Wat is dat toch, met die boeren?

  22
  483

  Leestijd: 2 minuten.

  De afgelopen tien jaar moest één van de tien winkels sluiten. Gemeentebesturen maken zich zorgen over de leegstand in winkelgebieden en de verpaupering van de stadscentra. Maar de winkeliers hoor je er niet over. Zij vinden het kennelijk normaal dat ze ingehaald worden door de moderne tijd, een tijd van webwinkels en thuisbezorgers.

  Dus geen massale protesten in politiek Den Haag. Hoe anders is dat met de boeren. Woensdag was het weer zo ver. Protesterende boeren legden met hun tractoren op veel plaatsen het verkeer lam. Zij kregen steun van protesterende bouwers, die ook grote voertuigen kunnen inzetten om eisen kracht bij te zetten. Dat, terwijl het er bij de aanpak van de stikstofcrisis nu om gaat dat boeren minder stikstof gaan uitstoten om de bouwers lucht te geven. Tegenstrijdige belangen dus, maar toch gezamenlijk protest. Wie het nog snapt mag het zeggen.

  Hilversum was door het boerenprotest zelfs onbereikbaar. Boeren hadden het gemunt op het mediapark. Ze zijn het meer dan zat dat ze worden afgeschilderd als halve criminelen die rommelen met de natuur en het milieu, als dierenbeulen of als graaiers van Europese subsidies.

  De achtergrond van de protesten is niet de stikstofcrisis, althans niet de stikstofcrisis alleen. De boeren hebben het gevoel dat ze in het verdomhoekje zitten, en zijn vooral onzeker over hun toekomst. De kritiek dat ons dichtbevolkte land gewoon te klein is om nog langer de ambitie te hebben de tweede exporteur van voedsel te zijn in de wereld wint terrein. Minister Carola Schouten van Landbouw kan wel beloven dat er geen generieke vermindering van de veestapel komt en geen gedwongen sluiting van bedrijven, maar hoe geloofwaardig is dat? Het valt moeilijk in te zien hoe de door haar bepleite kringlooplandbouw te bereiken is zonder drastische verlaging van de productie.

  De frustratie van de boeren wordt nog vergroot door de lage prijzen die ze krijgen voor hun producten van de supermarktketens, terwijl de consument wel het volle pond betaalt voor het voedsel. Maar de boeren zijn niet alleen afhankelijk van de winkels in Nederland en van de Nederlandse consument, maar vooral van de prijzen op de wereldmarkt. Nog steeds hebben de boeren gemiddeld een hoog inkomen, maar dat kan van jaar tot jaar sterk verschillen en op de lange termijn zijn de prijzen van de landbouwproducten steeds lager geworden.

  Het kabinet moet niet alleen op zoek gaan naar een oplossing van de stikstofcrisis, maar ook van de landbouwcrisis. Het liefst samen met de boeren. Afgelopen maandag was er overleg van ministers met de landbouwsector, waarbij ook de protesterende boeren van het militante Farmers Defense Force aan tafel zaten. Misschien is het weer snel rustig in de polder, zeker als de protesterende boeren inzien dat ze hard op weg zijn hun goodwill te verspelen.

   

  22 REACTIES

  1. Ik denk dat julie, de reacties, op het verkeerde pad communiceren. Het gaat om familie bedrijven (vee, akkerbouw, en tuinbouw bedrijven).
   Echt familie bedrijven, generatie na generatie. Meestal de zoon volgde op.
   Deze bedrijven waren gedwongen om uit breiden, groter te worden – door de EC. En daardoor werden velen gedwongen te stoppen.
   Hoe zou jij reageren als je een bedrijf moet opgeven dat al generaties lang in de familie is?

  2. Zolang de overheid vergunningen uitdeelt aan bedrijven om Pfas te lozen in oppervlakte water, en de rekening voor de vervuiling bij de burger gaat verhalen terwijl de grootste vervuilers gesponsord worden, zal Den Haag lastig worden gevallen door boeren burgers en buitenlui.
   En als jullie het niet aanhalen doe ik dat hier zelf wel, begin 2020 is er een bodemprocedure tegen de staat door KBO-Brabant vanwege de pensioen perikelen, allen die zich geroepen voelden om een andere wetgeving voor het beste pensioen ter wereld te versleutelen zijn daartoe niet gemachtigd dat te doen.
   De enige die daarover kunnen beslissen zijn de pensioenbeheerders en de ex- spaarders en dat zijn 11 miljoen mensen, Den Haag kan zijn borst nog even nat maken.

