Waar was je, Mark?

  5
  510

  Leestijd: 2 minuten.

  Mark Rutte ligt weer eens onder vuur, want een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat hij niet genoeg de leiding neemt in de stikstofcrisis. Die stikstofcrisis is een nieuw onderwerp, maar de kritiek op premiers dat ze ‘onzichtbaar’ zijn in woelige tijden is al heel oud. Ook Ruttes voorgangers Ruud Lubbers (minister-president van 1982 tot 1994), Wim Kok (1994-2002) en Jan Peter Balkenende (2002-2010) kregen ze naar het hoofd geslingerd. En waarschijnlijk hún voorgangers ook al, al weet ik dat niet uit eigen waarneming. In 1998 maakte toenmalig CDA-leider Jaap de Hoop Scheffer er zelfs een campagnethema van: “Waar was je, Wim?” (Antwoord van Kok: “Ik was aan het werk, Jaap.”)

  Strikt genomen betekent het verwijt dat een minister-president geen regie heeft een overschatting van zijn bevoegdheden. Hij is immers niet meer dan de primus inter pares, ofwel de eerste onder zijn gelijken. Een premier zit de vergaderingen van de ministerraad voor en coördineert het regeringsbeleid, maar extra machtsmiddelen heeft hij niet. Tot 1945 was minister-president zelfs geen officiële functie en pas sinds 1983 staat ze in de grondwet.

  Dat neemt niet weg dat hij wel degelijk gezien wordt als de baas van een kabinet. Dat komt natuurlijk doordat kabinetten naar hem heten (Rutte I, II, III etc.), wat overigens voor de Tweede Wereldoorlog ook al zo was.  En het komt doordat de premier op EU-toppen en andere internationale podia Nederland vertegenwoordigt. Dat geeft hem de status van regeringsleider (die hij dus in feite niet is).

  In de praktijk heeft Rutte dan ook de mogelijkheid om ministers achter de vodden te zitten als hij vindt dat er te weinig uit hun handen komt. In hoeverre hij dat ook doet, onttrekt zich aan mijn waarneming, al maakt hij doorgaans niet bepaald de indruk dat hij zich te weinig met de gang van zaken bemoeit.

  Wat die stikstofcrisis betreft heeft hij (tegenover de NOS) laten weten dat die zijn volle aandacht heeft. Het is, zo zei hij, ‘chefsache’. Staatsrechtelijk gezien is Rutte helemaal niet de chef, maar wat hij bedoelt is duidelijk.

  Niettemin vindt PVV-leider Geert Wilders dat Rutte in de stikstofcrisis ‘wegduikt’ voor zijn verantwoordelijkheid. Een Kamermeerderheid steunt Wilders daarin, dus er komt een debat met de premier. Wat die daarin gaat zeggen is nu al duidelijk: “Ik ben er druk mee bezig, Geert”, of woorden van soortgelijke strekking. Zodat dat debat eigenlijk al niet meer gehouden hoeft te worden. Maar dat geldt wel voor meer Kamerdebatten.

  5 REACTIES

  1. Misschien is het beter dat Nederland net als b.v. Amerika uit de klimaat protocollen stapt. Want als wij aan die eisen moeten voldoen heeft het in het overbevolkte Nederland veel verstrekkender gevolgen dan in het relatief dunbevolkte Amerika. Bij ons heeft het enorme negatieve economische en humanitaire gevolgen. Huizen, en er is al een tekort aan woningen, mogen niet meer gebouwd worden. De boeren die aan ons voedsel werken, notabene een 1e levensbehoefte, kunnen hun beroep niet meer uitoefenen. Wegen kunnen niet meer onderhouden en aangelegd worden. Dit is rampzalig voor de infrastructuur in onze overvolle land. De technische kennis van dit moment is gewoon niet toereikend voor een dichtbevolkt en industrieel land als de onze. Ik snap wel dat Rutte het ook niet meer weet.

  2. Wat mij heeft verwonderd al die tijd dat de protesten zijn gehouden op het Malieveld in den Haag, er geen Rutte was te bekennen in de omgeving van dat Malieveld. Niet bij de boeren, bouwvakkers, onderwijzers, zorgverleners en klimaatspijbelaars. Dat was wel wat anders dan in zijn tijd als “Staatsecretaris” van Onderwijs” !
   Inderdaad de moedeloosheid van deze man is van zijn gezicht af te lezen. Tegen zoveel protesten (Groningen) politie etc. niet meegerekend, zou ik ook geen antwoord meer weten en te reageren, op zoveel onheil/ongemak en ruzie dat thans in zijn “gave” Nederland wordt aangedaan! Advies: Als zelfs de MP weer zwijgt zal er niets worden opgelost ! Jammer Mark!!!!!

  3. Niettemin vindt PVV-leider Geert Wilders dat Rutte in de stikstofcrisis ‘wegduikt’ voor zijn verantwoordelijkheid. Een Kamermeerderheid steunt Wilders daarin, dus er komt een debat met de premier.
   De redenering van GroteSterkeLeider kan ik wel volgen.Hij denkt kennelijk dat het kabinet een soort partij Wilders is, waar GroteSterkeLeider het alleenrecht van zeggen heeft. Dat een Kamermeerderheid zich achter GroteSterkeLeider schaart in deze, is vreemd daar het antwoord van Rutte toch al bekend is: Ik werk me de pleuris op dit dossier. Maar ja, Kamerleden zijn graag in beeld uiteraard in landsbelang, dus moet er ook onzinnig vergaderd kunnen worden tot vermaeck ende leeringh voor het volk van niet weten en niet begrijpen.

   Wat die daarin gaat zeggen is nu al duidelijk: “Ik ben er druk mee bezig, Geert”, of woorden van soortgelijke strekking. Zodat dat debat eigenlijk al niet meer gehouden hoeft te worden. Maar dat geldt wel voor meer Kamerdebatten.

  4. Een politicus weet bepaalde dingen maar andere dingen niet, simpel gesteld. Mark heeft geen idee wat nou het ‘stikstofprobleem’ is. Maar sommigen hebben hem nat. wel ingefluistert wat het +_ is. Hij kan niet alles weten en daarom zegt ie wijselijk dat hij mensen heeft die die zaken beter kunnen behandelen (want dat is zo). Toch, zou hij erbij moeten zijn in elk debat.

  Comments are closed.