Waarom is 65 de enig juiste AOW-leeftijd?

  13
  10972

  Leestijd: 2 minuten.

  De SP heeft onderzoek gedaan onder werkgevers naar de verhoging van de AOW-leeftijd, en raad eens? Er komt precies uit wat de SP wilde horen. Namelijk dat ook bedrijven niet zitten te wachten op personeel dat steeds langer aan de slag moet blijven. Driekwart van de ondervraagden zegt niet zeker te zijn dat hun werknemers tot hun 66e kunnen doorwerken. Laat staan tot hun 67e of nog langer. Bovendien, zo meldt een meerderheid van de werkgevers, maakt de verhoging van de AOW-leeftijd het nóg riskanter om 50-plussers in dienst te nemen. Ze zijn bang dat al die oudjes vaker ziek zijn en dat ze dan zelf opdraaien voor de kosten.

  De conclusie van SP-Kamerlid Bart van Kent is dan ook snel getrokken. “De verhoging van de AOW-leeftijd werkt leeftijdsdiscriminatie in de hand.” Precies wat zijn partij altijd al geroepen heeft.

  Jammer genoeg wordt één vraag aan die ‘willekeurig gekozen’ werkgevers niet gesteld. Hoe weten ze eigenlijk allemaal zo precies dat 65 wél een verantwoorde AOW-leeftijd is, en 66 of nog ouder niet? Dat je op je 65e stopte met werken is in de jaren vijftig afgesproken. Een arbitraire keuze, want waarom niet 64, of 63?  Is het dan te billijken als iemand van die leeftijd nog de ladder opgaat of patiënten versjouwt? Leidt een dergelijke pensioendatum dan niet tot discriminatie op de arbeidsmarkt?

  Toch bleef 65 als AOW-leeftijd onomstreden, ook bij de SP. Mij zijn althans geen pogingen van deze partij bekend om de limiet verder te verlagen. Kennelijk treedt er op je 65e verjaardag een mysterieus veranderingsproces op in je lichaam, dat het onmogelijk maakt ook nog maar één dag langer naar je baas te gaan.

  Een andere interessante vraag beantwoordt het SP-onderzoek overigens ook niet. En wel hoe het schrappen van de AOW-leeftijdsverhoging betaald zou moeten worden. Want alle sprookjes over ‘er is geld zat’ ten spijt: eerder stoppen met werken dan nu de bedoeling is, kost miljarden. De bedrijven die hebben meegedaan aan het SP-onderzoek verklappen niet waar je dat geld vandaan moet halen. Vast niet uit hun eigen zak, schat ik.

  In november vorig jaar liep het pensioenoverleg tussen werkgevers, vakbonden en overheid stuk. Een belangrijk struikelblok was de AOW-leeftijd. De vakbonden willen die bevriezen op 66 jaar. Het kabinet houdt vast aan een verdere verhoging, al wil het wel praten over het tempo waarin dit gebeurt. Maar het standpunt van de SP is nog steeds: 65.

  Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) doet zijn best het pensioenberaad in de polder weer op gang te krijgen. Hij is al bij de PvdA en GroenLinks langs geweest om te zien of die partijen hem daarbij willen steunen. Bij de SP heeft hij nog geen koffie gedronken. “Hij is welkom,” zegt Van Kent in het AD. Maar als je het SP-rapport over de AOW-leeftijd leest, kun je betwijfelen of een gesprek veel zin heeft.

  13 REACTIES

  1. Ze hebben al genoeg weggehaald bij werkend Nederland denk aan de VUT en zeker ook aan het partnerpensioen wat afgeschaft is. Dus Den Haag ben nu ook eens redelijk en na 45 jaar gewerkt te hebben met pensioen of in ieder geval op 66 jarige leeftijd.

  2. Waarom wordt er niet gekeken naar de gewerkte arbeidsjaren. Ik ben nu 63 en begonnen met werken op mn 14e. Nooit werkeloos geweest, lange tijd zwaar lichamelijk werk gedaan. Altijd onregelmatige diensten gedraaid en nu nog steeds en moet volgens de regels tot mn 67e en 3 maanden. Houd in dat ik dan 53 jaar gewerkt heb voordat ik van mn rust mag gaan genieten. Buiten mijn werk nu al veel tijd kwijt aan allerlei medische bezoeken ivm zwaar versleten lichaam , hartproblemen, en meer om mezelf maar draaiende te houden voor mn werk. Dus een 65 jarige pensioenleeftijd is denk ik heel goed uit te leggen zeker als er ook gekeken wordt naar het aantal gewerkte jaren.

