Visie

  2
  249

  Leestijd: 0 minuten.

  We leven in tijden waarin weer eens hard om ‘visie’ wordt geroepen. Nu heeft elke politicus een visie, ook Mark Rutte die vindt dat visie het zicht belemmert. Als VVD-er heeft hij een conservatief-liberale visie. Dus ja, als zelfs mensen die zeggen geen visie te hebben een visie hebben, wat stelt het dan voor?

  Niettemin,  politici met visie richten vaak grote schade aan. Trump, de Brexiters: het is een puinhoop.

  Politiek is in de eerste plaats problemen oplossen. Competentie en vakmanschap. Daar moet een politicus op worden afgerekend. Niet op zijn visie.

  Is visie daarmee waardeloos? Neuh. Met visie kun je mensen enthousiasmeren en mobiliseren. Kijk maar naar Jesse Klaver en Thierry Baudet. En zonder botsende visies wordt de politiek het dorre domein van technocraten en bureaucraten. Dat drijft de kiezer in de armen van de populisten.

  Visie is dus nodig. Maar het is het schijfje tomaat bij de biefstuk. Nooit de biefstuk.

   

  2 REACTIES

  1. Volstrekt mee oneens. Politiek bedrijven is veel meer dan problemen oplossen en berust voor mij op vier pijlers, waarvan visie, per definitie gericht op de wijdere omgeving en de verdere toekomst, het bredere perspectief, er één is. De andere drie zijn voor mij:

   1. Het goede van vandaag om te behouden, de conservatieve pijler
   2. Het te ontwikkelen of verbeteren van de situatie vandaag, problemen oplossen; de progressieve pijler
   3. Het bij elkaar brengen van verschillen, samenbinden, inclusiviteit ontwikkelen
   4. Het brede perspectief, de visie, continuïteit nastreven

   Blijft één of meer van deze pijlers onderontwikkeld, zoals vaak bij kabinetten, dan ontbreekt ook vaak voldoende maatschappelijk draagvlak. Sommige partijen vertegenwoordigen meer dan één pijler. Maar er is geen partij die focust op alle vier en gezonde en levensvatbare coalities zouden juist dat als doel moeten hebben.

  2. Zonder visie was de staat Israel er nooit gekomen en zoals iedereen weet waren de joden als dat politiek, of anders, goed uit kwam ook in Nederland geen echte Nederlanders, ook niet sinds de Verlichting. Zonder onderdrukking, vervolging en uitmoorden was er geen staat Israel gekomen. De visie op een eigen staat leidde vervolgens tot de staat Israel. Visie en problemen staan niet los van een elkaar. Een probleem kan tot een visie leiden en een visie tot problemen oplossen.

  Comments are closed.