Verkiezingsnederlaag  lag niet aan Spekman, vindt Spekman

  26
  541

  Leestijd: 2 minuten.

  Waarom heeft de PvdA op 15 maart 29 Kamerzetels verloren? Dat kwam niet doordat partijleider Diederik Samsom kort voor de verkiezingen plaats moest maken voor Lodewijk Asscher, na een waar moddergevecht om het lijsttrekkerschap. Nee, de fout was dat de PvdA vijf jaar geleden te vlug met de VVD in een kabinet stapte. Scheidend partijvoorzitter Hans Spekman zegt dat in een interview met de Volkskrant dat morgen verschijnt, maar waaruit nu al een passage op de website van de krant is verschenen.  “Veel mensen hadden toen op ons gestemd vanwege de belofte dat we een einde zouden maken aan het beleid van Rutte. Als je dan zo snel samen gaat met Rutte zelf, dan snappen mensen dat niet,” aldus Spekman, die zaterdag tijdens een partijcongres in Utrecht onder druk van de leden zijn functie neerlegt.

  De gedachte dat het niet óf óf maar ook én én zou kunnen zijn, verwerpt de scheidende PvdA-voorzitter blijkbaar. Oorzaak van de dramatische verkiezingsnederlaag was de snelle formatie met de verfoeide liberalen, en niet door de door Spekman georganiseerde lijsttrekkersverkiezing. “We waren al te ver gezakt. De vertrouwensbreuk met de kiezer was er al.” Met andere woorden: het lag niet aan Spekman dat de PvdA nu verschrompeld is tot een kleine partij. Het lag aan Samsom.

  Toch is Spekman best bereid de hand in eigen boezem te steken. Vooral het instemmen met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd en het afschaffen van de studiefinanciering hebben de PvdA volgens hem parten gespeeld. “Achteraf gezien had ik keihard met de vuist op tafel moeten slaan,” zegt hij tegen de Volkskrant.

  Een uitspraak die te denken geeft. Spekman werd eind 2011 tot partijvoorzitter gekozen. Het verkiezingsprogramma 2012-2017 verscheen pas daarna. Het voorstel om de studiefinanciering te vervangen door een ‘sociaal’ leenstelsel maakte er prominent deel van uit. Het idee werd trouwens ook al eerder door de PvdA bepleit. Maar wie er ook met de vuist op tafel sloeg, niet partijvoorzitter Spekman.

  Ook het verhogen van de AOW-leeftijd stond in het onder de verantwoordelijkheid van Spekman verschenen verkiezingsprogramma van 2012. Toegegeven: volgens dat programma zou die verhoging pas in 2017 van start gaan. Rutte II begon er al in 2013 mee en legde er later nog een schepje bovenop. Maar zou Spekman echt denken dat kiezers in maart massaal op de PvdA hadden gestemd als ze pas vanaf dit jaar langer hadden moeten doorwerken?

  Het sociaal leenstelsel werd doorgevoerd onder regie van onderwijsminister Jet Bussemakker, PvdA. Het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd versneld te verhogen was afkomstig van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken, ook PvdA. Beiden hebben hun plannen de afgelopen jaren steeds van harte verdedigd. Is het dan niet een heel klein beetje goedkoop om nu te zeggen dat ze helemaal fout zaten?

  26 REACTIES

  1. @ Ronaldo Haasnoot 10 oktober 2017 at 08:34
   De AOW is inderdaad een volksverzekering, maar via een omslagstelsel. Dat betekent, dat de verzekerde geen kapitaal opbouwt, dat hem dus ook niet ontstolen kan worden. Wel kunnen zijn rechten veranderen. Zo simpel is het en een andere voorstelling van zaken is misleidende info. De spelregels veranderen is misschien niet netjes of onhandig, maar is geen diefstal.

