Vraagje

  12
  392

  Leestijd: 0 minuten.

  Zou het misschien, heel misschien kunnen dat het afhaken van de milieuclubs helemaal niet slecht is voor het draagvlak van het klimaatakkoord? En dat het kabinet daar helemaal niet zo rouwig om hoeft te zijn?

  Dat zullen ze natuurlijk nooit toegeven. Polderen is ook iedereen binnen boord houden. Dus als er organisaties afhaken, staat dat niet fraai. Ruikt toch naar falen.

  Maar de maximalisten van Greenpeace, Milieudefensie, Urgenda en hoe ze verder mogen heten, jagen ook veel mensen tegen zich in het harnas. Met hun doemscenario’s, preken voor eigen parochie, gedram en compromisloosheid. Dat je de redding van de planeet veel makkelijker verkoopt door een positieve opstelling, schijnt niet tot ze door te dringen. Een negatief imago is de pest voor je boodschap.

  En zou het daarom kunnen dat hun weglopen het draagvlak juist vergroot? Onder het motto dat als zij niet meedoen het wel zal meevallen? Zou dat kunnen?

   

   

  12 REACTIES

  1. We zitten met een wereldprobleem dus denk ik simpele ziel dan moet je op wereldniveau aan het werk gaan en dat schijnt niet te lukken.Zo mogen grote machtige bedrijven in ons land niet te hard worden aangepakt want anders vluchten zij naar een land waar ze vriendelijk en empathisch benaderd en behandeld worden. De gewone man kan niet vluchten…Vluchten kan niet meer, dus die kun je flink te grazen gaan nemen. Of we het hebben over milieu, gezondheidszorg, onderwijs enzovoorts het draait om macht, macht en nog eens macht. Allemaal omdat machthebbers, wereldwijd, dol zijn op hun kinderen en kleinkinderen en alles doen om van de wereld een planeet te maken waar het goed wonen is voor al wat leeft.

   • Heeft u het artikel zelf eigenlijk wel gelezen in plaats van de uiterst summiere samenvatting in uw link???

    Ze heeft het over twee akkoorden, het preventie-akkoord en het klimaat-akkoord. Dat laatste is geen akkoord, want er komt nog allerlei onderzoek en besluitvorming. En het is ook geen onderdeel van het regeerakkoord. En bij beide akkoorden zijn heel veel vertegenwoordigende organisatie betrokken geweest; bij de vervolgstappen zal dat niet anders zijn. Het zijn beide mooie voorbeelden van polderen.
    En natuurlijk wordt de burger zwaar belast, maar precies daarover moeten alle besluiten nog over genomen worden.

    • Ach Gerard, maak je niet druk.
     Dreamer heeft zelfgenoegzaam geen enkel idee, hij geeft alleen maar af op de ideeën van anderen.

     Overigens denk ik dat het afhaken van de milieu- en vakbeweging heel slecht is voor het akkoord. Er zal nog het een en ander moeten veranderen voor er breed draagvlak is. Anders wordt het een herhaling van het dividenddebacle. Ik hoop van harte dat het beter afloopt met dit plan.

     • @Ludovica,
      Hier breekt het feit op dat het referendum door onze regeringspartijen uitgeschakeld is. Overigens ook de klimaatpartijen als GroenLinks en de PvdA moeten er niets meer van weten. Want het is evident dat als je echt draagvlak wilt je niet een meerderheid van het parlement maar de bevolking er achter moet krijgen!
      Nu wordt aan klimaattafels bedisselt zonder enige vertegenwoodiging van die bevolking! Wel alle andere belangenclubs maar niet hen die voor de kosten opdraaien.
      Hoe pover. ☝🏿
      Het gevolg: de echte grootvervuilers worden ontzien en hoe onrechtvaardig: de bevolking mag voornamelijk voor de industriële kosten opdraaien via haar elektriciteitsrekening. Gevolg: klimaatarmoede en honderduizenden gezinnen die straks in de kou zitten. 🥶
      Dat kan gewoon niet!
      De milieu-beweging en FNV hebben gelijk. De linkse partijen zouden er een voorbeeld aan kunnen nemen! Zelfs een voorzitter van de VVD in de Eerste Kamer krabt zich achter de oren en vindt dit klimaatdictaat niet in de parlementaire democratie thuis horen.
      Baudet noemt het een dictatoriaal gebeuren. En hij heeft gelijk!
      https://www.telegraaf.nl/watuzegt/2947858/klimaatakkoord-niet-in-overeenstemming

   • @Dreamer,
    Je zal zien dat de regering alles over de verkiezingen heen tilt. Excuus: het moet nog uitgerekend worden maar het is nu al duidelijk hoe de vork in de steel steekt! De burger die het minste – 14% – van de CO2-uitstoot veroorzaakt mag het meeste betalen ten bate van de exporterende industrie en landbouw.
    Verbazingwekkend dat de klimaatpartijen die zo pro-EU zijn nu ineens het einzelgängers in die EU zijn. Iedereen schakelt vanwege het Parijsakkoord juist over op aardgas! Spanje gaat zelfs een aardgasnetwerk aanleggen.
    En wij moeten er van af? Dat is toch je reinste kolder? Want we worden gewoon door de regering bedonderd, immers: Nederland zelf gaat niet van het aardgas af. Want die hele elektrificatie draait straks vrolijk toch ook op geimporteert aardgas! ☝🏿
    Da’s toch pure kapitaalvernietiging?
    Voornamelijk op kosten van de burgers!
    Hoe dom kunnen politici zijn, van VVD tot aan de SP! Baudet heeft gelijk: het is komplete waanzin!
    https://www.geotrendlines.nl/nederlandse-vraag-naar-aardgas-zal-toenemen/