  3. Jammer dat verpleegkundigen, verzorgenden, mantelzorgers, vrijwilligers, politie agenten en onderwijzers landelijk gezamenlijk zouden staken. Mensen met macht verstaan alleen hen die ook macht hebben. Zolang verpleegkundigen, verzorgenden, mantelzorgers, vrijwilligers, politie agenten en onderwijzers niet van hun macht, die ze hebben, gebruik maken lachen machthebbers zich suf over al die brave, lieve schatten van mensen, die zich gedragen als Calimero, in plaats van gezamenlijk en eensgezind in opstand te komen.

   • Bijnamen
    En na deze opstand stuurt de Nederlandse overheid helikopters die bakken met geld over ons uitstrooit. Na afloop van dit festijn zeggen we dan: zie je wel dat het kan. Als je maar gezamenlijk in opstand komt.

    • Nu maken en drukken ze ook bakken geld Anton, ze strooien ze niet over ons uit, maar geven het aan de banken voor niets. Die investeren het bijvoorbeeld in het vernietigen van het regenwoud en in de soja industrie!
     Daar komen de indianen ook in opstand, maar die schieten de houthakkers daar gewoon af….

  4. Ik vraag me af wat de reactie van Den Haag zou zijn als de boeren eens massaal en zonder aankondiging zouden weigeren om nog hun producten te leveren aan de supermarkten en distributiecentra? Weigeren om producten van het land te halen of bijv. melk en vlees te verkopen.
   Dat is niet strafbaar maar wel effectief.

   Ik vraag me af hoe ver je moet gaan voor je Den Haag zover krijgt dat ze niet alleen naar extreem linkse activisten luistert maar ook naar hardwerkende burgers; want die hebben net zoveel recht van spreken als de wereldvreemde aanhangers van ivorentoren-dictators als bijv.Jesse Klaver en Rob Jetten.

   • P.issig
    Die extreem linkse activisten zijn biologen en ecologen die door nauwkeurig onderzoek hebben vastgesteld dat het slecht gesteld is met een groot aantal natuurgebieden in Nederland. Je kunt de boeren hun zin geven en besluiten die natuurgebieden te bedekken met een plaat asfalt. Boeren kunnen dan gerust hun bedrijven zelfs uitbreiden en de export van hun producten laten groeien. Als wij deze handelwijze democratisch besluiten is het probleem inderdaad opgelost.

    • Je kunt de boeren hun zin geven en besluiten die natuurgebieden te bedekken met een plaat asfalt.
     Grotere onzin kun je niet verkopen Anton. De “natuurgebieden” zien er fantastisch uit, ze hebben er nog nooit zo goed uitgezien!. Ik kan je aanraden om eens te gaan kijken…. Maar het blijven parken, echte natuur is er niet meer in Nederland alles is gemaakte natuur. De meeste natuurorganisaties hebben inderdaad betaalde activisten in dienst, om maar te groeien, net als een multinational! Groter is, meer lidmaatschap, meer subsidie en meer macht……….

     • Die natuurgebieden zien er fantastisch uit. Voor de leek wel. Uitleg: een teveel aan stikstof is rampzalig voor stikstof arme gebieden . Daardoor verdwijnen er bijzondere planten, tevens insecten enz. De biodiversiteit wordt daardoor ernstig verstoort. Je kunt er voor kiezen het erbij te laten en industrialisatie en landbouw en veeteelt alle ruimte te geven.
      Waar ik mij over verbaas is dat je je onkunde over de zaken etaleert en mij aanraad eens in de natuurgebieden er gaan kijken. En warempel, daar komen de complottheorieën alweer: betaalde activisten.

      • Vroeger werd er geplagd Anton, dat is nu teveel werk en de kosten zijn te hoog. We willen wel “natuurgebiedjes” aanleggen maar het onderhoud mag niets kosten!.
       Vroeger had je namelijk ook stikstof depositie.
       Het is ook wel leuk te zien, dat de mensen die verbeelden dat ze bij de elite horen met biologische en ecologische kennis, dat denken te bereiken door anderen van onkunde te betichten…. Maar ik kan daar heel goed tegen Anton, het zegt op zich al genoeg!!