   “De pensioenen blijft een zaak van de fondsen en de deelnemers,” schreef ik inderdaad en zo is het ook. Je bevestigt het zelf door te wijzen op de spelregels en wettelijke waarborgen. Dan is het veel meer dan een veronderstelling van mij. Alles wat je er hier over schrijft zijn bange vermoedens en misschien zelfs wel boze verwachtingen. Maar meer niet. Wetten en spelregels veranderen kon altijd al, dus dat is niet zo spannend. Het gaat hier om vertrouwen en dat zijn sommige mensen helaas kwijt. Inderdaad helaas, vooral voor henzelf. Ik slaap er namelijk even goed om.

   • @Piet,
    Het recht op uitkering veranderen, waarvoor je geld ingelegd hebt. Als een levensverzekeraar dat doet, komt hij zijn overeenkomst niet na, en is het fraude of diefstal. Dat de verzekeraar dat geld uitgegeven heeft, ontslaat hem niet van zijn verplichtingen.
    Jij zal er geen last van hebben – dat is dan fijn voor jou, je bent wellicht van de gelukkige generatie de al met pensioen is en alles heeft gekregen – maar de ‘aanpassing’ van die rechten ‘kost’ mijn vrouw en mij wel even 100.000 euro.
    Bovendien schept het pensioengat mij wel slapeloze nachten. Daar zal ik 5 jaar last van hebben.
    Je kan het brengen zoals je het wil, ik zal het altijd diefstal vinden.
    En ik vergeef het de PvdA never nooit!
    En daarom vertrouw ik ook niet meer politiek of de regering.
    Verzekeraars kan ik gelukkig nog ontwijken…

    • Je reageert op wat je voelt, op emotie, en dat levert maar zelden het correcte beeld op. Ik help je even. Je hebt betaald voor de gepensioneerden van dat moment. Daarmee bouw je geen recht op, maar voldoe je aan een verplichting van alle werkenden. Niet-werkenden bouwen namelijk hetzelfde recht op. Dat recht wordt alleen maar opgebouwd door in Nederland te wonen, hoe meer jaar in NL woonachtig, hoe meer AOW. Meer hoef je er niet voor te doen. AOW is verdien je niet, maar krijg je.

     Helaas is AOW geen particuliere verzekering waar een contract voor is getekend, maar is onderhevig aan wetgeving. Net als overigens alle andere pensioenen, want we kennen bijvoorbeeld allemaal het effect van de dekkingsgraad met effect op de pensioenen.

     • Ik weet niet van welke planeet jij komt Piet maar het solidariteitsbeginsel is simpel, als jij nu betaalt voor gepensioneerden wordt dat later voor jou gedaan. Voor wat hoort wat, dat is een overeenkomst en recht. Klaar.
      Ga je eenzijdig die overeenkomst en die rechten veranderen – dan doe je dat omdat je een machtspositie bezit t.o.v. die andere. Als dat op voorhand niet de afspraak was en de andere partij is het er niet mee eens, dan mis/gebruik je die macht.
      Legaal ja, maar legale diefstal voelt aan als diefstal. Voor jouw brein is legale diefstal geen diefstal ‘maar wellicht niet netjes.’
      Voor mij is het de ontneming (legale diefstal) van rechten m.b.t. bestaanszekerheid.
      Noem het maar emotie dat zelden een correct beeld oplevert om dit misbruik van bevoegdheden goed te praten, mij overtuig je er niet mee. De Duitsers wisten ook heel goed wettelijke bevoegdheden te misbruiken om legaal rechten te ontnemen van bestaanszekerheid van een bepaalde groep mensen. Misschien gaat er een lichtje branden hoe dat ‘aanvoelt’.
      Wellicht te cru zal je zeggen?
      Wellicht ja, maar zo begint het en het is legaal maar daarom is moralistisch nog niet juist. Of kan je het goedpraten voor je zelf als ‘het is wellicht niet netjes.’
      Basta.
      Genoeg over dit onderwerp. Wat krom is praat je maar voor je zelf recht. Onrecht voelt en is wat het is.

