Trump speelt met vuur

  5
  839

  Leestijd: 4 minuten.

  Het ergste dat een politicus kan overkomen is verlies aan geloofwaardigheid. Wanneer je dat eenmaal verspeeld hebt, is het praktisch onmogelijk het vertrouwen van de kiezers terug te winnen. Verlies aan geloofwaardigheid leidt bijna altijd tot grote nederlagen en tenslotte einde carrière.

  In dit licht moeten we de aankondiging van Donald Trump zien dat hij de noodtoestand gaat uitroepen. Niet alleen op het eerste gezicht is het een bizar idee. Er is geen crisis die het uitroepen ervan rechtvaardigt. Er is in de verste verte geen buitenlandse macht die de VS aanvalt. Van een grote onmiddellijke terreurdreiging is geen sprake. Het land is evenmin getroffen door een catastrofale (natuur)ramp. En de Marsmannetjes blijven op Mars. De enige reden zou het rampzalige presidentschap van Trump zelf kunnen zijn, maar zelfs de meest verstokte Democraat zou dat niet voldoende vinden voor de noodtoestand.

  Het heeft zoals verwacht, weer alles te maken met de Muur. De Muur is het symbool van Trumps presidentschap geworden. Tijdens de verkiezingscampagne van drie jaar geleden was de Muur bij zijn achterban het koningsnummer. De Muur zou de oprukkende hordes die het land dreigden te overspoelen, tegenhouden. De Muur was een van de belangrijkste redenen waarom Trump die verkiezingen won. En bij elk optreden in het land is het refrein ‘de Muur komt’ voor zijn supporters het hoogtepunt. Je bent bijna geneigd te zeggen Trump is de Muur.

  Daarmee heeft hij zich ook klemgezet. De Muur is zo onaantastbaar geworden dat hij geen compromis kan sluiten. Zodra hij dat probeert, dreigen zijn spreekbuizen in de media en de achterban in opstand te komen. De Muur is de toetssteen van het Trumpisme. Wie ook maar even aan de Muur morrelt kan nooit een volbloed Trumpiaan zijn. En dat geldt ook voor Trump zelf.

  Daarom kon de president het akkoord over de begroting dat de Republikeinen en de Democraten begin deze week sloten, niet tekenen. Het bedrag voor de bouw was met 1,4 miljard dollar een kwart van wat hij had geëist. Tekenen betekende gezichts- en dus geloofwaardigheidsverlies. Alleen, niet tekenen hield in dat de overheid weer grotendeels op slot zou gaan. Ongeveer 800.000 ambtenaren werkeloos thuis en ontelbare loketten gesloten. Dat is niet populair bij de kiezers, ook niet bij de eigen aanhang.

  Die lose-lose-situatie heeft Trump nu omzeild met het uitroepen van de noodtoestand. Het geld voor de Muur kan hij nu buiten het Congres om weghalen bij waarschijnlijk het ministerie van defensie. Hij kan dat doen, formeel staat hij in zijn recht, maar het schept een gevaarlijk precedent.

  Politiek is het in elk geval spelen met vuur. Voordat de verbeelding op hol slaat: Trump is hiermee nog geen dictator. En het is ook geen staatsgreep. Hij blijft binnen de wet. Maar als je de noodtoestand uitroept als er geen noodtoestand is, hol je het als instrument uit. Het risico is niet denkbeeldig dat het te pas en te onpas ingezet gaat worden. Met als bijkomend gevaar dat de drempel met de loop der tijd steeds lager wordt.

  Stel, de president ziet iets wat hem niet bevalt, een paar honderd man bij de Mexicaanse grens bijvoorbeeld. En zijn Muur is nog niet klaar. Hij schildert dit af als een dreigende invasie. Maar het Congres ziet het niet zo en weigert hem te steunen. De verleiding zou dan wel eens heel groot kunnen worden om de noodtoestand uit te roepen.

