Toch nog een gamechanger?

  6
  5396

  Leestijd: 4 minuten.

  Is hij er toch nog, op de valreep, gekomen: de gamechanger?  Zou de naar haar einde voort sloffende campagne alsnog de niet meer verwachte oppepper hebben gekregen? Met dank aan de dolleman in Ankara?

  De lijsttrekker/minister-president kon zich in elk geval geen fraaier geschenk wensen. Hij kon zich nu in het debat met Geert Wilders presenteren als de staatsman die het land met vaste hand door de Turkse storm gaat loodsen. Geen matte Mark meer, geen spotjes met geforceerd optimisme, of Normaal. Doen. Dit is pas echt “gaaf”, heibel met een autocraat met hoogmoedswaan en een voorliefde voor op hol geslagen historische vergelijkingen.

  Geen tijd meer voor diplomatieke finesses en ander geneuzel en denken aan economisch en geopolitieke belangen, maar pal staan. Niet met ons laten sollen. Voorbeeld voor de rest van Europa dat uit lamlendigheid aarzelde zijn streep te trekken. Weer gidsland!  De “eerbiedwaardige” en dus “gezaghebbende” Duitse kwaliteitskrant de Frankfurter Allgemeine wijdde een lovend commentaar aan de vaderlandse standvastigheid en, nog belangrijker, bondskanselier Merkel sprak haar “volle steun en solidariteit” met haar collega Rutte uit.

  Als in een heuse crisis staat het hele land achter de premier. Behalve Buma en Wilders, die vinden dat de streep nog dieper moet worden getrokken, of, in de woorden van CDA nummer twee, Mona Keijzer, in beton gegoten. En minus de jongens van Denk natuurlijk, die geen gelegenheid voorbij laten gaan om bij de Sultan in het gevlei te komen.

  In de opwinding van het moment dreigen wel een paar zaken uit zicht te raken. Dat de Nederlandse Turken maar geen Turkse Nederlanders willen worden is een probleem dat met “oppleuren” alleen niet opgelost gaat worden. Terwijl Wilders zijn gifpijlen op de Marokkanen richtte, signaleerde het Sociaal Cultureel Planbureau enige jaren geleden al dat de integratie van de Nederturken uitermate stroef verloopt.

  Het SCP waarschuwde voor een “parallelle samenleving” waarin de loyaliteit in de eerste plaats het Turkse moederland geldt en men “met de rug naar de Nederlandse samenleving toe staat”. Je hoefde in bepaalde wijken alleen maar de schotels op de balkons te tellen om te zien wat de heersende cultuur was. Het paste niet in de multiculti tijdgeest om dit getto’s te noemen, maar dat waren ze natuurlijk wel.

  De problemen zijn sinds de autocratische machtsontplooiing van Erdogan en de mislukte staatsgreep van juli vorig jaar alleen maar toegenomen. Naast het ontbreken van enige echte integratie loopt er door de Turkse gemeenschap ook nog een aantal diepe scheidslijnen. Tussen Turken en Koerden, Erdogan- en Gülen-aanhangers, moslims en seculieren en de uit deze tegenstellingen voortvloeiende conflicten worden steeds heftiger. Tegenstanders van het regime en voorstanders van een in het algemeen meer kosmopolitische en liberale levensvisie schijnen steeds vaker in de “innere emigration” te gaan, mentaal onder te duiken omdat uitkomen voor je mening te gevaarlijk is. De Turkse staat heeft altijd een lange arm gehad, denk aan de terreur van de Grijze Wolven, maar Erdogan bakt ze wel heel bruin. Met zijn verklik-lijn, intimidatie en al dan niet diplomatieke zetbazen. Big Brother in Ankara houdt je hoe dan ook in de gaten.

  Wat hier aan te doen valt, weet niemand. Ja, de-escaleren. Maar hoe? Je kan als regering wijzen op de internationaal geaccepteerde conventie dat je je niet hebt te bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden van een ander land en al helemaal niet van een bondgenoot. Het ziet er niet naar uit dat Erdogan daar gevoelig voor is. De Turken in de diaspora zijn “zijn” Turken. Daar hebben “ze” in Den Haag, Berlijn en Brussel niets over te zeggen. Dat wordt ons nu om de haverklap ingepeperd.

  Een gezamenlijk Europees optrekken zou onder andere omstandigheden de aangewezen strategie zijn. Afgezien nog van de vraag of die tot stand komt, is het uiterst twijfelachtig of ze in dit geval zou werken. Erdogan zou daardoor het chauvinisme van zijn toch al ultranationalistische aanhang verder aanwakkeren en ze mobiliseren voor zijn plannen voor nog verdergaande machtsuitbreiding. Je kunt alleen maar hopen dat Erdogan zal inbinden als hij in april na het referendum over zijn grondwet de buit binnen heeft. Bij een dictator die net bevestigd is in zijn ongenaakbare gelijk, kun je daar beter niet op rekenen.

