Verschil in AOW voor luxe paarden en werkpaarden?

  21
  11585

  Leestijd: 2 minuten.

  De voorzieningen voor onze oude dag staan in deze tijd  van vergrijzing voortdurend ter discussie. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken moet komen met nieuwe wetgeving rond pensioen en AOW. Hij kreeg ongevraagd hulp van wetenschappers van het NIDI, maar schiet hij daar veel mee op?

  De bewindsman moet het stelsel betaalbaar houden, maar kampt ook met het probleem dat het huidige stelsel als onrechtvaardig wordt gezien. De vakbeweging oefent druk uit om de AOW-leeftijd minder hard te laten stijgen en de werkgevers lijken daar oren naar te hebben.

  Het pensioenstelsel wordt als “oneerlijk” gezien  Mensen met een hoog loon leggen meer geld opzij voor hun pensioen en kunnen daardoor eerder stoppen met werken dan mensen met een laag loon. Maar het zijn juist de mensen met de lage lonen die vaak zware beroepen hebben.  Voor hen zou eerder stoppen met werken een uitkomst zijn, maar dat kunnen ze zich domweg niet veroorloven. Vandaar de roep om voor de “zware beroepen”als stratenmaker of bouwvakker een uitzondering te maken. Tot dusver lukt het niet om te komen tot een werkbare definitie van een “zwaar beroep”. Men zou ook van leraren, verpleegkundigen of piloten kunnen zeggen dat ze een zwaar beroep hebben, omdat ze een hoge werkdruk ervaren.

  De deskundigen van het NIDI gaan makkelijk voorbij aan dit vraagstuk. Zij stellen dat de zware beroepen vooral te vinden zijn bij laagopgeleiden. En die groep is eenvoudig te definiëren aan de hand van de diploma’s die ze (niet) hebben. Bovendien stellen de onderzoekers vast dat de onrechtvaardigheid die zit in het flexibele pensioen ook zit in de AOW. Laagopgeleiden gaan minder lang naar school of universiteit en werken daardoor meer jaren dan de hoogopgeleiden. Bovendien leven laagopgeleiden minder lang dan hoogopgeleiden. Anders gezegd: ze werken meer jaren en hebben minder lang profijt van hun AOW.

  De mensen van het NIDI, Joop de Beer en Nicole van der Gaag, stellen niet voor om de AOW flexibel te maken, vergelijkbaar met het aanvullend pensioen, maar om de AOW te “differentiëren”. Laagopgeleiden zouden op jongere leeftijd AOW moeten krijgen dan hoogopgeleiden. De wetenschappers signaleren zelf al dat daar een groot bezwaar aan zit. Voor laagopgeleiden is het geen stimulans om zich te laten bijscholen als dat betekent dat ze later minder AOW krijgen.

  Zo gezien kun je het artikel van de mensen van het NIDI zien als een voorstel om de AOW minder onrechtvaardig te maken. Dat is opmerkelijk. Tot dusver is de AOW niet gekoppeld aan het aantal jaren dat mensen gewerkt hebben. De uitkering kan niet, zoals bij aanvullend pensioen, gezien worden als “uitgesteld loon” waarvoor de werkende gespaard heeft. AOW is een basisvoorziening voor iedereen. Prinses Beatrix, en andere miljonairs, ontvangen evenveel AOW als mensen die nooit betaald werk hebben verricht. Via een heel grote omweg zou de duur van AOW-uitkering in de voorstellen van het NIDI afhankelijk worden van het inkomen. Dat lijkt politiek niet haalbaar. Voorstellen om de hoogte van de AOW-uitkering afhankelijk te maken van het inkomen hebben het nooit gehaald.

  Het stuk van de deskundigen van het NIDI helpt Wouter Koolmees niet verder.

   

   

   

   

   

   

  21 REACTIES

  1. De AOW was door zijn eenvoud juist zo eenvoudig in de uitvoering. Gaat men differentiëren dan zijn er weer duizenden ambtenaren nodig om uit te zoeken wanneer elk individu recht heeft op hoeveel AOW. We willen toch een kleine overheid? Afschaffing van de premies, aanpassing van de belastingschijven en verruiming van de basis (gepensioneerden in dezelfde belastingschijven) zullen de overbelaste belastindienst ook ontlasten en alles overzichtelijker maken.

  2. Voor de goede orde, Nidi heeft gelijk, je betaalt je hele werkzame leven premie over je inkomen, tot je een AOW-uitkering ontvangt.