    • “Die extreem linkse activisten zijn biologen en ecologen”
     En die lui hebben er alle belang bij om de situatie zo slecht mogelijk voor te stellen; geen probleem, geen werk en onderzoeksgeld!

     Het werkt net als bij het IPCC: onderzoekers van universiteiten komen met alarmerende rapporten; andere onderzoekers komen met rapporten die aantonen dat het niet zo alarmerend is.
     Het IPCC is geen onderzoeksinstituut maar beoordeelt alleen rapporten van onderzoekers en negeert alle rapporten van wetenschappers die niet hun visie steunen. Geen urgent klimaatprobleem betekent geen geld voor onderzoek dus geen werk.

     • P.Issig
      Biologen en ecologen zijn extreem linkse activisten. Doller kun je het niet krijgen. Ik raad je eens aan zelf in de problematiek te verdiepen in plaats van rechtse demagogen na te praten. Alweer een complottheorie, nu weer over het IPCC. Dergelijke redenering geeft een totale onverschilligheid weer omtrent natuurbehoud. Wees dan eerlijk en zeg dat dan.

  5. “Misschien is het weer snel rustig in de polder, zeker als de protesterende boeren inzien dat ze hard op weg zijn hun goodwill te verspelen.”

   Beste Henk,

   Is dat zo? Verspelen de boeren werkelijk hun goodwill? Of is dat alleen maar de mening van de gevestigde media die denken te spreken namens alle burgers in dit land?!

  6. Henk jij bent net als de rest van de NPO journalistiek die wil laten geloven dat de boeren inboeten aan goodwill, er is namelijk helemaal geen goodwill van de burger! De boeren worden alleen maar gesteund door de burger omdat de burger het ook zat is, het foute/geen beleid van de overheid.!!

   Twee, Nederland is helemaal geen 2e exporteur van de wereld, als je alle import er aftrekt. Bijvoorbeeld de soja uit Zuid Amerika gaat allemaal met een postbus firma in Rotterdam door Nederland, dus het meeste komt hier niet eens aan wal, maar telt wel mee voor de export!
   We importeren heel veel uit de rest van de wereld wat we ook overal weer naartoe exporteren.

   Drie, de boeren zijn woest, niet omdat ze weinig of soms niets verdienen, dat zijn ze gewend, maar om de regels van de overheid, de hoeveelheid en ook dat ze elke keer veranderen. Over het geen beleid van de politiek, je kan niet zeggen dat je tegen grote bio-industrie bent en voor de natuur en dan vergunning geven notabene in de Peel, voor een bedrijf met 60.000 varkens….

   Dat is er aan de hand met boeren, burgers en de rest van Nederland…

   • Ik ben het volkomen en met Ton Westgeest eens. We hebben hier te maken met het falen van de overheid. Het stikstof probleem bestaat al veel langer dan vandaag. De overheid was jarenlang nalatig, het probleem voor zich uitschuivend. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld die vergunning voor een varkensstal voor 60.000 varkens naast een natuurgebied als de Peel. Wat boeren met populistische doen is het ontkennen van het probleem. Ecologen en biologen horen die argumenten met verbijstering aan. Het is alsof iemand beweert dat bij 100 graden Celsius het water bevriest. Wees dan eerlijk en stel de vraag:kiezen we voor behoud van natuurgebieden in Nederland of kiezen we voor grootschalige bio-industrie .

    • We hoeven helemaal niet te kiezen Anton, je moet op de eerste plaats een visie ontwikkelen als regering, met de volksvertegenwoordiging.
     Bijvoorbeeld: in Nederland 4 natuurgebieden de meest ongerepte natuur die we hier nog hebben, De Wadden, Hoge Veluwe, De Biesbosch en de Duinen. Al het andere zijn gewoon parken, en er mogen er gerust nog een paar bij komen….
     Dan de veeteelt: we willen alleen familie bedrijfjes in Nederland geen grote industriële bio industrie. De gewenste grote kun je over debatteren. Die toch grote bio industrie wil heeft dan altijd de mogelijkheid om dat elders te doen.
     Doordat er nu geen beleid is, worden nu de familiebedrijfjes de nek omgedraaid, schaalvergroting aangewakkerd en een gezond ecosysteem onmogelijk gemaakt.
     Ook worden door de regels van 166 Natura2000 gebieden, die we onszelf, en Brussel opgelegd hebben, het leven en functioneren van Nederland onmogelijk gemaakt!!!!

