Tijd voor nieuwe leiders?

  4
  991

  Leestijd: 2 minuten.

  Politieke partijen zijn de ruggengraat van onze parlementaire democratie. Zij zijn de kweekvijver van de politici die ons land besturen. En als die vijver kleiner wordt, dreigt het gevaar dat er minder talenten boven drijven, met als gevolg minder bekwame mensen om ons land te besturen. Daarom wordt er vaak met zorg gekeken naar de cijfers over het aantal leden van die partijen.

  Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen kwam deze week met de cijfers over het afgelopen jaar. Het totale aantal leden van de partijen in de Tweede Kamer bleef nagenoeg gelijk met 316.378. Dat betekent dat 2,4 procent van de stemgerechtigden lid is van een van die partijen. In jaren van verkiezingen voor de Tweede Kamer neemt bij het grote publiek de belangstelling voor politiek toe, en daarmee het aantal leden. Dat wekt de verwachting dat het aantal volgend jaar weer zal stijgen.

  De cijfers geven echter een sterk wisselend beeld. De regeringspartijen VVD, CDA en D66 zien het aantal leden fors dalen, terwijl de kleinste regeringspartij, ChristenUnie constant blijft. Tegelijkertijd zien we een forse winst in aantal leden bij vooral het FvD van Thierry Baudet, GroenLinks en Partij voor de Dieren. Het is eenzelfde beeld als van de peilingen naar politieke voorkeur onder de hele bevolking. Het nemen van verantwoordelijkheid om te regeren lijkt niet te worden beloond, terwijl de partijen die vanaf de zijlijn boe roepen goed scoren.

  Bovendien lijken de partijen, in tegenstelling tot wordt gedacht in politiek Den Haag, niet gestraft te worden voor interne verdeeldheid en ruzies. Bij het FvD, GroenLinks en PvdD rommelde het flink, inclusief vertrek van Kamerleden of senatoren, maar het ledental groeide toch. Maar dat beeld blijkt toch niet helemaal te kloppen. Ook bij oppositiepartij SP, waar de partijvoorzitter zijn biezen moest pakken, daalde het aantal leden fors.

  In de ranglijst van partijen met de meeste leden is het FvD spectaculair gestegen met bijna 40 procent tot bijna 43.000. De stormachtige groei van de partij van Thierry Baudet doet de onderzoekers van het documentatiecentrum denken aan de opkomst van de VVD in de jaren zeventig. Die partij kreeg er toen onder leiding van de jeugdige Hans Wiegel, die de partij omvormde van een elitepartij naar een partij voor de gewone man, tienduizenden leden bij. Maar de VVD ziet het aantal leden de laatste jaren gestaag afnemen tot zo’n 24.000 leden nu.

  Ook bij het CDA is het aantal uitgeschreven leden veel groter dan het aantal nieuwe leden en zet de dalende lijn van de voorbije jaren door. Dat geldt ook, zij het in mindere mate, voor de PvdA. De zogeheten traditionele bestuurderspartijen – CDA, PvdA en VVD – kampen  met een structurele daling, die hoogstwaarschijnlijk samenhangt met de vergrijzing van de bevolking. Voor hen is er reden tot zorg.  Wordt het geen tijd dat in het afkalvende ledenbestand een jonge aansprekende leider (m/v) opstaat?

  henk van lierop/frontbencher/thierry baudet

   

   

   

  4 REACTIES

  1. Het nemen van verantwoordelijkheid… alsof dat voldoende is. Het is niet afdoende om te zeggen dat je het probeert.. Je moet het dan wel goed doen! En FVD is geen boe roeper…die jonge partij heeft nog niet echt de kans gekregen, maar ze willen wel verantwoordelijkheid nemen, zelfs met de VVD. Maar dan wel zonder Rutte…snap ik ook wel.

  2. Wel, of geen nieuwe leiders? Politiek bedrijven is een spel tussen kiezer en gekozene. Crises of geen crises het maakt niet zo heel veel uit. Een gezellige babbel, een leuk smoeltje en een lekker kontje is nogal eens doorslaggevend. De VVD levert al jaar op jaar de minister-president, kennelijk wil het volk dat ongeacht wat er allemaal gebeurt. Machthebbers bepalen de normen en de waarden; zij bepalen de spelregels: bestuurders, leden directies, toezichthouders en machtige politici. Ik heb nog niet een politicus/politica horen zeggen dat klokkenluiders kapot maken immoreel is, dan weten we toch allemaal hoe laat het is. Buigen en likken en kruipen naar machthebbers en trappen naar hen zonder macht. Hoezo, nieuwe leiders in het politieke bedrijf, in het onderwijs, gezondheidszorg, enzovoorts?????? En wie zouden dat moeten zijn?????

  3. Nieuwe Leiders.
   Het moge duidelijk zijn, dat met het handenwringend en onmachtig toezien van dit Kabinet, het ondenkbaar is dat deze clup van brekebenen (ook nog) het hoofd zou kunnen bieden aan de, nieuwe ontwikkelingen die het zelf, heel stoer heeft aangekondigd,
   dit zal in een regelrechte catastrofe voor alle Nederlanders en het nageslacht gaan ontaarden! Zie toch de Continue’ reeks crisis:
   Bewindsliedencrisis, (slechte selectie, laag normbesef)
   Gascrisis, (eindeloos)
   Zorgcrisis, (gewetenloos)
   Bouwcrisis, (hersenloos)
   Pensioencrisis, (onkunde)
   Belastingdienstcrisis, (dom, Wiebes)
   Ambtenaren crisis, (dom, Wiebes)
   Varkensboerencrisis, (onnodig)
   Toeslagencrisis, (gewetenloos)
   Huisvesting crisis! (onnozel)
   GEHEUGEN crisis, (ernstig, meewarig, sluw!)
   Kostenvergoedingen crisis, (dom en inhalig)
   Jawel!! Nieuwe Leiders gezocht met Bestuurlijk inzicht kennis en ervaring en bovenal met sociaal gevoel en transparante werkwijze.
   Goed geheugen en eerlijke instelling zijn ‘n pre’.
   Dit Kabinet NEEMT veel, maar GEEFT WEINIG!

   • @Pieter, mooi omschreven.
    Als ik zie wat er in drie kabinetten Rutte is gesloopt, en hoeveel mensen daardoor zijn getroffen en diep in de ellende zitten slaat voor mij de verbazing toe.
    En dan kijk ik nu even naar de machtsverhoudingen binnen de belastingdienst en hoe DNB baas Klaas Knot bezig is samen met Wouter Koolmees, tegen de pensioenfondsen en daarmee de 11 miljoen spaarders voor een goed pensioen de armoede in duwen.Natuurlijk geholpen door het FNV dat wel even meehelpt om onze pensioenen voor oneigenlijke doelen te gaan gebruiken.
    Het is het 12e jaar op rij dat de gepensioneerden niet geïndexeerd worden en voor volgend jaar weer kortingen tegemoet kunnen zien.
    Dat wat er is afgebroken in 10 jaar tijd (hebben mocht dit kabinet vallen) volgende kabinetten 20 a 30 jaren de tijd voor nodig om alles te herstellen.
    Indien er al door Nederland is getekend voor de bankenunie gaat Nederland voor het einde kabinet Rutte 3 al de bietenbrug op.

  Comments are closed.