Wanneer roept Van der Staaij de SGP tot de orde?

12
7269

Leestijd: 2 minuten.

De SGP bestaat al meer dan honderd jaar en is daarmee met voorsprong de oudste politieke partij van Nederland. Met haar orthodox-christelijke standpunten zal ze echter nooit een grote groep kiezers aanspreken. Bij verkiezingen haalt ze niet meer dan 2 à 3 zetels, bijna allemaal afkomstig uit de bible belt.

Decennialang stelden de staatkundig-gereformeerden zich dan ook tevreden met een plekje aan de zijlijn van de Nederlandse politiek. De SGP was een typische getuigenispartij. Ze verkondigde allerlei zeer afwijkende standpunten, zonder de hoop die ooit te kunnen verwezenlijken. Tot regeringsbetrokkenheid leek ze niet geroepen. Daarvoor was ze veel te klein.

Tot in 2010 Rutte I aantrad, het kabinet van VVD, CDA en gedoogpartner PVV. Dat beschikte niet over een meerderheid in de Eerste Kamer en was dus aangewezen op steun van de oppositie. En alleen de SGP bleek bereid die te leveren. Want deze partij mag dan op papier een streng-protestantse theocratie nastreven, in de praktijk is ze doorgaans behoorlijk soepel. Ook dat heeft overigens een Bijbelse achtergrond. De autoriteiten zijn volgens de Schrift boven ons gesteld. Ze verdienen daarom een respectvolle behandeling.

Rutte II had ook al geen meerderheid in de senaat en moest dus een beroep doen op oppositiefracties. En opnieuw toonde de SGP zich genegen te hulp te schieten. Samen met de geestverwante ChristenUnie en – merkwaardig genoeg – het totaal niet geestverwante D66 vormde ze het ‘constructieve’ oppositietrio. Daarmee hield ze dus het lot van dit kabinet in handen.

Rutte III, zo luidde de verwachting, zou eveneens moeten aankloppen bij partijleider Kees van der Staaij en zijn mannenbroeders. Bij zijn aantreden had dit kabinet dan wel een piepkleine meerderheid in beide Kamers, maar die zou bij de senaatsverkiezingen van mei verloren gaan. Om de orthodoxen vast te paaien bezocht premier Mark Rutte vorig jaar het eeuwfeestje van de SGP, en smeerde daar rijkelijk stroop om de gereformeerde monden. Dat zou vast nog van pas komen, moet hij gedacht hebben.

Maar het liep anders. Het kabinet raakte weliswaar zijn meerderheid in de senaat royaal kwijt, maar het is daarmee niet afhankelijk van Van der Staaij en zijn clubje. De coalitie kan immers voor draagvlak terecht bij PvdA en/of GroenLinks. Het heeft de SGP helemaal niet nodig.

Deze gebeurtenis lijkt nogal wat teweeg te hebben gebracht in stichtelijke kringen. Om te beginnen is de band tussen SGP en de toch ook behoorlijk orthodoxe ChristenUnie opeens een stuk losser geworden. In het Europees Parlement zijn de twee partijen inmiddels zelfs officieel gescheiden. Een term die je in dit bevindelijke milieu niet snel zou verwachten. En bovendien blijken nogal wat (vooral jongere) SGP’ers zich plotsklaps sterk aangetrokken te voelen tot Forum voor Democratie. Partijleider Thierry Baudet van FvD noemt zich nadrukkelijk ‘cultuurchristen’. Een woord dat kennelijk heel wat gereformeerde harten sneller doet kloppen.

Een cultuurchristen is iemand die niet echt gelooft, maar die vanwege de christelijke normen en waarden doet alsof. Een beetje zoals volwassen Nederlanders niet in Sinterklaas geloven, maar wel elk jaar zijn verjaardag vieren. Je zou denken dat deze houding voor een ware christen vloeken in de kerk is, maar nee. De rechtse koers die Baudet voorstaat, spreekt SGP-jongeren zo aan dat ze diens nep-religieuze opvattingen graag voor lief nemen.

Hoe is dit mogelijk? Hoe kan Van der Staaij, die altijd zo fanatiek strijdt tegen alles wat vies en voos is, dit goedkeuren? Weet hij dan niet dat Baudet zich vorig jaar bij wijze van komkommerstunt poedelnaakt bij een zwembad liet fotograferen? Wat moet de Here hiervan denken? Wanneer gaat de SGP-leider zijn kudde tot de orde roepen?

