Trump opent filiaal in Londen

  10
  1387

  Leestijd: 2 minuten.

  De relatie tussen de VS en het VK geldt als heel bijzonder. Dezelfde taal, een deels gezamenlijke geschiedenis, culturele verwantschap, dat schept een speciale band. Dat vinden ze vooral in Londen en in Washington hooguit als het ze goed uitkomt. Het is dus in de eerste plaats een Engelse illusie. En illusies worden ooit een keer doorgeprikt.

  Dat staat kennelijk nu te gebeuren. In Washington zit een president die zelfs niet meer de schijn van die ‘special relationship’ overeind wil houden. De filosofie, als je het zo mag noemen, van Donald Trump bestaat uit twee woorden: America First. En dat neemt hij letterlijk zoals we onderhand weten. En aan zijn vastgoedtijd heeft hij de overtuiging overgehouden dat er in de wereld alleen winnaars en verliezers zijn. Een deal is alleen geslaagd als jij er met de volle buit vandoor gaat. In dat wereldbeeld is geen plaats voor nostalgie en andere sentimenten.

  Daar komen ze nu in Londen achter. Vorige week publiceerde een Londense pro-Brexit-krant delen van de vertrouwelijke analyses van de Britse ambassadeur in Washington. Wat hare majesteits vertegenwoordiger het thuisfront meldde was verre van opzienbarend. In het Witte Huis regeren en chaos en incompetentie. En de hoofdbewoner staat uiterst onzeker in het leven. Geen nieuws dus. Maar het bericht veroorzaakte grote opwinding. In Londen vooral over het lek: wie had het gedaan en wat was de bedoeling? En in Washington omdat het presidentiële ego klappen kreeg.

  Daarna ging het in sneltreinvaart. Trump zette per tweet de aanval in op de ambassadeur. Hij moest weg. De ambassadeur kreeg de steun van premier Theresa May.  Maar die steun bleek weinig tot niks waard en niet alleen omdat zij eind van de maand vertrekt. Maar haar zeer waarschijnlijke opvolger, Boris Johnson, hield zich op de vlakte. Hij weigerde te zeggen dat hij achter de ambassadeur stond. Deze trok zijn conclusies en pakt nu zijn biezen.

  Dat leert ons twee dingen. Dat de Britse regering de Amerikaanse president een veto geeft over de bemanning van haar belangrijkste diplomatieke post. En dat Boris Johnson als op afroep door de knieën gaat voor Trump. Dat laatste zal niemand die de ontwikkelingen in het VK sinds het Brexit-referendum ook maar met een half oog heeft gevolgd verbazen. Trump en Johnson zijn twee handen op de populistische buik. De leugen regeert en voor beiden geldt vooral: eigen carrière eerst.

  Alleen, die hand van Trump is een grote mannenvuist en die van Johnson een kinderknuistje. De VS is een superpower en het VK is met de Brexit druk bezig zijn laatste restjes macht én aanzien te verspelen. Van enige gelijkwaardigheid is al sinds WO II geen sprake maar nu wordt het wel erg pijnlijk.

  In ‘weldenkende kringen’ in Londen, inmiddels gekrompen tot kringetjes, vreest men nu het volgende horrorscenario. Downingstreet 10 wordt een filiaal van het Witte Huis en Johnson de zetbaas van Trump. En, dat frappeert misschien nog wel het meest, het schijnt de Brexiteers niets te kunnen schelen.

  10 REACTIES

  1. In mijn visie is het Middenoosten conflict primair een religieus conflict temeer in dat gebied godsdienst en politiek nauw verweven zijn. En natuurlijk speelt olie en nog meer zaken hun rol, vergeet vooral niet het waterprobleem. Helaas zien we dat het Westen nog altijd van mening is dat zij weten hoe de wereld in elkaar zit, hoe zij in elkaar behoort te zitten en dat zij de oplossing kan bieden. Mijn vriend Mohammed en ik hebben een novelle geschreven: De Staat Palestina uitgeroepen 14 mei 2048. Het zijn religieuze leiders van joden, christenen en moslims die daar vrede kunnen brengen als ze maar willen. Ze willen ieder hun eigen vrede en zijn onderling ook nog eens flink verdeeld, en we bidden ons suf om vrede en snappen niet at die er niet komt zolang we bezig blijven zo als we bezig zijn.

  2. Niet alleen Boris is een zetbaas van Trump, onze eigen Rutte ook. Ook al kan een kind zien dat de spanning in de Perzische Golf wordt uitgelokt door Amerika, toch durft Rutte niet te zeggen: je bekijkt het maar. Kennelijk werkt internationaal zeerecht zo, dat een Engels marineschip een Iraanse olietanker mag aanhouden, maar als de Iraanse marine iets soortgelijks doet, is het een casus belli. Terwijl schurkenstaten als Noord-Korea en Pakistan met hun kernwapens een grotere bedreiging vormen voor de wereldvrede dan Iran, concentreert momenteel alle agressie zich tegen Iran. Het sleutelwoord is Israël. Israël voelt zich bedreigd door Iran en wil geen Iraanse kernmacht. Daarnaast is er natuurlijk oud zeer, dat de Perzen de Amerikanen en Britten uit hun olievelden hebben geknikkerd. Persoonlijk denk ik dat de Perzen alleen een kernwapen willen om niet gepiepeld te worden door Amerika en Israël. Deze oudste beschaving van de wereld kan echt wel zijn knopen tellen en zal een kernbom nooit als eerste gebruiken, tenzij ze helemaal in het nauw worden gedreven. Amerika zoekt naar/ fabriceert wel een aanleiding om toe te slaan. Europa, stop dit gevaarlijke pokerspel!