  3. Je betaalt in 2018 17,90% over max. 33994 euro van je inkomen AOW-premie, vanaf het moment dat je inkomen hebt. Leeftijd telt niet, tenzij je AOW-GERECHTIGD bent, dan betaal je geen premie meer. Als je geen inkomen hebt betaal je ook geen premie.
   Je bouwt 2% per jaar AOW-rechten op vanaf je 15e. Dit laatste geldt voor iedereen die in Nederland woont en/of werkt. Je kan maximaal 100% opbouwen. Deze leeftijd verschuift nu naarmate de AOW-leeftijd opschuift.

  4. Hoewel ik eigenlijk geen recht van spreken heb, omdat ik al ver voorbij de AOW-leeftijd ben, zou ik het volgende willen zeggen:
   1. Laten we het simpel houden: geen differentiatie in leeftijd of uitkering, want anders krijg je oeverloze discussies.
   2. Laten we AOW-premies afschaffen en de AOW uit de collectieve middelen betalen. Het idee dat je je voor AOW verzekert is een fictie: er zijn hele volkstammen die AOW ontvangen, die nooit een cent premie betaald hebben.
   3. Door deze wijziging betalen ook AOW-gerechtigden mee aan de AOW-voorziening en wordt de AOW opgebracht door alle Nederlanders uit de progressieve inkomstenbelasting, zodat minder draagkrachtigen vanzelf minder bijdragen dan meer draagkrachtigen.
   4. Verplaats inkomen uit vermogen naar box 1, zodat vermogenden meer bijdragen aan de AOW en ziektekosten, die nu alleen uit belasting op inkomen worden bekostigd.
   5. Stem niet op de ouderenpartij: die heeft er belang bij dat de AOW-leeftijd hoog blijft, omdat er dan meer overblijft voor haar achterban.
   6. Welke AOW-leeftijd betaalbaar is, weet ik niet. Er was ooit sprake van dat de overheid uit de gasbaten een AOW-spaarpotje zou aanleggen, net als de Noren gedaan hebben. Waar is dat potje gebleven? Maar als één griepgolf de betaalbaarheid van de AOW kan beïnvloeden, dan lijkt me die betaalbare AOW-leeftijd een rekbaar begrip. Ooit hoorde ik iemand een convenant tussen burger en overheid voorstellen: wij roken en drinken er lustig op los en jullie houden de AOW-leeftijd op 65!

  5. Kleine reactie ben 32 jaar havenwerker geweest en betaal premie vanaf mijn 18 jaar het probleem waar het om gaat is niet zo moeilijk onze regering wil helemaal niets anders daarom zeggen ze ook dat het vreselijk moeilijk is om te bepalen wat zwaar en wat niet zwaar is.Dit is om het zodanig moeilijk te laten lijken dat er geen andere regeling er door komt.
   Ze konden wel binnen een half jaar beslissen dat de AOW omhoog moest .
   Ben nou 59 jaar doordat deze regering de regeling er zo snel er door heb gekregen hebben wij als ouderen niet de kans gekregen om dit gat te dichten en ze hebben het ook op die manier dicht getimmerd dat je ook niet eerder kan stoppen zoals een boete op je pensioen als je eerder wil stoppen. Top geregeld allemaal.
   U gaat wel allemaal mee betalen aan de europarlementariërs die met 63 jaar met pensioen gaan om dat hun pensioen potje leeg is waar ze bijna niets voor ingelegd hebben.

  6. Nee dreamer, op de 1e van de maand volgend op die waarin je 15 jaar werd, begon de “opbouw van je aow rechten”.
   Dat is 45 jaar lang tegen me verteld.
   Ik kreeg echter – nu bijna 1 jaar geleden – pas aow met 65 jaar en 9 maanden.
   Desgevraagd werd mij meegedeeld dat niet meer dan 50 jaar had opgebouwd, (en in mijn geval ook betaald, (want ik werkte al toen ik 15 werd…) maar dat mijn rechtenopbouw pas begon toen 15 jaar en 9 maanden was.
   Glasheldere, grove leugen !!
   Word wakker, groet, harry zwanenberg

  7. jammer dan ik ben.met.14.jaar begonnen met werken moest wel…
   ben nu 64 en op dus ik vind het wel gezegend na 50 jaar hard en zwaar werken…..maar de hooggeleerde overheid wil dit maar niet begrijpen..