  2. @Ronaldo Haasnoot 7 oktober 2017 at 20:41
   Ik reageer toch nog maar een keer op jouw tekst, hoewel dat omgekeerd niet zo vanzelfsprekend lijkt te zijn. Het gaat m.i. hier op deze site om de gedachtewisseling en niet om iets te hebben geschreven of complimenten te versieren, lijkt me. Herinner je je mijn visie op Catalonië? Je hield gewoon op met een lopende discussie. Doe je dat ook in een persoonlijk gesprek, gewoon niets meer zeggen, nadat je iemand wel hebt beschuldigd van “Je loopt onzin uit te kramen” en ” …. ik vind je redenatie zinloos als je de geschiedenisfeiten niet kent”. Mijn reactie daarop was serieus bedoeld. Zo, dit moest ik eerst even kwijt. Er zijn overigens meer schrijvers met een dergelijke opstelling, gewoon stoppen na een onwelriekend ei gelegd te hebben.

   Maar nu mijn reactie en neem mijn opmerking hierboven niet te zwaar.
   Je schrijft: “Je betaalt je hele werkzame leven geld, de AOW-premie is nu 17,9% van je salaris (tot 33.000 geloof ik). Gaat de regering dat voor andere zaken gebruiken”. Ronaldo, ik heb de indruk, dat je heel goed weet, hoe NL is georganiseerd. Dan weet je ook dat de AOW een omslagstelsel is en dat het jarenlang van jou en mij geïnde geld daarom al lang besteed is. Inderdaad niet voor jou, maar voor je bejaarde tijdgenoten. Nu net doen, alsof men dat geld van je afneemt vind ik een misleidende voorstelling van zaken. Het AOW-stelsel zit gewoon zo in elkaar en dat kun je niet zo maar even snel veranderen.

   Het is wel wat anders als je eigenlijk bedoelt te zeggen, dat jij dezelfde rechten zou willen hebben op inkomen uit AOW, betaald door jongere tijdgenoten. Dat is heel begrijpelijk, maar dan moeten er meer jongere tijdgenoten zijn (door langer te werken) of hogere premies. Dan ziet dat doorwerken er dus heel anders uit. Je hebt nu eenmaal meer geld nodig als je meer bejaarden AOW wilt geven, zo simpel als wat. Dat heeft helemaal niets met het begrotingstekort door de banken te maken, behalve dat de overheid een jaarlijkse bijdrage had kunnen storten, als de bankencrisis er niet was geweest. Dat was ooit de bedoeling met het AOW-fonds, maar dat is een stille dood gestorven. Maar ook zo’n jaarlijkse overheidsbijdrage betalen we uiteindelijk allemaal samen, dus het principe van een omslagstelsel blijft onaangetast.

   En dan die pensioenpotten. Daar kun je boeken over schrijven, maar ook heel kort iets heel zinnigs over zeggen. Er is veel veranderd rond de pensioenen en daar mag, nee moet, iedereen kritisch over zijn. Maar dan wel graag eerlijk. Want twee dingen zijn duidelijk: er gaat géén Nederlands pensioengeld naar Europa en de pensioenpot blijft een zaak van de fondsen en de deelnemers. Het enige wat je terecht kunt zeggen is, dat e.e.a. heel onhandig is gecommuniceerd. En slechte communicatie en beeldvorming kun je niet even snel op een achternamiddag rechtzetten. Dat duurt jaren, zeker als bepaalde stemmingmakers de onjuiste voorstelling van zaken maar blijven herhalen.