  2. Kennelijk heb je de plannen van Rutte en co nog niet gelezen. Je reinste klimaatdictatuur waarbij bedrijven worden ontzien en burgers alles moeten ophoesten.
   We moeten van alles en mogen niets meer; precies de voormalige USSR waar de politbureaus alles voorschreven. Ik ben meermaals in de vroegere USSR geweest; je mocht niet staken maar niemand nam nog ergens verantwoording voor dus er gebeurde helemaal niets. Je was aanwezig en dat was het want dan kreeg je je basisinkomen. De machthebbers reden in grote auto’s, hadden de mooiste huizen maar de gewone Rus zocht maar uit hoe hij overleefde.
   Ik zou het volkomen begrijpen als de burger in opstand komt en massaal en langdurig gaat staken. En als dat door een of ander rechtertje verboden wordt, gewoon alles op je elf en dertigst doen en je vooral niet inzetten. Het duurde even maar zo kreeg men de USSR ook klein.

   • Helemaal mee eens. Ik begrijp de 2e kamer ook niet. Eerst de dividendbelasting en allemaal de bek open in de 2e kamer. Nu heb je precies hetzelfde met de bedrijven en nu gaan ze weer ja knikken en geven ze wel toe. De bedrijven moeten en zullen een voordeel krijgen van deze landverraders in de regering. We gaan ook maar eens wat meer vuurtjes branden want dan worden we dik beloond in dit land.

    • Kijkt u eerst eens naar de lijst met deelnemende groeperingen en instanties voor u afgeeft op een deel daarvan, de bedrijven. Ik denk, dat nog nooit eerder zo’n brede vertegenwoordiging van de samenleving betrokken is geweest bij maatschappelijke verandering. Er wordt hier en daar opgemerkt, ook hier, dat de burger niet vertegenwoordigd zou zijn geweest. Dat is in de eerste plaats gewoon niet waar, maar er geldt ook, dat die burger zich heel eenvoudig had kunnen melden. Niet als individu, maar als vertegenwoordigende groep.

    • @Hendrie,
     U heeft groot gelijk.
     Negeer vooral de regeringspropagandist Gerald. ☝🏿(Groot voorstander van D66 – vandaar)
     Vandaag staat in Trouw dat de weglopers van de klimaattafels zo slim geweest zijn het e.e.a. VOOR de verkiezingen te laten doorrekenen. Daarvoor hulde! 👏🏽

     Dagblad Trouw – Ik citeer: “Huishoudens en het MKB draaien op voor de kosten van het klimaatbeleid. Het gaat ze per saldo zo’n anderhalf miljard kosten. De industrie die het meeste vervuild strijkt jaarlijks netto 450 miljoen op aan subsidie.”

     Kunt u het geloven beste burgers!!!
     De grootste vervuilers 🤮 betalen NIET maar KRIJGEN geld! 🤑 Klimaatbeleid is KASSA voor de industrie! Met dank aan het ‘meest groene kabinet ooit’!
     Wel het maatschappelijk draagvlak wordt hier zoals u treffend zegt Hendrie: verraden door de regeringspartijen. Vervuilen dat loont! Onrecht wordt beloond! Ook door christelijke partijen! Door hen die ‘Gods schepping’ het meest verwoesten. Kabinet gaat u diep, diep schamen…
     ‘T is walgelijk gewoon.
     Hoop dat ze in de verkiezingen zwaar worden verslagen!
     https://www.trouw.nl/groen/de-burger-betaalt-de-klimaatrekening-de-industrie-niet~a9828683/

     • @Haasnoot
      Kijk, daar kan ik 100% met u meevoelen: de industrie lijkt te verdienen aan de energietransitie. Ik ben benieuwd naar de uitleg door de overheid.

      Verder vraag ik me voor de zoveelste keer af, waarom u zo neerbuigend doet over mijn bijdragen. Misschien is het een idee om het gewoon eens met argumenten, inhoudelijk dus, te proberen. Dat houdt de discussie zuiverder dan wanneer de boodschapper, ik vaak, voortdurend wordt onthoofd. Bovendien komt u dan veel beter uit de verf dan met scheldpartijen. Het is maar een suggestie, dus doe ermee wat u wilt.

      • Ik heb er nog eens over nagedacht. Het zou kunnen, dat de regering de financiële lasten voor het bedrijfsleven al die investeringen, meer subsidiabel acht dan wat een gezin moet opbrengen. Bovendien zie ik nog nergens de onderbouwing van de berekeningen van milieuorganisaties en FNV. Heeft iemand die misschien? Mij is nu eigenlijk niet duidelijk wat zij onder transitiekosten verstaan. Het artikel lijkt vooral over de belastingen te gaan, o.m. voor duurzame opslag. Dus dat wat de overheid de burger oplegt. Maar ik vind nergens uitsluitsel.

  Comments are closed.