  Zeker in een land dat zo enorm gepolariseerd is, is dat een gevaarlijke ontwikkeling. Daarom hebben ook partijgenoten van de president er tegen gewaarschuwd. Niet zozeer op principiële gronden, die spelen nauwelijks een rol, maar vooral uit partijpolitieke overwegingen. Want wat Trump mag, mag zijn eventuele Democratische opvolger namelijk ook. En dan wordt het een koekje van eigen deeg dat erg bitter smaakt.

  Een Democratische president zou bijvoorbeeld met de noodtoestand het wapenbezit aan banden willen leggen. Per slot van rekening komen daar elk jaar duizenden onschuldige Amerikanen bij om het leven. Maar een wapenverbod is voor veel Republikeinen een aanslag op het Amerikaan zijn. Of hij/zij zou onder druk van de feministen in de partij de grens voor een abortus willen oprekken. Dat is ook iets waar veel Republikeinen nachtmerries van krijgen.

  Niettemin, de Republikeinen lijken al weer de een na de ander overstag te gaan. Dat kan op twee dingen duiden. De angst voor Trump en zijn achterban zit zo diep dat ze de president niet durven tegen te spreken, laat staan op zijn nummer te zetten. Of ze blijven in Trump toch de man zien die voor hen de verkiezingen kan winnen en dan dondert het niet hoe en waarmee.

  In elk geval zit er voor de Democraten niets anders op dan de noodtoestand aan te vechten. Dat vereist handig opereren en je hand niet overspelen. Dus de verleiding weerstaan om Trump als een nieuwe Hitler af te schilderen en de noodtoestand als een coup. De top van de Democraten moet daarom de jonge wilden in bedwang zien te houden. Want als Trump en co erin slagen het Democratische verzet tegen de noodtoestand te verkopen als een on-Amerikaanse, onpatriottische daad, zouden ze zo maar, ondanks alles, alsnog aan het langste eind trekken.

   

  5 REACTIES

  1. Niet te geloven dat Donald Trump hier mee weg komt, zou de democratie in de V.S. op zijn laatste benen staan. Misschien verliest Trump zijn geloofwaardigheid, maar zijn positie komt niet in gevaar.
   Blijkbaar heeft Trump niets geleerd van het ijzeren gordijn in Europa en ook niets van de muur tussen Israël en Palestina. En niets van de muur tussen Noord en Zuid Korea. Als hij het geld krijgt gaat de muur er zeker komen tussen Mexico en de V.S. Mocht de muur komen wil Texas waarschijnlijk wel bij de V.S. Blijven. Er komt dus geen “Texit”.

  2. Stel je eens voor dat Mark Rutte zoiets zou proberen: arbitrair een noodtoestand uitroepen om de Tweede Kamer te passeren en een omstreden miljardenproject te financieren. En dan ook nog eens net nadat de oppositie, die over een parlementaire meerderheid beschikt, hem een handreiking heeft gedaan door een compromis te sluiten volgens welke een afgezwakte versie van het project al zou worden uitgevoerd. Er zouden rellen van ongekende omvang uitbreken en de regering zou waarschijnlijk niet eens het einde van de week halen. Het is echt een grof schandaal dat Trump hiermee wegkomt. Politiek wordt niet veel smeriger dan dit in een democratie.

   • Zo’n arrogant persoon is die rutte wel dus het verbaast me niks. En de 2e kamer zijn toch maar van die jaknikkers.

   • Binnenlandse politiek aan de andere kant van deze aardkloot.
    Alleen wat ons aangaat daar over moeten wij ons druk maken.
    Amerika is een mooi land waar ik nooit heen zal gaan
    waarom ?
    te veel Amerikanen!
    Links en Rechts zijn daar even gek!

   • Het beleid wordt gemaakt in de achterkamertjes door de echte machthebbers. Zij die geloven dat het debat werkelijk gevoerd wordt in de Tweede en de Eerste Kamer geloofd in sprookjes.Het is niet voor niets dat klokkenluiders genadeloos aangepakt worden door machthebbers die wat te verbergen hebben en met volledige instemming meerderheid van de Tweede Kamer.

  Comments are closed.