   • @Piet,
    De AOW is ook een volksverzekering. Je verzekert je door premiebetaling voor een beoogd zakelijk doel. Zo is NL georganiseerd tot 2012. De verzekeraar verandert eenzijdig de overkomst. De redenen is haar verslechterde balans. De oorzaak ligt in een wereldwijde bankencrisis en haar economische gevolgen. De verzekerden zijn de dupe.
    Het is eigenlijk een revolutie in beleid, immers tot 2012 is dit niet voorgekomen. De overheid en politiek toont zich dan ineens een onbetrouwbare partner van het volk. Verzekeraars moeten zich aan de wet houden, dus hun overeenkomst nakomen. Als het slecht gaat met de balans, wegens slechte resultaten andere gebieden (b.v. schadeverzekeringen) kan zij niet eenzijdig dit verhalen op een andere groep mensen, die van de levensverzekeringen.
    De overheid kan zich onttrekken aan deze rechtszekerheid door met nieuwe wetten de spelregels te veranderen. Een eenzijdig machtsmiddel, die vele mensen gedupeerd heeft.
    De overheid krijgt al belastingen, naast de volkspremie. Nu gaat zij echter de overeengekomen uitvoering veranderen ten behoeve van haar balans die vanwege ‘schadeposten’ op andere gebied te negatief was geworden.
    Het is in mijn ogen een vorm van oneigenlijk gebruikt van middelen. Bovendien een vorm van machtsmisbruik, eenzijdig opgelegd door een wetgever die ‘plotseling’ regels veranderd van het spel.
    Daarmee is psychologisch en financieel onzekerheid nu troef geworden. Betrouwbaarheid in de wetgever is weg. Voor 2012 was dit niet. Toen was alles anders georganiseerd in NL.
    Dit is wat het VVD-PvdA beleid gecreëerd heeft.
    Vanuit dit veranderde perspectief en het feit dat de overheid zich niet meer aan de uitkomst van het spel hoeft te houden, doordat ze wegens balansredenen de spelregels nu elke keer kan veranderen, kijk ik ook argwanend naar de ‘pensioenpotten’.
    “De pensioenen blijft een zaak van de fondsen en de deelnemers,” zeg jij. Een veronderstelling gebaseerd op spelregels en wettelijke waarborgen. Maar de wetgever kan nu simpel de regels en wetten veranderen als zij geld nodig heeft voor haar balans. Als het alleen een zaak is van fondsen en deelnemers, waarom bemoeit de politiek (wetgever) zich er dan mee? Willen zij (de politieke partijen) niet het pensioenstelsel veranderen? En wat doet Klijnsma dan? Wat regelt zij op dat gebied dat er toch wat macht naar Europa gaat? En… Meer Europa is meer balansen, meer banken en een grote kans op meer tekorten die opgevuld moeten worden. Een verkeerde meer, meer, meer…
    Als die NL wetgever opgaat in een hogere staatsvorm van een EU-wetgever wat staat ons dan te wachten? Nieuwe spelregels? Alweer? Ten gunste van wie? De wetgever natuurlijk die kan immers altijd de spelregels weer veranderen. En daarmee is betrouwbaarheid zoek. Tevens zekerheid omtrent pensioengelden.

  3. Ronaldo

   Rodin en zijn prachtige beeld De Denker. Ze zijn gelukkig onlosmakelijk aan elkaar verbonden gebleven.
   Een passende naam !
   Groet
   Anne Lise

  4. De PvdA wordt door veel mensen gezien als de partij voor de allochtonen, dat is algemeen bekend. De jarenlange verheerlijking van migranten, ging ten koste van Jan en Marie. Die dat nu niet meer pikken.
   Jon en Anita zien hun woonwijken veranderen in schotel city , ze kunnen al jaren hun buren niet meer verstaan. Reden waarom ze massaal naar Almere en Zoetermeer vluchten. Deze mensen zullen ook moeten werken tot de rollator! De slavernij waar ook onze blanke ! voorouders ( in de negentiende eeuw liepen ouden van dagen krom ) onder leden is weer terug. Terwijl 40 jaar werken eigenlijk de menselijke norm zou moeten zijn.
   De vele miljarden die de migranten Nederland jaarlijks kosten, moeten door deels door Jon en Anita worden opgebracht. Ook zonder inspraak ! Huurwoningen werden onbereikbaar door de inmiddels niet te stoppen instroom van migranten. Linkse partijen willen nog meer immigranten toelaten ! De gewone Nederlander vist inmiddels overal achter het net, en dat wordt overal gevoeld als een groot onrecht. De paarden die de haver verdienen krijgen het niet !
   En dan hebben we ook nog de PvdA-kapitalisten, W.Kok en M. van Dam enz.
   Ergo, de PvdA is een semi-elitaire baantjes machine geworden voor o.s.m. in plaats van een socialistische partij die zich echt bekommert om de gewone werkende mensen. En dat wordt ze zeer kwalijk genomen.
   Vreemd dat de SP de enige echte socialistische partij daar niet van profiteert. Wellicht omdat Roemer De kiezer minder aanspreekt ?

