Uitstoot broeikasgas daalt mondjesmaat

  2
  245

  Leestijd: 1 minuten.

  De uitstoot van broeikasgassen was vorig jaar één procent lager dan een jaar eerder, terwijl de economie groeide. Het is net zoiets als meer kilometers rijden met de auto en toch minder benzine verbruiken. Dat kan alleen door het aanpassen van het rijgedrag en/of een zuiniger auto nemen.

  Je zou dus kunnen zeggen dat we op de goede weg zijn, maar gaat het wel snel genoeg? In 2020 zou de uitstoot van broeikasgassen minstens 25 procent minder moeten zijn dan in 1990. Met de 1 procent daling van vorig jaar zitten we pas op 13 procent. Er moet dus nog heel wat gebeuren om te voldoen aan de uitspraak van de rechter in de zogeheten Urgenda-zaak én aan de doelstelling van de regering.

  In 2017 stootte Nederland 164 miljard kilo CO2 uit, aldus het CBS. Dat was 2 miljard kilo minder dan in 2016. Het waren vooral de energiebedrijven die minder broeikasgas uitstootten. De elektriciteitsproductie steeg met 1 procent, terwijl de uitstoot van de energiebedrijven daalde van 52 miljard kilo naar 49 miljard kilo. Dat was mogelijk doordat de bedrijven minder steenkool hebben ingezet om de stroom op te wekken en meer aardgas, dat minder broeikasgas uitstoot dan steenkool. De afname van vorig jaar is dus weinig bemoedigend als we bedenken dat we eigenlijk ook van het aardgas af moeten omwille van het klimaat.

  Toch daalde de uitstoot van broeikasgas sinds 1990 met 13 procent. In die periode is de Nederlandse economie met 73 procent gegroeid. Dat bij een groeiende economie de uitstoot toch daalt ligt niet alleen aan het broeikasgas CO2, dat vrijkomt bij het verbranden van fossiele brandstoffen als steenkool, gas en olie. Ook methaan, lachgas en zogeheten F-gassen stoten CO2 uit. Bij die stoffen daalde de uitstoot veel harder dan bij CO2 door maatregelen in de industrie, in de landbouw en op vuilstortplaatsen. Bovendien wordt de bijdrage van de dienstensector aan de groei van onze economie steeds groter ten opzichte van de productiebedrijven.

  Dat neemt niet weg dat de uitstoot van CO2 het leeuwendeel van de uitstoot veroorzaakt. Als we dat willen beperken zit er weinig anders op dan door te gaan met het besparen van energie en meer stroom op te wekken met zon en wind.

  2 REACTIES

  1. Ik vind die 13 procent reductie in vergelijking met 1990 een megaprestatie.
   Vooral als je erbij in aanmerking neemt dat in die periode de economie ook nog eens met 73 procent is gegroeid! Ik zou zeggen: experiment geslaagd en nu gewoon verder leven.
   Het is zeker in ons land (gelukkig) niks kouder geworden, dus het heeft geen zin om hier mee door te gaan.
   Wel is zuinigheid met energie geboden, want fossiele brandstoffen zijn niet oneindig.

  2. Grappig, dat CBS. Volgens Eurostat (zie link Europa-nu.nl) is de Nederlandse uitstoot van CO2 vorig jaar niet afgenomen maar juist met 2,3% toegenomen. In de hele EU nam het trouwens gemiddeld toe. Met 1,8%.
   Nu zitten we dus niet alleen het mysterie van de ‘verdwenen’ criminaliteit…. Wellicht dat het CBS nu ook nog op zoek moet gaan naar het verdwenen CO2. ‘T is natuurlijk erg luchtig en (voort)vluchtig. Net als criminelen raak je het snel zoek.
   Het geeft je toch te denken…
   Wellicht bestaat er zoiets als ‘creatieve’ statistiek? Of is onze regering te optimistisch?
   De Grieken waren daar ook heel goed in. Kwamen met prachtige economische cijfers, voornamelijk geproduceerd door hun eigen landelijke bureau van statistiek. Daarom mochten ze ook bij de Euro…. Maar alle gekheid op een rijtje, zo is die geproduceerde cijferbrij wel steeds moeilijker te geloven. Of beter gezegd: je moet er maar in geloven… En het slikken als zoete koek. Precies zoals heel Europa deed met de Grieken.
   Alleen, doen velen onder ons dat niet meer…
   Logisch. De ervaring leert.
   https://www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvj9idsj04xr6/vko2f73uift5?ctx=vh6ukzb3nnt0

  Comments are closed.