     • Westgeest
      Gelukkig een redelijk betoog over de problematiek. Je moet inderdaad een keuze maken tussen bio-industrie en natuurgebied. Je kunt een keuze maken en besluiten dat Nederland een stadstaat is met parken. Omringt wat wij dan nog echte natuur noemen.

   • @Westgeest
    Boeren en bouwers trekken samen op. Maar wie heeft de sterkste lobby en wie is het naïefst? Laatst zag ik op televisie een makelaar die al begerig zijn oog liet vallen op weiland van boeren. Zou die stikstof een smoes zijn om de boeren niet al te duur uit te kopen en mooie rijtjeshuizen op hun weilanden te bouwen? Ten slotte komen er zo’n 80.000 immigranten bij of we dat nu willen of niet. Elk jaar een nieuwe Lelystad. Met dank aan Jetten en Klaver, lobbyisten voor bouwend Nederland?

    • @Holleman,
     Kom, kom, u vergeet hier toch echt de grootste dader te benoemen… De VVD. Is die al niet 3 kabinetten lang aan de macht en is het niet de VVD die loopt te zeuren dat er meer, meer, meer economie en buitenlandse arbeidskrachten er moet komen?
     Ondertussen is zij als Staat ‘sociale’ huisjesmelker geworden en wordt er van dat opgehaalde geld (bijkant 2 miljard per jaar = 4 maanden huur per huis per jaar) geen sociale woningen meer gebouwd.
     Gevolg: alom stijgende huren en natuurlijk: ernstige woningnood.
     Da’s handig want dan worden de pandjes duurder van de VVD’ers die eerst meer vangen aan huur en daarna met de verkoop. Win / win dus voor de vette kapitalisten.
     Dank u dus vooral in eerste instantie Rutte en het VVD-beleid. En richt daarna pas uw peilen op die twee kleinere hulpgoden…

     • @Haasnoot
      U heeft gelijk. Het ging me nu speciaal om de fixatie op de uitstoot van stikstof. Ik schat dat Prins Bernard VVD stemt…Heeft u de uitzending van Zembla gezien? Wanneer heeft het Nederlandse volk genoeg van die uitvreters die altijd in bescherming worden genomen door de premier, die kennelijk onder curatele zit van her Kabinet van de Koning.

      • @Holleman,
       Nee, ik heb die uitzending niet gezien. Wel over het feit dat Nederland ‘economische daklozen’ kent. Da’s nu het kenmerkende van VVD-wanbeleid.
       Een baan hebben verdorie en belasting betalen – want DAAR is Rutte zo voor – maar geen betaalbaar huis kunnen huren.
       Dakloos zijn terwijl je een baan hebt? 🤭
       Da’s het land van lachende Rutte beste mensen.
       Dat die man zich niet rot gaat schamen – want wat voor ellende doe je mensen dan niet aan zeg. 😢Lachen en wegkijken en 2 miljard aan sociale huur opstrijken. Politiek een stikstofcrisis veroorzaken. Bouw stilleggen. En zeggen: ik wil meer banen scheppen. 100.000 mensen komen elk jaar Nederland binnen. Voornamelijk arbeiders. Waar o waar moeten die wonen o VVD?
       Wel voor werk zijn en niet voor huisvesting? Da’s toch gewoon de boel in de soep laten draaien…
       Waarvoor betalen we belastingen mensen? Opdat de regering maatschappelijke faciliteiten schept! Economische daklozen in het gave land van Rutte. Vast een nieuw woord voor Van Dalen.
       Wel een baan hebben, belasting betalen en niet kunnen wonen?
       Hoe verzint de VVD het?

    • Holleman, je weet toch al genoeg, als je aan het hoofd van het RIVM hoort vragen in Nieuwsuur “als de helft van de boeren weg is, is dan het stikstof probleem weg?”
     Het antwoord was:”Als ALLE boeren weg zijn, is er nog steeds een stikstof probleem”!!!!

  Comments are closed.