  5. Eindelijk een PvdA’er die nu – ruimschoots te laat – inziet waarin het verkeerd is gegaan bij de PvdA. Het verbaasde mij dat de huidige PvdA’ers het maar niet door hadden. De AOW verhogen..
   Dat gaat de arbeiders niet in hun koude kleren zitten.
   Behalve dat nog langer doorwerken voor zware beroepen en mensen die jong zijn begonnen met werken, vaak de lager betaalden, gemiddeld veel korter leven dan hoog opgeleiden – die ook nog eens later met werken zijn begonnen – vaak fysiek niet te doen is (lijkt ondertussen wel op een slavernijbestaan) worden ze ook nog eens vaak met een pensioengat opgezadeld.
   Armoe troef en klasse verschil. Het lijkt wel of de PvdA iets tegen de (lagere) arbeider heeft.
   De VVD wrijft zich ondertussen in de handjes….
   Een socialistische partij die haar wensen uitvoerd, hoe mooi kan je het voor elkaar krijgen?
   Spekman heeft het als eerste door…
   Jammer dat dat inzicht altijd achteraf komt. Maar goed, misschien pikt de PvdA de waarheid op.
   Vraag is dan evenwel, wat gaat ze er aan doen?
   50Plus steunen?
   Of blijft ze politiek wegkijken van de fouten in het verleden?

   • Beste Ronaldo – De verhoging van de AOW-leeftijd is onvermijdelijk gezien de toenemende levensverwachting.
    Het siert de regering dat men hiervoor eindelijk maatregelen genomen heeft, al was dat ook al te laat.
    Voor de meeste werknemers betekent het dat ze nu werken van 25 tot 67 jaar, terwijl de vorige generatie veelal werkte van 16 tot 65 jaar.
    Daar staat wel tegenover dat er nu nog mensen zijn die op 16-jarige leeftijd zijn begonnen te werken en ook tot 66 of 67 jaar mogen werken (de schrijver bijvoorbeeld) – dat voelt oneerlijk aan.
    Nog erger is het wanneer het mensen betreft die “slijtende” beroepen hebben.
    Dat hiervoor geen overgangsregelingen zijn getroffen is teleustellend.

    • Beste HaSt,
     Je vergeet een paar zaken:
     1. een stratenmaker bijv is fysiek nooit en nooit en nooit in staat om langer door te werken dan 65.
     2. die levensverwachting kon nog weleens tegenvallen. Nu wordt de generatie oud die volop genoten heeft van drank, drugs en veel, heel veel zoetigheid zoals coca cola, dagelijks snoep en chips etc. En veel eten.
     3. de leeftijd werd verhoogd op een moment van zeer hoge werkeloosheid. Dit verhoogde de werkeloosheid – bleef over: een gemene bezuiniging. Want mensen krijgen wél allemaal AOW maar lang niet allemaal bijstand.
     4. de instroom van asielzoekers zorgt weer voor een grote hoeveelheid jongeren.

     • Een paar reacties:
      1. Akkoord
      2. Het lijkt mij niet, dat de overheid AOW-leeftijd moet handhaven, omdat mensen helaas zo leven dat ze eerder sterven. Ik vraag me trouwens wel af hoe hoog dit effect van fout voedsel is.
      3. Verhoging van de AOW-leeftijd heeft op dit moment ongeveer het effect van een jaar en de werkeloosheid is inmiddels al weer flink gedaald. Het effect is dus gering.
      4. Begrijp ik niet.

