdat hun aantal sterk toeneemt en ze allemaal stemgerechtigd zijn.

  8 REACTIES

  1. Het persoonlijke pensioenboekje (spaarbankboekje van de deelnemer ) waar de pensioenopbouw wordt bij gehouden is een bladzijde waar de afgedragen premies worden bijgehouden met hun jaarlijks rendement . Het is een zwaar bewaakt gegeven welke de fondsen niet willen prijsgeven op straffe van ontslag van Baasje Knot van DNB . Ons pensioenstelsel is gebaseerd op een sociaal solidaire basis en dat betekent dat na overlijden het niet uitgekeerde tegoed zo wel positief al negatief aan de mede deelnemers ten goed komt , als een positief of negatief rendement . Met een gemiddeld gemaakt rendement van 6% blijf er een positief rendement na ! De pensioenfondsen spelen een heel vies spel door te zwijgen en hun deelnemers in de kou te laten staan . Hier mag ook veel meer aandacht aan besteed worden . Laten de fondsen duidelijk maken wat er jaarlijks van overleden deelnemers achter blijft , wat aan de deelnemers per jaar toekomt . Het is niet alleen de rekenrente die zorgt voor de vermogensopbouw, maar juist het jaarlijks vrij vallend vermogen van overleden deelnemers . Wij worden dom gehouden en de fondsen staan zeker niet aan de kant van hun deelnemers, ze verraden ze eerder !

  2. Naar mijn mening hoort de rekenrente gerelateerd te zijn aan het rendement dat een pensioenfonds maakt. Neem een langjarig voortschrijdend gemiddelde over bijvoorbeeld 15 jaar en neem daar bijvoorbeeld 80% van, dan heb je van de ene kant wat veiligheid ingebouwd en van de andere kant fluctueert de rekenrente dan niet met de waan van de dag.
   De huidige rekenrente is gebaseerd op zulke extreme veiligheden dat het niet realistisch meer is.
   Vergelijk het bijvoorbeeld met een hypotheekmaatschappij die tegen iemand zegt die al 25 jaar een ton per jaar verdient, dat die alleen een hypotheek kan krijgen die voor de vereiste zekerheid gebaseerd is op het minimum inkomen!

  3. Wat een kul, met de grootste pensioenpotten van Europa (60% van het totaal) en de laagste rekenrente binnen Europa gaat er gekort worden. Mensen zijn blij gemaakt “als je hier tekent bij het kruisje komt het allemaal goed”.”De vakbonden zijn een stelletje prutsers en hebben geen juiste (lees eerlijke) informatie aan hun leden gegeven. Er zit nu rond de 1500 miljard in de potten en over 10 a 15 jaar als de babyboomers zijn gestorven is het feest, de corruptie moet eens stoppen onze overheid en de DNB staan er stijf van, die twee werken met een andere agenda dan wat hoort. We wachten de bodemprocedure tegen de staat wel af…. niet goed dan maar kwaadschiks het is per slot van rekening achtergesteld loon, dus van ons!

  4. “De pensioenkortingen zijn helemaal niet van de baan. Integendeel: ondanks de versoepelde regels dreigt een groot deel van de pensioenfondsen volgend jaar het mes te moeten zetten in hun oudedagsuitkeringen. De fondsen hebben te weinig geld in kas om ook op lange termijn aan hun verplichtingen te kunnen voldoen, blijkt uit recente cijfers.
   En dat laatste is helemaal niet waar; pensioenfondsen hebben meer dan genoeg geld maar moeten zich verplicht arm rekenen op last van DNB en advies van Dijsselbloem. Pensioen is uitgesteld salaris, eigendom van de inleggers en niet van de overheid; alleen al daarom is dit keiharde diefstal door een overheid die feitelijk niets over pensioengelden te zeggen heeft maar zich dat recht wel toe eigent. Lubbers deed iets dergelijks in de jaren ’90 bij het ABP.
   Als tegenprestatie weigeren ik en een snel toenemend aantal gepensioneerden zich te conformeren aan de wensen van de overheid t.a.v. energietransitie; ons geld kan maar 1 keer uitgegeven worden.

  5. De afgelopen jaren zette het vooral in op werkenden. Economisch gezien begrijpelijk, maar het is nu hoog tijd om de gepensioneerden iets extra’s toe te stoppen. Al was het maar omdat hun aantal sterk toeneemt en ze allemaal stemgerechtigd zijn.De laatste zin is natuurlijk onzin. Onze politici staan voor de belangen van het gehele volk en het gehele vaderland. Groningen is een prachtig voorbeeld. Wat is mooier dan te bloeden als Groninger, voor het vaderland? En het milieu elke politicus kent toch het spreekwoord na mij de zondvloed. En waarom zou voor de kinderen en kleinkinderen niet het spreekwoord gelden: wie dan leeft, die dan zorgt? En waarom zou voor de oudjes van vandaag niet gelden: wie niet werkt zal niet eten. Eeuwenoude wijsheden van vaderlandse bodem.

  Comments are closed.