   • Terwijl wij terecht verontwaardigd zijn over terroristische- en cyberaanvallen in Europa, lijkt Israël een vrijbrief te hebben voor aanvallen zonder oorlogsverklaring of mandaat van de VN. Indien hen dat goed dunkt, wordt een Perzische kernfysicus op straat neergeknald, wordt een Iraakse kernreactor gebombardeerd of een militaire basis in Syrië. Wordt een virus ingezet om een kernreactor in Iran te ontregelen. Geen tribunaal die er iets van zegt. Is het verwonderlijk dat Arabische jongelui deze dubbele moraal niet snappen en zich aangetrokken voelen tot IS? Als we ze hierheen halen, moeten we hen natuurlijk deradicaliseren, maar misschien moeten we ook kijken of ons eigen morele kompas wel helemaal goed staat. Dat zou de vrede in het Midden-Oosten ten goede komen.

    • Welke landen erkennen de staat Israel in het Middenoosten en welke landen willen Israel vernietigen? Ik dacht dat zowel Irak als Iran van mening zijn dat de staat Israel dient te verdwijnen, maar ik kan me natuurlijk vergissen.

     • @Benjamin 13 juli 14:12
      Israël is een onomkeerbaar gevolg van Christelijke pogroms waar het Islamietische Midden-Oosten mee moet leven. Joden eisen Palestina op op grond van HUN geloof. Andersoortige historische claims, zoals Servië op Kosovo, worden niet erkend. Mij heeft altijd verwonderd dat de Boeren in Zuid-Afrika het land moesten delen met de primitieve nieuwkomers – de Bantu’s en Zulu’s – maar dat Joden een exclusieve staat mochten maken op gebied waar eerst niet-zo-primitieve Palestijnen woonden. Zonder mandaat van de VN. Iran roept dan ook dat Israël geen bestaansrecht heeft, maar weet wel dat Israël een fait accompli is dat de steun heeft van de VS. Israël maakt zich niet geliefd in de regio door zijn openlijk machtsvertoon en lak aan internationale regels. Overmacht is een wankele basis van overleven. ik hoop dat iedereen daar het hoofd koel houdt. Bolton is een groter gevaar voor de wereld dan de ayatollahs.

      • Er is zeker de nodige kritiek et te geven op de politiek van de staat Israel. Staan blijft dat de Euopese landen niet bereid waren hun Joodse burgers die rechtszekerheid te geven die hun niet Joodse burgersn wel hadden. De staat Israel heeft haar bestaan te danken aan de eeuwenlange vervolgingen en dat de Joden na 1945 dat meer dan beu waren lijkt mij toch wel logisch. De Joden werden in een positie gedrongen zij, of wij. Wanneer er geen holocaust was geweest was er ook geen staat Isrel geweest Volgens het Joodse geloof zou de staat Israel gesticht worden door de Messias en dit principe is definitief verlaten dankzij de Holocaust.

      • @Binjamin
       Ik geloof dat we hetzelfde zeggen, maar bij u proef ik een excuus voor gedrag in het heden. Omliggende landen zijn geen haar beter, maar het samengaan van geloofsfanatisme van Joden, Moslims en kernmacht Amerika (fundamentele Christenen!), die het voornamelijk om de olie te doen is, is een hoogst explosief mengsel. Als Jood zou ik daar niet graag tussen zitten. Lees “De strijd om God” van Karen Armstrong.

  3. America first is gewoon een repeterende plaat. Alleen Trump zegt het gewoon en America first, ach elk land first. Eigen volk eerst. En dat is ook de grote makke van de EU het is daar allemaal eigen volk eerst en sinds wanneer zal de ene grote EUego buigen voor een andere EUego. Ook binnen de EU hebben de afzonderlijke lidstaten niet door, of veel te weinig dat nationalisme pure zelfbedrog is. Het continent Afrika krijgt in toenemende ‘hulp’ uit China en China lacht zich kapot vanwege het eigen volk eerst principe van de EUlidstaten. Wij werken er hard aan om eens door China gered te worden en de EU poitieke leider willen het niet zien, of durven het niet te zien, of kunnen het niet zien en het volk vindt alles best als er maar genoeg te eten is en voldoende speeltjes zijn.

  4. Een goede uiteenzetting van Peter Nuijsenburg. In deze tijd is nationalisme zelfbedrog. Daar komen ze in Verenigd Koninkrijk nog wel achter na de Brexit. Dat een lidmaatschap van de EU ook niet zaligmakend is en stevige hervormingen nodig zijn, moge ook duidelijk zijn. Maar de beschrijving over het lot van een Britse diplomaat geeft aan dat volledige autonomie van een land een illusie is. Amerika First ! VK First! Nederland First! Vooruit, België First ( we moeten elkaar wat gunnen). Ondertussen verandert het politieke landschap in een krankzinnigengesticht. Er zijn natuurlijk verliezers in dit machtsspel, met name het continent Afrika. Maar wat kan ons dat schelen? Daar maken ze toch goedkope kleding voor ons? Er zijn politieke leiders die dat ‘First’ als een christelijke opdracht zien , zoals Órbán in Hongarije . Je moet maar durven…. En nu maar wachten hoe mijn ‘politiek correct’ betoog overkomt bij medecorrespondenten. Steek ik al vast de Nederlandse vlag uit.

   • Als reactie op de stukjes van Eric Holleman kan ik het alleen maar helemaal met hem eens zijn. Trump speelt een gevaarlijk spel in het Midden-Oosten.

  Comments are closed.