    • Beste Hans,
     Wist je dat de AOW-verhoging in eerste instantie helemaal niet om de gestegen levensverwachting ging? De commissie Bakker adviseerde in 2008 de regering de AOW-leeftijd te verhogen i.v.m. de pensioneringsgolf die tegelijkertijd met een verwachte banengroei in 2015 van 600.000 vacatures zou plaatsvinden. Er bestonden ernstige zorgen voor krapte op de arbeidsmarkt en de daaruit volgende loonstijgingen.
     De regering nam die oplossing over.
     Echter, de door banken veroorzaakte kredietcrisis, zorgde er voor dat die banen er helemaal niet kwamen. Het probleem van arbeidskrapte en dus de noodzaak tot AOW-leeftijdsverhoging had zich zelf opgelost zou je denken.
     De regering zat nu met door de crisis veroorzaakte begrotingstekorten die van “Brussel” teruggebracht moest worden onder de 3%.
     De AOW-leeftijdsverhoging werd nu een mogelijkheid om dat begrotingstekort versneld naar beneden te krijgen, wat Nederland ook zo goed gelukt is. Natuurlijk moest dat “goed” gebracht worden. Aldus werd het mantra geboren ‘van de verlengde levensverwachting’.
     Ook werd er een financieel plaatje aangehangen aan de terugdraaing naar 65 jaar. Namelijk 12 miljard per jaar. Echter, dit geldt pas als jij en ik waarschijnlijk al dood zijn, in 2060. Bovendien, bij een economische groei van 1% per jaar is de economie 50% groter tegen die tijd en dus ook de belastingsopbrengsten. Dat verhaal horen we natuurlijk niet. In die context zou de AOW naar 65 jaar wel betaalbaar zijn, maar de regering wil de bezuinigingen (opbrensten) graag vasthouden…
     Zie link: https://www.trouw.nl/samenleving/meer-betalen-later-met-pensioen-het-blijft-wringen~ad8d71f5/

     • Inderdaad, krapte op de arbeidsmarkt was de eerste aanleiding voor verhoging van de AOW-leeftijd. Maar wat is er tegen om eenzelfde maatregel te nemen om een heel ander probleem, of liever een heel complex aan financieel-economische problemen, op te lossen? Je kunt discussiëren over de effectiviteit van deze oplossing, maar het feit dat die eigenlijk voor iets anders was bedacht, is m.i. niet relevant. Bovendien, ook andere groeperingen steunden toen die verhoging van de coalitie en de onderbouwing, zij het niet van harte, inclusief FNV, CNV, de PVV (wel pas nadat het in de verkiezingsperiode een breekpunt was!) en later ook GL en D66.

      • Je betaalt je hele werkzame leven geld, de AOW-premie is nu 17,9% van je salaris (tot 33.000 geloof ik).
       Gaat de regering dat voor andere zaken gebruiken…
       Dat vind jij normaal?
       Mogen we dus twee jaar extra doorwerken puur en alleen voor het begrotingstekort veroorzaakt door banken(crisis)…
       Ach ja Piet…
       Vind je zeker het ook handig dat onze pensioenenpotten a la 1300 miljard euro richting EU gaan, kunnen ze de 1000 miljard oninbare bankleningen (voornamelijk zuidelijke banken) lenigen. Is de aankomende bankencrisis – want die is er al onderhuids – gelijk voorkomen. Zijn de begrotingen van die probleemlanden, net als die in Nederland, meteen op voorhand gered. Werken wij wel door tot we er bij neervallen.

     • Beste Ronaldo – interessant betoog maar neemt niet weg dat de levensverwachting bij 65j nu 5 jaar langer is dan in 1956. En dat die naar verwachting in 2060 nog eens 4 jaar langer zal zijn dan nu.

      • Dan is Nederland koploper die daar rekening mee houdt, zie Frankrijk en vele andere landen. Zelfs Duitsland maakt het niet zo bont. Geeft toch ook te denken…
       Maar zoals ik al zei, als de economie dan 50% is vergroot, navenant dus ook meer belastingsinkomsten, hoeft het geen probleem te zijn, maar wordt er een probleem van gemaakt….
       Natuurlijk: het is een politieke keuze maar ‘het onbetaalbaarheidsmantra’ is m.i. gewoon niet waar.