  En dan hebben we nog op binnenlands niveau het nog veel stuggere en veel dieper zittende integratieprobleem. Zolang de meeste Nederturken de eigen identiteit veel belangrijker blijven vinden dan de Nederlandse, zal daar niet gauw een oplossing voor komen. Onderwijs is bij alle goede bedoelingen en hooggestemde verwachtingen niet de sleutel tot succesvolle integratie gebleken. Dito voor de integratie via verenigingen en clubs. De moskee is meestal het centrum van het Turkse gemeenschapsleven, geen intercommunaal trefpunt. We kunnen zoveel dialogen beginnen als we willen, als de andere partij alleen Turks wil horen, wordt het niks. Hier stuit het polderen op zijn grenzen.

  Buma en Wilders zien de oplossing in het einde van de dubbele nationaliteit. Dat klinkt stoer, misschien kan het juridisch, maar dan nog… Je lost het probleem niet op door een paspoort weg te nemen.

  Als na woensdag de formatie begint moet het integratievraagstuk eindelijk de prioriteit krijgen waar het al jaren om schreeuwt.

  6 REACTIES

  1. Groenlinks,
   Laat me niet lachen!!!
   Op iemand stemmen die vind dat iedereen gelijk behandeld moet worden (terroristen etc…) en dat Nederlandse Culturen aangepast kunnen worden.

   Groenlinks kan mij de pot op.
   Ik wil een beter Nederland!

  2. Ik stem morgen voor winst in de kwartfinales! Voor de allereerste keer in mijn leven VVD………
   Eigenlijk veel te rechts voor mij, maar ik reken er gewoon op dat alle partijen ter linker zijde het Mark Rutte de komende vier jaar knap lastig gaan maken.
   Daar kan ie wel tegen en bovendien wordt het land daar beter van.

   Ton

   • Je stemt op de VVD terwijl je de partij eigenlijk te rechts vindt? Dat begrijp ik niet… Waarom niet stemmen op de SP? Volgens het CPB levert het programma van de SP op korte termijn de meeste banen op, kortom: op het moment dat het nodig is. Want bij de VVD komen die banen pas op het moment dat we door de vergrijzing juist een tekort aan arbeiders hebben – nogal dom om dan pas voor banen te zorgen 🙂
    Of de SP omdat de bezuinigingen op de zorg werkelijk onrustbarende problemen heeft gezorgd. Niet alleen onaanvaardbare werkdruk voor het personeel, maar door de bezuinigingen op de thuiszorg en de verzorgingshuizen houden oudere patiënten nu weer uit nood veel te lang dure ziekenhuisbedden bezet (voor dat probleem had men de thuiszorg juist in het leven geroepen, jammer genoeg vinden ze bij de VVD geschiedenisles zinloos).
    Of omdat de VVD, CDA, D66 en PvdA de huren veel te hoog hebben laten stijgen. Dit heeft de armoede en schuldenproblematiek problematisch verhoogd. En het MKB schade doen lijden.
    Of omdat de SP de studiefinanciering wilde behouden omdat studeren niet alleen voor de elitaire achterban van D66 en VVD zou moeten zijn.
    Er zijn nogal wat redenen om SP te stemmen, dus als je eigenlijk links bent, smeek ik je om toch vooral ook links te stemmen! Alsjeblieft, doen!

  3. Sorry Tiets, ik vind dit niet per se logisch.

   Allereerst zou ik niet strategisch stemmen, maar gewoon stemmen op de partij van de eerste voorkeur. Heel veel mensen die in 2012 strategisch VVD of PvdA hebben gestemd geven nu aan daar spijt van te hebben.

   En zelfs ALS je strategisch zou gaan stemmen en zowel VVD en PVV niet als grootste wilt zien, waarom zouden dan Buma of Roemer betere keuzes zijn dan Klaver of Pechtold, die in de peilingen minimaal even groot zijn? Als de strategische stemmers zich gelijkmatig over die vier partijen gaan verdelen schiet dit per saldo nog niet veel op.

   Nee, stem niet strategisch. Stem op de partij waar je je het beste bij thuis voelt en waar je het meeste achter staat. 🙂

   In mijn geval is dat GroenLinks.

  4. Ik denk, dat een stem op Wilders geen verloren stem is. Als je zijn geluid ook de komende vier jaar wilt blijven horen, moet je op hem stemmen. Maar als je ervan uitgaat, dat dat geluid veel effect zal hebben, zul je vervolgens wel teleurgesteld worden. De PVV heeft wel effect, maar alleen om nog niet zo heel breed geaccepteerde onderwerpen op een agenda te krijgen. Dat is zonder twijfel nuttig, al spreekt de manier waarop dat gebeurt me helemaal niet aan. Maar dat vind ik een kwestie van smaak.

  5. Ik zou iedereen willen adviseren om STRATEGISCH te gaan stemmen.
   Een stem op Wilders (ondanks goede elementen in zijn programma) is een verloren stem.
   Vraagt u zich maar af of je iemand anders in het torentje wil hebben, zoja dan GEEN VVD stemmen.
   Kies dan voor Buma of Roemer.

  Comments are closed.