12 REACTIES

 1. Bijbelvaste partijen horen net zoals de bijbel sociaal links te zijn. heb uw naaste lief als uzelf. Geef uw rijkdom aan de armen. Dit zijn Bijbelse teksten. Opmerkelijk dat de C.U. het kabinet Rutte 3 steunt, dit kabinet kleedt de armen steeds verder uit. Dit is tegengesteld aan de bijbel.
  Misschien dat de SGP dit ook begint te zien en niet langer het anti sociale beleid van Kabinet Rutte wil steunen en hier maakt de C.U. dus ook deel van uit. Baudet beweert sociaal te zijn. Misschien dat sociale christenen daarom hun heil zoeken bij Baudet, aangezien de orthodox christelijke partijen Rutte 3 tot nog toe bleven steunen.

  • @Bert v.d. Meer 12 aug 19:21
   Gereformeerden baseren zich op het Oude Testament. Dat is verre van sociaal. Denk maar aan Jakob die zijn broer Esau het eerstgeboorterecht ontfutselde met een bord linzensoep, een vroeg voorbeeld van woekerrente. Gereformeerden hebben niets met mensen die van de bijstand leven. Immers: “In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert”. Nee, sociaal gezien horen SGP en CU helemaal niet bij elkaar. Wie het programma van FvD leest, weet dat FvD dichter bij SGP dan bij CU staat.

   • Ik denk niet dat de jongeren van de SGP meer met de uitlatingen van Baudet zelf hebben dan met het partijprogramma, mede geschreven door Otten en met steun van WI van Cliteur. De een zou door Jezus uit de tempel zijn verjaagd en de ander pest graag gelovige studenten.

    Nee ze vallen voor Baudet zijn vergezichten. De reactionaire retoriek en het geflirt met het jargon van katholieke traditionalisten als G.K Chesterton en natuurlijk zijn filosofische mentor Sir Roger Scruton. In het partijprogramma vinden ze niks wat ze zal bekoren behalve op punten als islam en immigratie.

  • Wat een achterhaalde onzin!
   Nagenoeg iedereen kan werken; ik voel me dus helemaal niet verplicht om wat ik met hard werken verdiend heb met anderen te delen. We betalen al genoeg belastingen t.b.v. allerlei instituties. Als ik verder nog iets wil delen bepaal ik dat nog altijd zelf.
   Religie is een icoon uit het verleden en vooral privé; we leven in een seculiere staat waar religie niet langer leidend is.

 2. De SGP is zover mij bekend, de enige politieke partij in Nederland die door Himself erkend wordt. Dat de Heere Heere kennelijk twijfel zaait onder de leden van deze partij is de Heer Heere aan te rekenen en niet van Van der Staaij. We zien waartoe het leidt wanneer de mens niet luistert naar de Heere Heere en doet wat Hij wil. De verleidingen van ChristenUnie en het CDA maakt de Heere Heere verdrietig. En dan de verleidingen van GroteSterkeLeider en Baudet maken de Heere Heere boos. Laten wij allen in gebed ons tot de Heere Heere bekeren zodat de vrouwen hun plaats kennen en stoppen met mannen verleiden en dat homo’s niet gestraft worden met Sodom en Amorra. Dat Joden, moslims en andere soort in afgod gelovigen zich bekeren tot de enige, echte, ware SGPgod zodat hun ziel behouden blijft en dat De SGP zal zegevieren en dankzij haar eens het koninkrijk van de SGPheere heere gesticht zal worden. .