  6. Goed stuk. Inderdaad beloofde de PvdA het een maar voerde het ander uit. Dit ligt niet aan de achterban maar aan het populisme bedreven door de PvdA. Want de PvdA hield niet de achterban in het oog maar de ‘concurrent’ SP. Dus moest men naar de kiezers toe veinzen ook een sociaal programma te hebben, terwijl men in werkelijkheid helemaal niet zo’n sociaal programma had. De beloftes van de PvdA waren dus vals en de PvdA wist dit. Niet eerlijk om de achterban nu te verwijten dat men dit had moeten doorzien.
   Dus laat iedere partij voortaan uitsluitend verkondigen wat men écht wil, ongeacht wat de peilingen zeggen. Dan verliezen ook minder kiezers het vertrouwen in de politiek.

  7. Het probleem ligt in de achterban, gespeend als de gemiddelde socialist is van realiteitszin.
   Als de PvdA in een coalitie zit, moet Nederland een socialistische heilstaat worden – met minder neemt men geen genoegen.
   Helaas denken de overige Nederlanders er anders over.

   • Beste HaSt, Ik weet niet wat je beroep is of waarom je zo gebeten bent op linkse stemmers. Zelf ben ik ooit overgestapt van de VVD naar de SP. Logisch, want de VVD is in de loop der jaren veel van de oorspronkelijke standpunten vergeten en veel kapitalistischer geworden dan gezond is, naar mijn idee. De SP is een partij zoals de PvdA vroeger was.
    Ik vind het goed dat er heel veel verschillende partijen zijn in Nederland zodat iedereen zich ergens in kan herkennen.
    Dat de laatste jaren de mensen met een smalle beurs, zoals postbezorgers, thuiszorgmedewerksters, taxichauffeurs in loondienst bijvoorbeeld zich in het verdomhoekje bevonden is voor mij de reden geweest om mij aan te sluiten bij de SP.
    Ik heb een master en nee, van mij hoeft Nederland geen socialistische heilstaat te worden zoals de voormalige Sovjet Unie. De partijen die dat wel willen, zitten allang niet meer in de Kamer. De communistische partijen zijn in Nederland te klein om een kiesdrempel te halen.
    Mag ik vragen waarom je persoonlijk zo gebeten bent op links?

    • Beste Petra – mijn naam is Hans; maar ik heb mijn bijdragen hier niet onder die naam ingezonden, omdat ik al een andere persoon zag met die naam. HaSt kun je opvatten als initialen.
     Ik ben ZZP-er met vakgebied internationale handel kunststoffen; het ZZP-schap was niet mijn vrije keus.
     Ik heb absoluut geen hekel aan socialisten. Wat mij echter verbaast is, dat de aanhang van de PvdA in 5 jaar kan slinken van 38 naar 9 zetels en dat terwijl er niet verloren werd aan de SP.
     De PvdA heeft toch maar klaargestaan om het landsbelang te dienen toen het nodig was en heeft daarvoor pijnlijke beslissingen moeten nemen, maar ook veel zaken binnengehaald voor haar achterban, met als kroonjuweel een behoorlijke inkomensnivellering dmv heffingskortingen
     (20k per jaar kreeg er 12% netto bij, tegenover 60k +2% netto van 2012 tot 2017)
     Maar de PvdA stemmer was hier (nog) niet tevreden mee en stapte zelfs niet over naar de SP die beter beloofde dan de PvdA. Dat brengt mij tot de conclusie tot socialisten nooit tevreden zijn.

     • Je analyse zal kloppen. Maar interessant is dan ook, dat de PvdA, met het CDA, toch nog steeds de partij is met verreweg de meeste leden. Dus wel veel leden, maar weinig kiezers. Conclusies kan ik niet zo snel daaruit trekken.

      • Dat is zeker interessant. Ik denk dat partijen met relatief veel leden meer getuigenis- of beginselpartijen zijn.
       De meeste leden hebben CDA (49k), PvdA 47k, SP 40k en SGP 30k
       Leden vergeleken met kiezers (2017): SGP 14% – PvdA 8% – CU 6% – PvdD, SP en CDA 4% – GL en D’66 2% – VVD 1%

  Comments are closed.