Valse romantiek?

  4
  335

  Leestijd: 2 minuten.

  Minister Carola Schouten presenteerde haar visie op de toekomst van de landbouw op Hoeve Biesland, een biologische boerderij met melkkoeien, met een slager op het erf, een bakker, een boerderijwinkel en “hulpboeren”. De boer werkt in een zogeheten gesloten kringloop, het voer voor het vee komt van de eigen grond of de directe omgeving en hetzelfde geldt voor de mest.

  De boodschap is duidelijk. Nederland moet toe naar de kringlooplandbouw. En nu we in dit land weer een heuse minister van Landbouw hebben, en dus geen staatssecretaris meer, geeft Carola Schouten de richting aan.

  Het is boeren zoals boeren ooit bedoeld moet zijn. De boer die de burger voorziet van voedsel en daarbij ook nog eens de hoeder is van onze natuur. Een romantisch beeld, maar kunnen we daarnaar terug?

  Na de Tweede Wereldoorlog werd in Europa alles op alles gezet om grote hoeveelheden voedsel te produceren en dat ook nog eens tegen lage prijzen. Nederland werd de kampioen. De agrarische export is goed voor miljarden. De keerzijde kennen we al langer. Voer wordt geïmporteerd uit verre landen, terwijl melk en vlees worden geëxporteerd. Wat in ons land blijft is mest, en daar hebben we veel meer van dan ons milieu kan hebben.

  De minister slaat nu de weg in die de agrarische sector eerder dit jaar schetste in het rapport “Grondgebondenheid als basis voor een toekomstbestendige veehouderij”. Daar zal de toekomstvisie van de minister dus wel in goede aarde vallen. Op hoeve Biesland komen producent en consument tot elkaar. Ze delen de verantwoordelijkheid voor een goede voedselvoorziening en een goede natuur.

  Maar hoeve Biesland is niet de hele samenleving. De Nederlander geeft gemiddeld elf procent van zijn inkomen uit aan de eerste levensbehoefte, voedsel. De doorsnee Nederlander koopt niet bij de boer, maar in de supermarkt. En die supermarkten doen er alles aan om de prijs die ze betalen aan de boeren zo laag mogelijk te houden. Dat de consument bereid is een hogere prijs te betalen lijkt een illusie.

  Minister Schouten is nu een jaar in functie. Ze komt met haar visie nadat Ed Nijpels kwam met een aanzet naar een klimaatakkoord en nadat het Planbureau voor de Leefomgeving kwam met een rapport dat het zo niet langer verder kan met de landbouw. Het gaat er niet meer om wat de minister wil bereiken, maar vooral met welke maatregelen ze dat wil bereiken. Daarover beginnen nu de gesprekken met alle betrokkenen.

  De minister zegt de richting aan te geven om de boeren meer zekerheid te geven over hun toekomst. De agrarische sector zal opgelucht ademen. Voorlopig geen dwang om de veestapel in te krimpen, zoals een groot deel van de milieubeweging wil. Voor de boeren is het nu de vraag hoe ze kunnen blijven produceren zonder de invoer van goedkoop voer uit andere landen en hoe ze hun bedrijf kunnen runnen zonder kunstmest of chemische middelen. Daarop is nog lang geen antwoord.

   

   

   

   

   

   