  8. Als nou eens alleen de mensen die gewerkt hebben AOW zouden ontvangen…. volgens mij heb je namelijk nog veel meer mogelijkheden voor differentiatie;
   Hoog opgeleid met zwaar lichamelijk werk
   Hoog opgeleid met geestelijk zwaar werk werk
   Hoog opgeleid zonder zwaar werk
   Hoog opgeleid zonder werk
   Laag opgeleid met zwaar lichamelijk werk
   Laag opgeleid met geestelijk zwaar werk
   Laag opgeleid zonder zwaar werk
   Laag opgeleid zonder werk

   Degenen die nooit gewerkt hebben direct naar de bijstand en geen AOW
   Degenen die beperkt gewerkt hebben alleen AOW over de gewerkte jaren volgens klasse indeling (opleiding/zwaarte van het verrichtte werk bepaalt de klasse van de AOW uitkering)

   Verdeelsleutel voor AOW o.b.v. opleiding en zwaarte van het verrichte werk.
   Aantal dienstjaren minimaal 45 om volledig AOW te kunnen krijgen

  9. Helemaal eens met Robertus van den Brink. Als je 45 jaar jaar gewerkt hebt is het welletjes.
   Zelf werk ik op de kop af 42 jaar onafgebroken en ben er nu helemaal klaar mee!
   Als ik nu nog 9 jaar moet hoeft het niet meer voor mij dan kom je op een leeftijd dat je kwaaltjes of erger gaat krijgen dan is het ook niet leuk meer.
   Nu ben ik nog fit en gezond en kan nog leuke dingen doen maar dat kan zomaar veranderen.

  10. er is een vergeten groep: mensen die met 16 zijn gaan werken, die naast hun werk zijn gaan studeren en na 40 of meer jaren werken ook pas met pensioen kunnen.

  11. Bijna 65 jaar en moet tot 66 jaar en 8 maanden doorwerken als bouwvakker en ovenbouwer. Dus ruim 50 jaar bewerkt, hoe sociaal is dat?

  12. Met 14 jaar en 8 maanden begonnen met werken voor ik AOW krijg heb ik er (het zelfde voor mijn vrouw ) 51jaar en 8 maanden op zitten, lang genoeg misschien?

  13. Om te begrijpen waarom iets is, moet men teruggaan naar de ontstaansgeschiedenis.
   De AOW-leeftijdsverhoging was in 2008 een aanbeveling van de commissie Bakker aan de regering bedoeld om 400.000 arbeiders te behouden in een tijd waarbij de vacatures met 600.000 gestegen zouden zijn. (Zie link1) Het ‘vergrijzingsprobleem’ ontstond niet uit een tekort aan geld (het AOW-is-onbetaalbaar mantra) maar… door een luxe probleem – een economische groei die geen gelijke trend hield met het aantal beschikbare arbeiders… Vanuit het oogpunt van de werkgevers en de toenmalige regering was de oplossing: laat de mensen langer doorwerken.
   Achteraf bleek deze economisch ontwikkeling en voorspelling van ‘onze’ economische rekenmeesters in eerste instantie niet juist: in 2008 gooide de kredietcrisis vanuit de bankenwereld roet in het eten van dit voorspelde plaatje. De economie kromp en i.p.v. te veel vacatures, sloeg de werkelijke tijding om in economische neergang en werkeloosheid. Het toenmalige ‘vergrijzingsprobleem’ in de zin van het tekort aan arbeidskrachten had zichzelf opgelost.
   Ondertussen was de AOW-leeftijdsverhogingswet al aangenomen.
   Nu ontstond er wel een financieel probleem. De kredietcrisis ging over in een euro-crisis. Bovendien gingen ‘onze’ rekenmeesters er vanuit dat een economische hoogconjunctuur van 2, 3 of 4% zoals in het verleden niet meer gehaald zou worden. De AOW-leeftijdsverhoging werd een bezuinigingspost en het onbetaalbaarheidsmantra was geboren… Vanuit dat oogpunt deed de VVD-PvdA regering er nog een schepje bovenop. Men ging in tijd de AOW-leeftijdsverhoging versnellen. Dat scheelde in 2021 weer een paar miljard.
   Nu in het jaar 2018 aangekomen, weer een regeringsperiode verder, blijkt de economie toch weer die groeicijfers te halen en is er langzaam maar zeker een tekort aan arbeidskrachten. De cirkel is rond – maar het ging niet zoals voorzien werd door onze rekenmeesters.
   Het politieke onbetaalbaarheidsmantra is gebleven. Hoewel de hele bezuingingsopbrengst van de AOW-leeftijdsverhoging behaald in 2021 (zo’n 5 miljard per jaar) door onze nieuwe regering wordt ‘weggegeven’ door de vennootschapbelasting te verlagen en de dividentenbelasting af te schaffen.
   Tja, hoezo onbetaalbaar? Da’s wel even bijna de helft van de beoogde bezuiniging van 12 miljard per jaar in het jaar 2060. Terug naar AOW op 65 jaar, ‘kost’ dan 12 miljard extra… In 2021 wordt de eerste opbrengst nu al door de politiek ‘weggegeven’. Wat is dan het nut van bezuinigen??
   Interessant is overigens ook het volgende geschiedkundige gegeven. Eind jaren zestig drukte het aantal niet-werkenden even hard op de samenleving als straks voorspeld wordt voor het jaar 2050. En destijds bestond de beroepsbevolking nog maar uit 3,5 miljoen mensen op een bevolking van 11 miljoen… Schijnbaar hebben we het al eens eerder overleefd zonder AOW-leeftijdsverhoging. (Link 2) En was alles gewoon betaalbaar… Waarom nu ineens niet?
   Uiteindelijk ontstaat er nu een geheel nieuw probleem. Want tja, onbetaalbaar of niet (m.i. geen feitelijkheid maar politieke keuze) je moet tenslotte fysiek wel ‘kunnen’ doorwerken… (Link 3) Als je veel geld heb, geen probleem. Want je mag wel eerder met pensioen… Op eigen kosten.
   Link 1 – https://www.trouw.nl/samenleving/meer-betalen-later-met-pensioen-het-blijft-wringen~ad8d71f5/
   Link 2 – http://www.amweb.nl/pensioen/nieuws/2018/03/door-een-foute-aanname-de-pensioenleeftijd-verhoogd-101109622?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.169143330.286603250.1533446932-227773869.1533446932
   Link 3 – https://www.tubantia.nl/tubantia-werkt/huisarts-uit-enschede-over-pensioen-door-tot-je-68ste-hou-toch-op~a80d96ad/