  3. Zwaar werk daar hebben ze in Den Haag nog van gehoord. Toen dat zootje in Den Haag uitgeleerd was toen hadden de meeste arbeiders er al tientallen jaren erop zitten. En ik vind ook als iemand een post krijgt in Den Haag dan vind ik dat hij/zij eerst een half jaar moet meelopen in de praktijk. Dan weten ze ook wat dat betekent als je zwaar werk moet doen. Nu wordt alles maar achter een bureau beslist zonder dat ze weten wat de gevolgen zijn. Als je minister bent dan mag je wel tot 90 jaar werken (wat niet te hopen is want ze weten het nu al niet meer) maar dat zal niet gebeuren want tegen die tijd dan hebben ze alles al bij elkaar gegraaid

  4. zo arbitrair is 65 jaar niet, immers met werken tot 65 jaar is nu juist al vele jaren ervaring, maar met langer doorwerken nu juist nauwelijks. In veel andere EU landen kon je zelfs mog errder met pendioen. En die onzin dat we inmiddels 15 jaar langer gezond leven. Kijk maar eens om je heen hoeveel echt gezonde 80’ers je tegen komt.

  5. Zwaardere beroepen werken vaak wekelijks over tel het maar eens op al die jaren dan kom je denk ik wat uren betreft wel ruim over de 67.
   Dan zit je wel ruim over de 70 en je moest wel om een extraatje te hebben.

  6. De AOW is wel betaalbaar, als er voor elke robot een bijdrage wordt betaald die het werk doet van een werknemer. Denk aan de typiste die vervangen is door een kopieer apparaat of de lassers in de auto-industrie en zo zijn er nog meer banen die door machines worden gedaan.

  7. Niemand die bereid is hardop toe te geven dat we tussen 1955 en 2016 inmiddels 15 jaar langer gezond leven en makkelijk kunnen werken. Natuurlijk vind ik ook dat we rekening moeten houden met zware beroepen, maar dan wil IK vaststellen wat zware beroepen zijn, nl uitsluitend physiek zware beroepen, bouwvakker, loodgieter. Brandweerman, politie-agent? Nee. Tegen de tijd dat we 10 jaar tot ons 68ste levensjaar werken, is iedereen de discussie allang vergeten. Minder AOW, minder pensioen te betalen. Meer WW, bijstand? Nee, WW en bijstandstrekkers worden verplicht bv in de kassen te gaan werken. Nu invoeren, over 10 jaar is iedereen vergeten dat het ingevoerd werd. Heeft uitsluitend financiele voordelen, geen bijstandsuitkering meer, geen ex-Oost Blok arbeidsmigranten meer. Zelf ben ik, 5 europese talen, door meerdere headhunters op HBO+ gemeten, 2011 1 jaar postbezorger geweest, Vrijwillig! Daarna 1 mans ondernemer geworden.

  8. Het verlagen van de AOW leeftijd kost inderdaad geld, maar wat kost de WW, WAO, en de Bijstand ons als er steeds meer 55 plussers een uitkering nodig hebben, volgens mij veel meer. Jammer dat het Forum zo gewonnen heeft en niet de 50+ partij en de SP, dit zijn de belangrijkste partijen die vinden dat 65 jaar gewoon de juiste AOW leeftijd is. Het wordt tijd dat de andere partijen dit ook gaan vinden. Ik vind het ronduit schandalig zoals men in Nederland met ouderen omgaat, ik vind zelfs dat de mensenrechten hiermee in gevaar komen, net als in de dictatoriale landen in de wereld. Heeft de Democratie in Nederland nog wel bestaansrecht? Kijk eens naar landen als Spanje en Italië waar de ouderen nog wel belangrijk zijn. En waar men nog wel houd van ouderen.
   Anders moeten bedrijven die aan ouderen discriminatie doen maar fors beboet worden!! Dan kunnen we tenminste de uitkeringskosten dekken.