 3. Het is inderdaad zo dat de “rechtse koers” die Baudet voorstaat helaas enkele SGP-ers aanspreekt. Ben blij dat het artikel zelf zegt dat het nep-religieuze opvattingen zijn die FvD voorstaat. Het is voor mij dan ook onbegrijpelijk dat men dat voor lief neemt. Hoe kun je een partij steunen die o.a. niet tegen abortus en euthanasie is. En zo zijn er nog veel meer zaken te noemen. Hoe is dit inderdaad mogelijk vraagt het artikel zich af. En terecht!! Het zich poedelnaakt laten fotograferen is zeker tegen Bijbelse normen en waarden. Daar zullen zelfs seculieren nog hun hoofd over schudden. Kortom hoog tijd dat diegenen die hun stem op FvD (Baudet) hebben uitgebracht zich ernstig bezinnen. Dit kun je overigens Van der Staaij niet aanrekenen, want die komt duidelijk genoeg voor zijn mening uit. En richting Max wil ik opmerken dat de bekoeling van de relatie met de CU m.i. meer te wijten is aan de ChristenUnie dan aan de SGP. Overigens wel een te betreuren zaak.

  • Ha Jos, ik zou het mooi vinden als je met argumenten komt. Naar mij inziens gaat de SGP i de fout m.b.t. het flirten met forum n.a.v. de zeteldeling. In dat proces heeft de SGP de CU in de steek gelaten door nog maar te zwijgen over het gedoe in de Europese fractie.

 4. Ik weet wel zeker dat Van der Staaiij ook niet blij is met overlopers naar Forum. Maar hij kan niemand dwingen. Ook christenen zijn b as ng voor de opkomst van de Islam en zij die Israël steunen idem dito. Dit kan een reden zijn om over te lopen. Baudet heeft een jonge frisse uitstraling en velen luisteren niet goed naar zijn enge ideeën. Tussen CU en SGP is altijd verschil geweest. SGP is rechts en de CU links. In de ogen van SGP’ers is de CU niet ‘stevig’ genoeg. Niet zo gek dus dat de SGP en VVD elkaar op bepaalde vlakken vinden. Rutte5is daarbij Hervormd (opgevoed) zegt hij.

  • Volgens mij kun je met Gods Woord nogal verschillende kanten op. Zowel binnen het Jodendom, christendom, en de islam zien we dat intern de meningen nogal verdeeld zijn over wat de Eeuwige, God dan wel Allah wil.Dat betekent wel dat men niet in staat is om gezamenlijk en eensgezind op te trekken tegen mensen economisch uitbuiten (slavenhandel), dieren mishandelen en het milieu aanvallen. De resultaten zijn duidelijk. Hoe zei die Joodse man dat ook alweer: Aan de vruchten kent men de boom.

   • Moet ik uit uw betoog opmaken dat de SGP meer christelijk is dan de CU, of juist andersom? Is God meer links dan rechts? Met de moslims is niks aan de hand. Zij die extreem zijn/worden daar is inderdaad wat mee loos, maar waarom alle moslims op een en dezelfde hoop gooien? De geschiedenis leert toch dat mensen stigmatiseren tot de meest verschrikkelijke toestanden leidt en uiteindelijk alleen maar ellende veroorzaakt. De geschiedenis staat er bol van en toch zijn er mensen die maar door blijven gaan, met of zonder Gods Woord aan hun zijde. De Tora is duidelijk: De mens is geschapen naar het beeld van God en toen was er nog geen Jood, christen, of moslim te bekennen. Wij zijn geroepen elkaar te hoeden en niet de ander trachten te bekeren tot het zogeheten ware geloof. Daar begint al veel ellende mee. De uniciteit van elke mens ontkennen.

 5. Mooi artikel. Als SGP’er kan ik zeggen dat je de spijker op zijn kop staat. Opzich is het maar een kleine groep die zich aangetrokken voelt tot forum.

  Er is intern en met name juist bij jongeren een andere beweging gaande. Er wordt intern met argusogen gekeken hoe de relatie met de CU wordt bekoeld.

  Het is zelfs zo dat hierdoor de loyaliteit t.a.v. de SGP aan het afnemen is ten voordeel van de CU!

 6. Wat van het vlees is, kan Gods Geest niet begrijpen.
  Voor de ongelovigen is God slechts religie. Maar het Leven komt van God en is een mysterie. Eenmaal geproeft dat de God van Abraham, Isaac en Jacob bestaat, verbleekt het leven in deze wereld tot een farce omdat een blik in de Geestelijke wereld alles in deze wereld doet verbleken.
  Keer terug naar God, alleen Hij kan U volle vreugde geven.Jezus is de weg, de waarheid en het Leven. Vraag het Hem Zelf en zie hoe uw leven een andere wending neemt.

Comments are closed.