   • Overigens: als iedereen die het er niet mee eens is dat de AOW leeftijd verhoogd wordt op 50Plus zou stemmen, is dat ‘probleem’ voorgoed verholpen. Schijnbaar is een meerderheid van de bevolking het er mee eens.
    Als men dan ook nog eens geen bezwaar heeft dat het bedrag aan opgeleverde bezuinigingen in 2021 doorgesluisd wordt naar het bedrijfsleven moet men vooral op de regeringspartijen blijven stemmen. Ook PvdA en GroenLinks hanteren graag het ‘onbetaalbaarheids-mantra’. Hoewel zij niet blij zijn met het ‘doorsluizen’ van de opbrengst naar het bedrijfsleven. Zij hebben daar ongetwijfelt andere doeleinden voor.
    Natuurlijk zijn er meer partijen die AOW naar 65 of 66 jaar nastreven. Er is dus keuze. En… politiek kan het veranderen. Niet iedere partij vindt het ‘onbetaalbaar’ of ‘onhaalbaar’. ‘T is aan het volk zelf om te beslissen of ze het er mee eens is of niet. Daarvoor hebben we tenslotte verkiezingen…

  14. Het is toch niet zo moeilijk, als je 45 jaar gewerkt hebt dan moet je gewoon recht op volledige pensioen en AOW hebben. Zelf heb ik ondertussen al 44 jaar achter de rug waarvan 40 jaar wisseldienst waarvan bekend is dat men daardoor 10 jaar korter leeft. Ben nu 60 jaar en moet nog eens 7 jaar wisseldienst draaien. Ik word langzaam door deze regering vermoord.

  15. Ik ben nu bijna 53 jaar en hou er zelf rekening mee dat ik zeker niet voor mijn 70ste kan stoppen met werken. Ik denk maar zo tot mijn zeventigste hoef ik mij geen zorgen maken over nodige bejaardenzorg of dat ik naar een verzorgingshuis zou moeten. Want dat lokt mij absoluut niet aan. Bovendien zal ik minder snel last krijgen van eenzaamheid, en hou ik langer een gezond levensritme. Als mijn gezondheid het toelaat en ook mijn baas er geen problemen mee heeft werk ik misschien wel tot mijn dood, net zoals vroeger toen de zakkenvullers het ook voor het zeggen hadden. Wel jammer voor de jongeren, want die moeten dan langer wachten op een vast contract.

  16. Het is een bekenderegel: de zwaksten betalen het grootste deel van de rekening een eeuwenoude traditie die we vooral in stand moeten houden uiteraard ethisch verantwoord en op integere wijze uitgevoerd. Wanneer onrechtvaardigheid gesignaleerd wordt zijn er altijd wel redenen dat door allerlei oorzaken dat echt niet ongedaan kan worden gemaakt. Wanneer het door, wat voor reden dan ook, et echt niet anders kan, dat er echt iets verandert dient te worden dan gebeurd er plots een wonder. Politici en andere mchthebbers schijnen dan plots het licht te krijgen.

  17. Voor de goede orde: iedereen, hoog of laag opgeleid gaat pas vanaf 25 jaar premie betalen voor de AOW.
   NIDI klets uit zijn nek.

  Comments are closed.