  9. 65 jaar is arbitrair, zo ook de nieuwe verhoogde aow leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting!
   En ja geld zat! De verdeling van de belastinginkomsten van Nederland B.V. is namelijk ook arbitrair!
   Hecht meer belang aan het verdiende pensioen/aow leven van ouderen die deze welvaart gebracht hebben dan is het geld hiervoor makkelijk op onzin uitgaven te besparen.
   Alles is een bewuste keuze!
   De regering die vanwege de kosten de aow-verhogingen bepaald heeft, minacht die mensen die ons Nederland gemaakt hebben tot wat het nu is.
   In feite worden nu de ouderen als grof vuil afgevoerd.
   Niks te duur! ’tis n kwestie van prioriteiten stellen.

  10. Waar halen ‘we’ het geld vandaan???
   AOW naar 65 jaar kost 12 miljard extra per jaar in 2060 (CPB/CBS).
   Wel, de verhogingen van onze energierekening voor de energietransitie – er wordt nu al voor 10 miljard per jaar aan subsidies weggegeven (!) – dekken die financiering want de transitie is in het jaar 2050 klaar. Blijft ineens aan indirecte energiebelastingen over: 12 miljard of meer. Dat is een vet ‘kwartje van Kok’ dat de regering aan de bevolking kan teruggeven in de vorm van stoppen met werken op 65 jaar!
   Overigens: die vergrijzing stopt eens. Tenslotte blijft de bevolking enorm groeien. Immigranten zat. Maar dat terzijde… Ondertussen heeft de regering nu al 11 miljard per jaar over. En als Wopke Hoekstra niet met een extra eurozone begroting meedoet (zie mijn schrijven in link) hoeven we geen transferbelastingen gaan betalen naar andere landen. Dan kan Wopke Hoekstra HET sowieso wel betalen. Voor de eigen bevolking i.p.v. Fransen, Italianen en Spanjaarden…
   https://frontbencher.nl/wopke-wil-hogerop/#comment-10896

  11. Veel ouderen in het zware werk slepen zich door de werkdag heen of met een simpele of zware pijnstiller of braces en liggen na afloop van de werkdag na het avondmaal al vroeg op bed om het lichaam rust te geven maw is geen kwestie knopje om van gezond naar ongezond .

  12. Natuurlijk is 65 arbitrair en dat is 66 en 67 ook. Waarom niet een flexibele leeftijd. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een zwaar beroep. Het is net als met de vraag wie is oud? Hoe definieer je dat? We denken graag in hokjes dat geeft duidelijkheid en zekerheid en doen er graag alles aan om vanuit ons hokjesdenken de ingenomen positie te verdedigen.

  13. Een lagere AOW leeftijd betekent;. 1-minder WW kosten voor ouderen die toch niet meer aan de bak komen. 2-minder kosten kosten bijstand voor ouderen zonder werk die in het gat vallen tussen WW en AOW. 3- Minder kosten voor werkgevers die veel werknemers in de laatste jaren voor hun pensioen in de ziektewet zien gaan en hun door moeten betalen. Dit artikel is blijkbaar door een D’66 aanhanger geschreven. Die zelf pas op na zijn 25 ste is gaan bijdragen aan de AOW. Voor de goedverdieners is de AOW leeftijd helemaal niet zo interessant. Die 9600 € per jaar kunnen ze zelf ook nog wel lappen. Ik ben daar ook een van. Ik ga niet door tot mijn AOW leeftijd en leg geld opzij om eerder te stoppen. Dat is over enkele jaren Ik heb een zwaar beroep en ga niet tot 67.5 jaar door met werken in continue diensten. En als het me niet gaat lukken, ga ik het laatste jaar in de ziektewet net zoals ik veel collega’s nu ook zie doen. Terecht of onterecht. Ik heb op mijn 65 ste 45 jaar gewerkt. Dat vind ik voldoende. D’66 ‘ers weten het allemaal heel goed in theorie. Als ze ouder worden zullen ze ook realiseren dat de praktijk anders is.

  Comments are closed.