Vloeken in de kerk

  4
  434

  Leestijd: 2 minuten.

  De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie beschikt slechts over een minieme Kamermeerderheid van 1 zetel, maar als de nood aan de man komt kan ze vrijwel steeds op steun rekenen van de SGP. Deze oudste politieke partij van Nederland, die 3 zetels heeft in de Tweede Kamer, is een soort niet-officiële gedoogpartner van Rutte III. Dat heeft te maken met het feit dat de ChristenUnie deel uit maakt van het regeringskamp. Die is net als de SGP geworteld in de ‘bible belt’, de strook platteland van Zeeland tot Overijssel, waar nog zo veel streng gelovige christenen wonen.

  Maar de aanwezigheid van de geestverwante ChristenUnie is niet de enige reden voor de SGP om Rutte III te steunen. Ook de twee voorgangers van dit kabinet, Rutte I en II dus, werden geregeld in het zadel gehouden door deze partij. De SGP is van nature gezagsgetrouw en zal regeringen niet snel laten vallen. Zeker niet als daar af en toe een klein presentje uit de Trêveszaal tegenover staat, zoals het openhouden van een met sluiting bedreigde kazerne in een SGP-gezind dorp.

  In de ChristenUnie balen ze stiekem een beetje dat hun partij zo makkelijk op één hoop gegooid wordt met de SGP, en niet helemaal ten onrechte. Want de kleinste coalitiepartner mag dan ook behoorlijk recht in de leer zijn, ze is toch in veel opzichten een stuk soepeler en gematigder dan de staatkundig-gereformeerden.

  Neem alleen al het vrouwenstandpunt. De ChristenUnie heeft een vrouw als vicepremier en in haar vijf leden tellende Tweede Kamerfractie zitten ook nog eens twee vrouwen. Zoiets zou bij de SGP ondenkbaar zijn. Tot 2012 was het in deze partij voor vrouwen niet eens mogelijk om op een kieslijst terecht te komen. De bevindelijk-gereformeerden leidden uit de Schrift af dat het uitoefenen van een politiek ambt in strijd zou zijn met de roeping van de vrouw. Er was een uitspraak van de Hoge Raad voor nodig om de SGP te dwingen tot een andere opstelling.

  Tegenwoordig mogen vrouwen zich wel namens de SGP kandidaat stellen voor een politieke functie, hetgeen tot gevolg had dat in 2014 daadwerkelijk een vrouw werd gekozen in de gemeenteraad van Vlissingen. Maar erg van harte gaat het allemaal zeker niet. Er zijn in de SGP nog steeds heel wat mannenbroeders die het maar niets vinden als vrouwen zich met politiek bemoeien.

  Neem Maarten van Leeuwen, partijvoorzitter van 2011 tot gisteren. Deze bijbelvaste ouderling uit Maartensdijk stond bekend als een oerconservatieve diehard als het gaat om de positie van het zwakke geslacht. Toen bij de gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar de afdeling Amsterdam een vrouw kandideerde als nummer 1 schreef Van Leeuwen een bijzonder zuur stukje in het partijblad De Banier, waarin hij nog eens duidelijk maakte dat zijn partij wat hem betreft de politieke participatie van de vrouw geenszins dient te bevorderen. De SGP haalde overigens geen zetels in Amsterdam, vermoedelijk tot opluchting van de partijvoorzitter.

  Maar Van Leeuwen is nu afgetreden, uiteraard onder dankzegging aan de Heere, die hem de kracht gaf zijn belangrijke taak op verantwoorde wijze te vervullen. Van Leeuwen wordt opgevolgd door Peter Zevenbergen. Ook een echte orthodox mogen we aannemen, maar naar het lijkt toch wat meer geneigd tot buigzaamheid en compromissen. In een interview met het in zijn partij intensief gelezen Reformatorisch Dagblad zegt hij over de rol van de vrouw in de politiek dat hij ‘niet in de toekomst kan kijken’. Het lijkt een standaard uitspraak van een politicus die met alle mogelijkheden rekening dient te houden, maar voor SGP-begrippen moet het bijna zoiets zijn als vloeken in de kerk.

  4 REACTIES

  1. Wat is het probleem? Vrouwen die zich gediscrimineerd voelen kunnen dit aankaarten bij hun eigen fractie of gewoon op een andere partij stemmen. Ik neem aan dat de mannenbroeders hen niet thuis opsluiten zoals sommigen van hun moslimbroeders.

  2. Natuurlijk is de SGP gezagsgetrouw aan het regering (kabinet en koning). De regering is de dienaresse Gods. En mag je ongehoorzaam zijn aan de dienaresser Gods? Natuurlijk niet!. Wat krijgen we nou! Ongehoorzaamheid aan de dienaresse staat dan wel geen doodstraf op, maar toch. En wat zegt de Heere God persoonlijk? De vrouw dient haar man te gehoorzamen in alles. Hij is haar hoofd en zij is zijn bezit. Natuurlijk vloekt de heer Zevenbergen in de kerk. Hij mag helemaal niet in de toekomst lijken, hij dient te buigen voor Gods Woord. Voor we het weten raadpleegt hij kronkelende slangen en gelooft hij in sterren. Maar gelukkig zijn er nog wel thema’s waar men zich binnen de SGP graag aan Gods Woo houdt, zoals liefdevol homo’s de kast in jagen wanneer zij trachten uit de kast te komen; maagdelijk in het huwelijk treden; er voor strijden dat eens heel de wereld de ene en ware christelijke God aanvaardt en nog veel meer leuke dingen voor de mens. Mijn stemadvies: Stem SGP zodat deze partij tegen die tijd minimaal 76 zetels haalt, in de Tweede Kamer. Moge de SGP god Nederland doen verrijzen uit haar status van Sodom en Gamorrha.

  Comments are closed.