  4 REACTIES

  1. Schouten zegt het bij NU (zie link) heel leuk…
   We moeten bereid zijn meer geld voor ons eten te betalen.
   Bedoelt ze daarmee de verhoging van de lage BTW – dacht ik in eerste instantie – die de regering (om de dividendafschaffing te betalen) wil invoeren?
   Maar nee, ‘t was voor een circulaire landbouw…
   Da’s dan weer twee vliegen in één klap. Een hogere voedselprijs en daarop ook nog eens een hogere BTW dus dat maakt die BTW-inkomsten nog veel hoger…
   Vandaar dat de VVD zo enthousiast over ‘t klimaatbeleid is!
   En weet u, da’s vast ook nog eens beter voor de volksgezondheid. Want de laaggeschoolden en (dus) armen hebben juist last van obesitas. Dat wordt onbetaalbaar – zullen zij even mager worden!
   Dat scheelt natuurlijk ook geld in de ziektekosten, als ze zo gezond worden!
   Da’s een win/win/win/win situatie…
   Voor Rijksbegroting…
   Of zou dat nu toeval zijn?
   Omdat belastingenplannen en klimaatplannen – ook al wordt het door een regering gemaakt, maar door twee ministeries behandeld – niet op elkaar afgestemd worden?
   Of doen ze het expres?
   Wat denkt u?
   https://www.nu.nl/geldzaken/5452877/schouten-duurzaam-eten-vraagt-hogere-prijzen.html

   • Natuurlijk is ons eten veel te goedkoop, net als vliegreizen, autokilometers en nog veel meer. Dat komt omdat we allerlei schadelijke effecten buiten beschouwing laten bij de prijsbepaling. Maar als we de werkelijke kosten toerekenen aan de veroorzakende producten, zouden er heel veel een stuk duurder worden. En dat zou correct zijn, vooral ook omdat iedereen dan kan kiezen waar hij zijn euro aan besteedt. De totale kosten van levensonderhoud en mobiliteit hoeven dan niet eens te stijgen, ze worden slechts anders verdeeld. Wie betaalt nu de schade van roken, drinken, autorijden, agrarische milieuvervuiling? Precies, dat doen we allemaal samen met onze belastingen. Daar is wat voor te zeggen, behalve als er relatief veel mensen zijn, die kans zien zo te leven dat ze die kosten niet maken. Maar die worden nu “beloond” met even hoge kosten, plus de hogere kosten voor die producten zelf. Ik produceer bweinig plastic afval, maar betaal de normale afvalheffing die iedereen betaalt, vermeerderd met de meerprijs van voedingsmiddelen en andere producten zonder plastic verpakking. Vreemd genoeg zijn die vaak duurder, ondanks het feit dat er minder materiaal, verpakkingsmachines en arbeid nodig is.
    In een goed uitgewerkte circulaire economie zouden dergelijke “misstanden” opgelost kunnen worden. En dan konden de prijzen ook nog wel eens lager zijn.

  2. Het afschaffen van de dividendbelasting brengen misschien Shell en Unilever in ons land, maar andere ook grote bedrijven zullen ons land verlaten. B.v. als Japanse bedrijven geen dividendbelasting meer hoeven te betalen, dan zullen ze in Japan veel extra belasting moeten betalen want dan is Nederland een belastingparadijs geworden. Daardoor zullen ze Nederland zeker verlaten of zich er überhaupt niet meer willen vestigen.
   Dus ik ben er absoluut niet van overtuigd dat dividendbelasting afschaffen werkelijk zo goed is als kabinet Rutte durft te beweren.
   En de Boeren hebben recht meer te verdienen, want zonder boeren produceert Nederland te weinig voedsel! (In m.n. de steden komt er dan weer een hongerwinter zoals in 1944/1945 !).Boeren voeden de wereld. Dus ook Nederland. Dit hoort het kabinet te weten.

  3. Gisteren liet de voorzitter LTO op een bijeenkomst over ‘eerlijk delen’ weten hoe slecht hij het afschaffen van de dividendbelasting vindt én de scheve verhouding die is ontstaan door allerlei schimmige belastingdeals met grote bedrijven.
   Alle boeren zouden ook even op de website moeten tekenen op de petitie tegen het afschaffen van de dividendbelasting én de politici van bijv. CDA laten weten hoe fout het huidige beleid is.
   Dit raakt ons allemaal!
   Dus inderdaad: geen valse sentimenten meer van CU en CDA – maar laat weten waar je écht staat!

  Comments are closed.