Waarom Brussel de Europese hoofdstad is

  1
  825

  Leestijd: 1 minuten.

  In Straatsburg en Luxemburg vinden ook wel EU-activiteiten plaats, maar Brussel is toch onmiskenbaar de Europese hoofdstad. Daar zetelen de Europese Commissie (dagelijks bestuur van de unie) en de Europese Raad (vergaderingen van regeringsleiders en ministers van de lidstaten). Ook het Europees Parlement komt het grootste deel van het jaar in Brussel bijeen.

  De keuze voor deze locatie dateert uit de jaren vijftig, toen de Europese samenwerking ontstond. In 1951 werd de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS) opgericht en in 1957 de EEG (Europese Economische Gemeenschap). Sinds 1993 heet het samenwerkingsverband Europese Unie, ofwel EU. Het telt inmiddels 28 lidstaten. Een daarvan, Groot-Brittannië, wil er overigens weer uit, maar door interne politieke strubbelingen lukt dat nog niet zo erg.

  De voorlopers van de EU bestonden in eerste instantie uit zes landen: Duitsland, Frankrijk, Italië en de drie Beneluxlanden. Dat zij hun oog op Brussel lieten vallen als centrale stad had verschillende oorzaken. Om te beginnen: de twee grootste lidstaten, Duitsland en Frankrijk, kwamen natuurlijk niet in aanmerking. Dat zou te veel scheve gezichten hebben gegeven. Italië kon door zijn afgelegen positie ook niet goed. Bleven over: Nederland, België en Luxemburg. Van deze drie had België de beste papieren. Het land ligt min of meer centraal in West-Europa, op een plek waar de Germaanse en Latijnse cultuur elkaar ontmoeten. België vormt een soort bufferstaat tussen Duitsland en Frankrijk.

  Hoewel ook nog is overwogen de Europese instellingen in Luik te vestigen, kwamen de zes toenmalige lidstaten al snel uit op Brussel. Dat is immers de hoofdstad van het gewrocht dat België heet. Als het van daaruit lukt deze vreemdsoortige constructie bijeen te houden, zal dat met Europa ook wel kunnen, is waarschijnlijk de redenering geweest. Als extra voordeeltje geldt dat Brussel tweetalig is. Althans op papier, want het aantal inwoners dat vloeiend Nederlands spreekt, is nogal beperkt.

  Officieel is er overigens nooit een besluit genomen over Brussel als Europese hoofdstad. Waarschijnlijk zou daarmee te veel op lange tenen zijn getrapt. Om te onderstrepen dat ook andere Europese steden heel belangrijk zijn, worden regelmatig informele EU-bijeenkomsten gehouden in het land dat op dat moment voorzitter is van de EU. Dat voorzitterschap rouleert elk half jaar; Nederland was in 2016 het laatst aan de beurt. Op dit moment is Roemenië EU-voorzitter. Vandaar dat de staatshoofden en regeringsleiders elkaar eind vorige week ontmoetten in het Roemeense Sibiu.

  1 REACTIE

  1. In de Middeleeuwen toen Spanje onder Philips II nagenoeg heel West-Europa bezette, was de hoofdzetel voor de bezette gebieden ook al Brussel; hoe toepasselijk, de geschiedenis herhaalt zich.
   Willem van Oranje, onze voorvader, kwam daartegen in opstand en na 80-jaren oorlog won ons land onder zijn zonen Maurits en Frederik Hendrik haar vrijheid terug. Ik hoef dan ook niet te zeggen dat ik hoop dat ook hier de geschiedenis zich herhaalt; aan mij zal het niet liggen!

  Comments are closed.